საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 09 აგვისტოს სხდომის დღის წესრიგი

  1. ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს N111 დადგენილებაში სტუდენტთა შეფასების წესში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

(მომხს: ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი ა.ბერიძე)

 

  1. ბსუ-ს აკადემიური და მოწვეული პერსონალის აკადემიური/საათობრივი დატვირთვის, სააუდიტორო ჯგუფებში სტუდენტთა ზღვრული ოდენობის განსაზღვრის და შრომის ანაზღაურების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ.

(მომხს: რექტორის მოადგილე ი.შამილიშვილი)

 

  1. ი. გოშხეთელიანისა და ნ. დვალიძის ნაშრომების:  „ინგლისური ენის თეორიული გრამატიკა“, „ინგლისური ენის ლექსიკოლოგია“  და  „ტექსტის ლინგვისტიკა“, სახელმძღვანელოდ აღიარების შესახებ.

(მომხს: პროფ. მ. გიორგაძე)

 

  1. კვლევითი ინსტიტუტების დებულების დამტკიცების შესახებ.

(მომხს: იურიდიული სამსახურის უფროსი ჟ.ჯიბლაძე)

 

  1. ბსუ-ს ფაკულტეტებზე დარგობრივი დეპარტამენტების შექმნის, რეორგანიზაციისა და მათი ხელმძღვანელების დანიშნვის შესახებ.

(მომხს: რექტორის მოადგილე ი.შამილიშვილი)


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა