ტურიზმის ფაკულტეტი

დეკანის მოადგილე

სურათი

სახელი და გვარი: დინარა ფაღავა

აკადემიური/ადმინისტრაციული თანამდებობა:

ტურიზმის  ფაკულტეტის  დეკანის  მოადგილე

დაბადების  თარიღი:17.04.1977

მისამართი: ჭავჭავაძის 21,  ბ. 50

ელ-ფოსტა:dinaraphagava@gmail.com

ტელეფონი: 577 17 97 61; 597 82 28 33
კვალიფიკაცია/აკადემიურიხარისხი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი(დოქტორთან                

                                                                     გათანაბ­რებუ­ლი)

განათლების მიმართულება, დარგი: ფრანგული ფილოლოგია

სამეცნიერო ინტერესების სფერო: თარგმანმცოდნეობა,  უცხო ენის სწავლების მეთოდიკა,    

                                                               ლინგვისტიკა, ფრაზეოლოგია.

სამუშაო გამოცდილება:

2013 წლიდან - ბათუმის  შოთა  რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტურიზმის     

                            ფაკულტეტის  დეკანის  მოადგილე;

2011- 2013 წ.  -  ბათუმის  შოთა რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლებისა და

                            მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის  მოადგილე;

2006 წლიდან - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ევროპეისტიკის

                            დეპარტამენტის  უფროსი მასწავლებელი;

2000-2006  წწ-  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ფრანგული     

                            ფილოლოგიის კათედრის მასწავლებელი;

1999-2000 წწ-   ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.  ფრანგული        

                            ფილოლოგიის კათედრის  ლაბორანტი

 

გამოქვეყნებული  სამეცნიერო  შრომები (ბოლო10წლისგანმავლობაში)

1. „მადამ დე სევინიეს წერილები წარსულიდან დღემდე“- საერთაშორისო  კონფერენციის მასალები-ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში-II, 2014 წელი, ბათუმი.

2. „Информационные технологии в процессе обучения иносиранного языка“  საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი  „ინტელექტი“  2.08 (46) 2013 წელი, თბილისი.

3. „ფრანგული მყარი ენობრივი შედარებების ტექსტობრივად მოტივირებული ქართული შესატყვისები“ -ბათუმის შოთა  რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ტ. I;  გვ: 269–272; 2009 წელი,ბათუმი.

4.„ეთნოკულტურული პრობლემები მყარი ენობრივი შედარებების გადმოცემისას“-ფრანკოფონია, როგორც კულტურათა დიალოგი“-აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. გვ. 128–134;  2008 წელი,ქუთაისი.

 

საერთაშორისო  სამეცნიერო  ფორუმებშიმონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში - II საერთაშორისო კონფერენციის მასალები .“მადამ დე სევინიეს წერილები წარსულიდან დღემდე“   ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი. 2014

2.„ფრანგული მყარი ენობრივი შედარებების ტექსტობრივად მოტივირებული ქართული შესატყვისები“/საერთაშორისო კონფერენცია; ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ტ,  I,ბათუმი,2009.

3.„ფრანგული და ქართული მყარი ენობრივი შედარებების  ლექსიკურ-სემანტიკური სტრუქტურა“-ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა კონფერენცია; ბათუმი 2007

შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,

 

სტაჟირება, ტრენინგები(ბოლო10 წლისგანმავლობაში)

1.საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესორ- მასწავლებელთათვის თანმიმდევრულ თარგმანში  საერთაშორისო ურთიერთობის შესახებ ორგანიზებული ტრენინგი. საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი და ფონდი „ლინგვა პლუსი“. ბათუმი, 2016 წელი.

2.ფრანგული ენის ქართველი მასწავლებლებისათვის ორგანიზებული ტრენინგი მულტიმედიური პედაგოგიური აქტივობების შექმნასა და მათ განთავსებაში პროექტის პარტნიორ ონლაინ პლატფორმაზე „Bonjour de France“.თბილისი, 2016.

3.მთარგმნელობითი მასტერ კლასი- 1. თარგმნის თეორია და ტექნიკა 2. წერითი თარგმანი (პოლიტიკა, ეკონომიკა, სამართალი) 3. თანმიმდევრული თარგმანის სწავლება. საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი და ფონდი „ლინგვა პლუსი“.ბათუმი, 2014 წელი.

4. L' Union nationale France – Russie – CET – Etats-Baltes  ; Sorbonne Nouvelle-Paris 3 -

კვალიფიკაციის ასამაღლებელი საერთაშორისო ფორუმი მასწავლებლებისათვის,პარიზი,2013 წელი. 

5. განათლების ადმინისტრირების ბათუმის საზაფხულო სკოლა;USAID, ბათუმი,2011 წელი.

6.კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრეინინგი ფრანგული ენის პედაგოგებისათვის,

Ambassade de françe en Géorgie, ბათუმი,2010 წელი.

7.კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრეინინგი ფრანგული ენის პედაგოგებისათვის,

Ambassade de françe en Géorgie, თბილისი,2010 წელი.

8.კვალიფიკაციის ასამაღლებელი სემინარი ფრანგული ენის პროფესორ- მასწავლებელთათვის, ბათუმი,2009  წელი.

9.ლექცია–სემინარ–ტრეინინგი ფრანგულ ენასა და ცივილიზაციაში,

საფრანგეთი, ქ.მონპელიე,2009 წელი.

უცხო ენების ცოდნა:

 ქართული - მშობლიური, ფრანგული, რუსული, ინგლისური

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft  Word, Microsoft Excel, Microsoft Pover point, Internet  Explorer.


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა