ტურიზმის ფაკულტეტი

მასპინძლობის მენეჯმენტის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ნათია ბერიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასისტ. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 13.09.1988
მისამართი: ბათუმი, გრ.ლორთქიფანიძის ქ. № 94.
ელ-ფოსტა: Beridze.natia@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 577402829
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: ბიზნესის ადმინისტრირება, მარკეტინგი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი
განათლების მიმართულება, დარგი: ბიზნესის ადმინისტრირება, მარკეტინგი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი
განათლების მიმართულება, დარგი: ბიზნესის ადმინისტრირება, მენეჯმენტი
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

მენეჯმენტის საფუძვლები, მარკეტინგის საფუძვლები, სტრატეგიული მენეჯმენტი ტურიზმში,  სასტუმროს მენეჯმენტი, მარკეტინგული სტრატეგიები.

სამუშაო გამოცდილება:

1. 2021 წლიდან - ბსუს ტურიზმის ფაკულტეტზე, მასპინძლობის მენეჯმენტის დაპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი.

2. 12.2017 - 09. 2021. ბსუს სტუდენტთა კარიერული განვითარების, კულტურისა და სპორტის სამსახურის, სტუდენტთა კარიერული განვითარებისა და მხარდაჭერის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი.

3. 2012 - 2021. ბსუს მოწვეული მასწავლებელი.

4. 2015-2017. ბათუმის საერთაშორისო საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალის მარკეტინგის სპეციალისტი.

5. 2011-2012 შპს ”რანდი“ -ს  დირექტორის თანაშემწე.

 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON INTERNATIONAL TOURISM..INNOVATIVE ECONOMICS AND MANAGEMENT. ISSN 2449-2604., ბათუმი. 2023. გვ. 93-106.  https://doi.org/10.46361/2449-2604.10.1.2023.96-103
 2. TOURISM DEVELOPMENT IN TERMS OF THE PANDEMIC: NEW TRENDS AND ANTI-CRISIS MEASURES // ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორის, პროფესორ გიორგი წერეთლის დაბადებიდან 70-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალების კრებული., ISBN 978-9941-36-049-7., ; თბილისი. 2022. გვ. 418-422
 3. PUBLIC RELATIONS AS THE MAIN METHOD OF PROMOTION IN TOURISM; https://kuk.edu.ua/wp-content/uploads/2022/06/konfer_2022_part2.pdf ; «УКРАЇНА У СВІТОВИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ: КУЛЬТУРА, ЕКОНОМІКА, СУСПІЛЬСТВО» ІV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ; კიევი; KNUKiM; 2022. გვ. 45-47.
 4. Sustainable Rural Tourism development recovery from COVID-19 (in Adjara region) //  რეფერირებადი და რეცენზირებადი საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული ჟურნალი “გლობალიზაცია და ბიზნესი”. №10, თბილისი, 2020. გვ. 287 - 294.
 5. Risk analysis in the activities of a tourism company //  საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი ,,ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა’’ ტომი.7, N2, თბილისი, 2020. გვ. 95-103.
 6. იმპულსური შესყიდვები: თავისებურებები და მოქმედი ფაქტორები // საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია "გლობალური მარკეტინგი: თანამედროვეობის ანალიზი და გამოწვევები" 2019 წლის 16-17 მაისი, ბათუმი. გვ. 287-294.
 7. PROBLEMS AND PROSPECTS OF E-STORES DEVELOPMENT IN GEORGIA // საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი  ,,ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა’’. ტომი 4,N1, თბილისი, 2017. გვ. 13-15.
 8. Conceptualization of the electronic marketplace and integrating the internet into competitive marketing strategy”, nternational Scientific-practical Conference // Innovation processes in the context of globalization of the world economy:Challenges, Trends, Prospects" (IPEG-2017), 2017, 31 მარტი,პრაღა, ჩეხეთი
 9. Regional economic integration // მე-8 საერთაშორისო სოციალური და ჰუმანიტარული კონგრესი, ISBN–13 978-3-903115-37-8 ISBN–10 3-903115-37-1, ავსტრია, 2016.
 10. Internet Marketing – Company and Customer Perspectives// ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი ბიზნეს-ინჟინერინგი №3.ISSN 1512-0538, თბილისი, 2016, გვ. 262-264.

მონოგრაფია 

 1. ინტერნეტ მარკეტინგის განვითარების თავისებურებები საქართველოში: პრობლემები და პერსპექტივები. თბ.,  „კალმოსანი“, 2018. 210 გვ.
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. Regional economic integration// The Eighth International Congress on Social Sciences and Humanities; Vienna, Austria, 2016.

2. PUBLIC RELATIONS AS THE MAIN METHOD OF PROMOTION IN TOURISM. УКРАЇНА У СВІТОВИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ: КУЛЬТУРА, ЕКОНОМІКА, СУСПІЛЬСТВО» ІV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ;.. უკრაინის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო კიევის კულტურის უნივერსიტეტი კიევის ეროვნული უნივერსიტეტი. კიევი. უკრაინა. 22-23.03.2022

3. Tourism business: realities and challenges. II International Student Scientific Conference "Hotel, restaurant and tourism business: realities and challenges". Ministry of Education and Science of Ukraine State University of Trade and Economics Varna University of Economics (Bulgaria) Higher School of Socio-Economics in Przeworsk (Poland) State University named after Akakia Tsereteli (Georgia) University of Helsinki (Finland) Academy of Professional Education "Merkur" (Slovakia). კიევი. უკრაინა. 22 მარტი.2023.

        

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.  2012. კურსი მენეჯმენტსა და ლიდერობაში, ლისაბონის უნივერსიტეტი, ლისაბონი, პორტუგალია.

2.  2013. ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები, ბუღალტერთა მომზადების ცენტრი.

უცხო ენების ცოდნა:

ინგლისური 

რუსული

თურქული

 

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

microsoft office - MS Word, MS Excel, MS Power point. 

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა