ტურიზმის ფაკულტეტი

დეკანის მოადგილე

სურათი

სახელი და გვარი:  ნანა გიორგაძე

ადმინისტრაციული თანამდებობა:  ტურიზმი ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე

დაბადების თარიღი:  24.02.1989

მისამართი: ქ. ბათუმი

ელ-ფოსტა: giorgadze.nana@bsu.edu.ge

ტელეფონი:  (+995) 514 12 44 11

განათლება:

კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი

განათლების მიმართულება: ტურიზმი

კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი

განათლების მიმართულება: ინგლისური ენა და ლიტერატურა

სამუშაო გამოცდილება:

03/2018-დან ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ტურიზმის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე.

08/2013-03/2018  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ტურიზმის ფაკულტეტის დეკანის ოფისის სპეციალისტი

09/2012-06/2015 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ტურიზმის ფაკულტეტის მოწვეული მასწავლებელი (სასწავლო კურსები “ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტი“, „ეკოლოგიური ტურიზმი“)

05/2011-08/2013  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტოს  მტირალას ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის ვიზიტორთა მომსახურების უფროსი სპეციალისტი

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. ამერიკული სახელმძღვანელოს (Charles R. Goeldner - J. R. Brent Ritchie  TOURISM - Principles, Practices, Philosophies-Eleventh Edition) ქართულად თარგმნა (თავი 11, თავი 17 ).  U.S  Embassy in Georgia - S-GE800-11-GR-077, 2011-2012 წწ.

2. ,,უმაღლესი განათლების ინტერდისციპლინარული რეფორმა, ტურიზმის მენეჯმენტის და გამოყენებით გეოინფორმაციულ კურიკულუმებში. ევროკავშირი-561555-EPP-1-2015-1-ESSEPKA2-CBHE-JP. 2016-2019წწ.

 საერთაშორისო  სამეცნიერო  ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 1. IV საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ინოვაციები ტურიზმში: ეკონომიკა და ბიზნესი“ - სასტუმრო ინდუსტრიის განვითარებასთან დაკავშირებული პრობლემები; ზ.ბერიძე/ნ.გიორგაძე; ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ტურიზმის ფაკულტეტი, 2013
 2. VI საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“ კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ტურიზმის ფაკულტეტი, 2017

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 1. How to Organize Barrier-free Environment in the University; Erasmus+ Project “Curriculum Innovation for Social Inclusion” CISI (609736-EPP-1-2019-1-GEEPPKA2-CBHE-JP), 2022
 2. 2. Online Seminar for tourism officials along the Silk Road Economic Belt; Commercial Cooperation, Science and Technology Exchange Center; Xinjiang, China, 2021
 3. International Exchange Project “Challenges in Berlin Tourism” organized by EBC Hochschule, Berlin Germany, 2016
 4.  მდგრადი ტურიზმის მენეჯმენტის საერთაშორისო საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების ახალი მოდულების შემუშავება; ტემპუსის პროექტის ფარგლებში მასწავლებელთა ტრენინგი - ბათუმი, 2014
 5. სწავლის და სწავლების მეთოდების ტრენინგ კურსი - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2014 წ.
 6. Parks, Biodiversity and Ecotourism Management in the U.S. International Visitor Leadership Program by United States Department State Bureau of Educational and Cultural Affairs. USA 2013
 7. დაცული ტერიტორიების სააგენტოს თანამშრომლებისთვის ოჯახური სასტუმრო სახლების მომსახურების სტანდარტი და ინსპექცია/ტრენინგი - თბილისი, 2013 წ.
 8. Global Change Management. University of Applied Sciences Eberswalde, Germany 2013
 9. დაცული ტერიტორიები და კლიმატის ცვლილება: შერბილების ადაპტაციის შესაძლებლობები - ბუნების დაცვის საერთაშორისო კავშირის კავკასიის თანამშრომლობის ცენტრი (IUCN CCC), ბათუმი, 2012 წ.
 10. ტურიზმის მენეჯმენტი - რსუ-ს სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის ბიზნესის სკოლა, 2009 წ.

უცხო ენები:

1. ინგლისური ენა - თავისუფლად

2. რუსული ენა – თავისუფლად

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Windows, MS Office, Google Drive, Email/Outlook.

 


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა