ზოგიერთი დამხმარე სტრუქტურული ერთეულის პერსონალის შესარჩევი კონკურსის მე-3 ეტაპზე (ტესტირება საკონკურსო თემატიკაში და ტესტირება უცხო ენაში) დაშვებული კანდიდატების შედეგების ერთიანი მონაცემები

ბსუ-ს საკონკურსო კომისია აქვეყნებს ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოგიერთი დამხმარე სტრუქტურული ერთეულის პერსონალის შესარჩევი კონკურსის  გამოცხადების შესახებ“ ბსუ-ს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის  2017 წლის 11 ოქტომბრის N 01-11/70 ბრძანების საფუძველზე გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილე კონკურსის მე-3 ეტაპზე (ტესტირება საკონკურსო თემატიკაში და ტესტირება უცხო ენაში) დაშვებული კანდიდატების მიერ  წარმოდგენილი დოკუმენტების (განათლება/კვალიფიკაცია, სამუშაო გამოცდილება, ტრენინგები, სამოტივაციო წერილი და სხვა) შეფასებისა და ტესტირებების (საკონკურსო თემატიკაში და უცხო ენაში) შედეგების ერთიან მონაცემებს

  დანართი

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა