საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი

შინაგანი მედიცინის დარგობრივი დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ნერიმან ცინცაძე
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი - ასოც. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 02.02.1959
მისამართი: ბათუმი. ქუთაისის ქუჩა #5 ბ9
ელ-ფოსტა: Neriman.tsintsadze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: (+995 599) 17 01 88
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: Ph.D (medicine). MD
განათლების მიმართულება, დარგი: მედიცინა
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:
 • იშვიათი შემთხვევა კლინიკურ პრაქტიკაში
 • ფსიქოსომატური დარღვევების ხვადასხვა შინაგანი დაავადების დროს
 • ძვლის სიმკვრივის მაჩვენებლების ცვლილებები ხვადასხვა რევმატიული დაავადების დროს, მენოპაუზის ქალებში, ბავშვთა ასაკში და მაღალთმიანი რეგიონის ხანდაზმული ასაკის პირებში
სამუშაო გამოცდილება:
 1. 2020 წლიდან დღემდე       კლინიკა „სოლომედი“ს რევმატოლოგიური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ექიმი რევამტოლოგი
 2. 2010 - დღემდე         ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის ასოც. პროფესორი
 3. 2017 წლიდან დღემდე        ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავჯდომარე
 4. 2014 - დღემდე
 5. ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ფიზიკური მედიცინის და სამედიცინო რეაბილიტაციის სპეციალობის ხელმძღვანელი
 6. 2015-დღემდე BAU International University Batumi- ასოცირებული პროფესორი
 7. 2013 წ -  2014 წ         სს ,,მეზღვაურთა სამედიცინო ცენტრი 2010“ საკონსულტაციო-დიაგნოსტიკური დეპარტამენტის უფროსი
 8. 2009 წ -2010 წ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის უფროსი მასწავლებელი
 9. 2006 წ-2009 წ ბათუმის შ. რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის   საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და მედიცინის ფაკულტეტი. თერაპიის მოდულის ხელმძღვანელი  ასოც.   პროფესორი
 10. 1995 წ-2004 წ ბათუმის შ. რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  სამედიცინო ფაკულტეტი. თერაპიის კათედრის გამგე,    დოცენტი
 11. 2004-დან დღემდე    ბათუმის “მეზღვაურთა სამედიცინო ცენტრი 2010”-შეთავსებით ექიმი რევმატოლოგი
 12. 1997 წ-2004 წ ბათუმის შ. რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის    სამედიცინო ფაკულტეტის დეკანი
 13. 1994 წ-1995 წ ბათუმის შ. რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის    სამედიცინო ფაკულტეტი. შინაგანი სნეულებების კათედრის ასისტენტი.
 14. 1994 წ-დან დღემდე  ბათუმის მეზღვაურთა სამედიცინო ცენტრი. ექიმი-რევმატოლოგი
 15. 1988 წ-1993 წ ტაშკენტის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის პოლიკლინიკა. ექიმი თერაპევტი
 16. 1988 წ-1992 წ ტაშკენტის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი. კლინიკური ფარმაკოლოგიის კათედრის ასპირანტი
 17. 1984 წ -1988 წ ტაშკენტის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი. ფარმაკოლოგიის კათედრის ასისტენტი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.     COVID INFECTION AND GUILLAN-BARRE SYNDROME EPILEPSY Mariam Kekenadze, Neriman Tsintsadze, Nino Tsintsadze, Lia Saginadze, Dea Kajaia, Shorena Katamadze, Shorena Vashadze ექსპერიმენტული და მტკიცებითი მედიცინა 2022 #5 გვ. 80- 83 https://journals.4science.ge/index.php/jecm/issue/view/68

2.     DEMENTIA IN PATIENTS WITH EPILEPSY  Mariam Kekenadze, Neriman Tsintsadze, Nino Tsintsadze, Sophio Brunjadze, Ia Kakhidze, Ketevan Shainidze, Shorena Vashadze ექსპერიმენტული და მტკიცებითი მედიცინა 2022 #5   76-80 https://journals.4science.ge/index.php/jecm/issue/view/68

3.     Psychosomatic Aspects in family Practice Patients with Gastroenterological Diseases. N. Tsintsadze,   I. Kokoladze, M. Akhmaeva,  N.Tsivadze, Y.Krichun, NinoTsintsadze, K. Devadze. International Journal on Immunorehabilitation 2019 Volume 21 No 1 ISSN 1562-3629 2019 http://isir.ru/files/uploaded/IJI_2019_ No1_001-05202072019.pdf#page=1

4.     Platon Gigineishvili: Founder of Therapeutic and Physical Therapy Assistance in Western Georgia  Tsintsadze N., Chilingarishvili T., Tsivadze N., Saginadze L, FEMTEC 71° General Assembly and International Scientific Congress of the World Federation of Hydrotherapy and Climatotherapy (FEMTEC).  THERMAE 4.O New algorithms for health care,  sustainable development and tourism. October 30th - November 4th , 2018 – Batumi (Georgia

5.     Tbilisi Balneology Resort-SPA 80-th Anniversary Chilingarishvili T., Tsintsadze N., Lobjanidze T., Giorgobiani L,. FEMTEC 71° General Assembly and International Scientific Congress of the World Federation of Hydrotherapy and Climatotherapy (FEMTEC).  THERMAE 4.O New algorithms for health care,  sustainable development and tourism. October 30th - November 4th , 2018 – Batumi (Georgia)

6.     Psychosomatic Aspects of the Infected Patients with Hepatitis C. N. Tsintsadze,   I. Kokoladze, M. Iremadze,  N.Tsivadze, T. Gonchar, NinoTsintsadze, K. Devadze. International Jurnal on Immunorehabilitacion. ISSN 1562-3629; June 2017. Volume 19 Number 1

7.     Psychosomatic Aspects in Patients with Dermatologic Diseases. (L. Beridze, Nino Tsintsadze, Y. Krichun, N. Tsivadze, M. Tsintsadze) Georgian Medical News. #6  ISSN 1512-0112 p.70-75. July 2015.

8.     Anxiety and Depression in Patients with Pulmonary Disorders (O. Antelava, T. Mikeladze, NinoTsintsadze, Y. Krichun, N.Tsivadze) Georgian Respiratory Journal ISSN 1512- 2778 Vol. 10. No. 2. P. 91-94. Batumi. Georgia   June 2014

9.     Possibilities and Peculiarities of Physiotherapeutic Methods in Treatment of Internal Diseases. Europe Enriching Educational Environment in S. Caucasus, Volume II A. Collection of Papers. ISSN 978-960-99253-2-7. ATEI of Thessaloniki. Greece  May 2012.

10. Anxiety and Depression in  Rheumatic Diseases. (O.Antelava ). Аллергология и Иммунология. Том 13.#3. ISSN 1562-3637.  2012

11. Миозит-специфические Антитела, как Иммунологические Маркеры Полимиозита, Дерматомиозита. Антисинтетазный Синдром (O.Antelava, M. Gotua, E. Nasonov). Алергология и Иммунология. Том 13.#3. ISSN 1562-3637.  2012

12. Насколькa Серьезна Проблема Табакокурения в Аджарском Регионе. (M. Tsintsadze,  T. Beridze, D. Makharadze, Kh. Dolidze) Proceedings. Volum 51, Book 8.1. Health Promotion and Prevention. University of Rousse ,,Angel Kanchev” ISSN B 11-3321 Rousse. Bulgarie October 2012.

13. Anxiety and Depression in Patients with Rheumatic Diseases. (O. Antelava, Nino Tsintsadze) Proceedings. Volume 51, book 8.1. Heath Promotion and Prevention. University of Rousse ,,Angel Kanchev” ISSN B 11-3321 Rousse. BulgarieOctober 2012.

14. Солнечная Крапивница и Фотодерматозы (Д. Мачарадзе) Медицинский Совет Научно-Практичесский Журнал для Врачей. №5-6  2011.  Мoсква. Рoссия.

15. Безопасность Больных-Актуальная Проблема Современной Медицины (обзор) Georgian Medical News. ISSN 1512-0112 #9 Сентябрь 2010

16. Patient Safety-Current Problems in Contemporary Medicine. 25th  IUSTI European Couference. September. 2010

17. Rare Case of Internal Disease in the Clinical Practice-Rheumatoid Ponce.   (R. Vadatchkoria)  Rousse Angel Kanchev University Proceedings. Volume 48. ISSN 1311-3321 p. 75-78   2009. Rousse. Bulgarie.

18. Metabolic Syndrome Treatment (R. Vadatchkoria) Rousse Angel Kanchev University Proceedings. Volume 48. ISSN 1311-3321 p. 67-72  2009. Rousse. Bulgarie.

19. Some Aspects of Doctor's State of Health (According to all Available Data of  Doctor'sQuestionare). (M. Tsintsadze). 17-th Annual International Ain Shams Congress Works. February P. 62-63. 2009. Cairo Egypt.

20. Characteristics of Neural Complications after Long-term Hormonal Contraception. (S. Beridze). Collection of Works of the Medical Students and Doctors of the Blask Sea Region. Batumi.2009

21. Rare Case of Internal Disease. Collection of Works of the Medical Students and Doctors of the Blask Sea Region. Batumi.2009

22. ტუბერკულოზი-როგორც საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემა აჭარაში (თანაავტ. ნ ცინცაძე). თბილისის ივ. ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის და ბათუმის უნივერსიტეტის II სკოლა-სემინარი ,, ბიომედიცინის აქტუალური პრობლემები“ შრომათაკრებული. გვ. 37-42 . 2008.

23. მეტაბოლური სინდრომი -კარდიოლოგის აქტუალური პრობლემა (თანაავტ. თ ბერიძე) თბილისის ივ. ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის და ბათუმის უნივერსიტეტის II სკოლა-სემინარი ,, ბიომედიცინი საქტუალური პრობლემები“ შრომათა კრებული. გვ. 20-24 .  2008.

24. ღვიძლის წამლისმიერი დაზიანება (შ. ჟოჟაძე) ბსუშრომებიThe  Series of Natural and Medicine Sciences#15. ISSN 1987-5398 გვ.40-47 2008.

25. სიმსუქნე ექიმის პრაქტიკაში-მეტაბოლური სინდრომი(შ. ჟოჟაძე). ბსუ შრომებიThe  Series of Natural and Medicine Sciences #15. . ISSN 1987-5398 გვ. 29-32 2008.

26. გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების კლინიკური მიმდინარეობის და ფარმაკოთერაპიის სპეციფიკური ასპექტები ქალებში (ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს მონაცემებით). (ნ. კობალაძე) ბსუ შრომებიThe  Series of Natural and Medicine Sciences#15.  ISSN 1987-5398 გვ.18-23 2008.

27. ბილიარული სლაჯი ნაღველკენჭოვანი დაავადების წინა სტადია (ლ. კალოიანი). ბსუ შრომებიThe  Series of Natural and Medicine Sciences #15. . ISSN 1987-5398 გვ. 15-17 2008.

28. ატიპიური პნევმონიები-დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის თანამედროვე ასპექტები. (ნ. თურმანიძე) ბსუშრომებიThe  Series of Natural and Medicine Sciences#15. . ISSN 1987-5398 გვ.33-39 2008.

29. ინფექცია Helicobacter Pylori-სხვადასხვა გასტროენტეროლოგიური და არაგასტროენტეროლოგიური დაავადებების პათოგენეტიკური ფაქტორი (ნ. თურმანიძე). ბსუ შრომებიThe  Series of Natural and Medicine Sciences #15. . ISSN 1987-5398 გვ.24-27 2008.

30. ძვლის მინერალური სიმკვრივის მაჩვენებლები რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებში (ს.ბერიძე, ვ. ბერიძე)  ბსუ შრომებიThe  Series of Natural and Medicine Sciences #15. . ISSN 1987-5398 გვ.21-25 2008.

31. ინფექციის პრობლემა თანამედროვე კლინიკურ მედიცინაში (ქ. დოლიძე, რ. ცინცაძე) ბსუ შრომებიThe  Series of Natural and Medicine Sciences #12. ISSN 1987-5398 გვ.16-20 2008.

32. Редкий Cлучай Синдрома Черджа-Стросс (Р. Цинцадзе) South Caucasian Dermatology and Venerology News,. JSSN 1512-2301 p.64-67 Dec-jan. 2007

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.      INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCHOOL-CONFERENCE ON BIOMEDICINE BIOMED2022 9-11 June 2022

2.      INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCHOOL-CONFERENCE ON BIOMEDICINE BIOMED2022 9-11 June 2022

3.      the European Congress of Rheumatology-Eular 2022  1-4 June

4.      Black Sea Rheumatology 2022   12-17 May 2022

5.      XI Georgian National Congress of Allergy, Asthma and Immunology. VII European Congress on Asthma COPD&Respiratory Allergy I International Congress “Coronavirus infection (COVID-19): Prevention, Diagnosis, Treatment and Rehabilitation” 4-7 May 2022FEMTEC 71° General Assembly and International Scientific Congress of the World Federation of Hydrotherapy and Climatotherapy (FEMTEC).  THERMAE 4.O New algorithms for health care,  sustainable development and tourism. October 30th - November 4th , 2018 – Batumi (Georgia)

6.      International Institute on Aging United Nation - Malta (INIA), Batumi Shota Rustaveli State University The  International School of Gerontology and Geriatrics, October 22-25, 2018,  Batumi, Georgia

7.      საქართველოს ბიოლოგიური მედიცინის ასოციაცია კომპანია "გუნას" სამეცნიერო დეპარტამენტი, კომპანია "სანუმ-კელბექის" სამეცნიერო დეპარტამენტი, კომპანია "ჰელიქსორის" სამეცნიერო დეპარტამენტი, კომპანია "ნატუროპათი" კომპანია "ეი-აი-სი" სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია "ინოვაციური მიდგომები მედიცინაში - მცირე დოზების მედიცინა", 2018 წლის 1 ივლისი ქ. ბათუმი.

8.      World Immunopathology Organization. Georgian Association of Allergology and Clinical Immunology. VI European Congress on Asthma and COPD. X Georgian Congress of Allergy, Asthma and Immunology. Tbilisi Georgia. 15-19 June, 2018

9.      Annual European Congress of Rheumatology - "EULAR 2018". Amsterdam, Netherlands, 13-16 June 2018

10.   For Participating in  The 2th  International Anesthesiology and Intensive Care Conference Geoanesthesia 2017, 15-17 September Batumi, Georgia

11.   World Immunology Organization Georgian Association of Allergology and Clinical Immunology. V European Congress on Asthma and COPD. IX Georgian National Congress on Allergy, Asthma&Immunology. Tbilisi-Tskhaltubo, Georgia June 28-July 1, 2017

12.   “Annual European Congress of Rheumatology. “Eular 2017” Madrid  Spain  June 2017Participated in “International Emergensy&Family Medicine Symposium”  Batumi Georgia 6-9 April 2017

13.   Participated in “Preanalytical Errors, Routin Biochemistry and Hemogram Testing” in International Emergensy&Family Medicine Symposium. Batumi Georgia. 6 April 2017

14.   For Participating in  The First International Anesthesiology and Intensive Care Conference Geoanesthesia 2016, 15-17 September Batumi, Georgia

15.   International Scientific Practical Conference "Bioregulation Therapy - Effective Direction of Modern Medicine" Batumi Georgia September 17, 2016

16.   IX World Asthma, Allergy & COPD Forum Saint Petersburg, Russia on July 1-4, 2016

17.   5 rd International Congress of the Georgian Respiratory Association  Batumi Georgia        June 2016

18.   Georgian Association of Allergology and Clinical Immunology. VIII Georgian Congress of Allergy, Asthma and Immunology. VI International Congress “Health and Drugs”. June 24-27 2015. Tbilisi Georgia

19.   “Annual European Congress of Rheumatology. “Eular 2015” June 2015 Rome Italy

20.   4 rd International Congress of the Georgian Respiratory Association. June 2014. Batumi Georgia

21.   Annual European Congress of Rheumatology –“Eular 2013” May 2013 Madrid Spain

22.   3 rd International Congress of the Georgian Respiratory Association. June 2013. Batumi Georgia

23.   II Научно-Практическая Конференция Кардиологов Украины ,,Интервeнционные Медикаментозные  Подходы   при  Заболеваниях  с Нарушением  Ритма Сердца“. Май 2012. Киев Украина

24.   VII Congres of Allergology and clinical  Immunology. V  Congress  ,,Health  and Drugs”. 5-8 October    2012 Batumi Georgia

25.   I Международная Научно-Практическая  Конференция Актуальыние Вопросы Кардионеврологии“  Нoябрь 2011 Киев Украина

26.   XI   International Сongress of Rehabilitation in Medicine and Imunorehabilitation”. IV World Asthma and COPD Forum Мay 2011 Pariz France

27.  International Summer School “Radioactive Waste and the Global Ecological Problem”. International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW)20-26 June 2011 Batumi State University

28.   VI Georgian Congress of Allergology and Clinical Immunology. IV international Congress   ,,Health   and Drug”. October 2010. Tbilisi Georgia

29.   2 nd International Congress of the Georgian Respiratory Association. October 2010 Batumi Georgia

30.   International Conference and Exhibition. May 2010 Batumi Georgia

31.   25th  IUSTI European Couference. September 2010 Tbilisi Georgia

32.   Scientific Conference Angel Kanchev University of Rousse. 30-31 October 2009. Rousse Bulgarie

33.   Ain Sham’s Medical University. 17th Annual International Congress. February 2009 Cairo Egypt

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

ბსუს საგრანტო პროექტი  ბათუმის შოთა რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი ძვლის სიმკვრივის მაჩვენებლის განსაზღვრა 7–14 წლის ასაკის ბავშვებში (ბათუმი)  ძირითადი პერსონალი

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.      International Union of Immunology Has Completed a Webinar  Shane Crotty:Adaptive Immunity and Immune Memory to SARSCoV-2 after COVID-19 IUIS Education 25.04.2022

2.      CONTINUING MEDICAL EDUCATION CERTIFICATE, WebMD Global has participated in the educational activity titled My Patient Has Signs of Psoriasis: How Concerned Should I Be and What Should I Do? March 17, 2022          

3.      CONTINUING MEDICAL EDUCATION CERTIFICATE, WebMD Global has participated in the educational activity titled Updates and Best Practices on Managing Psoriasis During the COVID-19 Pandemic on March 17, 2022

4.      CONTINUING MEDICAL EDUCATION CERTIFICATE, WebMD Global has participated in the educational activity titled Addressing Key Topics in the Management of Psoriatic Disease: How Would You Manage These Patients? March 17, 2022

5.      International Union of Immunology Has Completed a Webinar Akiko Iwasaki: Immune responses to SARS-CoV-2 IUIS Education 28.03.2022

6.      International Union of Immunology Has Completed a Webinar Kondwani Jambo: The unusual COVID-19 pandemic: the African story IUIS Education 28.02.2022 

7.      CONTINUING MEDICAL EDUCATION CERTIFICATE, WebMD Global has participated in the educational activity titled Early Treatment Choice in Crohn Disease: What Is the Best Approach to Optimize Long-Term Outcomes? October 26, 2021

8.      CONTINUING MEDICAL EDUCATION CERTIFICATE, WebMD Global has participated in the educational activity titled  An Update on Lupus Nephritis August 10, 2021          

9.      International Union of Immunology Has Completed a Webinar Anita McElroy: Mapping human immune responses to Ebola virus  infection provides insight into viral pathogenesis IUIS Education 07.06.2021

10.   International Union of Immunology Has Completed a Webinar  Fabrizio De Benedetti:  Hyperinflammation: hemophagocytic  lymphohistiocytosis and macrophage activation  syndrome IUIS Education May 24, 2021

11.   CONTINUING MEDICAL EDUCATION CERTIFICATE, WebMD Global has participated in the educational activity titled Improving Outcomes in Patients With AxSpA: When Is It time to Initiate Biologic Therapy? May 17, 2021    

12.   CONTINUING MEDICAL EDUCATION CERTIFICATE, WebMD Global has participated in the educational activity titled Addressing the Problem of Long-Term Organ Damage in SLE May 15, 2021    

13.   CONTINUING MEDICAL EDUCATION CERTIFICATE, WebMD Global has participated in the educational activity titled How Emerging Therapies for Spondyloarthritis Could Address Patient Needs: Role of JAK inhibitors May 14, 2021

14.   CONTINUING MEDICAL EDUCATION CERTIFICATE, WebMD Global has participated in the educational activity titled Comprehensive Management of PsA With Immune-Targeted Therapies: From Guidelines to Clinical Practice May 14, 2021    

15.   CONTINUING MEDICAL EDUCATION CERTIFICATE, WebMD Global has participated in the educational activity titled Don't Miss Hypophosphatemic Bone Disease! May 14, 2021 

16.   16.   International Union of Immunology Has Completed a Webinar Claudia Mauri: Regulatory B cells and gut-microbiota: an intricate acting balance in autoimmunity IUIS Education 10.05.2021 CONTINUING MEDICAL EDUCATION CERTIFICATE, WebMD Global has participated in the educational activity titled Optimizing Early Diagnosis of IBD in Patients With Rheumatologic and Dermatologic Inflammatory Diseases            March 25, 2021

17.   CONTINUING MEDICAL EDUCATION CERTIFICATE, WebMD Global has participated in the educational activity titled Gastrointestinal Ultrasound in the Management of IBD  March 25, 2021

18.   CONTINUING MEDICAL EDUCATION CERTIFICATE, WebMD Global has participated in the educational activity titled IL-23 Inhibitors in Psoriatic Disease: The Year in Review      January 19, 2021

19.   CONTINUING MEDICAL EDUCATION CERTIFICATE, WebMD Global has participated in the educational activity titled What Have We Learned About Managing Patients With Inflammatory Diseases During the COVID-19 Pandemic?         January 19, 2021

20.   CONTINUING MEDICAL EDUCATION CERTIFICATE, WebMD Global has participated in the educational activity titled Making the Most of PAH Therapies Based on Recent Evidence       January 19, 2021

21.   CONTINUING MEDICAL EDUCATION CERTIFICATE,  WebMD Global has participated in the educational activity titled Cases in Psoriasis: FAQs From the Community   January 19, 2021

22.   CONTINUING MEDICAL EDUCATION CERTIFICATE,  WebMD Global has participated in the educational activity titled Psoriasis Cases and Concepts: What Is Clear?     December 20, 2020

23.   CONTINUING MEDICAL EDUCATION CERTIFICATE, WebMD Global has participated in the educational activity titled JAK Inhibition in IBD and RA: Linking Science to Clinical Data      December 20, 2020

24.   CONTINUING MEDICAL EDUCATION CERTIFICATE, WebMD Global has participated in the educational activity titled Data and Insights on JAK Inhibitors in RA from the European League Against Rheumatism (EULAR) Congress 2020 December 18, 2020

25.   CONTINUING MEDICAL EDUCATION CERTIFICATE,  WebMD Global has participated in the educational activity titled  Evolving Clinical Understanding of COVID-19 and IBD Management         December 18, 2020

26.   CONTINUING MEDICAL EDUCATION CERTIFICATE,  WebMD Global has participated in the educational activity titled  What’s New in the Management of Psoriatic Disease? Focus on IL-23 Inhibitors          December 18, 2020

27.   CONTINUING MEDICAL EDUCATION CERTIFICATE,  WebMD Global has participated in the educational activity titled Evaluation of Biologic Therapies in Psoriasis: What Is the Evidence Beyond Clinical Trials?  December 13, 2020

28.   CONTINUING MEDICAL EDUCATION CERTIFICATE, WebMD Global has participated in the educational activity titled Head-to-Head Studies in PsA: Understanding the Outcomes       December 13, 2020

29.   CONTINUING MEDICAL EDUCATION CERTIFICATE,  WebMD Global has participated in the educational activity titled Caring for Rheumatology Patients on DMARDs in the Era of COVID-19: Practice Essentials December 13, 2020

30.   CONTINUING MEDICAL EDUCATION CERTIFICATE, WebMD Global has participated in the educational activity titled Optimizing Treatment in Patients With Moderate to Severe Psoriasis      December 13, 2020

31.   CONTINUING MEDICAL EDUCATION CERTIFICATE,  WebMD Global has participated in the educational activity titled IL-23 Inhibitors for Psoriatic Arthritis: A Clinical Update      December 13, 2020

32.   CONTINUING MEDICAL EDUCATION CERTIFICATE,  WebMD Global has participated in the educational activity titled Rheumatoid Arthritis: How Can We Achieve Good Outcomes From Therapy?   September 19, 2020

33.   მუნიციპალური მომსახურების უზრუნველმყოფთა ასოციაცია ” 2020 წლის ლიდერთა სკოლის სასერთიფიკატო პროგრამაში მონაწილეობისთვის” 2020

34.   CONTINUING MEDICAL EDUCATION CERTIFICATE,  WebMD Global has participated in the educational activity titled Role of JAK Inhibitors in the RA Treatment Paradigm: From Guidelines to Emerging Evidence September 18, 2020

35.   International Union of Immunology Has Completed a Webinar  Alexis M. Kalergis: Impairment of the immunological and neurological synapses by respiratory viruses. Implications for vaccine design. IUIS Webinars      31.08.2020

36.   International Union of Immunology  Has Completed a Webinar  Joyce Ngoi & Peter Quashie: Tracking  SARS-CoV-2 in Ghana IUIS Webinars           24.08.2020

37.   International Union of Immunology  Has Completed a Webinar  Association of COVID-19 Inflammation with Activation of the C5aR1 Axis.  IUIS Webinars 22.06.2020

38.   International Union of Immunology  Understanding Infection and Immunity of SARS-CoV-2: from Diagnostics to Therapies for COVID-19. IUIS Webinars 15.06.2020

39.   CONTINUING MEDICAL EDUCATION CERTIFICATE, WebMD Global has participated in the educational activity titled The AxSpA Spectrum of Diseases: How to Diagnose and Manage Patients in Clinical Practice?        July 4, 2020

40.   CONTINUING MEDICAL EDUCATION CERTIFICATE, WebMD Global has participated in the educational activity titled Raising the Bar: Harnessing the Treat-to-Target Approach in CD       June 28, 2020

41.   CONTINUING MEDICAL EDUCATION CERTIFICATE, WebMD Global has participated in the enduring material titled Ankylosing Spondylitis: Pathogenesis and Therapeutic Targets     June 27, 2020

42.   CONTINUING MEDICAL EDUCATION CERTIFICATE, WebMD Global has participated in the educational activity titled Managing Patients With SLE During the COVID-19 Pandemic June 27, 2020

43.   CONTINUING MEDICAL EDUCATION CERTIFICATE, WebMD Global has participated in the enduring material titled New Concepts in PAH: Treating to Achieve Low-Risk Status       June 27, 2020

44.   CONTINUING MEDICAL EDUCATION CERTIFICATE, WebMD Global has participated in the educational activity titled Osteoarthritis Chronic Pain: Settling for Standard Therapies or Selectively Targeting Pain Pathways?     June 27, 2020

45.   ევროპა – საქართველოს ისტორიული არჩევანი 10 ივნისი,  2020

46.   Head of the CENTER SIMULATION AND EDUCATIONAL TECHNOLOGES of Nao Medical University of Karaganda  “methodology for Condacting  an Objactive Structured Clinical Examination”        February 6-9, 2020

47.   საქართველოს რევმატოლოგიის ასოციაცია Academy on pain and goat    2 მარტი, 2019 თბილისი, საქართველო

48.   Batumi Shota Rustaveli State Universiti, BAU International University Batumi, Georgian National University Teaching Methods in Medical Education (PBL, CBL) May 5-6, 2019

49.   Batumi Shota Rustaveli State University, International Institute on Anging United Nations_ Malta (INIA) Gerontology and geriatrics international school. October. 2018

50.   ამიერკავკასიის ექიმთა ლიგა. ტრენინგი თემაზე: „საყლაპავის თიაქრის, გასტრო-ეზოფაგური რეფლუქსის და აქალაზიის ლაპარასკოპიული ქირურგიული მკურნალობა“, „სიმსუქნე და ბარიატრიული ლაპარასკოპიული ქირურგია“  10 დეკემბერი 2017

51.   ამიერკავკასიის ექიმთა ლიგა. ტრენინგი თემაზე: „ხველის თანამედროვე მენეჯმენტი და მათი მართვის პრინციპები“, „კუჭ–ნაწლავის წყლულოვანი დაავადებები და მათი მართვის თანამედროვე მეთოდები“ კომპლექსური ბიოლოგიური პრეპარატების გამოყენება საყრდენ მამოძრავებელი სისტემის დაავადებების მკურნალობაში 09.06.2017

52.   World Allergy Organization, American College of Allergy, Asthma &Immunology, Emerging Societies Program World Allergy Training School         June 2017 Tbilisi Georgia

53.   Participated in ”International Emergency Family Medicine Symposium”          April 6-9 2017, Batumi  Georgia Participated in “preanalytical Errors, Routin Biochemistry and Hemogram Testing”    April 6-9 2017, Batumi  Georgia Eular 2017

54.   ამიერკავკასიის ექიმთა ლიგა. ტრენინგი თემაზე: „კუჭ-ნაწლავის წყლულოვანი დაავადებები და გერდ-ი“, ტუბერკულოზი. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის განსაკუთრებული პრობლემა“           11 ნოემბერი 2016

55.   For participating in the International Anesthesiology and Intensive Care conference Geoanesthesia http://geoanesthesia.com/ge/  September 15-17, 2016 Batumi, Georgia

56.   საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ბიორეგულაციური თერაპია - თანამედროვე ფარმაკოთერაპიის ეფექტური მიმართულება“სახელმწიფო აკრედიტაციის #რს-321; მპ.2016-11რეგისტრაციის #23  17 სექტემბერი. 2016 ბათუმი

57.   დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების და უწყვეტი პროფესიული განვითარების ინსტიტუტი. „კლინიკური ფარმაკოლოგია და რაციონალური ფარმაკოთერაპიის აქტუალური საკითხები“          12-14 აგვისტო 2016

58.   IX World Asthma, Allergy & COPD Forum http://wipocis.org  July, 2016 Saint Petersburg, Russia

59.   საქართველოს ალერგოლოგიის და კლინიკური იმუნოლოგიის ასოციაცია, ტრენინგი თემაზე: ახალი იმუნოთერაპიული ტენდენციები ალერგიების მკურნალობაში: პერიფერიული ტოლერანტობის ინდუქცია. ანტიჰისტამინები მედიცინის სამსახურში      16 აპრილი, 2016

60.   ამიერკავკასიის ექიმთა ლიგა. ტრენინგი თემაზე: „თანამედროვე მიდგომა ბავშვთა ორთოპედიაში“, „ბრტყელი ტერფი, ტერფის კვლევის თანამედროვე მეთოდი-პლანტოგრაფია“, „კუჭ-ნაწლავის წყლულოვანი დაავადებები და გერდ-ი“    19 მარტი 2016

61.   ჰოსპისისა და პალიატიური მზრუნველობის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილ საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: „უჩინარი პაციენტები, უჩინარი სიცოცხლე       9-11 ოქტომბერი 2015   ბათუმი

62.   5th Batumi International Workshop “Actual Issues of Biomedicine”. Honoring to the 80th Anniversary of Batumi Shota Rustaveli State Universitety         16-19  September 2015

63.   ამიერკავკასიის ექიმთა ლიგა. ტრენინგი თემაზე:  „ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება (ფქოდ) - მართვისა და მკურნალობის თანამედროვე მეთოდები“. „კუჭ-ნაწლავის წყლულოვანი დაავადებები და გერდ-ი“ 24 ივლისი 2015

64.   ამიერკავკასიის ექიმთა ლიგა. ტრენინგი თემაზე:  „ფსიქოლოგია ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ემოციები და აქტიური კომუნიკაციის ხერხები“ 7 მარტი 2015

65.   ამიერკავკასიის ექიმთა ლიგა. ტრენინგი თემაზე: „ასთმა და ალერგიული რინიტი“. „რეოლოგიური კვლევის აუცილებლობა ამბულატორიულ სექტორში“ 14 თებერვალი 2015

უცხო ენების ცოდნა:

ქართული კარგად

რუსული კარგად,

ინგლისური კარგად

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft Word

Excel

Power Point

Internet

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა