სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

პროექტები, გრანტები

სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი:

1.  საერთაშორისო ურთიერობები

2.  ევროპისმცოდნეობა

1.   TEMPUS INOTLES (Innovating of Teaching and Learning of Europea Studies) 543955-TEMPUS-1-2013-1-NL-TEMPUS-JPCR  (ხელმძღვანელი: ნანა ყურშუბაძე; მკლევარი: ირაკლი გორგილაძე)

2.        2013-2014 წლების დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების საგრანტო პროექტი # 40/97

ელექტრონული მთავრობის დანერგვისა და განვითარების პერსპექტივები აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში

შესრულების ვადა: 2013-2014 წლები

შემსრულებელი ასოცირებული პროფესორი ირაკლი მანველიძე

 3.        2015-2016 წლების დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების საგრანტო პროექტი # DO/56/2-190/14

ელექტრონული მთავრობის დანერგვისა და განვითარების პერსპექტივები აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში

შესრულების ვადა: 2015-2016 წლები

შემსრულებელი ასოცირებული პროფესორი ირაკლი მანველიძე

4.    საგრანტო პროოექტი: სტუდენტთა მხარდაჭერის სერვისების განვითარება  (№ 530154-TEMPUS-1-2012-IT- TEMPUS-IPGR, Students Support and Development Services)

შესრულების ვადა: 2012 -2016 წლები

შემსრულებელი: მკვლევარი/ადმინისტრატორი, ასისტენტ პროფესორი ლაშა ბაჟუნაიშვილი


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა