დაიწყო შიდა მობილობის პროცესი!

ფაკულტეტის შეცვლის მსურველმა  ბსუ-ს სტუდენტებმა 2015 წლის 31 აგვისტოდან 11 სექტემბრის ჩათვლით  უნდა წარმოადგინონ  შემდეგი დოკუმენტები:

ა)  განცხადება;
ბ) პირადობის დამადასტურებელი  მოწმობის  ასლი; 
გ) სასწავლო ბარათის ასლი, დამოწმებული ფაკულტეტის დეკანის მიერ;
დ) ცნობა  სტუდენტის სტატუსის შესახებ;

აღდგენის წესით ჩარიცხვის მსურველებმა (სტატუსშეჩერებულმა/ სტატუსშეწყვეტილმა პირებმა) 2015 წლის 31 აგვისტოდან 11 სექტემბრის ჩათვლით უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტები:

ა) განცხადება;
ბ) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის  ასლი; 
გ) სასწავლო ბარათის დამოწმებული ასლი/აკადემიური ცნობა სტუდენტის  მიერ ათვისებული კრედიტების შესახებ;
დ) სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის/შეჩერების შესახებ ბრძანების ასლი;

კრედიტების აღიარების დასკვნაზე თანხმობის შესახებ განცხადების რეგისტრაცია იწარმოებს 2015 წლის 21 სექტემბრიდან 25 სექტემბრის ჩათვლით.

ფინანსური დავალიანების გამო სტატუსშეწყვეტილი/სტატუსშეჩერებული პირის აღდგენის წესით ჩარიცხვა განხორციელდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა აღდგენის წესით ჩარიცხვის მსურველი სრულად დაფარავს ფინანსურ დავალიანებას;

მისამართი: ნინოშვილის ქუჩა № 35, ოთახი № 1  (კანცელარია)

ბრძანება №01-08/36

  ვაკანტური ადგილები

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა