საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და მტკიცებითი მედიცინის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ირინა ნაკაშიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 20.03.1984
მისამართი: გენერალ გ. კვინიტაძის #17, ბათუმი,საქართველო
ელ-ფოსტა: irina.nakashidze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: +995593723677
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიოლოგიის აკადემიური დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი/ბიოლოგია/ადამიანის პოპულაციების გენეტიკა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიოლოგიის მაგისტრი
განათლების მიმართულება, დარგი: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი/ბიოლოგია/გენეტიკა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიოლოგიის მასწავლებელი
განათლების მიმართულება, დარგი: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი/ბიოლოგია
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ადამიანის  პოპულაციების  გენეტიკა, ეპიგენეტიკა,  სიმსივნის გენეტიკა; სიმსივნის   უჯრედული და მოლეკულური  ბიოლოგია;  სიმსივნის ეპიგენეტიკა; ბიოინფორმატიკა.

https://publons.com/researcher/1386536/irina-nakashidze/

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55544566800

https://scholar.google.com/citations?user=gZvMNDkAAAAJ&hl=en

https://orcid.org/0000-0001-8934-6312

 

სამუშაო გამოცდილება:
 • 2021 წლიდან დღემდე - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა   და ჯანდაცვის ფაკულტეტის, კლინიკური მედიცინის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი;
 • 2019 წლიდან -   სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის აკრედიტაციის ექსპერტი;
 • 2018 წლიდან დღემდე - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა   და ჯანდაცვის ფაკულტეტის კლინიკური მედიცინის დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი;
 • 2017  წელი - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის მოწვეული უფროსი მასწავლებელი;
 • 2016 წლიდან დღემდე - თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უჯრედული და მოლეკულური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის მეცნიერ-მკლევარი;
 • 2016 წლის 12 სექტემბერი - 2017 წლის 12 ივლისი პერუჯას უნივერსიტეტის ფარმაცევტულ მეცნიერებათა დეპარტამენტის   მკლევარი    (პოსტდოკი);
 • 2015-2016 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა   და ჯანდაცვის ფაკულტეტის დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი ინგლისურენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამაზე მოწვეული უფროსი მასწავლებელი;
 • 2013-2014   - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა  და ჯანდაცვის ფაკულტეტის ბიოლოგიის დეპარტამენტის მოწვეული უფროსი მასწავლებელი. 

 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 
 1. Kotrikadze, N., Khutsishvili, E., Alibegashvili, M., Ramishvili, L., Chigogidze, T., Gabunia, N., Gordeziani, M., Artsivadze, K., Sepiashvili, B., Nakashidze, I. and Ahmad, S., 2024. Plastic orchiectomy and some indicators of improvement of vital parameters and general condition of the organism in blood of the men with prostate cancer. Indian Journal of Biochemistry and Biophysics (IJBB),   WOS IF: 1.47661(1), pp.39-47;
 2. Glonti, S., Inaishvili, M. and Nakashidze, I., 2023. EVALUATION OF SOME LABORATORY PARAMETERS IN PATIENTS WITH MORBID OBESITY AFTER BARIATRIC SURGERY. Georgian Medical News, (344), pp.39-42;
 3. Glonti S, Kedelidze N, Kalandadze I, Inaishvili M, Tchelidze N, Khurana R, Shaikh A, Baratashvili D, Tsetskhladze G, Dzneladze D, Nakashidze I.  (2023) THE STUDY OF VDR FOKI RS2228570 SNP IN AUTOIMMUNE THYROIDITIS. Georgian Medical News. 2023 Apr 1(337):99-103. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37354681/
 4. Murvanidze I, Tsetskhladze O, Saralidze E... Nakashidze I.  (2023) THE STUDY OF LIVER AND KIDNEY FUNCTION WITHIN COVID-19 PATIENTS. Georgian medical news.  Apr(337):96-8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37354680/
 5. Shaikh AP, Khurana R, Shaikh NP, Barua JD, Ali A, Murvanidze I, Saralidze E, Nakashidze I. (2023)  Peculiarities of some candidate gene polymorphisms in Parkinson’s disease. Pomeranian Journal of Life Sciences.  Jun 29;69(2). pp. 22-27
 6. Shaikh AP, Khurana R, Inaishvili M, Shaikh NP, Glonti S, Kedelidze N, Nakashidze I. (2022) VDR Fokl rs2228570 SNP in Autoimmune Thyroiditis. Translational and Clinical Medicine-Georgian Medical Journal. Dec 30;7(4):10-3.
 7. Nakashidze I., Petrović N., Kedelidze N., Dariya B. (2022) Clinical Significance of Genetic Variants in Colon Cancer.  Book Chapter. In: Shukla D., Vishvakarma N.K., Nagaraju G.P. (eds) in BookColon Cancer Diagnosis and Therapy Vol. 3 pp 69-91 Print ISBN 978-3-030-72701-7; Online ISBN 978-3-030-72702-4, Publisher, Springer, Cham. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-72702-4_4;
 8. Kotrikadze, N., Tuphinashvili, T., Alibegashvili, M., Ramishvili, L., Nakashidze, I.,  ... & Ahmad, S. (2022). Blood formed elements of the women with uterine tumors as one of the criterion for assessment of severity of the pathology. Indian Journal of Biochemistry and Biophysics (IJBB), (WOS, IF: 1.918);  59(3), 268-275; http://14.139.47.23/index.php/IJBB/article/view/47535;
 9. Kotrikadze N, Alibegashvili M, Ramishvili L, Mikaia N, Khazaradze A, Sepiashvili B, Nakashidze I,  (2022) Gordeziani M, Ahmad S. The role of lipids and fatty acid metabolism in the development of prostate cancer. (Research Article) Indian Journal of Biochemistry and Biophysics (IJBB) (WOS, IF: 1.918);. Aug 26;59(9):873-8. http://op.niscpr.res.in/index.php/IJBB/article/view/65614
 10. Tchelidze NG, Glonti SZ, Baratashvili DS, Kedelidze NO, Ungiadze JY, Nakashidze I.  (2022) Autoimmune thyroiditis in different age groups and subjects of reproductive age in Adzhariya population. Obstetrics, Gynecology and Reproduction.  5;16(1):8-15. https://www.gynecology.su/jour/article/view/1236;
 11. Petrović, N., Nakashidze, I., & Nedeljković, M. Breast Cancer Response to Therapy: Can microRNAs Lead the Way?. Journal of Mammary Gland Biology and Neoplasia, (2021), (Review Paper) (Web of Science, IF: 3,293) 1-22. https://doi.org/10.1007/s10911-021-09480-9;
 12. kotrikadze, N., Bochorishvili, I., Alibegashvili, M., Ramishvili, L., Nakashidze, I., Chigogidze, T., Gordeziani, M., Khazaradze, A., Sepiashvili, B., Gabunia, N., Monaselidze, J., & Ahmad, S. (2021). Alterations in physicochemical characteristics of blood plasma in men with prostate tumors. INDIAN J EXP BIOL, 9. (Web of Science, (WOS IF: 0.818). http://nopr.niscair.res.in/handle/123456789/57227
 13. Cataldi, S., Arcuri, C., Lazzarini, A., Nakashidze, I., Ragonese, F., Fioretti, B., Ferri, I., Conte, C., Codini, M., Beccari, T., Curcio, F., & Albi, E. (2020). Effect of 1α,25(OH)2 Vitamin D3 in Mutant P53 Glioblastoma Cells: Involvement of Neutral Sphingomyelinase1.   Cancers, (WOS IF: 6.126); Vol. 12, Page 3163, 12(11), 3163.  https://doi.org/10.3390/cancers12113163;
 14. Cataldi, S., Borrelli, A., Ceccarini, M. R., Nakashidze, I., Codini, M., Belov, O., ... & Patria, F. F.   Acid and Neutral Sphingomyelinase Behavior in Radiation-Induced Liver Pyroptosis and in the Protective/Preventive Role of rMnSOD. International Journal of Molecular Sciences(WOS IF.4.556)   (2020), 21(9), 3281. https://doi.org/10.3390/ijms21093281;
 15. Nakashidze, I., Dariya, B., Peshkova, T., & Beridze, S.  The Genetic Polymorphisms in Colon Cancer. Critical Reviews™ in Oncogenesis, 25(4). (2020), (Review paper) (Web of Science);  http://www.dl.begellhouse.com/journals/439f422d0783386a,438fa023070be88a,4210e2a87350fba5.html
 16. Nakashidze I . & Ahmad S. “Genetic predisposition for pancreatic cancer”.  Book Chapter; In: Theranostic Approach for Pancreatic Cancer, (Nagaraju GP, Ahmad S, Eds.), 1st Edition, (Elsevier, Book Chapter 8).  [ISBN:9780128194577].  Published Date:  2019. Pp. 153-169. Page Count: 420. https://www.elsevier.com/books/theranostic-approach-for-pancreatic-cancer/nagaraju/978-0-12-819457-7;  (the correspondence author);
 17. Peshkova T, Nakashidze I, Petrovic N, et al. 73 Study of lipid profile and thyroid hormones in patients with uterine fibroids. International Journal of Gynecologic Cancer, (2020); WOS  IF:2.095; 30:A41. http://dx.doi.org/10.1136/ijgc-2020-IGCS.69;
 18. Peshkova T, Beridze S, Nakashidze I, et al. 237 Fallopian tube choriocarcinoma: a case report. International Journal of Gynecologic Cancer 2020; IF:2.095; 30:A97. http://dx.doi.org/10.1136/ijgc-2020-IGCS.203;
 19. Kotrikadze, N., Alibegashvili, M., Ramishvili, L., Nakashidze, I., Tevdoradze, T., Gordeziani, M., ... & Ahmad, S. (2020). Thermodynamic parameters of blood plasma proteins in women with breast tumors. Gynecologic Oncology, (WOS IF. 4.5) Volume 159, p357.; Suppl 1; https://doi.org/10.1016/j.ygyno.2020.05.671;
 20. Spogli, R.; Bastianini, M.; Ragonese, F.; Iannitti, R.G.; Monarca, L.; Bastioli, F.; Nakashidze, I.; Brecchia, G.; Menchetti, L.; Codini, M.; Arcuri, C.; Mancinelli, L.; Fioretti, B. "Solid Dispersion of Resveratrol Supported on Magnesium DiHydroxide (Resv@MDH) Microparticles Improves Oral Bioavailability. Book Chapter;  pp. 205-214; Published in book: Benefits of Resveratrol Supplementation. María P. Portillo and Alfredo Fernandez-Quintela. Pages: 260; Published: July 2019; (This book is a printed edition of the Special Issue Benefits of Resveratrol Supplementation that was published in Nutrients); ISBN 978-3-03921-275-0 (Pbk); ISBN 978-3-03921-276-7 (PDF) https://doi.org/10.3390/books978-3-03921-276-7; © 2019 by the authors; CC BY-NC-ND licence;
 21. Cataldi, S.; Borrelli, A.; Ceccarini, M.R.; Nakashidze, I.; Codini, M.; Belov, O.; Ivanov, A.; Krasavin, E.; Ferri, I.; Conte, C.; Patria, F.F.; Traina, G.; Beccari, T.; Mancini, A.; Curcio, F.; Ambesi-Impiombato, F.S.; Albi, E. Neutral Sphingomyelinase Modulation in the Protective/Preventive Role of rMnSOD from Radiation-Induced Damage in the Brain. Int. J. Mol. Sci.  (Scientific Research Paper); (Web of Science -Clarivate).  WOS IF: 4.183;  (2019), 20, 5431.  https://doi.org/10.3390/ijms20215431;
 22. Albi E., Borrelli A., Cataldi S1, Ceccarini M.R, Nakashidze I., Codini M., Conte C, Fioretti B., Ferri I., Laurenti M.E., Patria F.F., Beccari T1, Mancini A., Ambesi-Impiombato F.S., Curcio F. Protective effect of rMnSOD in mice exposed to cosmonaut simulation radiation: involvement of vitamin D receptor (Publication as a scientific abstract); Journal of Biotechnology, (Web of Science -Clarivate). WOS IF: 3.136. 305, 305, 2019, p.S64. https://doi.org/10.1016/j.jbiotec.2019.05.226
 23. Koridze, M., Garakanidze, S., Costa, E., Rocha, E.B., Silva, A.S., Nakashidze, I., Nikolaishvili, G., Khukhunaishvili, R., Kalandia, A., Glonti, S. and Kakauridze, N., 2019. FVL G1691A and PT G20210A genes mutation and family history of thrombosis in Georgian myocardial infarction and ischemic stroke patients. (Publication as a scientific abstract); Journal of Biotechnology, (Web of Science -Clarivate). IF: 3.136. 305, pp.S86-S87. https://doi.org/10.1016/j.jbiotec.2019.05.299;
 24. Baratashvili, D., Nakashidze, I., Kedelidze, N. and Beccari, T., 2019. The genetic monitoring of natural and agroecosystem. (Publication as a scientific abstract); Journal of Biotechnology, (Web of Science -Clarivate). IF: 3.136. 305, pp.S62-S63. https://doi.org/10.1016/j.jbiotec.2019.05.220
 25. Baratashvili, D., Vanidze, M., Kedelidze, N., Kalandia, A., Djafaridze, I., Lomtatidze, N., Nakashidze, I., Ceccarini, M. and Beccari, T., 2019. Bioactive compounds and antioxidant activity of Feijoa (Feijoa sellowiana berg) cultivated in subtropical zones of Georgia. (Publication as a scientific abstract); Journal of Biotechnology, (Web of Science -Clarivate). IF: 3.136. 305, p.S56. https://doi.org/10.1016/j.jbiotec.2019.05.197;
 26. Kalandia, A., Vanidze, M., Djafaridze, I., Nakashidze, I. and Beccari, T., (2019). Ongoing alterations during the storage of the Berry Fruits.  (Publication as a scientific abstract); Journal of Biotechnology, (Web of Science -Clarivate). IF: 3.136. 305, p.S61. https://doi.org/10.1016/j.jbiotec.2019.05.215;
 27. Nakashidze I, Kotrikadze N, Nagervadze M, et al. 235 ABO, RH, KELL AND MN systems within uterine cancer. (Publication as a scientific Research abstract);  International Journal of Gynecologic Cancer (Web of Science -Clarivate). IF:  1.746. (2019); Vol.29, Suppl. 3::A101. http://dx.doi.org/10.1136/ijgc-2019-IGCS.235;
 28. Nakashidze I, Kotrikadze N, Gogitidze E, et al 138 Selected tumor markers and sex-steroid hormones in breast tumors. (Publication as a scientific Research abstract);  International Journal of Gynecologic Cancer (Web of Science -Clarivate). IF:  1.746. 2019; Vol.29, Suppl. 3:A64. http://dx.doi.org/10.1136/ijgc-2019-IGCS.138.
 29. Kotrikadze N, Nakashidze I, Ramishvili L, et al. 137 The alteration of lipids and steroid hormones in breast tumors (Publication as a scientific Research abstract);  International Journal of Gynecologic Cancer (Web of Science -Clarivate). IF:  1.746. (2019); Vol.29, Suppl. 3:A64.http://dx.doi.org/10.1136/ijgc-2019-IGCS.137;
 30. Tsintsadze, I., AKhvlediani, L., Khukhunaishvili, R.  M. Koridze, S. Tskvitinidze, I. Nakashidze  al. et al. Indian J Hematol Blood Transfus (2019). https://doi.org/10.1007/s12288-019-01197-4;
 31. Kotrikadze N, Tufinashvili T, Ramishvili L, Alibegashvili M, Nakashidze I,  et al. 255 The study of the antioxidant enzymes, the activity of acid phosphatase and alteration of lipid peroxidation in women with uterine tumors (Publication as a scientific Research abstract);  International Journal of Gynecologic Cancer (Web of Science -Clarivate). IF:  1.746. 2019; Vol.29, Suppl. 3::A108-A109. http://dx.doi.org/10.1136/ijgc-2019-IGCS.255
 32. Sopio Garakanidze1, Elísio Costa, Elsa Bronz Rocha, Alice Santos-Silva, Giorgi Nikolaishvili, Irina Nakashidze, Nona Kakauridze, Salome Glonti, Rusudan Khukhunaishvili, Marina Koridze, Sarfraz Ahmad.  Characterization of a Cohort of Patients with Arterial Thrombosis from the Georgian Adjarian Population.  (Research  Article), Current Trends in Biotechnology and Pharmacy. ISSN 0973-8916 (Print) 2230-7303 (Online)Volume: 13 Issue: 3;  July, 2019-September, 2019; (pp.259-269). https://abap.co.in/characterization-cohort-patients-arterial-thrombosis-georgian-adjarian-population
 33. Koridze, M , KHUKHUNAISHVILI, R , KARTSIVADZE, T , TSKVITINIDZE, S , NAKASHIDZE, I , MAKHARADZE, K . (2019). THE STUDY OF THE LONG-LIVERS DYNAMICS IN THE POPULATIONS OF ADJARA IN 2012-2017. International Journal of Health Services Research and Policy , 4 (2) , 95-102 . DOI: 10.23884/ijhsrp.2019.4.2.03.
 34. Khukhunaishvili, R , KORIDZE, M , MAKHARADZE, K , TSKVITINIDZE, S , NAGERVADZE, M , NAKASHIDZE, I , PARULAVA, I . (2019). FRAILTY AMONG THE BENEFICIARIES OF BATUMI ST. CATHERINE NURSING HOME. International Journal of Health Services Research and Policy , 4 (2) , 103-109 . DOI: 10.23884/ijhsrp.2019.4.2.04.
 35. N. Kotrikadze, L. Ramishvili, M. T. Tupinashvili, I. NakashidzeAlibegashvili, G. Nemsadze, M. Gordeziani, A. Khazaradze,  B. Sepiashvilli, S. Ahmad " Morpho-structural Peculiarities of Blood Formed Elements and Clinic-pathological Characteristics in Women with Uterine (Benign, Malignant) Tumors in Menopausal Age". (Publication, as a Scientific Research Abstract); (Publication, as a Scientific Research Abstract); Gynecologic Oncology (Web of Science Journal, (IF: 4.540); Published Issue: June 2019, Vol. 154, Supplement 1, pages: 99-100; DOI: https://doi.org/10.1016/j.ygyno.2019.04.234.
 36. N. Kotrikadze,   T. Tupinashvili, L. Ramishvili, M. Alibegashvili, I. Nakashidze, G. Nemsadze, M. Gordeziani, A. Khazaradze,  B. Sepiashvilli, S. Ahmad "Differential Assessments of Blood Lipids, Lipid Peroxidation, Antioxidant Status, and Fatty Acids in Women with Uterine Tumors during Menopausal Period". (Publication, as a Scientific Research Abstract); (Publication, as a Scientific Research Abstract); Gynecologic Oncology (Web of Science Journal, JCR IF: 4.540); Published Issue: June 2019, Vol. 154, Supplement 1, pages: 99-100; DOI: https://doi.org/10.1016/j.ygyno.2019.04.236
 37. Nanuli Kotrikadze, Tamar Tufinashvili, Irina NakashidzeLiana RamishviliManana AlibegashviliManana GordezianiBela Sepiashvilli, and Sarfraz Ahmad; Morpho-structural Peculiarities of Blood Formed Elements and Clinic-pathological Characteristics in Women with Uterine (Benign, Malignant) Tumors in Menopausal Age. (Publication, as a Scientific Research Abstract); The FASEB Journal (Web of Science Journal, JCR IF: 5.391); Vol. 33, No. 1_supplement;  Apr 2019; Abst. Number:495.7;  https://www.fasebj.org/doi/abs/10.1096/fasebj.2019.33.1_supplement.495.7;
 38. Nanuli KotrikadzeTamar TufinashviliLiana Ramishvili1Manana AlibegashviliIrina NakashidzeGia NemsadzeManana GordezianiAna KhazaradzeBela Sepiashvilli, and Sarfraz Ahmad; Differential Assessments of Blood Lipids, Lipid Peroxidation, Antioxidant Status, and Fatty Acids in Women with Uterine Tumors during Menopausal Period". (Publication, as a Scientific Research Abstract); The FASEB Journal (Web of Science Journal, JCR IF: 5.391); Vol. 33, No. 1_supplement 1;  Apr 2019; Abst. Number:796.18; https://www.fasebj.org/doi/abs/10.1096/fasebj.2019.33.1_supplement.796.18;
 39. Spogli, R.; Bastianini, M.; Ragonese, F.; Iannitti, R.G.; Monarca, L.; Bastioli, F.; Nakashidze, I.Brecchia, G.; Menchetti, L.; Codini, M.; Arcuri, C.; Mancinelli, L.; Fioretti, B. "Solid Dispersion of Resveratrol Supported on Magnesium DiHydroxide (Resv@MDH) Microparticles Improves Oral Bioavailability". (Research  Article), Nutrients  (Web of science - Clarivate Analytics, Publisher -  MDPI,),  JCR  IF:  4.196)  2018, 10, 1925; https://doi.org/10.3390/nu10121925; Online 5 December 2018;
 40. Spogli, R.; Bastianini, M.; Ragonese, F.; Iannitti, R.G.; Monarca, L.; Bastioli, F.; Nakashidze, I.; Brecchia, G.; Menchetti, L.; Codini, M.; Arcuri, C.; Mancinelli, L.; Fioretti, B.  Solid Dispersion of Resveratrol Supported on Magnesium Dihydroxide (RESV@MDH) Microparticles  Improves Oral Bioavailability, Preprint,  Online: 25 October 2018;
 41. Sopio Garakanidze, Elísio Costa, Elsa Bronze-Rocha,  Alice Santos-Silva, Giorgi Nikolaishvili, Irina Nakashidze,   Nona Kakauridze,  Salome Glonti,  Rusudan Khukhunaishvili, Marina Koridze,  Sarfraz Ahmad.  “Methylenetetrahydrofolate Reductase Gene Polymorphism(C677T) as a Risk Factor of Arterial Thrombosis in Georgian Patients” (Research Article); Clinical and applied-thrombosis/hemostasis, 24(7):1061-1066; JCR IF: 2.096. (Web of science - Clarivate Analytics, Publisher –SAGE, February 13, 2018https://doi.org/10.1177/1076029618757345;
 42. Marina Koridze, Davit Baratashvili, Rusudan Khukhunaishvili, Irina Nakashidze, Nina Petrovic, Marina Nagervadze, Nato Zosidze, Sophiko Tskvitinidze, Nanuli Kotrikadze & Sarfraz Ahmad. “Hormonal Status and Distribution of the ABO SystemPhenotypicGroups in menopausal and post- menopausal Women with Breast Tumors”(Research Article); Indian Journal of Experimental BiologyJCR IF: 1.475  (Web of science - Clarivate Analytics, Publisher -Scientific  Publishers), Vol. 56, February 2018, pp. 93-100; http://nopr.niscair.res.in/handle/123456789/43552 (the correspondence author);
 43. Samuela Cataldi, Cataldo Arcuri, Carmen Mecca, Stéphane Hunot, François-Pierre Légeron,  Mercedes Garcia-Gil, Irina Nakashidze, Andrea Lazzarini, Michela Codini, Tommaso Beccari, Bernard Fioretti,  Giovanna Traina, Francesco Saverio Ambesi-Impiombato, Francesco Curcio, Elisabetta Albi. IN VITRO AND IN VIVO PRECLINICAL STUDY OF NEUTRAL SPHINGOMYELINASE ROLE IN PROGENITOR/STEM CELLS OF HIPPOCAMPUS, Abstract pp: T31; XII Sphingolipid Club Meeting and SLC Advanced Course; Trabia (Sicily, Italy); http://www.sphingolipidclub.com/ https://link.springer.com/article/10.1007/s00210-017-1452-6 (Report of the 12th Sphingolipid Club Meeting, Trabia, Italy (Sept. 7–10, 2017), Journal - Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology, Publisher –Springer;
 44. Elisabetta Albi, Samuela Cataldi, Irina Nakashidze   et. Al., DOWN-EXPRESSION OF VITAMIN D RECEPTOR IN HUMAN CARCINOMA GASTRIC CELLS: ACID SPHINGOMYELINASE AS POSSIBLE ALTERNATIVE TARGET OF 1 ALPHA,25-DIHYDROXYVITAMIN D3; (Abstract book.  pp.   P25). XII Sphingolipid Club Meeting and SLC Advanced Course; Trabia (Sicily, Italy); http://www.sphingolipidclub.com/ https://link.springer.com/article/10.1007/s00210-017-1452-6(Report of the 12th Sphingolipid Club Meeting, Trabia, Italy (Sept. 7–10, 2017), Journal - Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology, Publisher –Springer;
 45. Nina Petrovic, Ahmad Sami, Jelena Martinovic Marina Zaric,  Irina Nakashidze,  Silvana Lukic Snezanac, Jovanovic-Cupic.  “TIMP-3 mRNA expression levels positively correlates with levels of miR-21 in situ BC and negatively in PR positive invasive BC” (Research Article). Pathology - Research and Practice, JCR IF: 1.794  (Web of science - Clarivate Analytics, Publisher- Elsevier).Volume 213, Issue 10, Pages 1264-1270; https://doi.org/10.1016/j.prp.2017.08.012;
 46. Kharabzdeze N., Artmeladze M., Vashadze SH., Kharabadze N., Gogitidze e., Kedelidze N., Baratashvili D., Nakashidze I., Koridze M. “CA 125 AND SEX-STEROID HORMONES IN THE BODY OF UTERUS TUMORS”, Journal of Clinical and experimental medicine, ISSN 1512-0392,  2017, pp.52-56. http://jecm.ge/summary2017_4.htm;
 47. Kedelidze N., Baratashvili D., Meskhidze A., Khalvashi N., and  Nakashidze I. „Biological specifics of male gametophyte in feijoa sellowiana berg“,  (Research Article); (Research  Article); International Journal of current research,  7(08):19315-19318. · AUGUST 2015. http://www.journalcra.com/article/biological-specifics-male-gametophyte-feijoa-sellowiana-berg;
 48. Nakashidze I., Kotrikadze N., Diasamidze A., Nagervadze M., Alibegashvili M., Ramishvili L., Gordeziani  M., “Erythrocyte Blood Group Antigens and Alterations of the Hormonal Status among the Reproductive age Women with Breast Tumors” (Research  Article);  Medical Health and Pharmaceutical Journal, Vol 7, No 1, 2014. http://ojs.journals.cz/index.php/EMHPJ/article/view/429;
 49. Nakashidze I., Diasamidze  A., Baratashvili  D., Nagervadze  M., Alibegashvili M., Ramishvili L., Gordeziani M., Khazaradze A., Kotrikadze   N.,  „Alteration of Sex and Non-Sex Hormones and Distribution Features of Blood ABO System Groups among the Women with Uterine Body Tumors“.   (Research  Article); Journal of Cancer Therapy, Volume 5, Number 5, April 2014,  pp. 411-419,  doi: 10.4236/jct.2014.55047;  
 50. Nana Kotrikadze, Irina Nakashidze, Anzor Diasamidze, Davit Baratashvili, Marina Nagervadze, Manana Alibegashvili, Liana Ramishvili., „The distribution of blood group antigens among reproductive, menopause and postmenopausal women with breast gland tumors”. National Congress  of  Medical   Biology  and  Genetics, Kuşadası, Turkey, 2014  (Abstract: pp.147-148);
 51. Nakashidze I., Kotrikadze N., Diasamidze A., Nagervadze M., Ramishvili L., “Changes in sex and non-sex hormones and distribution of erythrocyte antigens in reproductive age women with tumors body of uterus in Adjara”. (Research  Article). Georgian Medical News,No 4, Vol. 217, P.15-21. 2013http://www.geomednews.org/shared/issues/med217.pdf;
 52. Nakashidze I., Diasamidze A., Nagervadze M. “Erythrocite group antigens and women’srepoduqvive system organs”. (Research  Article); Georgian Medical News, Vol.204. No.3. P.18-22. 2012. http://www.geomednews.org/shared/issues/med204.pdf;
 53. Nakashidze I., Diasamidze A., Kotrikadze N., Nagervadze M., “Distribution of erythrocyte phenotypic groups in women with being tumors of uterus in Adjara Oncology Centre”, (Research  Article); Georgian Medical News, Vol. 207, No.6. P.15-18. 2012 http://www.geomednews.org/shared/issues/med207.pdf;
 54. Nakashidze I., Diasamidze A., Nagervadze M., “Frequencies of erythrocyte blood groups alleles and haplotypes in women with being tumors of the uterus”,  (Research  Article);  Georgian Medical News, No 5,Vol 206, P.11-15. 2012. http://www.geomednews.org/shared/issues/med206.pdf;
 55. Nakashidze I.,  „The Role Environmental  Factors       in   Breast Breast  Cancer  Development”, Iternatioal  Scietific-Practical Conferences “Inovation  Tecnology ad Environmental Protection”,  Collection  of   Works, P. 177-178,  Kutakashidze I.,  Diasamidze A., Nagervadze M., „Erythrocyte  Blood Groups  Antigens   in Diseased Women with  Breast Cancer “,  Batumi III  Workshop,   “Actual  Problems  of  Biomedicine”. Collection  of   Works , Batumi, 78-84. 2012;
 56. Nakashidze I., Akhvlediani L., Nagervadze M., “Correlation of Kell and MN Erythrocyte blood group antigens and alleles with uterine and breast cancer”, The experimmental and clinical medicine, Vol.60, No 5.P.36-40. 2011.  www.jecm.ge/summary10_5.htm;
 57. Nakashidze I., Nagervadze M., Khukhunaishvili R., Diasamidze A., “Correlation of erythrocyte ABO and Rh-Hr group antigens with breast cancer”. Proceedings of the Georgian Academy of Sciences, Vol. 7, No.1-2,P.54-58. 2009.  http://www.sipt.org/bio/2009-1-2/10.htm;
 58. Nakashidze I., Diasamidze A., Akhvlediani L., Nagervadze M., Dumbadze G., “Assotiation of erythrocyte ABO, Rh-Hr group antigens, genotype and phenotype features with breast and uterus cancer”. collection of works  of medical students and doctors  of  The Black sea region”,P.100-103. 2009;
 59. Nakashidze I., Diasamidze A., Akhvlediani L., Baratashvili D., “Association  of  Erythrocite  ABO, Rh, Kell group  antigens with  uterine cancer”. Collection of Working, International scientific conference”.  Kolhka 2009.  Kutaisi. P. 108-111;
 60. Nakashidze I., Akhvlediani L., Diasamidze A., Nagervadze M., Dumbadze G. “Some Characteristics of   Humoral  Immunity in    Patinet with  Uterus    and  Breast  cancer”. Batumi III Shool- Seminar “Current Problems in Biomedicine”. Batumi, 2009.  P.41-46.                       რეფერირებადი და რეცენზირებადი ჟურნალები:
 61. Nakashidze I., et al.  “Some Tumor Markers in Breast Cancers”. Georgian Journal of Biomedical Sciences, vol. 1, #1, 2019. Pp.21-25.
 62. Nino Kedelidze, Irina Nakashidze, Davit Baratashvili, Nino Lomtatidze Feijoa (Feijoa sellowiana Berg) and Its Usage in Medicine (Review) . Georgian Journal of Biomedical Sciences, vol. 1, #1, 2019. Pp.11-16.
 63. Nakashidze I., Nino Kedelidze, Tamar Peshkova VDR gene SNPs and Parkinson Disease (Review). Georgian Journal of Biomedical Sciences, vol. 1, #1, 2019. Pp.16-21.
 64. Nakashidze I., „The Serum Lipids in Breast Tumors (Benign, Malignant)   Georgian Journal of Biomedical Sciences, vol. 1, #1, 2019. Pp.16-21.პპ.35-39.                                                                                                                                                                                კონფერენციის მასალები :
 65. Marina Koridze, Marina Nagervadze, Nato Zosidze, Irina Nakashidze. ABO, Rh and MN Blood Group Systems in Gastric Cancer. Publication in: abstract book (Human Genome and Health - The First International Conference in Georgia), Poster presentation. P. 26; 2018
 66. Gogitidze E., Kharabadze N., Artmeladze M., Tsintadze T., Nakashidze I., Study of  AC 153 tumor marker and sex-steroid Hormones in women with breast tumors.   Medicine and Health Care. Abstract book. P. 158; Tbilisi, 2016.
 67. Nana Kotrikadze, Irina Nakashidze, Anzor Diasamidze, Davit Baratashvili, Marina Nagervadze, Manana Alibegashvili, Liana Ramishvili., „The distribution of blood group antigens among reproductive, menopause and postmenopausal women with breast gland tumors”. National Congress of Medical Biology and Genetics, Kuşadası, Turkey, 2014  (Abstract: pp.147-148).
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
  
 1. European Biotechnology Congress 2023
 2. 14th World Stroke Congress, 2022, "THE STUDY OF SOME SELECTED CYTOKINES WITHIN THE ISCHEMIC STROKE; Singapore from 26-29 October 2022
 3. European Biotechnology Congress 2021, Clinico-laboratory characteristics of pediatric patients with covid-19“ 23-25 September, Virtual; http://www.eurobiotech2021.eu/?page=programme;
 4.  13th World Stroke Congress,   2021, “THE STUDY OF SOME SELECTED CYTOKINES WITHIN THE ISCHEMIC STROKE” 28-29 October 2021 http://www.eurobiotech2021.eu/?page=programme;
 5. Implementation of the principles of Good Clinical Practice in the routine clinical practice on the example of informed consentof informed consent”; 23-25 September,  2021, Virtual; http://www.eurobiotech2021.eu/?page=programme
 6. IGCS 2020(The annual Global Meeting of the International Gynecologic Cancer Society); https://igcs2021.com/
 7. European Biotechnology Congress 2020,  "Ecological–genetic monitoring of feijoa forms (Feijoa Sellowiana Berg) in western Georgia", Prague, 24-26 September, 2020; https://eurobiotech2020.eu/?p=program_scientific;
 8. IGCS 2020(The annual Global Meeting of the International Gynecologic Cancer Society), 237 Fallopian tube choriocarcinoma: a case report, 10-13 September, 2020; https://igcsmeeting.com/;
 9. IGCS 2020(The annual Global Meeting of the International Gynecologic Cancer Society),  73 Study of lipid profile and thyroid hormones in patients with uterine fibroids, 10-13 September, 2020; https://igcsmeeting.com/;
 10. 48  International medical conference, A case of the autoimmune thyroid disease and sarcoidosis” , 5-13 September, 2020, Chakvi, Georgia;   http://medcongress.ge/;
 11. 48  International medical conference, “Vitamin D and Uterine fibroids”  5-13 September, 2020, Chakvi, Georgia;   http://medcongress.ge;
 12. 48  International medical conference, “Diabetes and COVID -19: A call to action”   5-13 September, 2020, Chakvi, Georgia;   http://medcongress.ge;
 13. 48  International medical conference, “Prolactin and Breast Cancer” 5-13 September, 2020, Chakvi, Georgia;   http://medcongress.ge/;
 14. 48  International medical conference, Thyroid Hormones in Woman’s Tumors  5-13 September, 2020, Chakvi, Georgia;   http://medcongress.ge/;
 15.  48  International medical conference, “HPV genotyping in diagnostics" 5-13 September, 2020, Chakvi, Georgia;   http://medcongress.ge/
 16. 48  International medical conference, “Some clinic-genetic characteristics within pregnant women with Uterine Fibroids”   5-13 September, 2020, Chakvi, Georgia;   http://medcongress.ge/;
 17. 48  International medical conference, “Lipid profiles  and  Uterine Fibroids   5-13 September, 2020, Chakvi, Georgia;   http://medcongress.ge
 18. SGO 2020, Annual Meeting of the Society of Gynecologic Oncology,  "Thermodynamic parameters of blood plasma proteins in women with breast tumors", https://sgo.confex.com/sgo/2020/meetingapp.cgi/Paper/16853;
 19. IGCS 2019 (The annual Global Meeting of the International Gynecologic Cancer Society). “ABO, RH, KELL and MN systems within Uterine Cancer”.  E-poster. Rio de Janeiro, Brazil on September 19 –  21  IGCS 2019. 
 20. IGCS 2019 (The annual Global Meeting of the International Gynecologic Cancer Society). “Selected Tumor Markers and Sex-Steroid Hormones in Breast Tumors.”.  E-poster. Rio de Janeiro, Brazil on September 19 – 21  IGCS 2019;
 21. IGCS 2019 (The annual Global Meeting of the International Gynecologic Cancer Society). “The alteration of Lipids and Steroid Hormones in Breast Tumors.”.  E-poster. Rio de Janeiro, Brazil on September 19 – 21  IGCS 2019;
 22. IGCS 2019 (The annual Global Meeting of the International Gynecologic Cancer Society). “The study of the antioxidant enzymes, the activity of acid phosphatase and alteration of lipid peroxidation in women with uterine tumors.”.  E-poster. Rio de Janeiro, Brazil on September 19 – 21  IGCS 2019;
 23. GSSA 46th Annual Convention and International Medical Conference. “Deficiency Vitamin D in Pediatric Polycystic Thyroid Disease”. July 6-14, 2019, Chakvi, Georgia;
 24. მედიკოსთა ტრადიციული 46-ე საერთაშორისო სკოლა-კონფერენცია “თანამედროვე კლინიკური მედიცინა. მიღწევები და უახლესი ტექნოლოგიები”. “მოლეკულურ-გენეტიკური მარკერები სარძევე ჯირკვლის სიმსივნეებში”, 6-16 ივლისი, ჩაქვი 2019, ბათუმი, საქართველო;
 25. European Biotechnology Congress 2019,  “Protective effect of rMnSOD in mice exposed to cosmonaut simulation radiation: involvement of vitamin D receptor”,  Poster Presentation,   11-13 April 2019, Valencia,  Spain;
 26. European Biotechnology Congress 2019,  “FVL G1691A and PT G20210A genes mutation and family history of thrombosis in Georgian myocardial infarction and ischemic stroke patients”,  Poster Presentation,  11-13  April 2019,Valencia,  Spain;
 27. European Biotechnology Congress 2019,  “The genetic monitoring of natural and agroecosystem”,  Poster Presentation,    11-13 April, Valencia,  2019, Spain;
 28.  European Biotechnology Congress 2019,  “Bioactive compounds and antioxidant activity of Feijoa (Feijoa sellowiana berg) cultivated in subtropical zones of Georgia”,  Poster Presentation,  11-13 April,  2019, Valencia,  Spain;
 29. European Biotechnology Congress 2019, Ongoing alterations during the storage of the Berry Fruits,   11-13 April, Valencia,  Spain;
 30. Experimental Biology - 2019,  "Differential Assesments of Blood Lipids, Lipid Peroxidation,  Antioxidant status,, and Fatty acids in women with uterine tumors during menopausal period".  Poster Presentation,  6-9 April 2019 (EB), Orlando, FL;
 31. Experimental Biology - 2019'  “Morpho-structural peculiarities of blood formed elements and clinico-pathological characteristics in women with Uterine (Benign, Malignant) rumors in Menopaual age”.  Poster Presentation,  6-9 April 2019 (EB), Orlando, FL;
 32. 50th Annual Meeting of the Society of Gynecologic Oncology, “Differential Assessments of Blood Lipids, Lipid Peroxidation, Antioxidant Status, and Fatty Acids in Women with Uterine Tumors during Menopausal Period”. Poster Presentation,   March 16-19, 2019 , Honolulu, HI;
 33. 50th Annual Meeting of the Society of Gynecologic Oncology, “Morpho-structural peculiarities of blood formed elements and clinic-pathological characteristics in women with uterine (Benign, Malignant) tumors in menopausal age”. Poster Presentation,  March 16-19, 2019, Honolulu, HI;
 34. The first Scientific Conference of Batumi Teaching University "Contemporary Challenges of Biomedicine", Prevalence of polycystic thyroid disease in the pediatric population of Adjara,  26 October, 2019, Radisson, Batumi, Georgia
 35. The first Scientific Conference of Batumi Teaching University "Contemporary Challenges of Biomedicine", The study of  fT3 and  fT4  hormones  within Breast Tumors , 2019,   26 October, 2019, Radisson, Batumi, Georgia
 36.  The first Scientific Conference of Batumi Teaching University "Contemporary Challenges of Biomedicine", Vitamin D and Autoimmune Thyroiditis. 26 October, 2019, Radisson, Batumi, Georgia
 37.    The first Scientific Conference of Batumi Teaching University "Contemporary Challenges of Biomedicine", Feijoa (Feijoa sellowiana Berg.) and medicine. 26 October, 2019, Radisson, Batumi, Georgia
 38. მედიკოსთა ტრადიციული 44-ე    საერთაშორისო სკოლა-კონფერენცია  "ჩაქვი -2018“, თანამედროვე კლინიკური მედიცინა - მიღწევები და უახლესი ტექნოლოგიები,  “TSH, fT4 and AT-TPO შესწავლა აუტოიმუნური თირეოიდიტების დროს”,  8-16 ივლისი ჩაქვი,   2018, საქართველო;
 39. Human Genome and Health - The First International Conference in Georgia,  “ABO, Rh and MN Blood Group Systems  in Gastric Cancer. Poster Presentation”.  "19-22 May, 2018;
 40.   THE STUDY OF THE LONG-LIVERS DYNAMICS IN THE POPULATIONS OF ADJARA IN 2012-2017, Publication In: Proceedings of International Natural and Health Science Conference (INHSC2017),  (October 2017), pp.610-617
 41.  FRAILTY AMONG THE BENEFICIARIES OF BATUMI ST. CATHERINE NURSING HOME, Publication In: Proceedings of International Natural and Health Science Conference (INHSC2017),  pp.618-626;
 42. XII Sphingolipid Club Meeting and SLC Advanced Course; “IN VITRO AND IN VIVO PRECLINICAL STUDY OF NEUTRAL SPHINGOMYELINASE ROLE IN PROGENITOR/STEM CELLS OF HIPPOCAMPUS”, Oral Presentation; Sept. 7–10, 2017 Trabia (Sicily, Italy); http://www.sphingolipidclub.com;
 43. XII Sphingolipid Club Meeting and SLC Advanced Course; “DOWN-EXPRESSION OF VITAMIN D RECEPTOR IN HUMAN CARCINOMA GASTRIC CELLS: ACID SPHINGOMYELINASE AS POSSIBLE ALTERNATIVE TARGET OF 1 ALPHA,25-DIHYDROXYVITAMIN D3”. Sept. 7–10, 2017 Trabia (Sicily, Italy); Oral Presentation;  http://www.sphingolipidclub.com;
 44. XI პოლიპროფილური სამედიცინო კონფერენცია „კლინიკური პრაქტიკის საერთაშორისო სტანდარტები“ „თიროიდული (ft4,ft3) ჰორმონები და სარძევე ჯირკვლის სიმსივნეები“, 9-19 ივლისი ჩაქვი,  2016, საქართველო;
 45. XI პოლიპროფილური სამედიცინო კონფერენცია „კლინიკური პრაქტიკის საერთაშორისო სტანდარტები“ „ზოგიერთი კლინიკო-პათოლოგიური მახასიათებლების შესწავლა საკვერცხეების სიმსივნეებში“. 9-19 ივლისი ჩაქვი,  2016, საქართველო;
 46. XI პოლიპროფილური სამედიცინო კონფერენცია „კლინიკური პრაქტიკის საერთაშორისო სტანდარტები“ „გენეტიკური და ჰორმონალური ფაქტორები სარძევე ჯირკვლის სიმსივნეების განვითარებაში“. 9-19 ივლისი ჩაქვი, 2016, საქართველო;  
 47. მედიკოსთა ტრადიციული 39-ე    საერთაშორისო სკოლა-კონფერენცია  „ბაკურიანი  2015“, თანამედროვე კლინიკური მედიცინა - მიღწევები და უახლესი ტექნოლოგიები,      „ლიპიდური  ცვლის  თავისებურებანი  მენოპა­უზის  ასაკის  სარძევე  ჯირკვლის  სიმსივნეებით დაავადებულ ქალებში“  27 თებერვალი-06 მარტი. ბაკურიანი, საქართველო.
 48. 2016 „ზოგიერთი ონკომარკერისა  და  ჰორმონული სტატუსის შესწავლა  სარძევე  ჯირკვლის სიმსივნეებით დაავადებულ  ქალებში“. 27 თებერვალი-06 მარტი 2016 , სქართველო;
 49. მედიკოსთა ტრადიციული 39-ე    საერთაშორისო სკოლა-კონფერენცია  „ბაკურიანი  2015“, თანამედროვე კლინიკური მედიცინა - მიღწევები და უახლესი ტექნოლოგიები,     „ლიპიდური  ცვლის  თავისებურებანი  მენოპა­უზის  ასაკის  სარძევე  ჯირკვლის  სიმსივნეებით დაავადებულ ქალებში“  27 თებერვალი-06 მარტი, 2016;
 50. სტუდენტთა და ახალგაზრდა მეცნიერთა კონფერენცია, „CA 15-3 ონკომარკერისა და სასქესო სტეროიდულიჰორმონების შესწავლა სარძევე ჯირკვლის სიმსივნეებით დაავადებულ ქალებში“,  26-28 ბაკურიანი, 2016, საქართველო;
 51. მედიკოსთა ტრადიციული 38-ე    საერთაშორისო სკოლა-კონფერენცია  „ბაკურიანი  2015“, თანამედროვე კლინიკური მედიცინა - მიღწევები და უახლესი ტექნოლოგიები,     ჰორმონული სტატუსისა  და ლიპიდური ცვლის შესწავლა სარძევე ჯირკვლის სიმსივნით დაავადებულ ქალებში“, 11-16 ივლისი, ჩაქვი  2015, საქართველო;
 52. VIII  პოლიპროფილური სამედიცინო კონფერენცია „კლინიკური პრაქტიკის საერთაშორისო სტანდარტები“,   ლიპიდური ცვლის შესწავლა სარძევე ჯირკვლის სიმსივნით დაავადებულ ქალებში რეპროდუქციულ        პერიოდში“, 3-11  ივლისი,  ჩაქვი 2015, საქართველო;
 53. VIII  პოლიპროფილური სამედიცინო კონფერენცია „კლინიკური პრაქტიკის საერთაშორისო სტანდარტები“, ონკომარკერისა (CA 15-3, CA 12, CEA)  და ჰორმონული  სტატუსის შესწავლა  სარძევე ჯირკვლის სიმსივნეებით დაავადებულ ქალებში“, 3-11  ივლისი,  ჩაქვი 2015, საქართველო;
 54. მედიკოსთა ტრადიციული 37-ე    საერთაშორისო სკოლა-კონფერენცია  „ბაკურიანი  2015“, თანამედროვე კლინიკური მედიცინა - მიღწევები და უახლესი ტექნოლოგიები,        „ონკომარკერის  (CA 125)   შესწავლა საკვერცხეებისა და  საშვილოსნოს ტანის  სიმსივნეებში“,   21 თებერვალი-1 მარტი, 2015, ბაკურიანი, საქართველო;
 55. VII  პოლიპროფილური სამედიცინო კონფერენცია „კლინიკური პრაქტიკის საერთაშორისო სტანდარტები“,   „სიმსივნის ანტიგენი  (CA 15 -3)  სარძევე ჯირკვლის სიმსივნით დაავადებულ პაციენტებში“, 14-22 თებერვალი, 2015.
 56. ეკოლოგიის  საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა  „ეკოლოგიური  პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები“,  „გარემოს დაბინძურება, როგორც  სიმსივნეების ხელშემწყობი ფაქტორი“, 11-13 ივლისი, 2014;
 57. V  პოლიპროფილური სამედიცინო კონფერენცია „კლინიკური პრაქტიკის საერთაშორისო სტანდარტები“,   „ჰორმონები და სარძევე ჯირკვლის სიმსივნეები“, 4-12 ივლისი, ჩაქვი  2014;
 58. V  პოლიპროფილური სამედიცინო კონფერენცია „კლინიკური პრაქტიკის საერთაშორისო სტანდარტები“,   „ბიოინფორმატიკა და  მედიცინა“,  4-12 ივლისი, ჩაქვი  2014;
 59. მედიკოსთა ტრადიციული 35-ე საიუბილეო  საერთაშორისო სკოლა-კონფერენცია  „ბაკურიანი  2014“, თანამედროვე კლინიკური მედიცინა - მიღწევები და უახლესი ტექნოლოგიები,  “საშვილოსნოს ტანის სიმსივნეებით დაავადებული ქალების ზოგიერთი კლინიკო-პათოლოგიური მახასიათებლების ცვლილება აჭარის მოსახლეობის პოპულაციაში”,   22 თებერვალი-2 მარტი, 2014, ბაკურიანი, საქართველო;
 60. მედიკოსთა ტრადიციული 35-ე საიუბილეო  საერთაშორისო სკოლა-კონფერენცია  „ბაკურიანი  2014“, თანამედროვე კლინიკური მედიცინა - მიღწევები და უახლესი ტექნოლოგიები,    “ერითროციტური  ჯგუფური  ბიომარკერები და  საშვილოსნოს ტანის სიმსივნეები“,   22 თებერვალი-2 მარტი, 2014, ბაკურიანი, საქართველო
 61. მეორე საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებში, „საშვილოსნოს ტანის სიმსივნეებით დაავადებული ქალების სისხლში სასქესო და არასასქესო ჰორმონებისა და სისხლის ABO სისტემის ფენოტიპური ჯგუფების გავრცელების თავისებურებანი აჭარის პოპულაციაში“. 29 იანვარი - 3 თებერვალი,  2014, ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,თბილისის-საქართველო
 62. ბათუმის   IV  სკოლა-სემინარი „ბიომედიცინის აქტუალური საკითხები“, Hormonal Status  and Blood Groups Antigens  among women with  body of Uterus Tumors in Menopausal age”, 28-30   ივლისი, 2013
 63. ბათუმის   III   სკოლა-სემინარი „ბიომედიცინის აქტუალური საკითხები“ , „ერითროციტური ჯგუფური ანტიგენები და  ქალის რეპროდუქციული ორგანოების სიმსივნეები“,  30 ივნისი-2 ივლისი, 2011
 64. 19th Meeting of the European Red Cell Society (ERCS). “The erythrocyte  ABO groups antigens and the changes of  hormonal  status in women with body of uterus  tumors  in   menopause age”. 10-13 october, 2013, Forteiland, Ijmuiden, The Netherlands;
 65. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია „ინოვაციური ტექნოლოგიები და  გარემოს დაცვა“,  „გარემოს ფაქტრორების როლი  მკერდის სიმსივნის განვითარებაში“,  ქუთაისი, 2012;
 66. მედიკოსთა XXVIII საერთაშორისო კონფერენცია "თანამედროვე კლინიკური და ექსპერიმენტალური მედიცინა, მიღწევები და უახლესი ტექნოლოგიები",  “ერითროციტური Kell და MN ჯგუფური ანტიგენებისა და ალელების კორელაცია საშვილოსნოსა და ძუძუს კობოსთან“,  “ერითროციტური Kell და MN ჯგუფური ანტიგენებისა და ალელების კორელაცია საშვილოსნოსა და ძუძუს კობოსთან“,  ჩაქვი, 2010;
 67. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "კოლხა 2009", „ერითროციტური ABO, Rh-Hr, Kell ჯგუფური ანტიგენების ასოციაცია საშვილოსნოს კიბოთი ავადობასთან“,  ქუთაისი, 2009;
 68. შავი ზღვის აუზის ქვეყნების მედიკოს სტუდენტთა და პროფესორ-მასწავლებელთა კონფერენცია, „ერითროციტური ABO, Rh-Hr ჯგუფური ანტიგენების, გენოტიპების და ფენოტიპების ასოციაცია სარძევე ჯირკვლისა და საშვილოსნოს სიმსივნესთან“,  2009, ბათუმი,  საქართველო;
 69. ბათუმის  II სკოლა-სემინარი „ბიომედიცინის აქტუალური პრობლემები“, „G  კლასის ანტისხეულების დონე ზოგიერთი ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულებში“,  19-22 ივნისი, 2008.

 

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1) VDR Fokl (rs2228570) გენის პოლიმორფიზმის შესწავლა აუტოიმუნური თირეოიდიტით დაავადებულ პაციენტებში აჭარის პოპულაციის მაგალითზე (სამეცნიერო პროექტის ხელმძღვანელი, მიმდინარე).

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • 19-20 May, 2018 Human Genome and Health - The First International Conference in Georgia (Certifcate of Participation, 10 CPE category I credits).
 • 20-22 დეკემბერი, 2017, ტრეინინგში ელექტრონული რესურსების გამოყენება საგანმანათლებლო და სამეცნიერო სფეროში მონაწიელობა;
 • 16-23 ივლისი, 2017; მომხსენებლის და მსმენელის სახით მონაწილეობდა XIII გაერთიანებულ პოლიპროფილურ სამედიცინო კონფერენციაში კლინიკური პრაქტიკის საერთაშორისო სტანდარტები. და მინიჭა I ტიპის 5 კრედიტ-ქულა (N 172);
 • 26-30 June 2017 - Bioinformatics: Computer Methods in Molecular and Syetems Biology https://www.icgeb.org/bioinformatics-2017.html;
 • 9-19 ივლისი, 2016; მომხსენებლის და მსმენელის სახით მონაწილეობდა XI გაერთიანებულ პოლიპროფილურ სამედიცინო კონფერენციაში კლინიკური პრაქტიკის საერთაშორისო სტანდარტები. და მინიჭა I ტიპის 5 კრედიტ-ქულა (N 172);
 • 26-28 თებერვალი, 2016, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია ახალგაზრდა მეცნირთა საბჭო ახალგაზრდა მეცნიერთა კონფერენციაში მონაწილეობა;
 • 27 თებერვალი- 6 მარტი, 2016 წელი, მედიკოსთა XXXIX საერთაშორისო სკოლა- კონფერენცია. თანამედროვე კლინიკური მედიცინა. მიღწევები და უახლოესი ტექნოლოგიები. (მონაწილეობდა მნსმენელისა და მომხსენებლის სახით) (N 051);
 • 22-28 September, 2015, International Summer School of Ecology. Ecological Consciousness and Environmental Education”;
 • 3-11 ივლისი, 2015, მომხსენებლის და მსმენელის სახით მონაწილეობდა VIII გაერთიანებულ პოლიპროფილურ სამედიცინო კონფერენციაში კლინიკური პრაქტიკი საერთაშორისო სტანდარტები.   I ტიპის 15 კრედიტ-ქულა (N 159);
 • 11-19 ივლისი, 2015 წელი, მედიკოსთა XXXVIII საერთაშორისო სკოლა- კონფერენცია. თანამედროვე კლინიკური მედიცინა. მიღწევები და უახლოესი (122);
 • 21 თებერვალი- 1მარტი, 2015 წელი, მედიკოსთა XXXVII საერთაშორისო სკოლა- კონფერენცია. თანამედროვე კლინიკურიმედიცინა. მიღწევები და უახლოესი ტექნოლოგიები (მონაწილეობდა მსმენელის სახით) (N 073);
 • 14-22 თებერვალი,2015, მომხსენებლის და მსმენელის სახით მონაწილეობდა VII გაერთიანებულ პოლიპროფილურ სამედიცინო კონფერენციაში კლინიკური პრაქტიკის საერთაშორისო სტანდარტები. და მინიჭა I ტიპის 15 კრედიტ-ქულა (N 130);
 • September 8, 2014, Dilemma of Dual – se in Life Sciences – Way to Overcome” Agricultural University of Georgia, National Center for Disease Control and Public Health (NCDC) www.cbrn-coe.eu12-20 ივლისი,2014 საერთაშორისო სკოლა-კონფერენცია. მედიკოსთა XXXVI საერთაშორისო სკოლა- კონფერენციაში თანამედროვე კლინიკური მედიცინა.მიღწევები და უახლესი ტექნოლოგიები (მონაწილეობდა მსმენელის სახით) (N 18);
 • 11-13 July,  2014 International Ecological Summer School “ECOLOGY PROBLEMS AND THE WAYS OF THEIR SOLUTION”International Ecological Summer School;
 • 22 თებერვალი- 2 მარტი, 2014,  საერთაშორისო სკოლა-კონფერენცია. მედიკოსთა XXXV საერთაშორისო სკოლა- კონფერენციაში თანამედროვე კლინიკური მედიცინა. მიღწევები და უახლესი ტექნოლოგი (მონაწილეობდა მსმენელის სახით) (N 96);
 • 22 თებერვალი- 2 მარტი, 2014 საერთაშორისო სკოლა-კონფერენცია. მედიკოსთა XXXV საერთაშორისო სკოლა- კონფერენციაში თანამედროვე კლინიკური მედიცინა. მიღწევები და უახლესი ტექნოლოგიები (მონაწილეობდა მომხსენებელის  სახით) (N 109);
 • 11- 13.07.2014 -  Has attended INTERNATIONAL ECOLOGY SUMMER SCHOOL “ECOLOGICAL PROBLEMS AND THE WAYS OF THEIR SOLUTION”;
 • 16-27 09.2013  - Study PCR, qPCR, RT-PCR and some Bioinformatics Methods In the Lab. of Department of Molecular Biology and Genetics, Bilkent University, Ankara, Turkey;
 • 13-21 07.2013 - II პოლიპროფილურ სამედიცინო კონფერენცია კლინიკური პრაქტიკის საერთაშორისო სტანდარტები (მონაწილეობდა მსმენელის სახით) (No 250);
 • 28-30 06.2013ბათუმის IV სკოლა-სემინარი „ბიომედიცინის აქტუალური საკითხები“  (მონაწილეობდა მომხსენებლის სახით);
 • 20.12.2012 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ ორგანიზებული ტრეინინგ-კურსი;
 • 5-8 October - 2012 Tskhaltubo- Batumi, Georgia; VII Georgian Congress of Allergology and Immunology (Certificate of Attendance);
 • 30.07.2012 -  “E-Learning in Teaching Process on the Example of Mood”;
 • 30.06-3.07.2010  - Summer school “Cooperation Between EU  and Black Sea Countries”, 2 credits;
 • 16.01./15.06 2008 - ინგლისური ენის გარდამავალი კურსი (100 საათი)  Intermediate Level (N 00015);
 • 2006-2007 წწ. ინგლისური ენის შემსწავლელი 72 საათიანი  კურსი (N 0453);
 • 2006 წლის 27 ნოემბერი- 2007 წლის თებერვალი - სტჟირება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოში  (N  04);
 • კომპიუტერული ცენტრი „ცე-ეს-ცე“-ს კურსით გათვალისწინებული სასწავლო პროგრამა (N 070475).

 

უცხო ენების ცოდნა:

ინგლისური ენა  - C1 

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft office word; Exell; Microsoft office powerPoint; Internet Explorer; PraphPad Prism; 

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა