აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 3 აპრილის სხდომის დღის წესრიგი

(სხდომის ჩატარების დრო: 15 სთ.)

 

1. ბსუ-ს ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანთლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ.

 (მომხს. ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანი ვ. ღლონტი)

 

2. „ბსუ-ს აკადემიური უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების, შეფასებისა და განვითარების უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 15 ივნისის №37 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ.

(მომხს. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი ა. ბერიძე)

 

3. ბსუ-ს ზოგიერთი ფაკულტეტის ზოგიერთი აკადემიური პირისა და მოწვეული მასწავლებლის აკადემიურ დატვირთვებში ცვლილებების შეტანის შესახებ.

(მომხს-ები: ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანი ვ. ღლონტი;

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის

ფაკულტეტის დეკანი მ. ქორიძე)

 

მიმდინარე საკითხები.

 


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
ნინოშვილის/რუსთაველის ქ. 35/32
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა