ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

ბსუ-ს ფაკულტეტებსა და სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტებში ხორციელდება შემდეგი გრანტები

 1. 1.სარეგისტრაციო კოდი № GNSF/PRES08/2-316; თემა: „ტრანსნაციონალური კომპანიები ამიერკავკასიის ქვეყნების ეკონომიკასა და პოლიტიკაში: პრობლემები ტენდენციები პერსპექტივები“
 2. სარეგისტრაციო კოდი GNSF/ST_496_7-201; თემა: „ნამუშევარი მოტორული ზეთების რეგენერაცია და მისი ექსპლუატაციური თვისებების გაუმჯობესება ფუნქციონალური მისართების გამოყენებით“.
 3. სარეგისტრაციო კოდი A-39-09; თემა: „შავშეთი (ისტორიულ–ფილოლოგიური გამოკვლევა)“.
 4. სარეგისტრაციო კოდი GNSF/ST08/8-513; თემა: „დასავლეთ საქართველოში ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებებით მდიდარი ნედლეულის შესწავლა და მათგან პროდუქტების მიღების ტექნოლოგიის შემუშავება” 
 5. სარეგისტრაციო კოდი GNSF/ST08/5-439; თემა: „ნაყოფების გადამუშავების უნარჩენო ეკოლოგიურად სუფთა კომპლექსური ტექნოლოგიის შექმნა”
 6. სარეგისტრაციო კოდი №GNSF/ST08/5-451; თემა: „ბათუმის საზღვაო პორტის აკვატორიის ეკოლოგიური მონიტორინგი ლაზერული სპექტროსკოპიის მეთოდით და ტალღური პროცესების შესწავლა რეალურ გარემოში”.
 7. სარეგისტრაციო კოდი №CGSO3-31; (დამფინანსებელი - მსოფლიო ბანკი); თემა: „საქართველოს სოფლის მეურნეობის ინტენსიფიკაციის ამაღლების მიზნით მაღალინტენსიური სუბტროპიკული კულტურების ციტრუსების (მანდარინი, ფორთოხალი), კივის და ბერძნული კაკლის სარგავი მასალის ტექნოლოგიების დანერგვა-გავრცელება”.
 8. სარეგისტრაციო კოდი GNSF/ STO08/6-470; თემა: „ერითროციტური (ABO, Rh-Hr, Kell, MN Ss) ჯგუფური ანტიგენების გავრცელების სიხშირე აჭარა-გურიის მოსახლეობაში და მათი გამოყენება პრაქტიკულ მედიცინასა და ეთნიკურ ანთროპოლოგიაში”.
 9. სარეგისტრაციო კოდი GNSF 09_461_2_140; თემა: „ასაკთან ასოცირებული ბიომარკერების (ერითროციტური ჯგუფური ანტიგენები და ქრონიკული ანთების მედიატორები _ TNF-α და IL-6, IL-10) გამოვლენა აჭარის რეგიონის დღეგრძელთა პოპულაციაში”.
 10. სარეგისტრაციო კოდი №GGNSF/STO 7-8-271; თემა: „მწვანე ჩაის ენერგოდამზოგავი კომპლექსური ტექნოლოგიის დამუშავება” 
 11. სარეგისტრაციო კოდი GNSF/ST08/8-513; თემა: „ადგილობრივი მცენარეული ნედლეულის შესწავლა და მათ ბაზაზე ბიოლოგიურად აქტიური დანამატების მიღების ტექნოლოგიის შემუშავება” 
 12. სარეგისტრაციო კოდი GNSF/ST08/8-504; თემა: „გაჯანსაღებული სათესლე კარტოფილის ინ ვიტრო კოლექციის შექმნა და საველე პირობებში გამოცდა”

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა