წარმომადგენლობითი საბჭოს 2024 წლის 12 მარტის სხდომის დღის წესრიგი

(სხდომის გამართვის ადგილი: ქ. ბათუმი, ნინოშვილის N35, პირველი კორპუსის მე-2 სართულზე, აკადემიური საბჭოს სამუშაო ოთახი).

 

12.03.2024 წ. გასამართი სხდომის დღის წესრიგი

დღის წესრიგის საკითხი N1

N07-01/25

„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დებულების დამტკიცების თაობაზე” 2018 წლის 05 ოქტომბრის №05 გადაწყვეტილებაში დამატების შეტანის შესახებ

მომხსენებელი: იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი ლ.ჯაყელი

დღის წესრიგის საკითხი N2

N07-01/26

ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტის „ფიზიკის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტ არჩილი თვალაძისა (პ/ნ 61501091281) და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის „ბიოლოგიის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტ  ირაკლი სარჯველაძისათვის (პ/ნ 33001079455) 2022-2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სწავლის საფასურის საპატიოდ ჩათვლის შესახებ

მომხსენებელი: სასწავლო პროცესის დეპარტამენტის, დიპლომების გაცემისა და რეესტრის სამსახურის უფროსი ი.ქერქაძე

დღის წესრიგის საკითხი N3

N07-01/27

ბსუ-ს N2 კორპუსში მდებარე ფართის ბსუ-ში კვების ობიექტის ფუნქციონირებისათვის იჯარის ფორმით გაცემის თაობაზე ადმინისტრაციის ხელმძღვანელისათვის თანხმობის გაცემის თაობაზე 

მომხსენებელი: ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი მ. დიასამიძე

 


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა