საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი

ბიოლოგიის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: რუსუდან ხუხუნაიშვილი
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
დაბადების თარიღი: 17.06.1958
მისამართი: ბათუმი. ერას ქ.37.ბ.14
ელ-ფოსტა: rusudan.khukhunaishvili@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 599 58 96 35; 577 17 97 09
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი (დოქტორთან გათანაბრებული)
განათლების მიმართულება, დარგი: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი/ბიოლოგია/ბიოქიმია
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

მოლეკულური ბიოლოგია; ადამიანის პოპულაციების გენეტიკა; გერონტოლოგია

სამუშაო გამოცდილება:
2022 წლის 8 დეკემბრიდან საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის დეკანი,  პროფესორი
2010 წლიდან  - ბსუ-ს ბიოლოგიის დეპარტამენტის პროფესორი
2008–2010 წწ.  - საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი, სრული პროფესორი
2005-2008 წწ. - ბსუ-ს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და მედიცინის ფაკულტეტის დეკანი, სრული პროფესორი
1991-2005 წწ.  -ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ზოგადი ბიოლოგიის კათედრის უ/მ, დოცენტი
1995-2005 წწ.-კვების პროდუქტების ლიცენზირების, ექსპერტიზის და მონიტორინგის აჭარის სამსახურის საგამოცდო ლაბორატორიის უფროსი
1989-2003 წწ. -ანასეულის ჩაისა და სუპტროპიკული კულტურების სამეცნიერო-კვლევითი გაერთიანების მეცნიერ-თანამშრომელი
1982–1984 ბათუმის №1 საავადმყოფო–პოლიკნიკური გაერთიანების კლინიკური ლაბორატორიის ბიოქიმიკოსი
 
 
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 •  ABO and Rh Blood GroupAntigens and Natural Anti-A and ANTI-B Antibodies in the Neonates. M. Nagervadze, R.Khukhunaishvili, M. Koridze  koiava et all. WSEASTRANSACTIONS on BIOLOGY and BIOMEDICINE DOI: 10.37394/23208.2023
 • The Features of Antigen Prevalence of Rhesus System in Donor Population.M. Nagervadze, L. Akvlediani, I. Tsintsadze, T. Koiava, R. Loria, S. Tskvitinidze, R. Khukhunaishvili, M. Koridze.  INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGY AND BIOMEDICAL ENGINEERING DOI: 10.46300/91011.2021.15.10 Vol.15, 2021. 
 • The Study of Some Possible Risk Factors for Arterial Thrombosis in the Example of Georgian Patients. Marina Koridze, Marina Nagervadze, Maria Sarkhaiani, Leila Akhvlediani, Rusudan Khukhunaishvili, Ketevan Dolidze, Sophiko Tskvitinidze, Shorena Gabaidze, Irina Nakashidze, Sopio Garakanidze and Giorgi Nikolaishvili (March 25th 2021). [Online First], IntechOpen, DOI: 10.5772/intechopen.96121. Available from: https://www.intechopen.com/online-first/the-study-of-some-possible-risk-factors-for-arterial-thrombosis-in-the-example-of-georgian-patients.
 • A, A1, H (A2) and B red blood cell antigens in blood donor Tsintsadze, I., Akhvlediani, L., Tskvitinidze, S., Khukhunaishvili, R., Koridze, M., Koiava, T., Loria, R., & Nagervadze, M. (2020).. Journal of Medical Care Research and Review, 3(5), 365-368. https://doi.org/10.15520/mcrr.v3i5.97
 • Specific Combinations of Erythrocyte Group Antigens in Blood Donors. I. TsintsadzeL. AKhvlediani, R. KhukhunaishviliM. KoridzeS. TskvitinidzeI. NakaShidzeK. DolidzeRusudan Loria & M. Nagervadze. Indian Journal of Hematology and Blood Transfusion volume 36, pages356–360(2020)
 • Genetic properties of bla CTX-M, bla SHV and  bla TEM  genes  in ESBL producing E. coli clinical isolates; V. Tavadze1, T. Koiava1, M. Nagervadze 1, M.Koridze, H. Ferreira, L. Akhvlediani1,2 R. Khukhunaishvili1; JOURNAL OF MEDICAL CARE RESEARCH AND REVIEW an Open Access Publication ISSN: 2589-8949 | 2589-8930
 • Antibiotic Resistance Status of E.coli Isolated from Intensive Care Units of Adjara Hospitals; V. Tavadze1, T. Koiava1, M. Nagervadze 1, R. Khukhunaishvili1, L. Akhvlediani1,2; International Journal of Current Research (journalcra.com)DOI: https://doi.org/10.24941/ijcr.40541.01.2021
 • ANTIMICROBIAL DRUG RESISTANCE OF ESCHERICHIA COLI WHICH CAUSE NOSOCOMIAL INFECTION; Leila akhvlediani1,2, ViktorisaTavadze1, Tea Koiava1, Rusudan Khukhunaishvili1, Marina Nagervadze1, Marina Koridze1; International Health science conference;  International Journal of Health Services Research and Policy; 2020.
 • PSEUDOMONAS AERUGINOSA –NOSOCOMIAL INFECTION IN ADJARA REGION; Tea Koıava, Leila Akhvlediani, Marina Nagervadze, Viktoria Tavadze, Marina Koridze; International Health science conference;  International Journal of Health Services Research and Policy; 2020.
 • Specific Combinations of Erythrocyte Group Antigens in Blood Donors. I.  Tsintsadze, L AKhvlediani, Rusudan Khukhunaishvili, M Koridze, S Tskvitinidze, I NakaShidze, K Dolidze, Rusudan Loria, M Nagervadze.  2019/10/4 Journal Indian Journal of Hematology and Blood Transfusion. Pages 1-5. Publisher Springer India.
 • ABO, RH, KELL AND MN systems within uterine cancer I Nakashidze, N Kotrikadze, M Nagervadze, L Ramishvili, M Alibegashvili, N Petrovic, N Kedelidze, S Garakanidze, B Sepiashvilli, K Dolidze, R Khukhunaishvili, M Koridze, D Baratashvili, S Ahmad.. Publication date 2019/9/1. Source International Journal of Gynecologic Cancer. Volume 29. Issue Suppl 3. Pages A101-A101. Publisher BMJ Specialist Journals.
 • Methylenetetrahydrofolate Reductase Gene Polymorphism (C677T) as a Risk Factor of Arterial Thrombosis in Georgian -Patients. (Sopio Garakanidze, Elísio Costa,  Elsa Bronze-Rocha,   Alice Santos-Silva,  Giorgi Nikolaishvili,  Irina Nakashidze,   Nona Kakauridze,   Salome Glonti,  M.koridze,   Sarfraz Ahmad). (Research Article); Clinical and applied- thrombosis/hemostasis, (Clarivate analytics Journal, Publisher – SAGE, February 13, 2018 https://doi.org/10.1177/1076029618757345
 • Hormonal Status and Distribution of the ABO System Phenotypic Groups in Menopausal and Post- menopausal Women with Breast Tumors. Davit Baratashvili, M.Koridze, Irina Nakashidze, Nina Petrovic, Marina Nagervadze, Nato Zosidze, Sophiko Tskvitinidze, Nanuli Kotrikadze & Sarfraz Ahmad. Vol. 56, pp. 93-100. February 2018 ,http://nopr.niscair.res.in/handle/123456789/43552
 • The  Prevalence of  TAS2R38 Gene Phenotypes Among the  Pathients with Some Endocrine Sistem disorders (R. Khukhunaishvi,  M. Koridze , S. Tskvitinidze    N. Zosidze , M.Nagervadze I.Parulava ) International J. of Health Services Research and Policy (2017) 2(2):37 -43
 • Case studies in medical  Genetics - The econd International conference Higher Education  - New Technologies and Innovation  (M. Nagervadze,R. khukhunaiSvili). HENTI , Kutaisi, Georgia. 01-02 May, 2017
 • Smoking Inclined Groups  according to the Phenotype of the PTC gene.  (Tskvitinidze S., Koridze M., Nagervadze M., Chelidze N.) MedNews. 2016 No 9(258):59-64
 • Phenotypical Variations of TAS2R38 Gene and Its BioecologicalSignificance. (M. Koridze, M. Nagervadze, C. Khozrevanidze, S. Gabaidze).AmericanjournalofInviromentProtection 2015
 • TheAssocicionofsomeGeneticFactorswithPulmonaryTuberculosis (Tskvitinidze, S., Nagervadze M,  Akhvlediani, L. Koridze M Georgian).MedNews. 2014 No 6(231):45-49
 • Study of somebiogerontological factors associated with women longevity in ajara population. (Koridze M, Nagervadze M, Zosidze N, Koiava T, Parulava I.).Georgian Med News. 2012 Jul;(208-209):63-6.
 • Distributionofredblood cell antigens in drug-resistant  and drug-sensitive pulmonary tuberculosis. (Tskvitinidze, S.,Vacharadze, K., Nagervadze, M., Akhvlediani, L. andKoridze, M.).AfricanJournalofBiotechnology Vol. 11(104), pp. 16809-16813, 27 December, 2012 DOI: 10.5897/AJB12.823
 • IgM, IgGandIgA level in pulmonary tuberculosis. (S. Tskvitinidze, L. Akhvlediani, M. Koridze, M. Nagervadze).Alergologyandimmunology. T. 13 #3. 249-251.2012
 • რნმ-ის ინტერფერენციის მოლეკულური მექანიზმები და ბიომედიცინაში მისი გამოყენების პერსპექტივები. ბიმედიცინის აქტუალური საკითხები. ბიომედიცინის III სკოლა-სემინარის მასალები. ბათუმი 2012
 • Demographic Picture of Long-LiversofTheMountainRegionofAjaja(Koridze M, N Zosidze, L. akhvlediani, Nagervadze M, Koiava T, Parulava I. Tskvitinidze S.).(GeorgiaCaucasus) AgingClinical and Experimental Research”vol.23 No.1. 2011.
 • Distributionof ABO and Rh-Hr blood group antigens, alleles and haplotypes in the mountain region of Ajara (Georgia). (M. Nagervadze*, A. Diasamidze, L. Akhvlediani, G. Dumbadze, M. Koridze and S. Tckvitinidze).AfricanJournalofBiotechnologyVol. 10(38), pp. 7324-7329, 25 July, 2011 Available online at http://www.academicjournals.org/AJB. ISSN 1684–5315 © 2011 AcademicJournals
 • GerontologyresearchinGeorgia. (TeimurazLezhava, Jamlet Monaselidze, Tina Jokhadze, Nona Kakauridze, Nodar Khodeli, Mamanti Rogava, Tamara Bochorishvili, Maia Gorgoshidze, Dato Khachidze, Eteri Lomidze, Jaba Tkemaladze, Kote Chichinadze, Marina Koridze, Nato Zosidze, Marina Nagervadze, Tamara Buadzeande, MaiaGaiozishvili). J. Biogerontology. Publisher SpringerNetherlands. ISSN 1389-5729 (Print)  2011 12:87-91pp.87-91.
 • ერითროციტური გენეტიკური მარკერების (ABO, Rh-Hr, Kell, MN) გავრცელების სიხშირე აჭარის რეგიონის მოსახლეობაში. (მ. ნაგერვაძე, ა. დიასამიძე, ლ. ახვლედიანი).გამომცემლობა ბათუმის უნივერსიტეტი. (მონოგრაფია). 2010.
 • BiogerontologicalStudyof Population in Some Districts of Ajara Autonomous Republic. ((M. Koridze, N. Zosidze at all).GeorgianMedical News.2009. No. 6(171). pp.53-56
 • SomeBio-gerontologicalPeculiarities of Long-livers in Ajara Region of Georgia. (M.Koridze et. all).TheJournalNutrition, HelthandAging. 2009. vol.13s
 • CorrelationofErythrocyte ABO and Rh-Hr Group Antigens With Breast Cancer. (Nakashidze I, Nagervadze M, Diasamidze A.).ProceedingsoftheGeorgian Academy of Sciences.  2009. vol. 7.n.1-2. pp. 54-58

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • The 13th International Conference on Biologyand Biomedicine (BIO 2021).. Athen. 26-28 Febrary Greece
 • International Health Sciences Conference (IHSC 2020). 5-6 November 2020, Dicle University, Diyarbakır, Turkey. 
 • International Health Sciences Conference (IHSC 2020). 5-6 November 2020,ANTIMICROBIAL DRUG RESISTANCE OF ESCHERICHIA COLI WHICH CAUSE NOSOCOMIAL INFECTION;.  Dicle University, Diyarbakır, Turkey. IHSC_2020.pdf
 •  International Health sciences conference (IHSC 2020). 5-6 November, Diyarbakir, Turkey.
 • International multidisciplinary conference of BIOMED2020. 25, 27 July, 2020. Georgia.
 • International conference ,,Action Research to Innovate Science Teaching & Career Orientation  - ERASMUS+ Project ARTIST. Batumi. Georgia. BSU. 28 July - 01 August. 2019. 
 • 9th International Gene Forum 2019. i.Tartu, Estonia, August 30-31,2019
 • European Biotechnology Congress 2019 April 11-13, 2019, Valencia, Spain
 • International Natural and Health science conference  (INHSG) November 14-17 November, 2018
 • International Natural and Health science conference  (INHSG) 18-22,2017 October  2019, Antalya
 • Europe Biobank week congress. Biobanking for Healt Inovation. 15-16 Sept, 2016. Vienna
 • Biofurum BBMRI-LPC. September 23-24;  2015. Budapest.
 • International conference “ICAE” May 7-10, 2015 Tbilisi-Batumi.Georgia
 • თანამედროვე კლინიკური მედიცინა, მიღწევები და უახლესი ტექნოლოგიები. 21-28 ივლისი, 2013. ჩაქვი
 • VII Georgian congress of allergology and immunology. V international congress “health and drugs”. October 5-8, 2012. Tskhaltubo-Batumi, Georgia.
 •  Second international conference „from maturity to ageing”. August, 27-29, 2012. Batumi, Georgia.
 •  VII European congress Healthy and Active Ageing for All Europeans . Bologna (Italy) April 14-17, 2011
 • 19thIAGG word congress of  Gerontology and Geriatrics. 2009 5-9 July. Paris
 • 6th European Congress of Biogerontology Ageing and individual life history.  2008  30 November-3December.    The Netherlands
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • EU grant Erasmus+  PRESS ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-2
 • EU grant Erasmus+ Laboratory Health and Safety LLL Courses for Youth in West and East Georgia -2020ENI/2020/164732-3/1
 • ბსუ მიზნობრივი საგრანტო პროექტი „ ახალშობილთა სისხლის ერითროციტური ჯგუფური ანტიგენ-ანტისხეულების  იმუნოგენეტიკური მახასიათებლების შეფასება“. ძირითადი პერსონალი.  2020
 • ბსუ მიზნობრივი საგრანტო პროექტი “თრომბოზების გენეტიკური ასპექტები  აჭარის პოპულაციაში”  02-12/56 15.02.201. ძირითადი პერსონალი.  2018
 • Action Research to Innovate Science Teaching & Career Orientation (ARTIST EAC/A04/2015)- EU grant Erasmus+
 • “ერითროციტური (ABO, RH-Hr, Kell, MNSs) ჯგუფური ანტიგენების გავრცელების სიხშირე აჭარა-გურიის მოსახლეობაში და მათი გამოყენება პრაქტიკულ მედიცინასა და ეთნიკურ ანთროპოლოგიაში” 2008-2010 -ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი GNSF/STO08/6-470 . მენეჯერი, ძირითადი შემსრულებელი
 • აკადემიური პერსონალის გაცვლითი პროგრამა. Erasmus-Mundus action 2; 2012.წავიკითხე მოლეკულური ეკოლოგიის სასწავლო კურსი ტალინის  (ესტონეთი) უნივერსიტეტში
 • აკადემიური პერსონალის გაცვლითი პროგრამა. Mevlana 2015წ..წავიკითხე ლექციების კურსი მოლეკულური გენეტიკაში ართვინის უნივერსიტეტში
 • აკადემიური პერსონალის გაცვლითი პროგრამა. Erasmus+ Credit Mobility წავიკითხე მოლეკულური ბიოლოგიის სასწავლო კურსი შჩეჩინის (პოლონეთი) უნივერსიტეტში
 
 
 
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

2023 -28 ნოე - ინოვაციური განათლების ცენტრი, "როგორ დავწეროთ საგანმანათლებლო დაწესებულების მისია, ხედვა, სტრატეგიის შემუშავება და სამოქმედო გეგმა".

2021- 14-22 Jul –Laboratory Health and Safety LLL Courses ToT ttening

2021- 20-22 Nov. CoLLLab Milan CLIMBVID

2019-22-25Oct International School Gerontology and Geriatrics

2019- 5-6 May - Teaching Methods in Medical Education (PLL, CBL)

2019 – 30 Jul-3 Aug- Action Research to Innovate Science

2016-28 Nov-2 Dec- BBMRI-ERIC work-shop “From Blood to Sequence”

2016 - 15-16 Sept -Fourth BBMRI Biobank Forum meeting.

2015- 23-24 Sep - Biofurum BBMRI-LPC.

2016- 17May- Impruving research and Writing Skills among young Georgian Academics-University Reserch program by the U.S. Embassy in Georgia

2015 – 26-28 August -The 3rd BBMRI-LPC Workshop “Biobanks, data and access”

2015 - 30April - Undergraduate Medical Education: Current State-of-the-Art in Georgia and Perspectives of its Development

2015- 15-16 მაისი. Ø სწავლა სწავლებისა და შეფასების თანამედროვე მეთოდები. აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტის უწყვეტი განათლების ცენტრი.

2014- 11-13 July – International Ecology Summer School “Ecological problems and ways their solution”

2014 - 14-19 April- 5th International Trending Program in Gerontology and Geriatrics

2013 - 27-31 August - The 1st BBMR-LPC workshop for emerging biobank “Practical Biobankig”

2011-23-24 Fabruary Introduction to outcome-based curriculum development

2011- 26-29 სექტემბერი სტუდენტთა აქტიური სწავლება ბუნებისმეტყველებში (ტემპუსის პროექტის SALIS  ფარგლებში)

 

უცხო ენების ცოდნა:

ინგლისური, რუსული

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Word, Exel,Power-Point

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა