საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი

შინაგანი მედიცინის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ნანა ცინცაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასისტ. პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: ასისტენტ პროფესორი
დაბადების თარიღი: 1963.11/07
მისამართი: ქ. ბათუმი, რუსთაველის 61/39
ელ-ფოსტა: Nana.tsintsadze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 577-30-29-30
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: ჯანდაცვა, მედიცინა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და ჯანდაცვის საფუძვლები
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: მედიცინის მეცნიერებათA დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: თერაპია, კარდიოლოგია
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ჯანდაცვა, კარდიოლოგია, თერაპია

სამუშაო გამოცდილება:

2010 წლიდან, დღემდე შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა  და ჯანდაცვის ფაკულტეტის კლინიკური თერაპიის დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი.

2010-2014 წწ.-ქ. ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფოს მთავარი ექიმი.

2013 წლიდან  ქ. ბათუმის რესპუბლოკური კლინიკური საავადმყოფოს თერაპიული დეპარტამენტის კარდიოლოგიური მიმართულების კარდიოლოგი.

2006-2009 წწ. ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფოს დირექტორის მოადგილე სამკურნალო დარგში. 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

კომბინირებული თერაპია სტაბილური სტენოკარდიის დროს. ნ ცინცაძე, ნ.კობალაძე, კარდიოლოგია და შინაგანი მედიცინა , №1-4 (LXX-LXXIV), 14-20,  2021.

ფილტვის არტერიის თრომბოემბოლია, ნ.ცინცაძე, ნ.კობალაძე, კარდიოლოგია და შინაგანი მედიცინა, XXI №1-4 (LXX-LXXIV), 27-33, 2021.

ARDS. What  Can Reduce Mortality

ჟურნალი Geoanesthesia 2018

გულ-სისხლძარღვთა სისტემის ცვლილებები თირკმლების ქრონიკული უკმარისობის დროს, ნ.ცინცაძე, ნ. კობალაძე, კარდიოლოგია და შინაგანი მედიცინა, XXI №1-4 (LXIII-LXVI), 83-90,  2018.

 

არტერიულო ჰიპერტენზიის გავლენა ფსიქიკურ ფუნქციებზე ხანდაზმულ პაციენტებში, ნ.ცინცაძე, ნ,კობალაძე, კარდიოლოგია და შინაგანი მედიცინა, XXI №1-4 (LXIII-LXVI), 9-13,  2018.

 

Интенсивная терапиа синдрома гиперстимулации яичников

საქართველოს რესპირაციული ჟურნალი 2016 წ.

არტერიული ჰიპერტენზიის და მარცხენა პარკუჭის ურთიერთკავშირის საკამათო და არასაკამათო საკითხები, ჟურნალი კარდიოლოგია და შინაგანი მედიცინა 2015 წ.

გულსისხლძარღვთა სისტემის მდგომარეობა სუბკლინიკური თირეოტოქსიკოზის დროს, ჟურნალი კარდიოლოგია და შინაგანი მედიცინა 2015 წ ტრაქეოსტომია ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში საქართველოს რესპირაციული  ჟურნალი 2016 წ.

И.В.Л. у пациентов с респираторным дыстресс – синдрома при тяжолом сепсисе и септическом шоке.

ჟურნალიალერგოლოგიადაიმუნოლოგია, ტომი 13 #3 – 2012 წ.

Протокол ведения больных тяжелым сепсисом и септическим шоком (обзор)

GeorgianMedicalNews #11 – 2012

Клинисеское течение и интенсивная терапия гриппа А (H1N1)

Georgian Medical News #1 – 2012

Treatment of complicated profusion bleeding of ulcer pylori-duodenal zone, with the usage of chemical.

ჟურნალBOOK OF ABSTRACTS-შიგამოქვეყნებულია 2 სტატია 2011 წ.

Georgian Medical News

მიოკარდიუმისინფარქტისდიაგნოსტიკისკლინიკურ-დემოგრაფიულიდახასიატებაჰოსპიტალიზაციამდელეტაპზე. ჟურნალიკარდიოლოგიადაშინაგანიმედიცინა 2010 წელი.

#4 апрель – 2010г.

გულ-სისხლძარღვთასისტემისდაზიანებამწვავერესპირატორულივირუსულიინფექციებისდროს. (დ. ტაბუტაძე.)ჟურნალიკარდიოლოგიადაშინაგანიმედიცინა

ИНТЕНСИВНАЯТЕРАПИЯБОЛЬНЫХСТЯЖЕЛЫМТЕЧЕНИЕМПАНДЕМИЧЕСКОГОГРИППАA (H1N1)

(НакашидзеИ).,()ПоцхишвилиШ.

Республиканская клиническая больница, Батуми, Грузия.

საქართველოსრესპირაციულიჟურნალი

АнализклиническихидемографическихданныхбольныхинфарктоммиокардавдогоспитальномпериодевАджарииза 2006-2008гг.ჟურნალიGeorgianMedicalNews.

•            (Накашидзе И.М., Саникидзе Т.В., Чиковани Т.И., Г. Датунашвили И.В.)

Влияние антиоксидантной терапии на течение травматической болезни при политравмах.

ჟურნალიGeorgian Medical News

•              (Накашидзе И.М., Саникидзе Т.В., Чиковани Т.И.), Состояние окислительно-антиокислительного баланса тлани почки и надпочечнила при экспериментальном травматическом шоке и эффелтивность влияния плафероналб.ჟურნალიGeorgianMedicalNews

 

After 1 hour  ischemia-reperfusion syndrome of intestine developed pathologies in parenchymal organs;

Анализклиническихидемографических данных больных инфарктом миокарда догоспитальном периоде в Аджарий за 2006-2008гг.

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში)

leptospirosis (Weil disease)in Adjara, Geoanesthesia, 2019

XXVI_ე პოლიპროფილური სამედიცინო კონფერენცია კლინიკური პრაქტიკის საერთაშორისო სტანდარტები

16-24 ივლისი 2018 წ  ჩაქვი

ARDS.what can reduce mortality? GEOanesthesia, 2018

 

The Third International Anesthesiology and intensive Care Conference Geoanesthesia 2018 21=23 September

 

X GEORGIAN NATIONAL CONGRESS ONALLERGY< ASTHMA< IMMUNOLOGY Tbilisi, Georgia  June 15-19 2018

 

საქართველოს  რესპირაციული ასოციაციის მე6 საეთაშორისო კონგრესი 28-30 ივნისი 2018 ბათუმი

 

The First International Anesthesiology and Intensive Care Conference GEoanesthesia 2016 Batumi Georgia 15-17 September

 

5 th International Congress of the Georgian Respiratory Association Batumi, Georgia. 2016 23-25 June

 
IV internacional congress of the Georgian respyratory association Sheraton Batumi hotel, june 19-21 20014

ESCcongress 2013 inAmsterdam – Netherlands 29 აგვისტო- 4 სექტემბერი

ESC congress 2012 in Munich – Germany, 25-29 აგვისტო

ESC congress 2011 in Paris – France, 27-31 აგვისტო

საქართველოსრესპირატორულიასოციაციის მე-2 საერთაშორისოკონგრესი, 10-12 ივნისი, 2010 წ. ქ. ბათუმი

ევროპისცენტრალურქირურგთა მე-4 კონგრესი, ბუდაპეშტი, 28-30 აპრილი, 2011 წ.

 

ESC congress 2010 in STOCKHOLM – Sweden, 28 აგვისტო – 1 სექტემბერი

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

2010 წლიდანდღემდემე-3 ფაზისმულტიცენტრული, რანდომიზებული, ორმაგადბრმა  კლინიკურიკვლევადიაბეტოლოგია-მეტაბოლოგია,.თანამკვლევარი

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

კლინიკური პრაქტიკის საერთაშორისო სტანდარტები 16-24 ივლისი, ჩაქვი

X GEORGIAN NATIONAL CONGRESS ON ALLERGY< ASTHMA< IMMUNOLOGY Tbilisi Georgia June 15-19 2018

The Third International Anesthesiology and Intensive Care Conference Geoanesthesia 2018 21-23 September

საქართველოს რესპირაციული ასოციაციის მე-6 საერთაშორისო კონგრესი 28-30 ივნისი, ბათუმი 2018

The First International Anesthesiology and Intensive Care Conference Geoanesthesia 2016 15-17 September

ამიერკავკასიის ექიმთა ლიგა 2016-2017

 

საქართველოს რესპირაციული ასოციაციის მე-5 საერთაშორისო კონგრესი 2016

 
საზოგადოებრივი ჯანდაცა და ჯანდაცვის მართვა , თბილისი2015

საქართველოს გულის რითმის ასოციაცია,ბათუმი2012

Actual Problems and Future Perspectives of Invasive Arrhythmology,ბათუმი2012

Georgian Association of Allergology and Clinical Immunology,ბათუმი2012

საქართველოს რესპირაციული ასოციაცია,ბათუმი2010-2011-2012

Certificate of Counting Medical Education Credit,ბათუმი2010

International Conference and Exhibition Batumi Spring,ბათუმი2010

AMERICAN INTERNATIONAL HEALTH ALLIANCE.,ბათუმი2007

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი,ბათუმი2007

საქართველოს დიაბეტის ცენტრი. ბათუმი2007

ომის ვეტერანთა კლინიკური ჰოსპიტალი,ბათუმი2007

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, საქართველოს რადიოლოგთა ასოციაცია.ბათუმი

2007

ომის ვეტერანთა კლინიკური ჰოსპიტალი. ბათუმი2007

საქართველოს პროფილაქტიკური მედიცინის მეცნიერებათა აკადემია,ბათუმი 2006

საქართველოს დიაბეტის და ენდოკრინოლოგიური ასოციაციებათა აკადემია ,ბათუმი2006

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო  უნივერსიტეტი, თბილისი2006

უცხო ენების ცოდნა:

რუსული

თურქული

ინგლისური

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft Office Word

Microsoft Office Excel

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა