საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახური

საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის ამოცანაა უნივერსიტეტის ინფორმაციული ტექნოლოგიების (შემდეგში ,,აი-ტი“) ინფრასტრუქტურის დაგეგმვა და გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, ასევე აი-ტი პოლიტიკისა და განვითარების სტრატეგიის ფორმირება.

სამსახურის ფუნქციებია:

ა) უნივერსიტეტის ვებგვერდის ადმინისტრირება;

ბ) უნივერსიტეტის სერვერების (ელ-ფოსტა, ვები, სტატისტიკა, კრიტიკული ინფორმაციის რეზერვირება DNS) გამართული ფუნქციონირება და უსაფრთხოება;

გ) უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულებში არსებულ მონაცემთა ბაზების ადმინისტრირების მხარდაჭერა;

დ) უნივერსიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მათ შორის ბიბლიოთეკის აი-ტი მხარდაჭერა, რაც მოიცავს ტექნიკურ და პროგრამულ უზრუნველყოფას, კომპიუტერული ქსელური ინფრასტრუქტურის ინსტალაციას, მონიტორინგსა და მხარდაჭერას;

ე) კლიენტური აპარატული უზრუნველყოფის (პერსონალური კომპიუტერები, ლეპტოპები, ნეტბუქები და პლანშეტები) მხარდაჭერა და წვრილმანი რემონტი, ქსელური ინფრასტრუქტურის ინსტალაცია, რემონტი და მხარდაჭერა, კლიენტური საოპერაციო სისტემების და საოფისე პროგრამული უზრუნველყოფის მხარდაჭერა;

ვ) უნივერსიტეტის აი-ტი ინფრასტრუქტურის მხარდაჭერა;

ზ) კრიტიკული სერვისების უწყვეტი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, შესაბამისი წინადადებებისა და რეკომენდაციების მომზადება;

თ) უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო, სამეცნიერო–კვლევითი საქმიანობისა და ადმინისტრაციის მიზნებისათვის გამოყენებული საინფორმაციო სისტემების საჭიროების შესწავლა, დაგეგმვა, დანერგვა და უკვე არსებული სისტემების მხარდაჭერა/ოპტიმიზაცია;

ი) საქართველოს კანონმდებლობით და უნივერსიტეტის აქტებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციები.

 

სამსახური უფროსი - ზვიად ბერაძე

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ტელ: +995(422) 27 17 96

ელ. ფოსტა: z.beradze@bsu.edu.ge

მისამართი: ბათუმი, ნინოშვილის/რუსთაველის ქ. 35/32, კორპუსი I, მე-3 სართული, ოთახი N57

დებულება

  სამუშაოთა აღწერილობა

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა