ბსუ-ს აკადემიური პერსონალის შესარჩევი კონკურსი - 2018

კონკურსანტები

ბსუ-ს რექტორის 2018 წლის 13 ივნისის N 01-08/64 ბრძანებით გამოცხადებული აკადემიური თანამდებობების დასაკავებელი ღია კონკურსის მონაწილეთა სია

1. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი - 38 ვაკანტური თანამდებობა
დარგობრივი დეპარტამენტი მიმართულება/ დარგი ვაკანტური საშტატო ერთეულის დასახელება ვაკანტური საკონკურსო საშტატო ერთეულის რაოდენობა კონკურსანტები
(სახელი და გვარი)
ფილოსოფის დეპარტამენტი ფილოსოფია ასოცირებული პროფესორი 3
 1. გიორგი მასალკინი;
 2. ლალი ანთიძე;
 3. ვარდო ბერიძე;
 4. ირმა ბაგრატიონი.
აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი თურქეთისმცოდნეობა ასოცირებული პროფესორი 1
 1. ზაზა შაშიკაძე;
თურქული ფილოლოგია ასოცირებული პროფესორი 1
 1. ლილე თანდილავა;
რეგიონმცოდნეობა ასოცირებული პროფესორი 1
 1. მანუჩარ ლორია;
ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი ქართული ფილოლოგია (ქართველური ენათმეცნიერება) ასოცირებული პროფესორი 4
 1. ნანა ცეცხლაძე;
 2. ნათელა ფარტენაძე;
 3. მაია ბარამიძე;
 4. მაია კიკვაძე;
ქართული ფილოლოგია (ლიტერატურის თეორია და ქართული ლიტერატურის ისტორია) ასოცირებული პროფესორი 4
 1. გურამ ბახტაძე;
 2. ელგუჯა მაკარაძე;
 3. ინგა შამილიშვილი;
 4. ნანა ტრაპაიძე;
თეორიული ენათმეცნიერება ასოცირებული პროფესორი 2
 1. ლევან ხალვაში;
 2. თემურ ავალიანი;
ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტი საქართველოს ისტორია ასოცირებული პროფესორი 4
 1. ირაკლი ბარამიძე;
 2. ციური ქათამაძე;
 3. ნუგზარ ზოსიძე;
 4. ჯემალ კარალიძე;
 5. ნანა ხახუტაიშვილი;
მსოფლიო ისტორია ასოცირებული პროფესორი 2
 1. მარინა ჯინჭარაძე;
 2. ემზარ კახიძე;
არქეოლოგია ასოცირებული პროფესორი 1
 1. მერაბ ხალვაში;
ეთნოლოგია ასოცირებული პროფესორი 1
 1. თამაზ ფუტკარაძე;
ევროპეისტიკის დეპარტამენტი ინგლისური ფილოლოგია ასოცირებული პროფესორი 7
 1. ნათია ქათამაძე;
 2. ნინო დვალიძე;
 3. ზეინაბ გვარიშვილი;
 4. თეა შავლაძე;
 5. ჟუჟუნა გუმბარიძე;
 6. ხათუნა ბერიძე;
 7. ნინო აროშიძე;
 8. ნანა მაზმიშვილი;
გერმანული ფილოლოგია ასოცირებული პროფესორი 1
 1. თეონა ბერიძე;
ფრანგული ფილოლოგია (დასაშვებია 65 წელს მიღწეული კონკურსანტის მონაწილეობა) ასოცირებული პროფესორი 1
 1. ვიქტორია დიასამიძე;
რუსული ფილოლოგია ასოცირებული პროფესორი 4
 1. ქეთევან სვანიძე;
 2. ნანა ხახუტაიშვილი
  ასლანის ას.;
 3. მერაბ ახვლედიანი;
 4. ნანა ქაჯაია;
 5. ასმათ არძენაძე;
შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობა/ ლიტერატურის შედარებითი კვლევები ასოცირებული პროფესორი 1
 1. მარინე სიორიძე;
2. ფიზიკა-მათემატიკისა და კომპიუტერულ  მეცნიერებათა ფაკულტეტი -16  ვაკანტური თანამდებობა
დარგობრივი დეპარტამენტი მიმართულება/ დარგი ვაკანტური საშტატო ერთეულის დასახელება ვაკანტური საკონკურსო საშტატო ერთეულის რაოდენობა კონკურსანტები
(სახელი და გვარი)
მათემატიკის  დეპარტამენტი მათემატიკა ასოცირებული პროფესორი 5
 1. ნინო სვანიძე;
 2. დალი მახარაძე;
 3. მაია ძაძამია;
 4. ლელა თურმანიძე;
 5. ანზორ ბერიძე;
კომპიუტერულ მეცნიერებათა დეპარტამენტი კომპიუტინგი ასოცირებული პროფესორი 7
 1. მიხეილ დონაძე;
 2. ციცინო სარაჯიშვილი;
 3. ვახტანგ ბერიძე;
 4. ზებურ სურმანიძე;
 5. ზაზა დავითაძე;
 6. გულადი  ფარტენაძე;
 7. გრიგოლ კახიანი;
 8. ლია შეწირული;
ფიზიკის დეპარტამენტი ფიზიკა ასოცირებული პროფესორი 4
 1. ლალი კალანდაძე;
 2. ზაურ გამიშიძე;
 3. იზოლდა ჯაბნიძე;
 4. ომარ ნაკაშიძე;
3. საბუნებისმეტყველო  მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი -16 ვაკანტური თანამდებობა
დარგობრივი დეპარტამენტი მიმართულება/ დარგი ვაკანტური საშტატო ერთეულის დასახელება ვაკანტური საკონკურსო საშტატო ერთეულის რაოდენობა კონკურსანტები
(სახელი და გვარი)
ბიოლოგიის   დეპარტამენტი ბოტანიკა, მცენარეთა ბიომრავალფეროვნება ასოცირებული პროფესორი 1
 1. ნათელა ვარშანიძე;
ზოოლოგია, ცხოველთა ბიომრავალფეროვნება ასოცირებული პროფესორი 1
 1. ლალი ჟღენტი;
მორფოლოგია (ანატომია, ციტოლოგია, ჰისტოლოგია), ადამიანისა და ცხოველთა ფიზიოლოგია ასოცირებული პროფესორი 2
 1. ოთარ ცეცხლაძე;
 2. ეთერ სარალიძე;
მცენარეთა ფიზიოლოგია, მიკრობიოლოგია ასოცირებული პროფესორი 1
 1. ნაზი თურმანიძე;
მოლეკულური ბიოლოგია, იმუნოლოგია, ბიოტექნოლოგია ასოცირებული პროფესორი 2
 1. ნანა ზარნაძე;
 2. ლეილა ახვლედიანი;
გენეტიკა, განვითარების ბიოლოგია, ბიოევოლუცია ასოცირებული პროფესორი 1
 1. მარინა ნაგერვაძე;
ეკოლოგია ასოცირებული პროფესორი 2
 1. ნანი გვარიშვილი;
 2. ნინო ლომთათიძე;
გეოგრაფიის დეპარტამენტი ფიზიკური გეოგრაფია ასოცირებული პროფესორი 2
 1. მერაბ მგელაძე;
 2. საშა ხორავა;
გეოგრაფია ასისტენტ 1
 1. ცირა ქამადაძე;
ქიმიის დეპარტამენტი ქიმია ასოცირებული პროფესორი 2
 1. ნინო კიკნაძე;
 2. მაია ვანიძე;
ქიმია ასისტენტ პროფესორი 1
 1. მზია დიასამიძე;
 2. ინდირა ჯაფარიძე;
4. განათლების ფაკულტეტი - 9 ვაკანტური თანამდებობა
დარგობრივი დეპარტამენტი მიმართულება/ დარგი ვაკანტური საშტატო ერთეულის დასახელება ვაკანტური საკონკურსო საშტატო ერთეულის რაოდენობა კონკურსანტები
(სახელი და გვარი)
პედაგოგიურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი განათლება ასოცირებული პროფესორი 6
 1. დარეჯან გელაძე;
 2. მარინე გურგენიძე;
 3. ნატო შეროზია;
 4. ქეთევან შოთაძე;
 5. ნანა მაკარაძე;
 6. მადონა მიქელაძე;
 7. ნანი მამულაძე;
ენებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი გერმანული ენა ასოცირებული პროფესორი 1
 1. ნელი ახვლედიანი;
ინგლისური ენა ასისტენტ პროფესორი 1
 1. ანა თენიეშვილი;
 2. იულია გორჯელაძე;
 3. შოთა როდინაძე;
 4. ლეილა დიასამიძე;
 5. მაია ტაკიძე;
საინფორმაციო ტექნოლოგიები ასოცირებული პროფესორი 1
 1. იბრაიმ დიდმანიძე;
5. იურიდიული ფაკულტეტი - 8 ვაკანტური თანამდებობა
დარგობრივი დეპარტამენტი მიმართულება/ დარგი ვაკანტური საშტატო ერთეულის დასახელება ვაკანტური საკონკურსო საშტატო ერთეულის რაოდენობა კონკურსანტები
(სახელი და გვარი)
სამართლის დეპარტამენტი კერძო სამართალი ასოცირებული პროფესორი 2
 1. სოლომონ მენაბდიშვილი;
 2. პაატა ხოტენაშვილი
საჯარო სამართალი ასოცირებული პროფესორი 2
 1. მალხაზ ნაკაშიძე;
საჯარო სამართალი ასისტენტი 1
 1. დავით გაბაიძე;
სისხლის სამართალი ასოცირებული პროფესორი 2
 1. გივი აბაშიძე;
 2. ომარ ფარტენაძე;
საერთაშორისო სამართალი ასოცირებული პროფესორი 1
 1. ლევან ჯაყელი;
6. ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი - 17 ვაკანტური თანამდებობა
დარგობრივი დეპარტამენტი მიმართულება/ დარგი ვაკანტური საშტატო ერთეულის დასახელება ვაკანტური საკონკურსო საშტატო ერთეულის რაოდენობა კონკურსანტები
(სახელი და გვარი)
საფინანსო, საბანკო და სადაზღვევო საქმის დეპარტამენტი ფინანსები ასოცირებული პროფესორი 4
 1. ირინა ვაშაყმაძე;
 2. გიორგი აბუსელიძე;
 3. ბესიკ ბოლქვაძე;
 4. ლელა ონიანი;
საბუღალტრო აღრიცხვის, აუდიტისა და საგადასახადო საბუღალტრო აღრიცხვა ასოცირებული პროფესორი 3
 1. დარეჯან ჩხუბაძე;
 2. ბესიკ ბაუჩაძე;
 3. ია მესხიძე;
ბიზნესის ადმინისტრირების, მენეჯმენტის და მარკეტინგის დეპარტამენტი მარკეტინგი ასოცირებული პროფესორი 1
 1. გულიკო ქათამაძე;
მენეჯმენტი ასოცირებული პროფესორი 4
 1. ბადრი გეჩბაია;
 2. პაატა აროშიძე;
 3. დავით ქათამაძე;
 4. ირმა ჩხაიძე;
ეკონომიკის დეპარტამენტი ეკონომიკა ასოცირებული პროფესორი 2
 1. მურმან ცეცხლაძე;
ეკონომიკა ასისტენტ პროფესორი 2
 1. თამილა თურმანიძე;
 2. ნატალია რობიტაშვილი;
 3. ზეინაბ სურმანიძე;
ეკონომიკა ასისტენტი 1
 1. ნინო კონცელიძე;
7. სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა  ფაკულტეტი - 9 ვაკანტური თანამდებობა
დარგობრივი დეპარტამენტი მიმართულება/ დარგი ვაკანტური საშტატო ერთეულის დასახელება ვაკანტური საკონკურსო საშტატო ერთეულის რაოდენობა კონკურსანტები
(სახელი და გვარი)
სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი ფსიქოლოგია ასოცირებული პროფესორი 3
 1. რუსუდან ბერიძე;
 2. რუსუდან კეჭაყმაძე;
 3. ქეთევან ბერიძე;
საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა საერთაშორისო ურთიერთობები ასოცირებული პროფესორი 3
 1. ირაკლი მანველიძე;
 2. ნატალია ლაზბა;
 3. ირაკლი გორგილაძე;
ევროპისმცოდნეობა (დასაშვებია 65 წელს მიღწეული კონკურსანტის მონაწილეობა) ასოცირებული პროფესორი 2
 1. რევაზ დიასამიძე;
 2. ლაშა ბაჟუნაიშვილი;
სოციოლოგია (დემოგრაფია) ასოცირებული პროფესორი 1
 1. ინეზა ზოიძე;
8. ტურიზმის  ფაკულტეტი - 4 ვაკანტური თანამდებობა
დარგობრივი დეპარტამენტი მიმართულება/ დარგი ვაკანტური საშტატო ერთეულის დასახელება ვაკანტური საკონკურსო საშტატო ერთეულის რაოდენობა კონკურსანტები
(სახელი და გვარი)
ტურიზმის დეპარტამენტი ტურიზმი ასოცირებული პროფესორი 2
 1. ვახტანგ მიქაშავიძე;
 2. პაატა ჩაგანავა;
მასპინძლობის მენეჯმენტის დეპარტამენტი ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტი ასოცირებული პროფესორი 1
 1. ეკატერინე  ბახტაძე;
ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტი ასისტენტი 1
 1. სალომე სულაბერიძე;
 2. ნინო დევაძე;
 3. კობა ჯუმუშაძე;
9. ტექნოლოგიური  ფაკულტეტი - 11  ვაკანტური თანამდებობა
დარგობრივი დეპარტამენტი მიმართულება/ დარგი ვაკანტური საშტატო ერთეულის დასახელება ვაკანტური საკონკურსო საშტატო ერთეულის რაოდენობა კონკურსანტები
(სახელი და გვარი)
ინჟინერიისა და მშენებლობის დეპარტამენტი მშენებლობის ტექნოლოგია ასოცირებული პროფესორი 1
 1. თემურ თურმანიძე;
კომპიუტერული პროექტირება მშენებლობაში ასოცირებული პროფესორი 1
 1. გოჩა ჩავლეშვილი;
ტელეკომუნიკაცია (დასაშვებია 65 წელს მიღწეული კონკურსანტის მონაწილეობა) ასოცირებული პროფესორი 2
 1. ნუგზარ ჭედია;
 2. ოთარ ჯანელიძე;
ტექნოლოგიებისა და საინჟინრო მენეჯმენტის დეპარტამენტი ნავთობისა და გაზის მოპოვების, ტრანსპორტირებისა და შენახვის ტექნიკა და ტექნოლოგიები (დასაშვებია 65 წელს მიღწეული კონკურსანტის მონაწილეობა) ასოცირებული პროფესორი 2
 1. დავით ჩხაიძე;
 2. ნორა მამულაიშვილი;
აგროეკოლოგიისა და სატყეო საქმის დეპარტამენტი აგროეკოლოგია ასოცირებული პროფესორი 1
 1. ნარგულ ასანიძე;
სატყეო საქმე ასოცირებული პროფესორი 1
 1. დარეჯან ჯაში;
 2. გურამ ჩხუბაძე;
აგროტექნოლოგიისა და აგროინჟინერიის დეპარტამენტი აგრონომია (დასაშვებია 65 წელს მიღწეული კონკურსანტის მონაწილეობა) ასოცირებული პროფესორი 2
 1. შოთა ლომინაძე;
 2. შოთა ლამპარაძე;
აგროინჟინერია ასოცირებული პროფესორი 1
 1. მერაბ მამულაძე;

 

  კონკურსანტთა სია

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა