საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 11 ივლისის სხდომის დღის წესრიგი

 

  1. აკადემიური საბჭოს სხდომის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ.

 

  1. სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღებისა და კონკურსის ჩატარების ერთიანი წესის შესახებ“  ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 29 ნოემბრის N230 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.

(მომხს. იურიდიული სამსახურის უფროსი ჟ.ჯიბლაძე)

  1. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულების ბსუ-ს წესდების შესაბამისად საქმიანობის წარმართვისათვის გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ.

(მომხს. იურიდიული სამსახურის უფროსი ჟ.ჯიბლაძე)

 

  1. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2016-2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სადოქტორო პროგრამებზე ვაკანტური ადგილების განსაზღვრის შესახებ;

 (მომხს. მაგისტ. დოქტ. და რეზიდენტ. სამსახურის  ხელმ. თ. მაჭუტაძე)

 

  1. გეოგრაფიის საგანმანათლებლო პროგრამის მესამე სასწავლო წლის სტუდენტის მარიამ დადიანის შორეული და საველე პრაქტიკის გადავადების შესახებ.

(მომხს. დეკანი, პროფესორი მ. ქორიძე)

 

  1. სახელმძღვანელოს აღიარების შესახებ.

(მომხს: პროფ. მარინე გიორგაძე)   

7. ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის დებულების დამტკიცების თაობაზე” ბსუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს 2014 წლის 24 ოქტომბრის Ν2 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. (მომხს. იურიდიული სამსახურის უფროსი ჟ.ჯიბლაძე)                                                      


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა