„ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტთა III კონფერენცია“

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტთა III კონფერენცია

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

2017 წლის  25 ივლისს ატარებს

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტთა

მესამე სამეცნიერო კონფერენციას

გთხოვთ, 2017 წლის 15 ივლისამდე გამოგვიგზავნოთ თქვენი მოხსენების აბსტრაქტები ქართულ და ინგლისურ ენებზე (არაუმეტეს 300 სიტყვისა  თითოეულ ენაზე) და განაცხადის შევსებული ფორმა (თან ერთვის) შემდეგ მისამართზე, ელფოსტა: humanities@bsu.edu.ge

 

გთხოვთ,  დაიცვათ  შემდეგი სტანდარტები:

  • შრიფტი – Sylfaen;
  • შრიფტის ზომა – 12;
  • ინტერვალი - 1,5;

 

კონფერენციაზე იმუშავებს შემდეგი სექციები:

·         ლინგვისტიკა

·         ლიტერატურათმცოდნეობა

·         ისტორია, ეთნოლოგია

·         არქეოლოგია

 

 კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტი:

  • პროფ. მარინე გიორგაძე, ფაკულტეტის დეკანი
  • ასისტ. პროფ. ხათუნა დიასამიძე, დეკანის მოადგილე
  • ფილოლოგიის დოქტორი შოთა ჯიჯიეშვილი, დეკანის მოადგილე
  • ასოც. პროფ. ქეთევან სვანიძე, ხარისხის უზრუნველყოფის  სამსახურის უფროსი
  • ასისტ. პროფ. ჟუჟუნა გუმბარიძე

 

განაცხადი

 

·         სახელი, გვარი _______________________________________________________

·         უნივერსიტეტი_______________________________________________________

·         სექცია, რომელშიც აპირებთ მონაწილეობის მიღებას______________________

·         მოხსენების სათაური (ქართულად და ინგლისურად) _____________________

·         ტელეფონი____________________________________________________________

·         ელ.ფოსტა ____________________________________________________________

  კონფერენციის პროგრამა

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა