საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი

ფაკულტეტის სტრუქტურა

 1. ფაკულტეტის მართვის ორგანოებია (მმართველი სუბიექტებია): ფაკულტეტის საბჭო, დეკანი, ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური.
   
 2. ფაკულტეტი შედგება შემდეგი სასწავლო-სამეცნიერო და დამხმარე სტრუქტურული ერთეულებისაგან:
 • ფაკულტეტის  საბჭო;
 • სადისერტაციო საბჭო;
 • ეთიკის კომიტეტი;
 • კურიკულუმების კომიტეტი;      
 • ბიოლოგიის დარგობრივი დეპარტამენტი;
 • გეოგრაფიის დარგობრივი დეპარტამენტი;
 • ქიმიის დარგობრივი დეპარტამენტი;
 • საბაზისო მედიცინის დარგობრივი დეპარტამენტი;
 • კლინიკური თერაპიის დარგობრივი დეპარტამენტი;
 • კლინიკური ქირურგიის დარგობრივი  დეპარტამენტი:
 • სტომატოლოგიის დარგობრივი  დეპარტამენტი;
 • ფარმაციის დარგობრივი დეპარტამენტი;
 • სტომატოლოგიური  კლინიკა;
 • სამედიცინო განათლებისა და მედიკოსთა  პროფესიული განვითარების ცენტრი;
 • დასავლეთ საქართველოს რეგიონული ქრომატოგრაფიული ცენტრი;
 • ნეირომეცნიერების ცენტრი;
 • იმუნოგენეტიკის ლაბორატორია;
 • ბიოტექნოლოგიის ლაბორატორია;

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა