წარმომადგენლობითი საბჭოს 2024 წლის 23 აპრილის სხდომის დღის წესრიგი

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - 

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომა

2024 წლის 23 აპრილი, 13:00 სთ

(სხდომის გამართვის ადგილი: ქ. ბათუმი, ნინოშვილის N35, პირველი კორპუსის მე-2 სართულზე, აკადემიური საბჭოს სამუშაო ოთახი).

 

23.04.2024 წ. გასამართი სხდომის დღის წესრიგი

 

დღის წესრიგის საკითხი N1

N07-01/34

 ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დიდი ხუთშაბათის უქმე დღედ გამოცხადების თაობაზე“ ბსუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს 2013 წლის 29 აპრილის N04 გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად ცნობის შესახებ

მომხსენებელი: ბსუ-ს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი მ.დიასამიძე

დღის წესრიგის საკითხი N2

N07-01/35

 ბსუ-ს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამის (ინგლისურენოვანი)  ე.წ. მე-5, მე-6 ნაკადის  134  (ჩარიცხვის წელი  2018 წლის გაზაფხულის  სემესტრი) და  ე.წ. მე-4 ნაკადის ოთხ  სტუდენტს (ჩარიცხვის წელი 2017) კურსდამთავრებულთათვის კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის - დიპლომის  (სტანდარტული დანართის სახით) გაცემის შესახებ

მომხსენებელი: ბსუ-ს დიპლომირებული მედიკოსის ინგლისურენოვანი პროგრამის მართვის ცენტრის დირექტორი მ.ქორიძე

დღის წესრიგის საკითხი N3

N07-01/36

ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტის თანამშრომელთა მიერ მომზადებული დამხმარე სახელმძღვანელოს ,,მუტაციები და ფორმათწარმოქმნის თავისებურებები ციტრუ­სო­ვნებში“ გამოცემის შესახებ

მომხსენებელი: ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტის დირექტორი გ.მემარნე

 


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა