აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 13 ოქტომბრის სხდომის დღის წესრიგი

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 13 ოქტომბრის სხდომის

დღის წესრიგი:

(სხდომის ჩატარების დრო: 12 სთ.)

 

1. 2017 წლის სექტემბერში ჩატარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტექნოლოგიური ფაკულტეტის აგროეკოლოგიისა და სატყეო საქმის დარგობრივი დეპარტამენტის აკადემიური პერსონალის შესარჩევი კონკურსის შედეგების დამტკიცების შესახებ.

(მომხს. ფაკულტეტის დეკანი გ. ფარცხალაძე)

 

2. ბსუ-ს მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის „აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში საჯარო ინფორმირებისთვის სახელმწიფო ენის გამოყენების პრაქტიკის კვლევა” შუალედური ანგარიშის მოსმენის თაობაზე.

(მომხს. მ. გორგოშაძე)

 

3. ბსუ-ს მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის „ბათუმი 1917-1920 წლებში (პ. მასლოვის მოგონებების მიხედვით)“ შუალედური ანგარიშის მოსმენის თაობაზე.

(მომხს. ნ. ზოსიძე)

 

4. ბსუ-ს მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის „აჭარაში ინტროდუცირებული და ზოგიერთი ენდემური მცენარეების ნაყოფის გადამუშავების დროს ბიოაქტიური ნაერთების ცვლილებები“ შუალედური ანგარიშის მოსმენის თაობაზე.

(მომხს. მ. ვანიძე)

 

5. 2016/2017 სასწავლო წლის შედეგების განხილვის შესახებ.

(მომხს-ები: ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი ა. ბერიძე;

რექტორის მოადგილე სასწავლო დარგში თ. სირაძე)

 

6. ბსუ-ს საგანმანათლებლო პროგრამებში ცვლილებების შეტანის შესახებ.

(მომხს. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი ა. ბერიძე;


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
ნინოშვილის/რუსთაველის ქ. 35/32
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა