ტურიზმის ფაკულტეტი

ტურიზმის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ნარგიზ ფალავანდიშვილი
აკადემიური თანამდებობა: ასისტ. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 1979.19.11
მისამართი: ქ. ბათუმი, გამსახურდიას ქ.#42
ელ-ფოსტა: phalavandishvili.nargiz@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 577444452
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: ბიზნესის მართვა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომიკის მაგისტრი
განათლების მიმართულება, დარგი: სახელმწიფო ფინანსების მართვა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომიკის ბაკალავრი
განათლების მიმართულება, დარგი: აღრიცხვა, კონტროლი, აუდიტი
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ფინანსური მართვა

ფინანსური აღრიცხვისა და  ანალიზის თანამედროვე კომპიტერული ტექნოლოგიები

ტურიზმის დარგის განვითარების მიმართულებები საქართველოში

სამუშაო გამოცდილება:

2013წ-დან  დღემდე  -  ბსუ ასისტენტი პროფესორი

2015 წ-დან დღემდე  -  შპს ,,სანდასუფთავება“დირექტორის მოადგილე ფინანსების მართვის დარგში

2011-2015წ  -  შპს ,,სანდასუფთავება“ ფინანსების მართვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

2011-2015წ  -  შპს ,,BATTUN”- აუდიტორი

2012-2016წ  -   შპს ,,Elit audit“ - აუდიტორი

2012-2013წ  - შპს ,,ტურისტული სააგენტო UNITOUR+” აღრიცხვა-ანგარიშგების მწარმოებელი

2009-2011წ -  შპს ,,სანიკიძე ბიზნეს კონსალტინგი“- ფინანსური კონსულტანტი

2005-2006წ - საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის     აჭარის ფილიალი - აღმასრულებელი                                        დირექტორი

2003-2013წ - ბსუ ლექტორი-მასწავლებელი

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 
 • ,,სათამაშო ბიზნესის როლი ქალაქის და სასტუმროების შემოსავლების ფორმირებაში, ბათუმის მაგალითზე" 2023.06  ეკატერინე ბახტაძე, ირინა თავაძეინოვაციური ეკონომიკა და მენეჯმენტი , 10, 88-95 ERIH PLUS
 • ,,საერთაშორისო ბრენდულ სასტუმროებში დატვირთვასა და მომგებას შორის განსხვავების ანალიზი კოვიდით გამოწვეულ პანდემიამდე და პანდემიის შემდეგ"2023.05 XXIII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ნაშრომთა კრებული - ეკონომიკური მეცნიერება სოფლად განვითარებისთვის 2023, 57, 0 ეკატერინე ბახტაძე ნატალია რობიტაშვილიWeb of Science
 • ,,სათავგადასავლო ტურიზმის ღირებულებათა ჯაჭვი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მაგალითზე"2021.05 XXII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ნაშრომთა კრებული - ეკონომიკური მეცნიერება სოფლად განვითარებისთვის, 54, 35-42 ეკატერინე ბახტაძე, ნატალია რობიტაშვილი Web of Science
 • ,,ტურისტული ბაზრის ზრდის შესაძლებლობების და რისკების იდენტიფიცირება აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში" 2020.05 XXI საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ნაშრომთა კრებული - ეკონომიკური მეცნიერება სოფლად განვითარებისთვის, 54, 35-42 ეკატერინე ბახტაძე, ნატალია რობიტაშვილი Web of Science
 • ,,ტურისტული სტატუსის მქონე საწარმო, როგორც ინვესტიციების და ტურისტების მოზიდვის სტიმულატორი აჭარაში" DOI prefix: 10.33531 ISSN 2331-7525A Fundametal and applied researches in practice of leading scientific schools Volume 31, November 1, 2019 Accent graphics communications, Hamilton, ON, LBN, 3X3 თანაავტორები:ეკატერინე ბახტაძე, ნატო ჯაბნიძე, ბადრი გეჩბაია.
 • ,,Yправление пенсионной реформой и сложности учета " ბაქო,2-3 მაისი, 2019 წელი კონფერენციის მასალები თანაავტორები: თამარ ბერიძე, ნატო ჯაბნიძე.
 •  ,,Cтратегични императиви  сучасного менеджменту ,,Bazic Aspects of Staff Behavior in Organization Management.“ კიევი 2019-20 აპრილი, 2018 კიევი, უკრაინა   ISBN 978-966-926-228-8 თანაავტორი ბადრი გეჩბაია.
 • ,,საწარმოს ტურისტულ სტატუსთან დაკავშირებული საგადასახადო შეღავათების გავლენა აჭარის ტურისტულ პოტენციალზე" (EISSN 2346-203.  III საერთაშორისო კონფერენციის (20-21 სექტემბერი, 2019 წ.) "თანამედროვე განვითარების ეკონომიკური, სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები" ელექტრონული ჟურნალი საქართველო, ქუთაისი, თამარ მეფის № 59. გამომცემელი: აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.თანაავტორი: ეკატერინე ბახტაძე, ნატო ჯაბნიძე.
 •  ,,Tax Benefits of Tourism Business“ ISBN 978-1-77192-422-1“ Innovations in Science: the Challenges of our Time” monograph Accent Graphics Communications & Publishing. 1807-150 Charlton st East, Hamilton, ontario, Canada   ბულგარეთი 2018 8-16 September, 2018   ქ.ვარნა, ბულგარეთი        
 •  „სასტუმრო ბიზნესის განვითარების ასპექტები აჭარაში“ სლოვაკეთი, ჩეხეთი. ოქტომბერი, 2017   Pan-European University & Academic Society of Michal Baludansky.  ჟურნალი: Scientific letters of academic society of Michal Baludansky. თანაავტორი: ეკატერინე ბახტაძე, 
 • ,,ტურისტული საწარმო და მისი ფუნქციონირების ნორმატიული რეგულირება, როგორც ტურიზმის განვითარების მნიშვნელოვანი წინაპირობა“ #4 ივლისი 2013წ,  რეფერირებადი სამეცნიერო-ანალიტიკური ჟურნალი „ბიზნესი და კანონმდებლობა“ ISSN 1987-6041  9771987 604000 გვ4. http://b-k.ge/templates/Jordan/pdf/busines4%20ax.pdf
 • ,,ეკონომიკური გლობალიზაცია და რეგიონული კონკურენტუნარიანობის ზოგიერთი ტენდენცია“ 2010წ , რეფერირებადი საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო-ანალიტიკური ჟურნალი ,,ბიზნესი და მენეჯმენტი“ გვ.81 BBS.ge/journal.html;
 • ,,სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარების გამოცდილება და პრობლემები“ #7 2009წ ყოველთვიური საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი ,,ეკონომიკა“გვ103
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • International Multidisciplinary Scientific Conference "Modern World is Facing New Challenges                                           Larnaca (Cyprus) April 2, 2023     Business Tourism: Modern Challenges and development Prospects .
 • XXIII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციa- ეკონომიკური მეცნიერება სოფლად განვითარებისთვის               2023, 11-14 მაისი, , ჯელგავა, ლატვია.საერთაშორისო ბრენდულ სასტუმროებში დატვირთვასა და მოგებას შორის განსხვავების ანალიზი კოვიდით გამოწვეულ პანდემიამდე და პანდემიის შემდეგ
 • ეკონომიკისა და ბიზნესის გლობალური გამოწვევები და მდგრადი განვითარება  2022 წლის 21-22 ოქტომბერი, ბათუმი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი - . ტურიზმის უცხოური პირდაპირი ინვესტიციების ნაკადების ეფექტი
  რეგიონის განვითარებაში.
 • ე-19 საერთაშორისო კონფერენცია ეკონომიკის, ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებაში თანამედროვე დისკუსიების შესახებ. საქართველოში სოფლად ტურიზმის მდგრადი  განვითარების შესაძლებლობები და მისი გავლენა მოსახლეობის ცხოვრების დონეზე. ესპანეთი, საერთაშორისო კვლევის და განვითარების ცენტრი -Masters International Research & Development Center, MIRDEC  2022 წლის 23-25 ნოემბერი,
 •  XXII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - ეკონომიკური მეცნიერება სოფლად განვითარებისთვის                2021, 11-14 მაისი, , ჯელგავა, ლატვია. „სათავგადასავლო ტურიზმის ღირებულებათა ჯაჭვი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მაგალითზე“.
 • XXI საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - ,,ეკონომიკური მეცნიერება სოფლად განვითარებისთვის"
მოხსენების სათაური-„ტურისტული ბაზრის ზრდის შესაძლებლობების და რისკების იდენტიფიცირება  აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში“
ჩატარების ადგილი- ჯელგავა, ლატვია. 2020.05
 • 3-ე საერთაშორისო კონფერენცია თანამედროვე განვითარების ეკონომიკური, სამართლებრივი, და სოციალური პრობლემები 
 მოხსენების სათაური-საწარმოს ტურისტულ სტატუსთან დაკავშირებული საგადასახადო შეღავათების გავლენა აჭარის ტურისტულ პოტენციალზე აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. საქართველო, ქუთაისი. გვ 14  ISSN 2346-8203 2019 
 
 • კონფერენცია-“Innovations in Science: the Challenges of our Time” 2018 8-16 September

მოხსენების სათაური-,,Tax Benefits of Tourism Business“ 

ჩატარების ადგილი ბულგარეთი , 2018   ქ.ვარნა,  

 • კონფერენცია-,,თანამედროვე სწავლების მეთოდები და ინოვაციური ტექნოლოგიები უმაღლეს     

                            განათლებაში: ევროპული გამოცდილება და გლობალური ტენდენციები" ოქტომბერი, 2017

მოხსენების სათაური - „სასტუმრო ბიზნესის განვითარების ასპექტები აჭარაში“ 

ჩატარების ადგილი-სლოვაკეთი, ჩეხეთი.  Pan-European University & Academic Society of Michal Baludansky

 • კონფერენცია-"მსოფლიო ეკონომიკისა და ტურიზმის განვითარების ტენდენციები".5-6 მაისი 2016

მოხსენების სათაური- Государственная политика в сфере туризма и Аджарский регион

ჩატარების ადგილი-  აზერბაიჯანი, ქ.ბაქო

 •  კონფერენცია - ,,ინოვაციები ბიზნესში“ თარიღი - 16-17 აპრილი 2010

მოხსენების სათაური - ,,ტურიზმი და მდგრადი განვითარება“

ჩატარების ადგილი - ბათუმი ელექტრონული მისამართი - Bsu.edu.ge

 • კონფერენცია - ,,ეკონომიკა და ბიზნესი“  თარიღი     5-6 ივნისი 2010

მოხსენების სათაური - ,,აგროტურიზმის განვითარების მიმართულებები აჭარაში“

ჩატარების ადგილი - ბათუმი-ტრაპიზონი ელექტრონული მისამართი - Bsu.edu.ge

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

წარდგენილი საგრანტო პროექტი - ტურიზმის მნიშვნელობა სოფლის განვითარებისთვის (აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის და თურქეთის რესპუბლიკის აღმოსავლეთი რაიონების სოფლად ტურიზმის განვითარების შედარებითი ანალიზი) 2023.03

დამფინანსებელი ორგანიზაცია - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მიღებული / მაქსიმალური შეფასება - 91.5

პროექტის ხელმძღვანელი -  ეკატერინე ბახტაძე

ჩართული პერსონალი - როსტომ ბერიძე, ირაკლი კორძაია, პაატა ჩაგანავა, 

 

 

დონორი ორგანიზაცია, 2010წ     აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

პროექტის/ხელშეკრულების№ 4-37

შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტი, მიზნობრივი პროგრამა ,,ფერმერთა სწავლება-კონსულტირება (ტრენინგი) და მათი სტაჟირება უცხოეთში“ 

ტრენინგის კოორდინატორი (ხელვაჩაურის რაიონში) 

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • 16.05.2019

  PULA, CROATIA           For successfully participated international internship program on the topic of:

  "UNIFIED EDUCATIONAL SPACE: UKRAINE-EU" Workload:

  Contact 50 hours, Independent work 100 hours Awarded 5 (five) ECTS credits

  for examination result: Excellent A            CERTIFICATE #HR 9278

 • 2018  წ. international internship on the topic of: Innovations in science:The challenges of our time. 4 (four) ECTSVarna, republic of Bulgaria. Varna Free University "Chernorizets Hrabar"
 • 2017 თამანედროვე სწავლების მეთოდები და ინოვაციური ტექნოლოგიები უმაღლეს განათლებაში: ევროპული გამოცდილება და გლობალური ტენდენციები. სლოვაკეთი, ჩეხეთი. Pan-European University & Academic Society of Michal Baludansky Прага. Чешская Республика, Пражский институт повышения квалификации
 • 14/09/2016 წ-საჯარო სექტორის აუდიტორული მომსახურეობის გაწევის უფლება-სსიპ აუდიტის ინსტიტუტი
 • 19-26 ნოემბერი 2014 წელი ტრენინგ-კურსი ,,სწავლისა და სწავლების მეთოდები“ საქართველო. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
 • 26.12.2012წ აუდიტორი საქართველოს პარლამენტთან არსებული აუდიტორული საქმიანოს საბჭო
 • 10-11 ნოემბერი 2011წელი ტრეინინგის კურსი ,,ფაკულტეტის განვითარებისთვის“, საგანანათლებლო გამოცდილება, სილაბუსის წერის ტექნიკა, სწავლების სხვასხვა მეთოდები აგრობიზნესის განათლებისა და განვითარების საერთაშორისო ცენტრის,  ტეხასის უნივერსიტეტისა , აგრობიზნესის ადმინისტრირები სასწავლო ცენტრის (ATC),  და სომხეთის სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი (ASAU)  ქ.ერევანი
 • 30.12.2005წ სერთიფიცირებული ბუღალტერი საქართველოს ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია 
 • 25.11.2005წ ტრეინინგ კურსები:   1.,,სწავლებაში აქტიური მეთოდების დანერგვა“                                                                                                                         2.,,პროექტების მართვა“ პოლონეთი, ვარშავა 
 
 

 

უცხო ენების ცოდნა:

1. რუსული ენა

2. ინგლისური ენა

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft Office Excel

Microsoft Office Word

Microsoft Office PowerPoint

Microsoft Office Outlook

Photoshop

Windows O.S.

Internet

ORIS 

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა