სემინარები

თანამედროვე ინგლისურენოვან პუბლიცისტიკაში გამოყენებული საზღვაო იდიომების ეტიმოლოგია და მათი ქართული ლექსიკონური შესატყვისები. ასოცირებული პროფესორი ნინო დვალიძე, 14 ივნისი, 12.00 საათი, 41 აუდიტორია.

წარმოდგენილი სემინარის თემაა, იდიომების ეტიმოლოგიური კვლევა და მათი ლექსიკონური თარგმანის ადექვატურობა. შესაბამისად კვლევის მიზნებია:

  1. რამდენად ხშირად გამოიყენებენ სხვადასხვა სახის საზღვაო იდიომებს ინგლისურენოვან თანამედროვე პუბლიცისტიკაში, კერძოდ 2000 იანი წლების ჟურნალ-გაზეთებში: გარდიანი, ფორტუნა, შოტლანდიელი, დამოუკიდებელი და სხვა.
    (THE GUARDIAN; FORTUNE; THE SCOTSMAN; THE INDEPENDENT).
  2. როგორია მათი ეტიმოლოგია (ინგლისურენოვან ლექსიკონებზე დაყრდნობით) და
  3. თუ მოგვეპოვება მათი  ადექვატური შესატყვისები ქართულენოვან ლექსიკონებში.

წარმოდგენილია რამდენიმე საზღვაო იდიომი და გაკეთებულია დასკვნები, რომ:

  • არამართებულმა თარგმანმა იდიომატური ფრაზებისა, შეიძლება გამოიწვიოს ინგლისურენოვანი ტექსტების არააადექვატური ინტერპრეტირება და თარგმანი.
  • გამოსაკვლევია არამარტო საზღვაო, არამედ სხვა იდიომების  შესაბამისობა ინგლისურ-ქართულ ლექსიკონებთან.
  • შეივსება ინფორმაციული დეფიციტი, რომელიც მათი შესატყვისი ფორმების უქონლობის შემთხვევაში წარმოიშვება
  • კიდევ უფრო განვითარდება კულტურათაშორისი დიალოგი და ამით საფუძველი ჩაეყრება  კვლევის მთავარი შედეგს:
  • შეიქმნას იდიომების  ქართულენოვანი ახალი მცირე ლექსიკონი.
  პრეზენტაცია

უკან

პოპულარული სიახლეები

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
ნინოშვილის/რუსთაველის ქ. 35/32
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა