ტურიზმის ფაკულტეტი

VI საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია - „ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“

VI International Scientific-Practical Conference - "Tourism: Economics and Business"

VI საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია

  ,,ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“

10-11 ივნისი,   2017 ლი    

 

ორგანიზატორი:  

 • ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტურიზმის  ფაკულტეტი
 • სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნორვეგიის უნივერსიტეტი
 • აჭარის არ ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი

 

კონფერენციის პროგრამით გათვალისწინებული  მიმართულებები:

 1. ტურიზმის განვითარების პრობლემები და პერსპექტივები
 2. ტურიზმის  ინდუსტრია  და ბიზნესგარემო  
 3. ტურიზმის სახეები  და ტურისტული პროდუქტები
 4. სოფლად ტურიზმი და მდგრადი ბიზნესი
 5. ტურიზმის მენეჯმენტი და მარკეტინგი
 6. გარემოს დაცვა და ეკოტურიზმი
 7. ტურიზმი: ფინანსები, აღრიცხვა, პროგნოზირება და დაზღვევა
 8. ტურიზმი:  განათლება, ინოვაციები  და   ტექნოლოგიები
   

        დეტალური ინფორმაცია       რეგისტრაცია

 

VI International Scientific-Practical Conference

  "Tourism: Economics and Business"

June 10-11,  2017

Orginizer:     

 • Tourism Faculty of Batumi Shota Rustaveli State University  
 • University College of Southeast Norway
 • Department of Tourism and Resorts of Ajara Autonomous Republic

 

The following sections are represented in the conference programme:

 1. Tourism Development Problems and Perspectives
 2. Tourism Industry and Business Environment
 3. Types of Tourism and Tourist products
 4. Rural Tourism and Sustainable Business
 5. Tourism Management and Marketing
 6. Environment Protection and Ecotourism
 7. Tourism: Finance, Accounting, Forecasting and Insurance
 8. Tourism: Education, Innovation and Technologies
   

        Detailed Information       Registration

 


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა