ტურიზმის ფაკულტეტი

მასპინძლობის მენეჯმენტის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: მერაბ დიასამიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: ბსუ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი (კანცლერი)
დაბადების თარიღი: 09.08.1986
მისამართი: ქალაქი ბათუმი, ანგისის ქუჩა 15
ელ-ფოსტა: diasamidze.merab@bsu.edu.ge
ტელეფონი: +995577145445
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: ბიზნესის ადმინისტრირება
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი
განათლების მიმართულება, დარგი: ბიზნესის ადმინისტრირება
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ტურიზმისა და მასპინძლობის საფუძვლბი, ტურიზმის კლასტერი, ტურიზმის მენეჯმენტი, სასტუმროს მენეჯმენტი. 

სამუშაო გამოცდილება:
 • 07.11.2022 - დღემდე - ბსუ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი (კანცლერი)
 • 16.08.2021 - 07.11.2022 - ბსუ სასწავლო პროცესის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
 • 22.10.2017 - 16.08.2021 - ბსუ სტუდენტთა კარიერული განვითარების, კულტურისა და სპორტის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
 • 21.04.2016 - 21.10.2017 -  ბსუ ტურიზმის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის მოვალობის შემსრულებელი
 • 16.09.2013 - ბსუ ტურიზმის ფაკულტეტი. მასპინძლობის მენეჯმენტის დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი;
 • 01.01.2012 - 21.05.2016 - ბსუ ტურიზმის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე;
 • 17.03.2012 - 01.02.2013 - ბსუ ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელი;
 • 01. 10.2011 - 01.07.2014 -  ბსუ სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის  ფაკულტეტის საერთაშორისო ბიზნესგანათლების ცენტრის კოორდინატორი;
 • 01.05.2012 - შპს ტურისტული სააგენტო Unitour + საერთაშორისო გაყიდვების მენეჯერი;
 • 14. 09.2007-14.07.2013 - ბსუ სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის  ფაკულტეტის საერთაშორისო ბიზნესგანათლების ცენტრის მასწავლებლი;
 • 01.10.2007-01.08.2010 - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის უმაღლესი სკოლის სასწავლო პროცესის საინფორმაციო ტექნოლოგიების მენეჯერი;
 • 01.03.2006-01.08.2007 - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის უმაღლესი სკოლის სასწავლო პროცესის ტექნიკური უზრუნველყოფის დ საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი. 
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
Anzor Devadze,Olha Prokopenko, Merab Diasamidze - THE CONCEPT OF GROWTH OF COMPETITIVENESS OF A REGIONAL TOURISM CLUSTER / Proceedings of the І International Scientific and Practical Conference / 2018
 
Merab Diasamidze, Irakli Kordzaia - THEORETICAL ASPECTS OF CLUSTER AS INNOVATIVE MODELS OF DEVELOPMENT OF TOURISM INDUSTRY / “Теоретичні та прикладні Питання економіки” / 2017
 
Merab Diasamidze - The Problem of Touristic Cluster identification in economics Journal of Tourism, Hospitality and Sports / 2015
 
მერაბ დიასამიძე, ბაჩანა შელია - მთაში ტურისტული მარშრუტების მოწყობის ძირითადი მახასიათებლები / V-საერთაშორისო  სამეცნიერო-პრაქტიკული    კონფერენციის "ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი" / 2014
 
თეიმურაზ აბესაძე, მერაბ დიასამიძე - Некоторые проблемы на пути интенсификации развития иностранного туризма на Черноморском побережье Аджарии / IV-საერთაშორისო  სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის "ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი" მასალები / 2013    
    
ირაკლი გორგილაძე, მერაბ დიასამიძე - PR “ლეგენდა” და კომპლექსური ბრენდინგი / II-საერთაშორისო  სამეცნიერო-პრაქტიკული    კონფერენციის "ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი" მასალები / 2011         
 
მერაბ დიასამიძე, თემურ დიასამიძე - პრიორიტეტები ტურიზმის განვითარების სტრატეგიაში / ჟურნალი "ბიზნესი და მენეჯმენტი" / 2010
 
 
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. ,,უმაღლესი განათლების ინტერდისციპლინური  რეფორმა ტურიზმისა და გამოყენებითი გეოინფორმაციის სასწავლო პროგრამაში“, მკვლევარი ( TEMPUS),   2016-2018.
 2. ,,მდგრადი ტურიზმის მენეჯმენტის საერთაშორისო საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების ახალი მოდულების განვითარება“,  ევროკავშირი-517306-TEMPUS-1-2011-1-DE TEMPUS-JPCR,  2013-2016, მკვლევარი 
 3. ,,ნორვეგიაში, საქართველოში და ყირგიზეთში მდგრადი ტურიზმის  განვითარებისა და ინოვაციების სფეროში განათლება“, ნორვეგიის განათლების სამინისტროს საერთაშორისო განათლების ფონდი
 4. CPEA-2011/10017, 2012-2014, ტრენინგების მენეჯერი
 5. სახელმძღვანელოს (Charles R. Goeldner - J. R. Brent Ritchie  TOURISM - Principles, Practices, Philosophies-Eleventh Edition) ქართულად თარგმნა და რედაქტირება, აშშ-ის საელჩო საქართველოში S-GE800-11-GR-077, 2011-2012, რედაქტორი, მთარგმნელი
 6. ფერმერთა სწავლება-კონსულტირება და მათი სტაჟირება უცხოეთში, აჭარის  ა.რ. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაფინანსებით, 2010, პროექტის მენეჯერი
 7. ,,ბიზნესის ინტეგრირებული ფინანსური და პროექტების მენეჯმენტი   არასამთავრობო  და საჯარო ორგანიზაციების, მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებისათვის“.გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის საზოგადოების,  (GTZ) დაფინანსებით,  2007-2009, ტრენინგების მენეჯერი  
 
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. სასტუმრო საქმის წარმოება - გერმანია/მიუნხენი; 
 2. თანამედროვე განათლების პრობლემები და განათლების მენეჯმენტი - ნორვეგია/ტელემარკი;
 3. ბიზნესის ინტეგრირებული ფინანსური და პროექტების მენეჯმენტი - ბათუმი;
 4. კონსულტანტებისათვის ტრენინგი-მოდერაციის ტექნიკა (3 მოდული) - თბილისი.
 

 

უცხო ენების ცოდნა:

ინგლისური - თავისუფლად

რუსული - კარგად

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
1. MS Office – MS Word, MS Excel, MS PowerPoint;
 
2. MS Outlook, Internet; 
 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა