იურიდიული ცნობარი

რექტორის ბრძანებები

ბრძანება №01-08/345

„ბსუ-ს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის დიპლომირებული მედიკოსის (ინგლისურენოვანი) ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამის ზოგიერთი სტუდენტისათვის სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის შესახებ’’ ბსუ-ს რექტორის 2018 წლის 27 სექტემბრის №01–09/513 და „საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიან საგანმანათლებლო პროგრამაზე (ინგლისურენოვანი) ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე პირთა (ინდოეთის მოქალაქეების ე.წ. მე-6 ნაკადის) ჩარიცხვის შესახებ’’ ბსუ-ს რექტორის 2018 წლის 9 თებერვლის №01–09/44 ბრძანებაში დამატების შეტანის შესახებ’’ ბსუ-ს რექტორის 2018 წლის №01–09/268 ბრძანებების ჯიტჰინ ბაბუ ბაბუს ნაწილში ძალადაკარგულად ცნობისა და „საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიან საგანმანათლებლო პროგრამაზე (ინგლისურენოვანი) ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე პირთა (ინდოეთის მოქალაქეების ე.წ. მე-7 ნაკადის) ჩარიცხვის შესახებ" ბსუ-ს რექტორის 2018 წლის 04 სექტემბრის №01–09/451 ბრძანებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ


საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა