ტურიზმის ფაკულტეტი

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

სახელი და გვარი: მერაბ დიასამიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასისტ. პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: ტურიზმის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის მოვალობის შემსრულებლი
დაბადების თარიღი: 09.08.1986
მისამართი: ქ. ბათუმი, ტაბიძის 39
ელ-ფოსტა: diasamidze.merab@bsu.edu.ge
ტელეფონი: +995577145445
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: ბიზნესის ადმინისტრირება
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი
განათლების მიმართულება, დარგი: ბიზნესის ადმინისტრირება
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ტურიზმისა და მასპინძლობის საფუძვლბი, ტურიზმის კლასტერი, ტურიზმის მენეჯმენტი, სასტუმროს მენეჯმენტი. 

სამუშაო გამოცდილება:
21.04.2016 - ბსუ ტურიზმის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის მოვალობის შემსრულებელი
 
16.09.2013 - ბსუ ტურიზმის ფაკულტეტი. მასპინძლობის მენეჯმენტის დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი;
 
01.01.2012 - 21.05.2016 - ბსუ ტურიზმის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე;
 
17.03.2012 – 01.02.2013 - ბსუ ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელი;
 
01. 10.2011 - 01.07.2014 -  ბსუ სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის  ფაკულტეტის საერთაშორისო ბიზნესგანათლების ცენტრის კოორდინატორი;
 
01.05.2012 - შპს ტურისტული სააგენტო Unitour + საერთაშორისო გაყიდვების მენეჯერი;
 
14. 09.2007-14.07.2013 - ბსუ სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის  ფაკულტეტის საერთაშორისო ბიზნესგანათლების ცენტრის მასწავლებლი;
 
01.10.2007-01.08.2010 - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის უმაღლესი სკოლის სასწავლო პროცესის საინფორმაციო ტექნოლოგიების მენეჯერი;
 
01.03.2006-01.08.2007 - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის უმაღლესი სკოლის სასწავლო პროცესის ტექნიკური უზრუნველყოფის დ საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი. 
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
  1. ,,მდგრადი ტურიზმის მენეჯმენტის საერთაშორისო საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების ახალი მოდულების განვითარება“,  ევროკავშირი-517306-TEMPUS-1-2011-1-DE TEMPUS-JPCR,  2013-2016, მკვლევარი 
  2. ,,ნორვეგიაში, საქართველოში და ყირგიზეთში მდგრადი ტურიზმის  განვითარებისა და ინოვაციების სფეროში განათლება“, ნორვეგიის განათლების სამინისტროს საერთაშორისო განათლების ფონდი
  3. CPEA-2011/10017, 2012-2014, ტრენინგების მენეჯერი
  4. სახელმძღვანელოს (Charles R. Goeldner - J. R. Brent Ritchie  TOURISM - Principles, Practices, Philosophies-Eleventh Edition) ქართულად თარგმნა და რედაქტირება, აშშ-ის საელჩო საქართველოში S-GE800-11-GR-077, 2011-2012, რედაქტორი, მთარგმნელი
  5. ფერმერთა სწავლება-კონსულტირება და მათი სტაჟირება უცხოეთში, აჭარის  ა.რ. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაფინანსებით, 2010, პროექტის მენეჯერი
  6. ,,ბიზნესის ინტეგრირებული ფინანსური და პროექტების მენეჯმენტი   არასამთავრობო  და საჯარო ორგანიზაციების, მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებისათვის“.გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის საზოგადოების,  (GTZ) დაფინანსებით,  2007-2009, ტრენინგების მენეჯერი  
 
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
  1. სასტუმრო საქმის წარმოება - გერმანია/მიუნხენი; 
  2. თანამედროვე განათლების პრობლემები და განათლების მენეჯმენტი - ნორვეგია/ტელემარკი;
  3. ბიზნესის ინტეგრირებული ფინანსური და პროექტების მენეჯმენტი - ბათუმი;
  4. კონსულტანტებისათვის ტრენინგი-მოდერაციის ტექნიკა (3 მოდული) - თბილისი.
 

 

უცხო ენების ცოდნა:

ინგლისური

რუსული

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
1. MS Office – MS Word, MS Excel, MS PowerPoint;
 
2. MS Outlook, Internet; 
 

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
ნინოშვილის/რუსთაველის ქ. 35/32
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა