აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 30 ნოემბრის სხდომის დღის წესრიგი

(სხდომის ჩატარების დრო: 13 სთ.)

  1. „საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ბათუმის შოთა რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის შესარჩევი კონკურსის დებულების დამტკიცების შესახებ” ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 9 ივნისის №36 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე.

(მომხს. რექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში ნ. წიკლაშვილი)

2. ბსუ-ში საზაფხულო/ზამთრის სკოლის ჩატარების დებულების დამტკიცების შესახებ.

(მომხს. რექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში ნ. წიკლაშვილი)

3. ბსუ-ს საგამომცემლო საქმიანობის მარეგულირებელი წესის დამტკიცების შესახებ.

(მომხს. რექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში ნ. წიკლაშვილი)

4. სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სამეცნიერო ნაშრომების ციტირებისა და ბიბლიოგრაფიის შედგენის წესის დამტკიცების შესახებ.

(მომხს. სამეცნიერო კვლევების სამსახურის უფროსი თ. მაჭუტაძე)

5. სამეცნიერო ჟურნალების ცნობისა და აღიარების შესახებ.

(მომხს. სამეცნიერო კვლევების სამსახურის უფროსი თ. მაჭუტაძე)

6. „ბსუ-ს სამეცნიერო პერსონალის სამსახურში მიღების წესისა და სამეცნიერო თანამდებობის დაკავებისათვის დამატებითი მოთხოვნების განსაზღვრის თაობაზე“ აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 26 ივლისის №69 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ.

(მომხს. იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი ჟ. ჯიბლაძე)

  1. ბსუ-ს ემერიტუსის ფულადი ანაზღაურების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ

(მომხს. იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი ჟ. ჯიბლაძე)

8. ბსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 2013-2017 სასწავლო წლების მუშაობის ანგარიში.

(მომხს. ფაკულტეტის დეკანი მ. გიორგაძე)

  1. ბსუ-ს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის საშტატო განრიგში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ.

(მომხს. ფაკულტეტის დეკანი მ. ქორიძე)

მიმდინარე საკითხები.


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
ნინოშვილის/რუსთაველის ქ. 35/32
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა