საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი

ბიოლოგიის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ოთარ ცეცხლაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 10.08.1958.
მისამართი: ლეონიძის ქ. 6 ა. ბინა 23.
ელ-ფოსტა: tsetskhladze.otari@bsu.edu.ge
ტელეფონი: (+995) 568 552 879
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიოლოგიის აკადემიური დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: ბიოლოგია-პოპულაციური გენეტიკა
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ანატომია, ანთროპოლოგია, პოპულაციური გენეტიკა.

სამუშაო გამოცდილება:
2010 წლიდან დღემდე შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი, ბიოლოგიის დეპარტამენტი, ასოცირებული პროფესორი.
1994-2010 დღემდე რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიოლოგიის დეპარტამენტი, მასწავლებელი
1999-2004 წ. ქიმია- ბიოლოგიის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე.
1996-2010 წ. ბათუმის სამედიცინო-ეკოლოგიური ინსტიტუტი, სამედიცინო ეკოლოგიის ფაკულტეტის დეკანი
2004-2005 წ. საქართველოს პრეზიდენტის კანცელარია, ხულოს რაიონის გამგებელი
1993-1996 ბათუმის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი უფროსი მასწავლებელი
1993-1996 ბათუმის №5-ე რუსული საშ. სკოლა, დირექტორი
1989-1992 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ანთროპოლოგიის განყოფილების ასპირანტურა.
1985-1988 აჭარის სახელმწიფო მუზეუმი, ბუნების განყოფილების გამგე.
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. Ia Murvanidze,  Otar tsetskhladze, Eteri Saralidze, Teona Gogitidze, RajneeshKhurana, Nino Kedelidze, Tamar Peshkova, Ilia Nakashidze, Irina Nakashidze. THE STUDY OF LIVER AND KIDNEY FUNCTION WITHEN COVID -19 PATIENTS. GEORGIAN MEDICAL NEWS , No 4 (337), 96-98. 2023.

 2. ზურაბ ჩომახაშვილი, ნატო ზოსიძე,  ოთარ ცეცხლაძე, რუსლან ბოლქვაძე, დემურ ჯინჭარაძე. ABOUT SURGICAL IMPORTANCE OF AVALABLITY OF COLLATERAL CONNECTION BETWEEN LIVER PORTAL AREAS (LOBE, SECTOR, SEGMENT) IN CASES OF NORMALITY AND LIVER CANCER. ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა,   #4, 178-183. 2022.

 3. რუსლან ბოლქვაძე, ზურაბ ჩომახაშვილი, ოთარ ცეცხლაძე, ნატო ზოსიძე, დემურ ჯინჭარაძე. წილოვანი და სეგმენტური ნაღვლის სადინრების მდებარეობის ვარიანტები ღვიძლის კარში. ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა, №3,  16-20. 2022.

 4. რუსლან ბოლქვაძე, კახაბერ ქაშიბაძე, ალექსანდრე ცალუღელაშვილი, ზურაბ ჩომახაშვილი, ოთარ ცეცხლაძე, გიორგი ჟღენტი, ნატო ზოსიძე, დემურ ჯინჭარაძე. ბილიარული გართულებები ღვიძლის ორთოპედიული ტრანსპლანტაციის შემდეგ (ლიტერატურული მიმოხილვა). ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა / Experimental & Clinical Medicine, №3, 24-30. 2021.

 5. ზ. ჩომახაშვილი, ო. ცეცხლაძე. ნ. ზოსიძე, რ. ბოლქვაძე, დ. ჯინჭარაძე  ღვიძლის პარენქიმულ სისხლდენასთან ბრძოლა წილოვანი პორტული ტრაქტების დროებითი ექსტრაკაფსულური გადაჭერით და აღნიშნული მეთოდის კლინიკური გამოყენების შედეგები. აკადემიკოს ნინო ჯავახიშვილის სახელობის სამეცნიერო პრაქტიკული ჟურნალი. ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა №1.  თბილისი 2021 წ.
 6.  . ცეცხლაძე; ზ. ჩომახაშვილი; ნ. ზოსიძე; გ. ცეცხლაძე; რ. ბოლქვაძე; ლ. ქათამაძე. ელენთის ტრავმული დაზიანების ქირურგიული მკურნალების საკითხისათვის. ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა #1.  http://www.jecm.ge/. ISSH 1512-0392.  აკადემიკოს ნინო ჯავახიშვილის სახელობის სამეცნიერო პრაქტიკული ჟურნალი №1. 
 7. Z.CHOMAKHASHVILI, G.TSETSKHLADZE, N.ZOSIDZE, O.TSETSKHLADZE, R.BOLKVADZE, L.KATAMADZE. FOR SURGICAL TREATMENT ISSUES OF SPLEEN TRAUMATIC INJURIES. ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა, №1, 68-70 გვ. 2018.

 8. . ცეცხლაძე; მ. იზრაელაშვილი; ზ. ჩომახაშვილი; ნ. ზოსიძე. ნაღვლის ბუშტის ვენების მნიშვნელობა ღვიძლის ონკოქირურგიაში. ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა #1.   http://www.jecm.ge/   ISSH 1512-0392.  აკადემიკოს ნინო ჯავახიშვილის სახელობის სამეცნიერო პრაქტიკული ჟურნალი №1.  თბილისი 2018
 9. ზ. ჩომახაშვილი, ო. ცეცხლაძე. ნ. ზოსიძე.  ღვიძლის კარში მოთავსებული შემაერთებელი ქსოვილის აგებულების თავისებურებანი. 1. ზ. ჩომახაშვილი, ო. ცეცხლაძე. ნ. ზოსიძე, რ. ბოლქვაძე, დ. ჯინჭარაძე  ღვიძლის პარენქიმულ სისხლდენასთან ბრძოლა წილოვანი პორტული ტრაქტების დროებითი ექსტრაკაფსულური გადაჭერით და აღნიშნული მეთოდის კლინიკური გამოყენების შედეგები. აკადემიკოს ნინო ჯავახიშვილის სახელობის სამეცნიერო პრაქტიკული ჟურნალი. ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა №1.  თბილისი 2016 წ.
 10.  . ცეცხლაძე, ნ. ზოსიძე. ბჯორჯლის ზედა სისხლძარღვების ქირურგიული ანატომია. საქართველოს ქირურგიის მაცნე თბილისი N3 2016, გვ. 58-60.
 11. ო. ცეცხლაძე, ნ. ზოსიძე. ღვიძლის წილოვანი პორტული ტრაქტების დროებითი დახშობა ორგანოდან სისხლდენასთან ბრძოლის მიზნით და მეთოდის კლინიკური გამოყენება, საქართველოს ქირურგიის მაცნე თბილისი 2016 N3, გვ. 25-26
 12. ო. ცეცხლაძე, ნ. ზოსიძე, ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა თბილისი ღვიძლის კარში მოთავსებული შემაერთებელი ქსოვილის აგებულების თავისებურებანი. საქართველოს ქირურგიის მაცნე თბილისი, 2016.N1,  გვ. 24-29.
 13. “Антропологическое особенности коренного населения Имерхеви“. კავკასოლოგთა III საერთაშორისო კონგრესის მასალები. თსუ 2013
 14.  „кефалометрические и кефалоскопические особенности имерхевцев“, Inovative Aspects of study of the Black Sea Countries Culture, History, Antropology, Literature and Lingvistics, 2011.
 15. „კულტურათა დიალოგი თუ კულტურათა კონფლიქტი”. საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, 2009,160-164..იმერხევლები, ბათუმი, 2010.
 16. „Демографйческая й Генетйческая структура иаседения юго-зарадиой й южиой Грузии“ V  конгресс етнографов й антропологов Росии Москва, 2003, 248-249.
 17. ბათუმის უნივერსიტეტი გიორგობიდან გიორგობამდე, ბათუმი, 2005.
 18. „ანთროპოლოგიური მასალა როგორც პოპულაციის შესწავლის წყარო“, საქართველოს ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის აჭარის განყოფილების შრომები. 2000
 19. „სამხრეთ და სამხრეთ დასავლეთ საქართველოს მოსახლეობის სქესობრივ-ასაკობრივი სტრუქტურის გავლენა მოსახლეობის აღწარმოებაზე“. საქართველოს ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის აჭარის განყოფილების შრომები. 2000
 20. სახელმძღვანელო - „პრაქტიკული ანთროპოლოგია“ (თანაავტორი ლ.ბითაძე). თსუ.2013 წ.1.    სახელმძღვანელო - „პრაქტიკული ანთროპოლოგია“ (თანაავტორი ლ.ბითაძე). თსუ.2013 წ.
 21. ო. ცეცხლაძე, ნ. ზოსიძე .ჯორჯლის ზედა სისხლძარღვების ქირურგიული ანატომია.საქართველოს ქირურგიის მაცნე თბილისი N3 2016, გვ.58-60.
 22. ო. ცეცხლაძე, ნ. ზოსიძე ღვიძლის წილოვანი პორტული ტრაქტების დროებითი დახშობა ორგანოდან სისხლდენასთან ბრძოლის მიზნით და მეთოდის კლინიკური გამოყენების, საქართველოს ქირურგიის მაცნე თბილისი 2016 N3, გვ.25-26
 23. ო. ცეცხლაძე, ნ. ზოსიძე, ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა თბილისი ღვიძლის კარში მოთავსებული შემაერთებელი ქსოვილის აგებულების თავისებურებანი.საქართველოს ქირურგიის მაცნე თბილისი, 2016.N1,  გვ.24-29.
 24. ო. ცეცხლაძე; ზ. ჩომახაშვილი; ნ. ზოსიძე; გ. ცეცხლაძე; რ. ბოლქვაძე; ლ. ქათამაძე. ელენთის ტრავმული დაზიანების ქირურგიული მკურნალების საკითხისათვის. ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა #1.  http://www.jecm.ge/ . ISSH 1512-0392.  აკადემიკოს ნინო ჯავახიშვილის სახელობის სამეცნიერო პრაქტიკული ჟურნალი №1.
 25.  ო. ცეცხლაძე; მ. იზრაელაშვილი; ზ. ჩომახაშვილი; ნ. ზოსიძე; ნაღვლის ბუშტის ვენების მნიშვნელობა ღვიძლის ონკოქირურგიაში. ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა #1.   http://www.jecm.ge/   ISSH 1512-0392.  აკადემიკოს ნინო ჯავახიშვილის სახელობის სამეცნიერო პრაქტიკული ჟურნალი №1.  თბილისი 2018
 
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. საქართველოს ბავშვთა კარდიოლოგთა V კონგრესი (კორონავირუსი და ბავშვთა კარდიოლოგია) Has been granted for participation in XLVLIntenational online Scientific-practical Conference - V Congress of Georgian Pediatric Cardiology (Coronavirus and Pediatric Cardiology) (20.12.2020, Georgia, Tbilisi ). საერთაშორისო XLV სამეცნიერო-პრაქტიკულ ონლაინკონფერენცია.
 2. თბილისის დავით აღმაშენებლის სახ. უნივერსიტეტი, პროფესორ-მასწავლებელთა და სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია.” ჩაკეტილი თემის ფენომენი და ენობრივი კომუნიკაციის ზოგიერთი თავისებურებანი”. ბათუმი, 2010.
 3. საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. “კულტურათა დიალოგი თუ კულტურათა კონფლიქტი”.  მასალები თბილისი 2009.
 4. ბიოლოგია ქიმიის ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმი 2003.
 5. Демографйческая й Генетйческая структура иаседения юго-зарадиой й южиой Грузии V  конгрес етнографов й антропологов госии Москва 2003.
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

პიროვნების ფსიქოლოგიური ტიპოლოგიის მეცნიერული ასპექტები, 29-30 ოქტომბერი      2023

უცხო ენების ცოდნა:

რუსული – კარგად

გერმანული – საშუალოდ ( Elementary)

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft Word, Microsoft Exell, Internet Explorer, power point

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა