საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

Bsu
თეა ქოიავა
აკადემიური თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი, ბიოლოგიის დარგობრივი დეპარტამენტი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი, ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი
პერსონალური ინფორმაცია
ელ-ფოსტა: qoiava.tea@bsu.edu.ge
განათლება
 • 01.09.2015 -  ბიოლოგიის დოქტორი, სამედიცინო მიკრობიოლოგია, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 01.09.2006 -  ბიოლოგიის მაგისტრი, გენეტიკის სპეციალობით, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 01.09.2001 -  საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი/ბიოლოგიის მასწავლებელი, ბიოლოგია, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სამეცნიერო ინტერესების სფერო
მიკრობიოლოგია, მოლეკულური მიკრობიოლოგია, იმუნოლოგია
სამუშაო გამოცდილება
 • 02.09.2019 - 01.09.2027 საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 02.09.2019 - 01.09.2026 ბიოლოგიის დეპარტამეტის ასოცირებული პროფესორი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 01.09.2017 - 02.09.2019 კლინიკური მედიცინის დარგობრივი დეპარტამენტის ასისტეტ პროფესორი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 01.09.2011 - 01.09.2017  ბიოლოგიის დეპარტამენტის მოწვეული მასწავლებელი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 01.12.2009 - 01.09.2017 ბიოლოგიის დეპარტამენტის სპეციალისტი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 03.09.2007 - 01.09.2009 მასწავლებელი, ბათუმის სამედიცინო აკადემია
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები
 • Blood group antigens and antibodies in the newborns 
  Third International Conference on Biological Engineering and Medical Science (ICBioMed2023), -, 2024, 651-655 (თანაავტორ(ებ)ი: Sh Gabaidze, M Nagervadze, L Akhvlediani, N Nakashidze, A Alfilo, I Tsintsadze, N Gorgadze, R KhuKhunaishvili, M Koridze, T Koiava, K Dolidze, T Bakhtadze)
 • Study of the Antibiotic Resistance Profile of Klebsiella Pneumonia in Patients Infected with Covid-19 
  The Eurasia Proceedings of Health, Environment and Life Sciences, -, 2023, 44-48 (თანაავტორ(ებ)ი: T Koiava, V Tavadze, S Kalandadze, M Nagervadze, L Akhvlediani)
 • Blood group antigens and antibodies in the newborns 
  Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 0277786X, 2023, - (თანაავტორ(ებ)ი: Gabaidze, Sh. a; Nagervadze M. a Send mail to Nagervadze M.; Akhvlediani L. b; Nakashidze N. b; Alfilo A. b; Tsintsadze I. b; Gorgadze N. c; KhuKhunaishvili R. a; Koridze M. a; Koiava T. a; Dolidze K. a; Bakhtadze T. a)
 • The features of antigen prevalence of Rhesus system in donor population  
  INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGY AND BIOMEDICAL ENGINEERING, Volume 15, 2023, 76-86 (თანაავტორ(ებ)ი: M. Nagervadze1 , L. Akvlediani2 , I. Tsintsadze2 , T. Koiava1 , R. Loria3 , S. Tskvitinidze1 , R. Khukhunaishvili1 , M. Koridze1)
 • ABO and Rh Blood Group Antigens and Natural Anti-A and ANTI-B Antibodies in the Neonates 
  WSEAS Transactions on Biology and Biomedicine, -, 2023, 186-196 (თანაავტორ(ებ)ი: Shorena Gabaidze, Marina Nagervadze, Leila Akhvlediani, Nana Nakashidze, Alissar Alfilo, Irine Tsintsadze, Nato Gorgadze, Rusudan Khukhunaishvili, Marina Koridze, Tea Koiava, Ketevan Dolidze, Tamar Bakhtadze)
 • ABO system combination with Rh, Kell and MN group in Georgian blood donors  
  American Journal of Blood Research, Volume 11 Issue 2, 2021, 132–139 (თანაავტორ(ებ)ი: Marina Nagervadze, Irine Tsintsadze, Leila Akhvlediani, Tea Koiava, Sophiko Tskvitinidze, Rusudan Khukhunaishvili, Marina Koridze)
 • Genetic properties of bla CTX-M, bla SHV and bla TEM genes in ESBL producing E. coli clinical isolates 
  JOURNAL OF MEDICAL CARE RESEARCH AND REVIEW an Open Access Publication , 2589-8930;, 4, 2589-8930;, 2021, 4 (თანაავტორ(ებ)ი: T Koiava , M. Nagervadze , M.Koridze, H. Ferreira, L. Akhvlediani, R. Khukhunaishvili)
 • A, A1, H (A2) and B red blood cell antigens in blood donor 
  Journal of Medical Care Research and Review, -, 2020, 365-368 (თანაავტორ(ებ)ი: Ir Tsintsadze, L Akhvlediani, S Tskvitinidze, R Khukhunaishvili, M Koridze, T Koiava, R Loria, M Nagervadze)
სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა
 • Antimicrobial drug resistance of E. coli which cause nosocomial infection 
  International Health Sciences Conference (IHSC 2020), Dicle University, 2021, Diyarbakır, Turkey. (თანაავტორ(ებ)ი: Tea Koıava, Leila Akhvlediani, Viktoria Tavadze, Marina Nagervadze, Rusudan Khukhunaishvili, Marina Koridze)
 • The features of antigen prevalence of rhesus system in donor population 
  13th International Conference on Biology and Biomedicine, INASE, 2021, საბერძნეთი, ათენი (თანაავტორ(ებ)ი: Nagervadze M. a; Akvlediani L. b; Tsintsadze I. b; Koiava T. a; Loria R. c; Tskvitinidze S. a; Khukhunaishvili R. a; Koridze M. a)
 • Pseudomonas aeruginosa – Nosocomial Infection in Adjara Region 
  International Health Sciences Conference (IHSC 2020), Dicle University, , 2020, Diyarbakır, Turkey (თანაავტორ(ებ)ი: Tea Koıava, Leila Akhvlediani, Marina Nagervadze , Viktoria Tavadze, Marina Koridze)
 • STUDY OF PREVALENCE OF E.COLI IN SOME RIVERS OF ADJARA REGION 
  International Multidisciplinary Conference on Biomedicine, Multidisciplinary Science High School -https://biomedicine2020.wixsite.com/website-2/organaizers-and-host, 2020, ბათუმი, შეკვეთილი (თანაავტორ(ებ)ი: Tea Koiava1 , Giorgi Kalandadze1 , Viktoria Tavadze2 , Leila Akhvlediani1,3)
სამეცნიერო საგრანტო პროექტები
მიმდინარე/დასრულებული
 • 02.2023 - 12.2023 - ,,ნოზოკომიური ინფექციების სპექტრის და ანტიბიოტიკორეზისტენტობის პროფილის შესწავლა COVID-19-ით ინფიცირებულ პაციენტებში” 
  ბსუ-ს მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევითი პროექტი, პროექტის ხელმძღვანელი
სხვა სამეცნიერო აქტივობები
 • სამეცნიერო პროექტებში სტუდენტთა ჩართულობა, 2023 
 • საერთაშორისო საგრანტო პროექტებში ჩართულობა, 2022 
 • სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციებში ჩართულობა, 2021
 • საბაკალავრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა, 2020 
სტაჟირება, ტრენინგები, სტიპენდია/ჯილდო
ტრენინგები
 • 18.12.2023 - 18.12.2023 ინოვაციური განათლების ცენტრი , ,,საგრანტო განაცხადის წერა-სტრატეგია და ტექნიკები", ბათუმი, ბსუ
 • 13.12.2023 - 14.12.2023 ინოვაციური განთლების ცენტრი ,,პერსონალის განვითარება და ორგანიზაციული კულტურა საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, ბათუმი, ბსუ
 • 04.12.2023 - 05.12.2023 ინოვაციური განათლების ცენტრი ,, როგორ გავხადოთ ლექცია/სემინარი ინტერაქტიული (სწავლების აქტიური მეთოდები)", ბათუმი, ბსუ
 • 01.11.2021 - 05.11.2021 ლაბორატორიული ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების უწყვეტი განათლების კურსები ახალგაზრდა სპეციალისტებისთვის დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოში, ტერამოს უნივერსიტეტი
 • 14.07.2021 - 22.07.2021 ლაბორატორიული ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების უწყვეტი განათლების კურსები ახალგაზრდა სპეციალისტებისთვის დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოში, თბილისი, ივანე ჯავახიშვილის უნივერსიტეტი
 • 05.05.2019 - 06.05.2019 სწავლების მეთოდები სამედიცინო განათლებაში (PLL, CBL), ბათუმი, ბსუ

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა