საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი”

გაფორმების წესი

კონფერენციაში მონაწილეობისათვის სტატიის და რეზიუმეს გაფორმების წესი:

კონფერენციაში  მონაწილეობის  მსურველმა  უნდა  წარმოადგინოს  სტატიის  ელექტრონული  ვერსია შემდეგი წესების დაცვით:

 • ნაშრომი  და  რეზიუმე  წარმოდგენილი  უნდა  იყოს  A4 ფორმატით. ველი: ზედა  –   2,0 სმ, ქვედა  –
 • 2,0 სმ, მარცხენა – 3,0 სმ, მარჯვენა –  2,0 სმ.
 • შრიფტი   Sylfaen ქართული  ტექსტისათვის   და  Times  New  Roman –  ინგლისური        ტექსტისათვის
 • (სტილი Normal, შრიფტის ზომა –  10).
 • სტრიქონთაშორისი ინტერვალი –1.
 • ნახატები, გრაფიკები, სქემები და  ა. შ. –  ფორმატში TIFF 300dpi; 600dpi.
 • ფორმულები აიკრიფოს ფორმულების რედაქტორში Microsoft equation 2.0 (2.1.).
 • ავტორის    (ავტორების)  სახელი    და    გვარი    უნდა    დაიბეჭდოს    ზედა    მარჯვენა         კუთხეში თანამდებობისა,  ორგანიზაციის, ელექტრონული ფოსტისა და მობ. ტელეფონის მითითებით.
 • 2 ინტერვალის შემდეგ სტრიქონის შუა ნაწილში იბეჭდება ნაშრომის დასახელება.
 • 1.5 ინტერვალის შემდეგ იბეჭდება ნაშრომის ტექსტი.
 • ბოლოში   – რეზიუმე      ინგლისურ ენაზე არანაკლებ 250-300 სიტყვა.    ინგლისურ   ენაზე   უნდა მიეთითოს ავტორის სახელი და გვარი, თანამდებობა და ორგანიზაცია, ნაშრომის სათაური.

 

 • სტატიის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს 5 გვერდს!
 • სტატიაში გამოთქმულ მოსაზრებებსა და დასკვნებზე პასუხისმგებელია ავტორი
 • გამოქვეყნებისათვის სტატიები წინასწარ შეირჩევა

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა