საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

სახელი და გვარი: თეა ქოიავა
აკადემიური თანამდებობა: ასისტ. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 18.07.1984
მისამართი: ქ. ბათუმი კომახიძის 18
ელ-ფოსტა: Qoiava.tea@bsu.edu.ge
ტელეფონი: +995 577 14 54 16
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიოლოგიის დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: ბიოლოგია, სპეციალობა-მიკრობიოლოგია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიოლოგიის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი
განათლების მიმართულება, დარგი: ბიოლოგია, სპეციალობა-გენეტიკა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიოლოგი, ბიოლოგიის მასწავლებელი
განათლების მიმართულება, დარგი: მეცნიერება/საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი/ბიოლოგია
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

მიკროიოლოგია, იმუნოლოგია, გენეტიკა

სამუშაო გამოცდილება:
1.2017-დან დღემდე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა დაა ჯანდაცვის ფაკულტეტის,კლინიკური მედიცინის დარგობრივი დეპარტამენტის ასისტეტ პროფესორი
2.2008-2017 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა დაა ჯანდაცვის ფაკულტეტის, ბიოლოგიის დეპარტამენტის სპეციალისტი
3.2011-2016 წლამდე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის, ბიოლოგიის დეპარტამენტის მოწვეული მასწავლებელი
4.2007-2009 წლამდე ბათუმის სამედიცინო აკადემიის, მოწვეული მასწავლებელი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
1. T. Koiava, D. Gonçalves, J. Palmeira, K. Arobelidze, M. Tediashvili, L. Akhvlediani, H. Ferreira,, NDM  Arrived to the Republic of Georgia” Journal Of Global Antimicrobial Resistance,  11 February 2017.  Publisher Elsevier Journal, Thomson Reuters  Impact Factor  1.087. Http://Www.Jgaronline.Com/
2. Koiava, T, Gonçalves, D, Palmeira, J, Arobelidze, K.,  Tediashvili M, Akhvlediani, L.  Ferreira, H ,, Detection of  CTX-M Genes Antibiotics Resistance In  Klebsiella pneumoniae Isolates Hospital In Adjara, Georgia ” Medical News” 2016
3. *koiava, T., Gonçalves, D., Palmeira, J., Arobelidze, K., Tediashvili, M., 1akhvlediani, L. And Ferreira, H. ,,Phenotypic And Molecular Characterization Of Shv, Tem, Oxa And Extended- Spectrum  Β-Lactamase  Produced  By Klebsiella pneumoniae Isolates In A Adjara Hospital” International Journal Of Current Research, Vol. 8, Issue, 06, Pp.32332-32336, June, 201 Issn: 0975-833x
4. Koiava T, Gonçalves D, Palmeira J, Arobelidze K, Tavadze  V , Tediashvili M And Akhvlediani L. Ferreira H ,, Multidrug-Resistant Acinetobacter  Baumannii In Adjara Region” Article Doi: 10.21474/Ijar01/Xxx Doi Url: Http://Dx.Doi.Org/10.21474/Ijar01/Xxx Issn:2320-5407
5. L Akhvlediani, T Koiava, L Lomtadze, M Joxadze, L Msxiladze, D Berashvili, A Bakuridze Comparative Analysis  of Antibacterial Effect Of Phytoantibiotics And Antibiotics Georgian Medical News, 79-86
6. Khukhunaishvili R, Nagervadze M, Zosidze N, Koiava T, Parulava I.  ,,Study Of Some Biogerontological Factors Associated With Women Longevity In Ajara Population." .Georgian Med News. 2012 Jul;(208-209):63-6.
7. Khukhunaishvili R. Zosidze  N, Akhvlediani L. Nagevadze M. Koiava T.Parulava I. Tskvitinidze S. ,,Demographic Picture of Long-Livers The Mountain Region Of Ajara  (Georgia, Caucasus)..). Aging Clinical And Experimental Research Official Journal of the Italian Society of Gerontology And Geriatrics" Vol. 23, Suppl. To No.1 Pp. 186 Issn: 1594-0667. 2010. Italy
 
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
1.,,Chlamidia Trachomatis დიაგნოსტიკის მეთოდების (მიკროსკოპია, იფა) დადებითი და უარყოფითი მხარეებიThe IV th Batumi International School-Seminar  ,,Actual Issues Of Biomedicine” 28th  - 30 June Th,  2013
2 ,,Identification of Acinetobacter spp. As A Cause Of Hospital Infection And Determination Of Its Antibiotic Resistance Profile”, 2nd International Congress on Bacteriology & Infectious Diseases November 17-19, 201 Chicago, USA, 2014;
3.,,Antibiotics Sensitivity Of Microorganisms Causing Nosocomial  Infections” The "3  International Conference On Clinical Microbiology And Microbial Genomics Valensia, Spain, 23-26 September, 2014; Http://Www.Mdlinx.Com/Infectious-Disease/Conference-Details
4.,,Medications To Human Modern Problems Pharmacotherapy And Prescribed Of Medications” XXXIII Ukrainian Scientific And Practical Conference With The Participation Of International Experts  №320, Juny  22, 2015
5.,,Klebseilla pneumoniae -ს ანტიბიოტიკორეზისტენტობის პროფილი აჭარის რეგიონში” მედიკოსთა ტრადიციული 37–ე საერთაშორისო სკოლა–კონფერენცია. თანამედროვე კლინიკური  მედიცინა – მიღწევები და უახლესი ტექნოლოგიები. 21 თებერვალი – 1 მარტი. 2015
6.,,First Description of CTX-M Group1 Producing Klebsiella Pneumonia In An Acute Care Hospital In Adjara, Georgia’. 7th World Congress On Microbiology  -November 28-29, In Valencia, Spain. 2016
7.,,Antibiotic Resistance Profile” Petre Shotadze Tbilisi Medical Academy, XIX Students Conference. 17th December As Reporter 17.12.2016
8.,,Identification And The Study Of Antibiotic Resistance Genes  Profile Of Nosocomial Infectious Agents In Ajara Region”  International Scientific Conference ,,Future Technology And Quality Of Life “29.09-01.10 2017
9.,,Spectrum Of Nosocomial Infections  In Ajara Region“  The 6th Batumi International School-Seminar,,Actual Issues Of Biomedicine” June 30th  - July 02 Th,  2017
10.,,Antibiotic Resistance Profile of Nosocomial Infectious Agents Prevalence In Adjara Region” Tbilisi Science And Innovation Festival -2016,, Student Conference-25.09.2016
 
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
1. 2016-2019-„Erasmus+“ „ARTIST” - grant Action Research To Innovate Science Teaching & Career Orientation
2. 2017-2018 ,,StartUP Voucher" –University of Porto, project -№470RIS3, 2017 01.04-01.04 2018
3. 2015-2016 - Erasmus Mundus-MEDEA exchange program. Portugal, Porto, Faculty of Pharmacy, Laboratory of Microbiology  (6 months)
4. 2013-2014 - Shota Rustaveli national research Foundation, Ph.D. research scholarship,, Detection of  nosocomial infection causes in Adjara, their identification and antibiotic resistance study”, №40/01; DO/146/7-280/13; 06.12.2013 
5. 2008-2011- Shota Rustaveli National Research Fund of Georgia - ,, The Frequency of Spreading Erythrocytes (ABO, Rh-Hr, Kell, MNSs) Group Antigens in Ajara-Guria Population and their Application in Ethnical Anthropology and  Practical Medicine“-, GNSF/STO8/6-470
 
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
1. Innovation Systems Management- Batumi, Georgia 20-22 December  2017
2. South Caucasus-Black Sea Regional Climate Conference / (smr 3122) IAEA  Batumi, Georgia 03october-05 October 2017
3. Improving Research and Writing skills Among Young Georgian Academics. two-years Program- Tbilisi, Georgia 17 may 2016
4. Georgian-Germen School and workshop in Basic science (GGSWBS,12)- Tbilisi-Batumi, Georgia August 16-17, 2012
5. Participated in the Training on Gendering Prevention of HIV/AIDS/Drug Addiction organized an funded by the Norwegian Refugee Council and Swedish International Development Agency 2012
6. Batumi summer school in educational administration - 5 credits. Certificate of management education of USAID project, 2011.
7. Active Learning for Students in Natural Science ( within the TEMPUS- project "SALIS"2011.09.06   
8. Attended the Summer School,, Cooperation between Eu and Black Sea Countries” from June 30 th to July 3th, 2010 in Batumi
 
უცხო ენების ცოდნა:

 English, Russian 

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet explore

 

 

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა