სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია - 2024

სურათი

2024 წლის 6-12 ივნისს გაიმართება ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  სტუდენტთა საუნივერსიტეტო   სამეცნიერო კონფერენცია  - 2024.  ბსუ-ს სტუდენტმა კონფერენციაში მონაწილეობისთვის 2022 წლის 30 მარტიდან 15 აპრილის ჩათვლით portal.bsu.edu.ge-ზე (https://portal.bsu.edu.ge/Page/2473/index.html)უნდა დაარეგისტრიროს სამეცნიერო ნაშრომის სათაური და სამეცნიერო ხელმძღვანელის სახელი-გვარი (აკადემიური თანამდებობის მითითებით).

კონფერენციის მნიშვნელოვანი თარიღები:

2024 წლის 23 თებერვლიდან - 2024 წლის 20 მარტის ჩათვლით - სტუდენტთა მიერ სამეცნიერო ნაშრომის სათაურისა და სამეცნიერო ხელმძღვანელის დარეგისტრირება;

2024 წლის 21 მარტიდან - 2024 წლის 15 მაისის ჩათვლით - სტუდენტთა მიერ სამეცნიერო ნაშრომის, ნაშრომის ორიგინალობის (პლაგიატის არარსებობის შესახებ) და სამეცნიერო ხელმძღვანელის წერილობითი დასკვნის განთავსება/დარეგისტრირება სტუდენტურ პორტალზე;

2024 წლის 28-29 მაისი - კონფერენციის I ეტაპზე არაუმეტეს 10 საუკეთესი ნაშრომის გამოვლენა;

2024 წლის 6-12 ივნისი - კონფერენციის გამართვა - II ეტაპზე გადასული სამეცნიერო ნაშრომების საჯარო წარდგენა;

2024 წლის 12-14 ივნისი - კონფერენციაზე გამარჯვებული ნაშრომების გამოვლენა და დაჯილდოება.

საქართველოში ავტორიზებული სხვა უმღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან მონაწილეობის მსურველმა სტუდენტმა 2024 წლის 15 მაისის ჩათვლით ბსუ-ს ოფიციალური ელფოსტის - chancellery@bsu.edu.ge - მეშვეობით უნდა წარმოადგინოს:

 1. სტუდენტთა მიერ სამეცნიერო ნაშრომის სათაურისა და ხელმძღვანელის შესახებ ინფორმაცია;
 2. სტუდენტის სამეცნიერო ნაშრომი ( N1 ფორმის შესაბამისად);
 3. განცხადება ნაშრომში პლაგიატის არ არსებობის შესახებ (N2 ფორმის სესაბამისად);
 4. სტუდენტის სამეცნიერო ხელმძღვანელის წერილობითი განცხადება/დასკვნა (N3 ფორმის შესაბამისად).

სამეცნიერო კონფერენციის მიმართულებებია:

 1. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები;
 2. ინჟინერია, ტექნოლოგიები;
 3. ეკონომიკა და ბიზნესი;
 4. ჰუმანიტარული მეცნიერებები;
 5. სოციალური მეცნიერებები;
 6. მედიცინა და ჯანმრთელობის მეცნიერებები;
 7. მათემატიკა, კომპიუტერული მეცნიერებები;
 8. ტურიზმის მენეჯმენტი.

დამატებითი კითხვებისთვის შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ:

577 98 57 93

 

 

  დანართი1
  დანართი2
  დანართი3
  დანართი 4
  დანართი 5
  დანართი 6

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა