ბსუ-ს გამომცემლობა

გამომცემლობა უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის დამხმარე სტრუქტურულ ერთეულია, რომლის შემადგენლობაში შედის  სტამბა.

გამომცემლობის ფუნქციებია:

ა) უნივერსიტეტის საგამომცემლო საქმიანობის წარმართვა და კოორდინაცია;

ბ) უნივერსიტეტში ხარისხიანი სწავლებისა და სამეცნიერო კვლევების წარმართვის ხელშეწყობა;

გ) გამომცემლობის პროდუქციისათვის (ნაშრომის, წიგნის და სხვა) საერთაშორისო ნომრისა და საგამომცემლო მარკის მინიჭების მიზნით საჭირო ქმედების განხორციელება;

 დ) უნივერსიტეტის გამომცემლობაში მომზადებული ლიტერატურისა და სხვა სახის მასალის უნივერსიტეტის სტამბაში დაბეჭდვა;

ე) საქართველოს კანონმდებლობით და უნივერსიტეტის აქტებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციები.

გამომცემლობა უფლებამოსილია გამოსცეს უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობასთან დაკავშირებული ლიტერატურა, კერძოდ:

 ა) აკადემიური და სამეცნიერო წიგნები: სამეცნიერო ლიტერატურა (მათ შორის ნათარგმნი), ლექსიკონები, ცნობარები, დარგობრივი ლიტერატურა;

ბ) პერიოდული გამოცემები: სტუდენტური და დარგობრივი სამეცნიერო ჟურნალები, კონფერენციების მასალები და თეზისები;

გ) ელექტრონული დარგობრივი ჟურნალები: ყველა სახის ელექტრონული გამოცემები - პერიოდული, დარგობრივი, გასართობი, შემეცნებითი;

დ) საქართველოს კანონმდებლობის ფარგლებში გაფორმებული ხელშეკრულებების საფუძველზე - კომერციული გამოცემები: თანამედროვე ლიტერატურა, საბავშვო წიგნები, ალბომები და გზამკვლევები, მონოგრაფიები, სახელმძღვანელოები, ქართული კლასიკური ტექსტები, ნათარგმნი მხატვრული ლიტერატურა და სხვა.

 

გამომცემლობის დირექტორი - ნანა ხახუტაიშვილი

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

 

ტელ: +(995 422) 27 64 56

ელ.ფოსტა: publisher@bsu.edu.ge

მისამართი: ქ. ბათუმი,  ნინოშვილის/რუსთაველის ქ. 35/32,  კორპუსი III, ოთახები N 310, და N312 (ხოლო სტამბა - კორპუსი IV, პირველი სართული).

დებულება


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა