„ეკონომიკისა და ბიზნესის გლობალური გამოწვევები და მდგრადი განვითარება - 2023“

ავტორთათვის

მონაწილეებს ეძლევათ შესაძლებლობა აგრეთვე კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობის მისაღებად გამოაგზავნონ გაფართოებული აბსტრაქტები ქართულ და ინგლისურ ენებზე (აბსტრაქტების კრებული როგორც ნაბეჭდი ასევე ელექტრონული დაეგზავნებათ ავტორებს კონფერენციის დღეს.

აბსტრაქტის გაფორმების წესი:

1. გვერდების მაქსიმალური რაოდენობა:

- აბსტრაქტის გვერდების მაქსიმალური რაოდენობა - 3 გვერდი, ფორმატი - A4, ქართულ ან ინგლისურ ენაზე; აუცილებელია, აბსტრაქტს დაერთოს 5-7 საკვანძო სიტყვა, ინფორმაცია ავტორის/ავტორთა შესახებ: სახელი და გვარი, სამუშაო ადგილი, სამეცნიერო/აკადემიური ხარისხი, აკადემიური თანამდებობა; - შრიფტი: ქართული აბსტრაქტისათვის „Sylfaen”, ინგლისური აბსტრაქტისათვის „Times New Roman’’, ზომა - 11, ინტერვალი - 1,0 - ზედა და ქვედა მინდორი - 2,5 სმ, მარცხენა მინდორი - 3 სმ, მარჯვენა მინდორი -1,5 სმ, - აბზაცი - 1,25 სმ, გრაფიკები, სქემები და ფოტო მასალა - MS Word

2. ტექსტის სტრუქტურა:

- ავტორის/ავტორების სახელი, გვარი;

- აკადემიური თანამდებობა, სამეცნიერო/აკადემიური ხარისხი;

- ქვეყანა, ქალაქი, სამუშაო ადგილი, ელ-ფოსტა;

- თემის სათაური;

- აბსტრაქტის ტექსტი ქართულ ან ინგლისურ ენაზე;

- საკვანძო სიტყვები ქართულ და ინგლისურ ენებზე;

- გამოყენებული ლიტერატურა .

აბსტრაქტის გაფორმების ინსტრუქცია: სახელი და გვარი სამეცნიერო/აკადემიური ხარისხი, აკადემიური თანამდებობა, ორგანიზაცია, ქვეყანა, ქალაქი, ელექტრონული ფოსტა,  აბსტრაქტის სათაური ძირითადი ტექსტი.

გამოქვეყნების შესაძლებლობა
კონფერენციაზე წარმოდგენილი ნაშრომების სრული ვერსია შეიძლება გამოქვეყნდეს შემდეგ ჟურნალებში შესაბამისი მოთხოვნების დაცვით:
ჟურნალი “ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა”.  
გიორგი აბაშიძე, E-mail: editor@iem.ge
https://iem.ge/ojs/index.php/journal/home


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა