აგრარული და მემბრანული ტექნოლოგიების ინსტიტუტი

ინსტიტუტის დირექტორი

Bsu
ნინო მხეიძე
სამეცნიერო თანამდებობა: მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
აგრარული და მემბრანული ტექნოლოგიების ინსტიტუტი, მემბრანული ტექნოლოგიების განყოფილება
ადმინისტრაციული თანამდებობა: აგრარული და მემბრანული ტექნოლოგიების ინსტიტუტის დირექტორი
პერსონალური ინფორმაცია
ელ-ფოსტა: mkheidze.nino@bsu.edu.ge
        
განათლება
 • 05.11.1990 -  ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი, ქიმია, თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტი
 • 27.06.1986 -  ინჟინერ-ქიმიკოს-ტექნოლოგი, ორგანული ქიმია, საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი
სამეცნიერო ინტერესების სფერო
მემბრანების სინთეზი; მემბრანული და სორბციული ტექნოლოგიების გამოყენებით ბუნებრივი და ჩამდინარე წყლების გაწმენდა, გამტკნარება, დაყოფა, კონცენტრირება; ზღვის წყლიდან მიკროელემენტების ამოღება; სხვადასხვა ეკოლოგიური და გარემოს დაცვითი საკითხები.
სამუშაო გამოცდილება
 • 30.12.2021 - 22.04.2024 აგრარული და მემბრანული ტექნოლოგიების სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, ბათუმის შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტი
 • 10.06.2015 - 30.12.2021  მემბრანული ტექნოლოგიების განყოფილების უფროსი, მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარული და მემბრანული ტექნოლოგიების სამეცნიერო ინსტიტუტი
 • 10.06.2011 - 10.06.2015 აგრარული და მემბრანული ტექნოლოგიების სამეცნიერო მიმართულების განყოფილების უფროსი, მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი , ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო ცენტრი
 • 01.10.2007 - 01.04.2011 ბარომემბრანული სინთეზის, ტექნოლოგიისა და აპარატურის განყოფილების უფროსი, ბათუმის შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტის საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი
 • 17.11.2006 - 05.07.2009 უფროსი მასწავლებელი, ბათუმის შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტის საინჟინრო- ტექნოლოგიის ფაკულტეტი
 • 30.09.2003 - 03.01.2007 ბარომემბრანული სინთეზის, ტექნოლოგიისა და აპარატურის განყოფილება, მეცნიერ- თანამშრომელი, ბათუმის მემბრანული ტექნოლოგიების სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი
 • 01.03.1991 - 01.01.2006 ჰიდროქიმიკოსი, უფროსი სპეციალისტი, აჭარის ჰიდრომეტეოროლოგიის დეპარტამენტის გარემოს დაბინძურების მონიტორინგის განყოფილება
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები
 • Cost-Effective Remediation of Petroleum-Contaminated Waters Using Locally Sourced Wood Sawdust 
  Journal of Ecological Engineering, 25(5), 2024, 208-218 (თანაავტორ(ებ)ი: რუსლან დავითაძე. რაულ გოცირიძე, ნინო კიკნაძე, ნარგიზ მეგრელიძე)
 • ზღვის წყლის გასუფთავების კომპლექსური სორბციულ- მემბრანული მეთოდების შემუშავება 
  ქართველი მეცნიერები , 6(1), 2024, 267-277 (თანაავტორ(ებ)ი: ანა ხახუტაიშვილი, ნინო კიკნაძე, რუსლან დავითაძე, რაულ გოცირიძე, ლამზირა კონცელიძე)
 • Production of the Microfiltration Membranes of Wide Range Porosity, High Mechanical, Thermal and Chemical Stability by  
  Ecological Engineering & Environmental Technology, 24(8), 2023, 301-310 (თანაავტორ(ებ)ი: გოცირიძე რაულ, მხეიძე სვეტლანა, თენიეშვილი ქეთევან)
 • Chemical-Bacteriological Data Monitoring in the Black Sea Waters and Its Clearing Recommendations. 
  22nd International Scientific Conference on Earth and Planetary Sciences SGEM, 22 (3.2), 2022, 29-36 (თანაავტორ(ებ)ი: გოცირიძე რაულ, კონცელიძე ზურაბ, კიკნაძე ნინო,მიქელაძე ზურაბ)
 • Production of potassium enriched fertilizer using the complex sorption and membrane technology 
  Ecological Engineering & Environmental Technology , 23 (2), 2022, 199-205 (თანაავტორ(ებ)ი: კონცელიძე ლამზირა, მიქელაძე ზურაბ,გოცირიძე რაული)
 • Improvement of Technological Modes of Electrodialysis Apparatus for Treatment of Chromium-Containing Waste Waters. 
  Ecological Engineering & Environmental Technology, 21(5), 2021, 47-54 (თანაავტორ(ებ)ი: კონცელიძე ლამზირა, მხეიძე სვეტლანა, გოცირიძე რაული, დავითაძე რუსლანი)
 • გალვანურ წარმოებებში ნიკელის იონის შემცველი ხსნარის დემინერალიზაცია-კონცენტრირების პროცესი ელექტროდიალიზური ტექნოლოგიის გამოყენებით 
  საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ინოვაციური პროცესები და ტექნოლოგიები, 1, 2021, 22-26 (თანაავტორ(ებ)ი: რაულ გოცირიძე, ლამზირა კონცელიძე)
 • Determination of the pore size distribution of the polymeric membranes by the method of Capillary Flow Porometry 
  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე, 14(1), 2020, 64-71 (თანაავტორ(ებ)ი: რაულ გოცირიძე , სვეტლანა მხეიძე , დანი პატინ )
 • Intensified Technology of the New Type Potassium Fertilizer Production 
  Annals of Agrarian Science, 18(1), 2020, 54–59 (თანაავტორ(ებ)ი: კონცელიძე ლამზირა, მიქელაძე ზურაბ,გოცირიძე რაული, მხეიძე სვეტლანა, პაპუნიძე გურამ)
 • Tap Microfiltration Attachment for domestic Mechanic and Biological Purification of Drinking Water 
  Monograph ,,Innovations in science: The challenges of our Time''., V.2, 2019, pp 355-363. (თანაავტორ(ებ)ი: Raul Gotsiridze, Svetlana Mkheidze, Nargiz Megrelidze. Avtandil Tsintskiladze)
სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა
 • COMPOSITE MEMBRANES CONTAINING GRAPHENE OXIDE BASED ON BIO- AND SYNTHETIC POLIMERS 
  მე-2 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია:,,ბიოპოლიმერები, ქიმიური და ტექნოლოგიური ასპექტები'', სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,და ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2023, საქართველო, ბათუმი (თანაავტორ(ებ)ი: რაულ გოცირიძე, თამარ დონდუა, თამარ საჩანელი, გიორგი ქვარცხავა)
 • Chemical-Bacteriological Data Monitoring in the Black Sea Waters and Its Clearing Recommendations 
  International Scientific Conference on Earth and Planetary Sciences SGEM . SGEM Vienna Green: SGEM Vienna Sessions „GREEN SCIENCES FOR GREEN LIFE“, SWS International Scientific Committee in Earth and Planetary Sciences, 2022, Austria, Vienna (თანაავტორ(ებ)ი: Nino Kiknadze, Raul Gotsiridze, Zurab Mikeladze, Zurab Kontselidze)
 • ,,ეკოლოგიურად სუფთა, უნარჩენო ტექნოლოგიის შემუშავება ნავთობპროდუქტებით დაბინძურებული წყლების გაწმენდისათვის’’.
  ინტერდისციპლინარული კონფერენცია,,შავიზღვისპირეთი ცივილიზაციათა გზაჯვარედინზე’’ , ბათუმის შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტი, 2022, ბათუმი (თანაავტორ(ებ)ი: რუსლამ დავითაძე, რაულ გოცირიძე)
 • ,,PRODUCTION OF THE NEW KIND POTASSIUM-CONTAINING NATURAL FERTILIZER USING THE NATURAL SORBENTS’’ 
  7th International Caucasian Symposium On Polymers And Advanced Materials, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, 2021, Georgia, Tbilisi (თანაავტორ(ებ)ი: რაულ გოცირიძე, სვეტლანა მხეიძე)
 • გალვანურ წარმოებებში ნიკელის იონის შემცველი ხსნარის დემინერალიზაცია-კონცენტრირების პროცესი ელექტროდიალიზური ტექნოლოგიის გამოყენებით.
  საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენცია: ,,ინოვაციური პროცესები და ტექნოლოგიები”., აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2021, საქართველო, ქუთაისი (თანაავტორ(ებ)ი: რაულ გოცირიძე, ლამზირა კონცელიძე)
 • Utilization of Waste Waters Practicing in Galvanizing Plants, Development of Wasteless Technological Processes
  International Online Conference “Compounds and Materials with Specific Properties”, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, 2020, საქართველო, თბილისი (თანაავტორ(ებ)ი: R. Gotsiridze, N. Mkheidze, L. Kontselidze, S. Mkheidze)
 • КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ ЦИТРУСОВЫХ СОКОВ КОМБИНИРОВАННЫМ МЕМБРАННЫМ МЕТОДОМ
  ХIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ «Экология человека и медико-биологическая безопасность населения», МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 2019, იჩმილერი, თურქეთი (თანაავტორ(ებ)ი: რაულ გოცირიძე, ცირა ბერუაშვილი)
 • Tap Microfiltration Attachment for domestic Mechanic and Biological Purification of Drinking Water 
  IV international scientific and practical forum,,Innovations in science: The challenges of our time., Center for Strategic Innovations and Progressive Development, 2019, Bulgaria, Varna (თანაავტორ(ებ)ი: ნარგიზ მეგრელიძე, ავთანდილ ცინცქილაძე, რაულ გოცირიძე, სვეტლანა მხეიძე)
 • Test Method of Determination of Pore Size and Porosity of Polymeric Membranes 
  6th International Caucasian Symposium On Polymers And Advanced Materials, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, 2019, Georgia, Batumi (თანაავტორ(ებ)ი: რაულ გოცირიძე, ნარგიზ მეგრელიძე, დანი პატინი)
სამეცნიერო საგრანტო პროექტები
მიმდინარე/დასრულებული
 • 03.2023 - 03.2026 - ეკოლოგიურად სუფთა, უნარჩენო ტექნოლოგიის შემუშავება ნავთობპროდუქტებით დაბინძურებული წყლის გაწმენდისათვის 
  შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, პროექტის ხელმძღვანელი
 • 02.2023 - 12.2023 - „ფართო დიაპაზონის ფოროვნების მაღალი მექანიკური, თერმო და ქიმიურად მდგრადი მიკროფილტრაციული მემბრანების მიღება“ 
  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პროექტის ძირითადი შემსრულებელი
 • 02.2023 - 12.2023 - „ფართო დიაპაზონის ფოროვნების მაღალი მექანიკური, თერმო და ქიმიურად მდგრადი მიკროფილტრაციული მემბრანების მიღება“  
  ბსუ, პროექტის ძირითადი შემსრულებელი
წარდგენილი
 • 12.2023 - მცენარეული ნარჩენებიდან ეთერზეთების, პექტინის, ვიტამინი-P და საკვები ბოჭკოების მიღების ახალი ტექნოლოგიების შემუშავება ელექყტრო-და ბარომემბრანული პროცესების გამოყენებით 
  შრესფ, პროექტის ძირითადი შემსრულებელი
 • 02.2022 - ‘’მცენარეული ნარჩენებიდან ეთერზეთების, პექტინის, ვიტამინი -P და საკვები ბოჭკოების მიღების ახალი ტექნოლოგიის შემუშავება ელექტრო- და ბარომემბრანული პროცესების გამოყენებით’’. FR -22-9504 
  შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, პროექტის ძირითადი შემსრულებელი
 • 02.2022 - მცენარეული ნარჩენებიდან ეთერზეთების, პექტინის, ვიტამინი - P და საკვები ბოჭკოების მიღების ახალი ტექნოლოგიის შემუშავება ელექტრო- და ბარომემბრანული პროცესების გამოყენებით 
  შრსეფ, პროექტის ძირითადი შემსრულებელი
 • 06.2021 - FR-21-14393 დეტოქსიკაციური, პრებიოტიკური, დიეტური მცენარეული საკვები დანამატების მიღება ტექნოლოგიური პროცესების ოპტიმიზაციით 
  შრესფ, პროექტის ძირითადი შემსრულებელი
სხვა სამეცნიერო აქტივობები
 • სამეცნიერო სემინარების ჩატარება, 2021
 • სხვა აქტივობა, 2019
სტაჟირება, ტრენინგები, სტიპენდია/ჯილდო
სტაჟირება
 • 22.09.2019 - 24.09.2019 სტაჟირება -ტრენინგი: ,,ინოვაციები მეცნიერებაში: ჩვენი დროის გამოწვევები'' 6ECTS კრედიტი, ვარნის თავისუფალი უნივერსიტეტი, ბულგარეთი
ტრენინგები
 • 30.01.2024 - 01.02.2024 ,,SHIMADZU" -ს ანალიტიკური ხელსაწყოები ,, Fourie Transform Infrared spectrophotometer IR -Spirit-T’', ShimUkraine LLC
 • 12.05.2023 - 14.05.2023 ტრენინგ-მოდული “ ეკო განათლება და კვლევითი კომპონენტები საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებსა, აგრარულ და მემბრანულ ტექნოლოგიებში”, ბათუმის შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტის აგრარული და მემბრანული ტექნოლოგიების სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი
 • 25.06.2021 - 26.06.2021 ტექინფორმი: „სამეცნიერო შრომების ხილვადობის და ხელმისაწვდომობის გაზრდა“. FAO AGRIS&AGROVOC, ბათუმის შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტი
 • 12.06.2018 - 12.06.2018 ტრენინგი EBSCO-ს ბაზების და სერვისების გამოყენებაზე, ბათუმის შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტი
 • 03.04.2017 - 08.04.2017 ,,უკრაინა-ევროპა: თანამედროვე ტექნოლოგიები, ბიზნესი და სამართალი'' სლოვაკეთი-ავსტრია-უნგრეთი, მიხალ ბოლუდიანსკის აკადემიური საზოგადოება და ჩერნიგოვის ნაციონალური ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი/სლოვაკეთი-ავსტრია-უნგრეთიშ
 • 27.09.2016 - 28.09.2016 ,,SHIMADZU -ს ფირმის ლაბორატორიული ანალიზური ხელსაწყოების გამოყენება'', უკრაინის ჯანმრთელობის სამინისტროს პრევენტული ტოქსიკოლოგიის, კვების და ქიმიური უსაფრთხოების სამეცნიერო ცენტრი. კიევი.
 • 30.06.2008 - 02.07.2008 ტრენინგი NATO-ს პროგრამით ,,მეცნიერება მშვიდობისა და უსაფრთხოებისათვის’’ , თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სტიპენდია/ჯილდო
 • 21.11.2022 - 26.11.2022 სიგელი ,,წარმატებული სამეცნიერო და ადმინისტრაციული საქმიანობისთვის'', საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
 • 23.05.2015 - 23.05.2022 წარმატებული სამეცნიერო საქმიანობისთვის, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახლმწიფო უნივერსიტეტი

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა