ტურიზმის ფაკულტეტი

ტურიზმის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ლელა დევაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასისტენტი
დაბადების თარიღი: 25.08.87
მისამართი: შ.ხიმშიაშვილის #9
ელ-ფოსტა: devadzelela@gmail.com
ტელეფონი: 577141706
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბაკალავრი
განათლების მიმართულება, დარგი: ანგლისტიკა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: მაგისტრი
განათლების მიმართულება, დარგი: ბიზნეს ადმინისტრირება
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: დოქტორანტი
განათლების მიმართულება, დარგი: ბიზნესის ადმინისტრირება
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:
სამუშაო გამოცდილება:

თარიღი

დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა

2022 - დღემდე

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახლემწიფო უნივერსიტეტი, ტურიზმის ფაკულტეტი - ასისტენტი

2021 - დღემდე

სასტუმრო „დივან სუიტ ბათუმი“ - გაყიდვებისა და მარკეტინგის აღმასრულებელი

2015 - 2022 წელი

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახლემწიფო უნივერსიტეტი, ტურიზმის ფაკულტეტი - მოწვეული მასწავლებელი

2016 – 2019 წელი

ტურისტული კომპანია „აჭარა ტური“ - შემომყვანი ტურების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

2011-2016 წელი

აჭარის ა.რ ტურიზმის დეპარტამენტი - ახალი პროდუქტების, მარკეტინგისა და რეკლამირების განყოფილების მთავარი სპეცილაისტი

2010-2011 წელი

სასტუმრო „შერატონი“ - ადმინისტრატორი

 

 

 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

ავტორები ყველა თანაავტორის მითითებით, კონკურსანტის გვარი გამოყოფილი უნდა იქნეს მუქი შრიფტით

ნაშრომის სათაური

ჟურნალის დასახელება,

ტიპი/ტომი, გვერდები.

გამოქვეყნებისწელი

1.

Девадзе А. Х.

 Девадзе Л. А.

ВОПРОСЫ РЕАБИЛИТАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА В ПОСТКОВИДНОЙ ГРУЗИИ

 International scientific conference “Development of modern economic science in the context of digitalization” : conference proceedings. ISBN 978-9934-26-159-6.   DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-159-6-24

Riga, the Republic of Latvia : “Baltija Publishing”, 2021.

90-94 pp

2.

Devadze A.

Devadze L.

Issues of Revival of International Tourism in Post-Pandemic Georgia

Proceedings of the ІІ International Scientific and Practical Conference «SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT ON THE FACILITIES OF PARTNER-SHIP:EDUCATION, SCIENCE, PRACTICE

ISBN 978-617-602-302-9 

https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/bitstream/123456789/1634/1/Shchuka_Infocihanschina_v_turizmi_2021.pdf

Lviv University of the Trade and Economics. Lviv -21

21-25 pp

3.

Anzor Devadze,

 Paata Chaganava, Irakli Kordzaia

Lela Devadze

Intermodal transportation as a quality improvement tool in tourism industry

Proceedings of the International Conference on Sustainable Transport System and Maritime Logistics (ISTSML 2021)

DOI: https://doi.org/10.1051/matecconf/202133901002

https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/pdf/2021/08/matecconf_istsml2021_01003.pdf

Batumi, Georgia, June 24, 2021. Published online

 

 

გადაცემულია გამოსაქვეყნებლად Web of Science

4.

Анзор Девадзе,

Ольга Прокопенко,

Лела Девадзе

ОСОБЕННОСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО ТУРИЗМА

Sustainable Development: Modern Theories and Best Practices : Materials of the Monthly

International Scientific and Practical Conference (February 24-26, 2021)

ISSN  2733-2942

Teadmus OU

Tallinn

2021

62-65 PP

 

Proceedings of the International Conference on Sustainable Transport System and Maritime Logistics (ISTSML 2021)

 

Intermodal transportation as a quality improvement tool in tourism industry

Anzor Devadze, Paata Chaganava, Irakli Kordzaia,Lela Devadze

 

Proceedings of the International Conference on Sustainable Transport System and Maritime Logistics (ISTSML 2021)

DOI: https://doi.org/10.1051/matecconf/202133901002

https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/pdf/2021/08/matecconf_istsml2021_01003.pdf

Batumi, Georgia, June 24, 2021. Published online

 

გადაცემულია გამოსაქვეყნებლად Web of Science

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1

თარიღი

March 2-3, 2022

მოხსენების სათაური

УСТОЙЧИВОЕ  РАЗВИТИЕ АГРАРНОГО ТУРИЗМА – ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ

კონფერენციის დასახელება

“DIGITAL TRANSFORMATION OF INDUSTRY AND SERVICES: TRENDS, MANAGEMENT, STRATEGIES”

ჩატარების ადგილი

 

ელექტრონული მისამართი

file:///D:/Documents/Downloads/Xurramov_02.03.22+konferensiya.pdf

 

2

თარიღი

December 3–4, 2021.

მოხსენების სათაური

Вопроси реабилитасии международного туризма в в посковидной Грузии

კონფერენციის დასახელება

International scientific conference: «DEVELOPMENT OF MODERN ECONOMIC SCIENCE IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION»

ჩატარების ადგილი

Riga, the Republic of Latvia

ელექტრონული მისამართი

http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/bitstream/123456789/11822/1/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%20%D0%A6%D0%98%D0%A4%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%86%20%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A6%D0%86%D0%87_2021.pdf

3

თარიღი

October 27-29, 2021

მოხსენების სათაური

Issues of Revival of International Tourism in Post-Pandemic Georgia

კონფერენციის დასახელება

ІІ International Scientific and Practical Conference «SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT ON THE FACILITIES OF PARTNER-SHIP:EDUCATION, SCIENCE, PRACTICE

ჩატარების ადგილი

Lviv – 2021

ელექტრონული მისამართი

https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/bitstream/123456789/1634/1/Shchuka_Infocihanschina_v_turizmi_2021.pdf+ 9l  

 

თარიღი

June 24, 2021

4

მოხსენების სათაური

Intermodal transportation as a quality improvement tool in tourism industry

 

კონფერენციის დასახელება

International Conference on Sustainable Transport System and Maritime Logistics (ISTSML 2021)

 

ჩატარების ადგილი

Batumi, Georgia

 

ელექტრონული მისამართი

https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/pdf/2021/08/matecconf_istsml2021_01003.pdf

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

ტრეინგები:

  • Mice industry and Management – USAID Zrda Activity in Georgia. 2021
  • Meeting Industry – UNWTO –ICCA masterclass. 2019
  • ლიდერობა და მართვა - ევროპის ბიზნეს სკოლა. 2018

 

უცხო ენების ცოდნა:

ინგლისურსა და რუსულ ენებს C 1 დონე, გერმანული A 1

 

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Windows, WordExcelPowerPointInternet-Outlook, Opera

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა