ტურიზმის ფაკულტეტი

ტურიზმის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: თეონა ზოიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასისტ. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 16.05.1982
მისამართი: გორგილაძის ქ. N 86ა ბ.10
ელ-ფოსტა: teoteozoidze@gmail.com
ტელეფონი: 555999975
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი
განათლების მიმართულება, დარგი: ინგლისური ენა და ლიტერატურა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის მაგისტრი
განათლების მიმართულება, დარგი: ანგლისტიკა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: ტურიზმი
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ტურიზმი

ბიზნესის ადმინისტრირება

მენეჯმენტი

სამუშაო გამოცდილება:

თარიღი

დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა

2021 წლიდან-დღემდე

აჭარის სამუზეუმო გაერთიანების , სსიპ „აჭარის მუზეუმის“ დირექტორი

2017  წლიდან -დღემდე 

ბათუმის  სახელმწიფო  საზღვაო  აკადემია -ასისტენტი

(ბიზნესის  ადმინისტრირების  ფაკულტეტი);

 

2020- 2021 წ.

სსიპ „აჭარის მუზეუმი“ -დირექტორის მოადგილე;

2019-2020 წ.  

ბათუმის  ქართულ  ამერიკული  სკოლის სამეთვალყურეო  საბჭოს წევრი

 

2019- 2020წ.

სასტუმრო “Best Western Premier”- ის  გენერალური  მენეჯერის მოადგილე

2017-2019წ.

აიპ“ ტრენინგების საერთაშორისო ცენტრი“- ტრენერი

2017 - 2019 წ.

ბათუმის  ქართულ-ამერიკული  სკოლა -  დირექტორი

2014 - 2018წ 

აჭარის  ა.რ.  ტურიზმისა და კურორტების  დეპარტამენტი -მრჩეველთა საბჭოს  წევრი;

 

2012-2017 წ.

რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი- ინგლისური  ენის  ლექტორი;

2012- 2020 წ.

ა(ა)ი.პ.“აჭარის  გიდების ასოციაცია“-თავმჯდომარე; 

2012-2014წ.

სსიპ  ბათუმის N15 საჯარო  სკოლა -  დირექტორი;

2010 – 2012 წ

აჭარის  განათლების  ფონდი  (ბათუმის მასაწავლებლის  სახლი ) - დირექტორის  მოადგილე;

 

2016 წ.

დემოკრატიის ინსტიტუტის ტრენინგ  ცენტრი -   ტრენერი

2012 – 2016წ.

ა(ა)ი.პ.   „ აჭარის  განათლების  ფონდი“-   ინგლისური  ენის  მასწავლებელი;

 

2005-2010წ

რ.შაჰინის  სახელობის მეგობრობის ლიცეუმი- დირექტორის მოადგილე;

2002-2012წ.- 

რ.შაჰინის  სახელობის  მეგობრობის ლიცეუმი - ინგლისური  ენის  მასწავლებელი;;

 

2002-2003წ

აჭარის  არ  საარქივო დეპარტამენტი  -  არქივარიოსი;

2000  -  2012წ.

აჭარის გიდების ასოციაცია - დამფუძნებელი;

2000-2010წ

ტურისტული კომპანია  „აბ  ვიზიტ აჭარა“ - მარკეტინგისა და პროგრამების  მენეჯერი.

 

 

 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

ავტორები ყველა თანაავტორის მითითებით, კონკურსანტის გვარი გამოყოფილი უნდა იქნეს მუქი შრიფტით

ნაშრომის სათაური

ჟურნალის დასახელება,

ტიპი/ტომი, გვერდები.

გამოქვეყნებისწელი

1

თემურ ზოიძე,

თეონა ზოიძე

DEVELOPMENT OF MARKETING IN TOURISM IN MODERN CONDITIONS

 

  “American scientific journal”  N51,issue N1

 DOI: 10.31618/asj.2707-9864.2021.1.51

ISSN – 2707-9864

http://american-issue-info

 

3 pages

 

2021 year

2

თეონა ზოიძე

 თემური ზოიძე

FEATURES OF THE MANAGEMENT SYSTEM IN THE ORGANIZATIONS OF TOURISM

 

Journal of science. Lyon

ISSN 3475-3281

www.joslyon.com

4 pages

2021 year

3

თემურ ზოიძე

 თეონა ზოიძე

TOURISM — STRATEGIC DEVELOPMENT FACTOR

Annali d’Itali

ISSN 3572-2436

www.anditalia.com

3 pages

2021 year

4.

თეონა ზოიძე

ექსკურსიების ორგანიზება ხანდაზმულთათვის

სოციალური ეკონომიკა

ISSN 1987-7471  

https://socialuri-economica.bpengi.com/home/2018/01  4 გვერდი

2018წ.

5

თეონა ზოიძე

თემურ ზოიძე

კულტურული ტურიზმისა და მომსახურებისვვსფეროს სრულყოფის  ასპექტები ქ.ბათუმში

--ბათუმისიიიშოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

VI საერთაშორისო  სამეცნიერო- პრაქტიკული კონფერენცია

„ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“

5 გვერდი

 

2017წ.

ავტორები ყველა თანაავტორის მითითებით; კონკურსანტის გვარი გამოყოფილი უნდა იქნეს მუქი შრიფტით

პუბლიკაციის სახეობა (მონოგრაფია, სტატია რეცენზირებად,  საერთაშორისო, უცხოურ, ადგილობრივ ჟურნალში, საკონფერენციო მასალები (Proceedings)  დასხვ.)

პუბლიკაციის სათაური, ავტორები, ჟურნალის/ გამომცემლობის დასახელება, ტიპი/ტომი, გვერდები, პუბლიკაციის ელექტრონული მისამართი (არსებობის შემთხვევაში).

გამოქვეყნებისწელი

1

თემურ ზოიძე

ოთარ გოგოლიშვილი

თეონა ზოიძე

მონოგრაფია

უცხოელები ბათუმის შესახებ და საინტერესო მარშრუტები (Foreigners about Batumi and inetersting tourism routes )

გამომცემლობა „აჭარა“

224 გვერდი

2021წ.

2

თეონა ზოიძე

მარინა მეტრეველი

სამეცნიერო სტატია

ინოვაციები საექსკურსიო საქმიანობაში და მათი დანერგვა საქართველოში

 

დარგობრივი ეკონომიკა

  ISSN  -4-5

conomics - 04-05 (bpengi.com)

8  გვერდი

2018წ.

3

თეონა ზოიძე

სამეცნიერო სტატია

საქართველოსიიიტურიზმის საექსკურსიოიიმომსახურების დღევანდელი მდგომარეობა და მისი განვითარების პერსპექტივები

II საერთაშორისო კონფერენცია „საზღვაო ინდუსტრიის ინოვაციური გამოწვევები:საზღვაო ტრანსპორტი ,საინჟინრო ტექნოლოგიები,ლოჯისტიკა და ტურიზმი“ ISSN -543681                ბათუმი

4  გვერდი

 

 

2016წ.

 

 

 

 

 

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1

თარიღი

9-12  November 2020y.

მოხსენების სათაური

Museums and social responsibility

კონფერენციის დასახელება

ICOM ICR 2020 online conference

How regional Museums deal with crisis?

ჩატარების ადგილი

Tbilisi  (online)

ელექტრონული მისამართი

ICOM ICR 2020- Programme.pdf

 

2

თარიღი

2017წ.

მოხსენების სათაური

ცვლილებების როლი თანამედროვე მენეჯმენტში და .მათი ტიპოლოგია

კონფერენციის დასახელება

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები

 

ჩატარების ადგილი

თბილისი,საქართველო

ელექტრონული მისამართი

konf.globalizacia-ge.pdf (gtu.ge)

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
  1. მეცნიერ მკვლევარი  სამეცნიერო-კვლევით პროექტში „საქართველოს რეგიონების სატრანსპორტო ლოჯისტიკური პოტენციალის ,ტურისტულ-რეკრეაციული რესურსების ,ეთნო-ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობის საფუძველზე უნიკალური ლოჯისტიკურ-ტურისტული პროდუქტის შექმნა

3

ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის „ ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამა აჭარის არ. ტურიზმის გიდებისთვის 2020 წელი.აჭარის ა.რ. ტურიზმის გიდების ასოციაცია  -ორგანიზატორი.  

 

4

კომუნიკაციების სერვისების, კულინარიის , ნეთვორკინგის და სფოთლაითის ტრენინგრბის ორგანიზატორი .  დამკვეთი  შპს „ ჯეოივენთი“ - ორჰანიზატორი თეონა ზოიძე

 

5

ტრენინგები : მენეჯმენტი კომუნიკაცია ,  ბრენდინგი აჭარის რეგიონის გიდებისათვის  აჭარის რეგიონის გიდებისთვის , ტურისტული სააგენტოებისთვის , განთავსების ობიექტებისა და კვების ობიექტებისთვის .  ორგანიზატორი შპს ჯეო ივენთი-თეონა ზოიძე

 

6

აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის მიერ დაგეგმილი ტრენინგების განხორციელება აჭარის ა.რ. განთავსებისა და კვების ობიექტების 180 წარმომადგენლისთვის -თეონა ზოიძე ორგანიზატორი- ტრენერი ,  ტრენინგების საერთაშორისო ცენტრი

7

ტრენინგი  ტურისტული გიდებისათვის ღვინისა და მაჭახლის ხეობის მარშრუტზე , აჭარის ტურიზმისა და კურორტების  დეპარტამენტი დამკვეთი , შემსრულებელი ტრენინგების საერთაშორისო  ცენტრი . თეონა ზოიძე ორგანიზატორი  

8

2018 წ. ტურიზმისა დაკურორტების დეპარტამენტის მიერ დაგეგმილი  ტრენინგის განხორციელება  60  გიდის გადამზადება , ორგანიზატორი  ტრენინგების საერთაშორისო ცენტრი ,  თეონა ზოიძე

9

2018 წ. ტურიზმისა და კურორტების მიერ  დაგეგმილი  ტრენინგინი „სასტუმროების მენეჯმენტი „ ორგანიზატორი  ტრენინგების  საერთაშორისო ცენტრი -  თეონა ზოიძე

10

2018 წ. ტურიზმისა და კურორტების მიერ  დაგეგმილი  ტრენინგინი „გასტრონომია  ტურიზმის ინდუსტრიაში“ ორგანიზატორი  ტრენინგების  საერთაშორისო ცენტრი - თეონა ზოიძე

11

2018 წ. ტურიზმისა და კურორტების მიერ  დაგეგმილი  ტრენინგინი „ტურისტული სერვისების მარკეტინგი“ ორგანიზატორი  ტრენინგების  საერთაშორისო ცენტრი - თეონა ზოიძე

12

2018 წ. ტურიზმისა და კურორტების მიერ  დაგეგმილი  ტრენინგინი   „ გაყიდვებისა და ეფექტური კომუნიკაციის როლი ტურისტულ სექტორში “ ორგანიზატორი  ტრენინგების  საერთაშორისო ცენტრი - თეონა ზოიძე

13

2018 წ. ტურიზმისა და კურორტების მიერ  დაგეგმილი  ტრენინგინი „მოლაპარაკების ხელოვნება“ ორგანიზატორი  ტრენინგების  საერთაშორისო ცენტრი - თეონა ზოიძე

14

2018 წ. ტურიზმისა და კურორტების მიერ  დაგეგმილი  ტრენინგინი „ტურისტული კომპანიების მენეჯმენტი ,გამსვლელი და შემომსვლელი ტურების ორგანიზება“ ორგანიზატორი  ტრენინგების  საერთაშორისო ცენტრი - თეონა ზოიძე

15

2018 წ. ტურიზმისა და კურორტების მიერ  დაგეგმილი  ტრენინგინი „უსტრესო პროდუქტიულობა“ ორგანიზატორი  ტრენინგების  საერთაშორისო ცენტრი - თეონა ზოიძე

16

2018 წ. ტურიზმისა და კურორტების მიერ  დაგეგმილი  ტრენინგინი „სერვის +“ ორგანიზატორი  ტრენინგების  საერთაშორისო ცენტრი - თეონა ზოიძე

17

2018 წ. ტურიზმისა და კურორტების მიერ  დაგეგმილი  ტრენინგინი „თანამედროვე ტექნოლოგიები ტურიზმის ინდუსტრიაში“ ორგანიზატორი  ტრენინგების  საერთაშორისო ცენტრი -  თეონა ზოიძე

 

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

თარიღი

კურსების/ტრენინგების დასახელება

დიპლომის/სერტიფიკატის

ნომერი

მარტი 2017

ერთად ვიზრუნოთ ტურიზმის განვითარებაზე

 

19-20 მაისი 2017

გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები

 

22-23 მაისი 2017

ბიზნესფორუმი „ლიდერებს უნდა მივბაძოთ“

 

10 ივლისი-4 აგვისტო 2017

ურთიერთობის ფსიქოლოგია და ადამიანების მართვა

 

9-18 ივნისი 2017

ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციები

 

22-24 ნოემბერი 2018

მეექვსე გაერთიანებული ერების კონფერენცია

 

19-21 აპრილი 2019

ტურისტული დიპლომატია, როგორვ ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის მნივნელოვანი პრიორიტეტი

 

5 დეკემბერი 2019

შეხვედრების ინდუსტრია

 

15.06.2020-27.06 2020

სტრატეგიული მენეჯმენტი

 

02.07.2020

თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება სწავლებაში

 

21-22 ივლისი 2020

მუზეუმები და თანამედროვე გამოწვევები

 

ივნისი 2020

მომხმარებელზე ზრუნვა

 

12.09.2020-19.09.2020

თანამედროვე მეთოდების გამოყენება ზრდასრულთა სწავლებაში

 

9-12 ნოემბერი 2020

მუზეუმები და სოციალური პასუხისმგებლობა პანდემიის დროს

 

10.02.2021

სტრატეგიული მენეჯმენტი

 

24.04.2021

ლიდერობა და ლიდერშიპი

 

5-7 მაისი 2021

მართვა და ლიდერობა

 

10.05.2021-15.05.2021

სტრატეგიული კომუნიკაციები

 

26.05.2021

საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის 103-ე წლისთავისადმი მიძღვნილ რესპუბლიკურ სამეცნიერო კონფერენციაში აქტიური მონაწილეობა

 

11-13 ივნისი 2021

სოციალური მედია მარკეტინგი ტურიზმში

 

21 ივნისი 2021

შესავალი ენერგიის ეფექტურობა გემის მართვის ოპერაციებში

 

21ივნისი 2021

კლიმატური ცვლილებები და ადამიანის უფლებები

 

22 ივნისი 2021

ინკლუზიური მწვანე ეკონომიკის ინდიკატორები

 

22 ივნისი 2021

მდგრადი ფინანსების შესავალი კურსი

 

23.06.2021

საზოგადოების ინფორმირებულობის ამაღლება და საზღვაო ნარჩენების  შემცირება შავი ზღვის ეკოსისტემის დასაცავად

 

24 ივნისი 2021

„მწვანე ეკონომიკის ინდიკატორები“

 

28 ივნისი 2021

სპეციალური  მოდული, ბავშვები და კლიმატური ცვლილებები

 

28 ივნისი 2021

მწვანე ფისკალური პოლიტიკა

 

12.07.2021

სტრატეგიული კომუნიკაცია და ზრდასრულთა განათლების  ფუნდამენტური ასპექტი

 

 

უცხო ენების ცოდნა:

ინგლისური,

რუსული,

თურქული

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Windows, WordExcelPowerPointInternet-Outlook, access

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა