საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი

ბიოლოგიის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ნათელა ვარშანიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 18.07. 1058
მისამართი: ბათუმი. ხასან ჰელიმიშის 15.
ელ-ფოსტა: Varshanidze.natela@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 577 14 10 49
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი (დოქტორთან გათანაბრებული)
განათლების მიმართულება, დარგი: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა/ბიოლოგია, ბოტანიკა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიოლოგი, ბიოლოგიის მასწავლებელი (მაგისტრთან გათანაბრებული)
განათლების მიმართულება, დარგი: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა/ბიოლოგია
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

მცენარეთა ბიომრავალფეროვნება, კონსერვაცია, სამკურნალო მცენარეთა მრავალფეროვნება

 

სამუშაო გამოცდილება:

 

2018 წლიდან დღემდე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახ. უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის ბიოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი 

2013-2018 წწ. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახ. უნივერსიტეტის  საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდავის ფაკულტეტის  ბიოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი

2009-2013 წწ. შოთა რუსთაველის სახ. უნივერსიტეტის განათლების და მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბიოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი.

2007-2009 წწ. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასოფლო სამეურნეო ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი

1994-2007 წწ.  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ბოტანიკის კათედრის დოცენტი
1988-1994 წწ.  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ბოტანიკის კათედრის უფროსი მასწავლებელი
1985-1988 წწ.  შოთარუსთაველის სახელმწიფო ბუნივერსიტეტი. ბიოლოგიის კათედრის ასისტენტი

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
  1. Matchutadze I, Goradze R, Mikeladze I, Bolqvadze B, Varshanidze  N. et.al.  ,,Fragile vulnerable habitats - Coastal sand dunes and freshwater ponds - in Kolkheti lowland (Georgia) threats and needs for conservation”. | Online Live and On-demand. Copyright © 2021 Elsevier, except certain content provided by third parties file:///C:/Users/User/Downloads/ECSA-58-EMECS-13_stage-1648_question-Poster-PDF-file_id-537%20(5).pdf.
  2. ვარშანიძე ნ. დიასამიძე ი, დოლიძე ქ, ზარნაძე ნ. ,,ალკალოიდების შემცველი მცენარეების მრავალფეროვნება და გავრცელების თავისებურებანი აჭარაში“. კულტურათაშორისი დიალოგები. VI. შრომები. გამომცემლობა ,,მერიდიანი". თბილისი. 2021. Journal DOI: https://doi.org/10.52340/idw
   ISSN: 2233-3401E- ISSN: 2667-999X
  3. Beridze M., Kalandia A. Japaridze I. Vanidze M. Varshanidze N. Et. al. ,,PHYTOCHEMICAL STUDY OF ENDEMIC SPECIES HELLEBORUS CAUCASICUS, HELLEBORUS ABCHASICUS AND FICARIA POPOVII SPREAD IN SOUTHERN COLCHIS.2020.  Proceedings of CBU in Medicine and Pharmacy, 1, 1-7. 2020.. WEB Of Science https://iseic.cz/?lang=en  https://ojs.cbuic.cz/index.php/pmp/article/view/89 
  4. Varshanidze N, Jakeli E,  Diasamidze I. et. Al. ,, Ecological perspectives of endemic flora of Adjara, Georgia”.  Central Asian Journal of Environmental Science and Technology Innovation 2020, 1(5), 245-251. doi: 10.22034/CAJESTI.2020.05.01, Online ISSN2783-131. https://www.researchgate.net/publication/353555584
  5. Beridze M., Kalandia A, Japaridze I, Vanidze M, Varshanidze N. Et.al. ,,Phytochemical Study of Endemic Species Helleborus Caucasicus and Helleborus Abchasicus”. About HighTech and Innovation Journal (HIJ) Vol 1, No 1 (2020) ISSN 2723-9535. tal Publication. Affiliated Societies. European High-tech and Emerging Research Association (EUHERA). Mailing Address: Via Reggio Campi, 23, 89126 Reggio Calabria RC, Italy. Scopus.
  6. Kacharava T., Epitashvili,T., Varshanidze N., Turmanidze N. et.al. ,,Physiological and Chemical Characteristics of Lemon Balm (Melissa Officinalis) in Georgia”. Journal of Research and Opinion. JRO, 7(1), 2618-2621(2020) ISSN (O): 2589-9058. ISSN (P): 2589-904X. PUBLISHED BY:MANUSCRIPT CENTRAL
   Santa Rosaweg 122 - 124, Willemstad, Curacao, Antilles- Netherland. https://researchopinion.in/index.php/jro/article/view/46
  7. Beridze M,Varshanidze N.,Turmanidze N et.al. ,,Variety of plants of Chorokhi Delta of Adjara Floristic District, Georgia”. International Journal of Environmental Sciences (ISSN: 2277-1948) (CIF: 3.654). CRDEEP International Journals, 315/10, Kaulagarh Road, Indra Vihar, Rajendranagar, Dehradun, Uttrakhand, Vol. 9. No.3. 2020 ©Copyright by CRDEEP Journals. All Rights Reserved. India. (ISSN: 2277-1948) (CIF: 3.654)
  8. Eteri Jakeli, Natela Varshanidze, Inga Diasamidze, Gia Bolkvadze, Ketevan Dolidze , Nana Zarnadze. Ethnobotanical Study of Some Medicinal Plants of Adjara. INESEC 2020, INTERNATIONAL HEALTH SCIENCES CONFERENCE (IHSC), proceeding, 5-6 November 2020,  Diyarbakır/Turkey.
  9. დიასამიძე ინგა, ვარშანიძე ნათელა, ეთერი ჯაყელი, ნაზი თურმანიძე, გია ბოლქვაძე. აჭარის ზოგიერთი ენდემური სამკურნალო მცენარის ბიოეკოლოგია. V საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია  ,,კულტურათაშორისი დიალოგები". შრომები. იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თელავი 2019.
  10. Makaradze E. Mepharishvili G, Varshanidze N, Dolidze K, Diasamidze I,  Jakeli E, RAPD-ANALYSIS OF CYCLAMEN SPP. GENOME POLYMORPHISM.  Vol 7 (2019): CBU International Conference Proceedings 2019. https://ojs.journals.cz/index.php/CBUIC/article/view/1483
  11. Makaradze E, Varshanidze N, Mepharishvili G , Diasamidze I, Shainidze G. ,,The diversity of species and growth development of genus Galanthus in the South Colchis”. International Journal of Life Sciences (ISSN: 2277-193x) 2019. CRDEEP International Journals, 315/10, Kaulagarh Road, Indra Vihar, Rajendranagar, Dehradun, Uttrakhand, India. http://www.crdeepjournal.org/category/journals/ijls/
  12. ნ. ვარშანიძე და სხვ. აჭარის ზოგიერთი სამკურნალო მცენარის ბიოეკოლოგია. V საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის  ,,კულტურათაშორისი დიალოგები"შრომები.თელავი. 2019. იაკობ გოგებაშვილის სახელობის ტელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
  13. Natela Varshanidze, Nazi Turmanidze, Ketevan Dolidze, Nana Zarnadze, Inga Diasamidze, Tinatin Epitashvili, Tamar Katcharava. ,,Biodiversity of Medicinal Plants Containing Essential Oil and Their Spreading in Adjara”. Universal Journal of Agricultural Research 6(3): 99-104, 2018 http://www.hrpub.org
   DOI: 10.13189/ujar.2018.060301. Horizon Research Publishing. 2880 ZANKER RD STE 203. SAN JOSE,CA 95134.  http://www.hrpub.org/download/20180630/UJAR1-10411675.pdf.
  14. Nana Zarnadze, Inga Diasamidze, Natela Varshanidze, Ketevan Dolidze, Tsiala Bolkvadze. ,,In vitro reproduction of Kidney Tea (Orthosiphon stamineus Bents)”. Journal of Pharmacy and Pharmacology 6 (2018). doi: 10.17265/2328-2150/2018.07.009. David Publishing Company, 616 Corporate Way, Suite 2-4876, Valley Cottage, NY 10989
  15. Makaradze E , Varshanidze N, Diasamidze I,  Dolidze K, Turmanidze N, Jakeli E. Species bioecology and growth developmet of    Cyclamen adzharicum pobed  in the South Colchis.  International Journal of Life Sciences.India 2019.
  16. Eteri Jakeli, Natela Varshanidze, Nana Zarnadze, Inga Diasamidze, Ketevan Dolidze. ,,MEDICINAL PLANTS FROM THE FLORA OF AJARA (SOUTH COLCHIS) USED AGAINST CERTAIN CHRONIC DISEASES”. International Health Sciences Conference (IHSC 2018), Nov. 2018 IHSC 2018. Proceeding Book.Copyright©2018. ISBN.International Engineering, Science & Education Groupю Diyarbakır,Turkey
  17. E. jakeli, N. Varshanidze, I. Diasamidze, N. Zarnadze, K. Dolidze, BOIDIVERSITY OF MEDICINAL PLANTS OF WILD FLORA IN AJARA–SOUTH COLCHIS AND THEIR USAGE IN FOLK MEDICINE.  Conference Procesing Books : ISS2018 3rd International Science Symposium “New Horizons in Science”, At Pristina, Cosovo. 2018.
  18. Dolidze K, Diasamidze I, Makaradze E., Chitanava J, Varshanidze N, Turmanidze N, Bolkvadze G.  A preliminary review of endemic plants in situ conservation of Adjara protected areas in Georgia. International Journal of Environmental Sciences. Vol.6 No 1.2017. Pp 13-16
  19. K.Dolidze, N.Turmanidze, I.Diasamidze, N.Zarnadze, N.Varshanidze ,, Effect of Hybridization on the Development of Additional Embryos in Citrus”. International Journal of Life Sciences. Vol. 6. No. 1. 2017. Pp 13-16. © Copyright by CRDEEP Journals All Rights Reserved,ISSN: 2277-193x; http://www.crdeepjournal.org/wp-content/uploads/2017/01/Vol-6-1-6-IJLS.pd. CRDEEP International Journals, 315/10, Kaulagarh Road, Indra Vihar, Rajendranagar, Dehradun, Uttrakhand, India. SJIF IMPACT FACTOR (2015): 5.79
  20. N.Manvelidze, N.Zarnadze, N.Varshanidze, I.Diasamidze, S.Manjgaladze, TS. Bolkvadze, K.Dolidze. ,, The Induction of Callusogenesis and Morphogenesis of Staphylea colchica into in vitro culture”. international Journal of Life Sciences. India,Vol. 5 No. 4. 2016. Copyright by CRDEEP Journals All Rights Reserved ISSN: 2277-193x; CRDEEP International Journals, 315/10, Kaulagarh Road, Indra Vihar, Rajendranagar, Dehradun, Uttrakhand, India
  21. E. makaradze. N. Varshanidze. ,,Rare and endangered species of Ajara-Turkey transborder line”. Instruments for Modelling Black Sea River Basins: Research Proceedings for Guria Region of Georgia. .ILMM-BSE Project ENPI Partner Georgia. Iinternational Association CIVITAS GEORGICA. Georgia 2015.
  22. I. Diasamidze, G. Bolkvadze, N. Varshanidze  ,N. Turmanidze, E. Jakeli. LIFE FORMS OF ADJARA'S OAK FORES. Proceedings ICAE International Conference "Applied Ecology: Problems, Innovations" . ISBN 978-9941-0-7644-2; 250-254pp.  Tbilisi. 2015.
  23. ვარშანიძე ნ. ასანიძე და სხვ. აჭარაში გავრცელებული სამკურნალო მცენარეები და მათი ბიოეკოლოგია. მონოგრაფია. გამომც.  უნივერსალი.თბილისი. 2014
  24. Н. варшанидзе, Н. Турманидзе и др. ,,Культывированые Стеркулии  платанолистной  (Sterculia platanifolia) вусловиях Аджарии”. Материалы  Международной      научной конференции  ,,Интродукция, сохранение и мониторинг растительного разнообразия», посвященной 175-летию Ботанического сада имени акад. А.В. Фомина Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Изд.Киевского гл.ботанического сада.. Киев. 2014.
  25. I. Diasamidze, N.Varshanidze . G. Bolkvadze, N.Turmanidze.  Biomorphological peculiarities of  Arbutus andrachne L. in South Colchis, Adjara. Materials of International Conference, National Avcademy of Ukraine . Materials of Internationa Conference, National Academy of Ukraine. Botanical Garden of Kiev.Kiev. 2014 
  26. Варшанидзе Н.И. Диасамидзе И.Т. Фитохимичесое изучение Инжира (Ficus carica L) в условиях Аджарии/ Материалы Межднародной научной конференции Возобновление нарушенных природных екосистем. Изд.Донецского бот. Сада.  Донецк. 2014
  27. ნ. ვარშანიძე. აჭარაში გავრცელებული სამკურნალო მცენარეების სახეობრივი მრავალფეროვნება. მონოგრაფია.გამომცემლობა-ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ISBN 978-9941-434-20-4. 267გვ. 2013.
  28. ნათელა ვარშანიძე. ,,აჭარის ველური და ინტროდუცირებული სამკურნალო მცენარეების მრავალფეროვნება”. საერთიაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკულიკონფერენციის -ბოტანიკური ბაღების მნიშვნელობა მცენარეთა მრავალფეროვნების შენარჩუნებაში.  შრომები. ნაწილი II. ბათუმი 2013.
  29. დიასამიძე ი. თურმანიძე . ვარშანიძე ნ. დოლიძე ქ. Hypericum perforatum L. ეკო-ფიზიოლოგიური შესწავლა.   ბოტანიკური ბაღების მნიშვნელობა მცენარეთა მრავალფეროვნების შენარჩუნებაში. სამეცნიერო-პრაქტიკულიკონფერენციის შრომები.  ნაწილი I. ბათუმი 2013.
  30. Giray Keloglu., Natela Varshanidze., Ketevan dolidze., Nazi turmanidze., Marina koridze., David baratachvili., Aliocha bakuridze.Monography. Das Goldene vlies und seine volksmedizin. Geest. Vechta.Lange Strabe. 2013. 601გვ.
  31. N.Varshanidze E. Jakeli, N. Turmanidze. Wild medical plants diversity in Adjara National Parks. International Caucasian forestry Symposium. Abstract book. Artvin. Turkey. 2013
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 •  

  1.  Eteri Jakeli, Natela Varshanidze, Inga Diasamidze, Nana Zarnadze, Ketevan Dolidze, Nazi Turmanidze, Gia Bolqvadze Species diversity of medicinal plants containing flavonoids distributed in Ajara - South Colchis and their use in ethnomedicine, ISS2023, 6th International Science Symposium “New Horizons in Science”, Sofia, Bulgaria, 1-2 september, 2023, Abstract book, pp.4.
  2. ვარშანიძე ნათელა, დიასამიძე ინგა, თურმანიძე ნაზი, დოლიძე ქეთევან, ჯაყელი ეთერ, ბოლქვაძე გია.  ალკალოიდების შემ­ც­ვე­ლი მცენარე­ების    მ­რ­ა­­­ვალ­ფე­როვ­ნე­ბა და გავრ­­ცელების თა­ვისე­ბურებანი აჭა­რაში“, VI საერთაშორისო კო­ნ­­­ფე­­რენცია  „კულ­ტუ­­­რა­­თაშორისი დი­ალო­გები“, 29-30 ოქტომბერი, 2021,  თელავი.
  3. Matchutadze1, R. Goradze,  I..Mikeladze, B.Bolqvadze,, N. Varshanidze 3, N. Gvarishvili, D. Beridze , N. Zarnadze ,I. Diasamidze, G. Bolqvadze, Makaradze E. Fragile vulnerable habitats - Coastal sand dunes and freshwater ponds - in Kolkheti lowland (Georgia) threats and needs for conservation. 6-9 September 2021 | Online Live and On-demand. Copyright © 2021 Elsevier, except certain content provided by third parties file:///C:/Users/User/Downloads/ECSA-58-EMECS-13_stage-1648_question-Poster-PDF-file_id-537%20(5).pdf
  4. Eteri Jakeli, Natela Varshanidze, Inga Diasamidze, Gia Bolkvadze, Ketevan Dolidze , Nana Zarnadze. Ethnobotanical Study of Some Medicinal Plants of Adjara. INESEC 2020, INTERNATIONAL HEALTH SCIENCES CONFERENCE (IHSC), proceeding, 5-6 November 2020,  Diyarbakır/Turkey.
  5. Beridze M,  Kalandia A , Japaridze I., Vanidze  M. , Varshanidze N. , Turmanidze N, Dolidze K., DiasamidzeI, Jakeli, E. . (2020). PHYTOCHEMICAL STUDY OF ENDEMIC SPECIES HELLEBORUS CAUCASICUS, HELLEBORUS ABCHASICUS AND FICARIA POPOVII SPREAD IN SOUTHERN COLCHIS. Proceedings of CBU in Medicine and Pharmacy, 1, 1-7. https://doi.org/10.12955/pmp.v1.89 Prague
  6. Eteri Jakeli, Natela Varshanidze, Inga Diasamidze, Gia Bolkvadze, Ketevan Dolidze, Nana Zarnadze. PLANTS OF HECATE’S GARDENS SPREAD IN THE REGION OF AJARA (SOUTH COLCHIS) AND THEIR USAGE IN FOLK MEDICINE. 4-6 September, 2019, Kiev, Ukraine;
  7.  ჯაყელი ე,  ვარშანიძე ნ., ზარნაძე ნ. , თურმანიძე ნ. აჭარის ფლორის ეთერზეთოვანი  მცენარეები ხალხურ მედიცინაში ქრონიკული დაავადების სამკურნალოდ. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, თბილისი. 27-28 სექტემბერი, 2019 წელი
  8. დიასამიძე ინგა, ვარშანიძე ნათელა, ეთერი ჯაყელი, ნაზი თურმანიძე, გია ბოლქვაძე. აჭარის ზოგიერთი ენდემური სამკურნალო მცენარის ბიოეკოლოგია. 27-29 ოქტომბერი, თელავი, 2019;
  9. Elza Makaradze, Galina Meparishvili, Natela Varshanidze, Inga Diasamidze, Ketevan Dolidze, Eteri Jakeli, Nana Zarnadze. RAPD-ANALYSIS OF CYCLAMEN SPP. GENOME POLYMORPHISM. Praha , Czech Republic, 2019;
  10.  MEDICINAL PLANTS FROM THE FLORA OF AJARA (SOUTH COLCHIS) USED AGAINST CERTAIN CHRONIC DISEASES.INESEC 2018 INTERNATIONAL HEALTH SCIENCES CONFERENCE (IHSC), abstract books, 14-17 November 2018 Diyarbakır/Turkey www.ineseg.org www.inesegconferences.org
  11. BOIDIVERSITY OF MEDICINAL PLANTS OF WILD FLORA IN AJARA–SOUTH COLCHIS AND THEIR USAGE IN FOLK MEDICINE.  Conference Procesing Books : ISS2018 3rd International Science Symposium “New Horizons in Science”, At Pristina, Cosov
  12.  LIFE FORMS OF ADJARA'S OAK FORES.  Proceedings ICAE International Conference "Applied Ecology: Problems, Innovations" . ISBN 978-9941-0-7644-2; 250-254pp.  Tbilisi. 2015
  13. Varshanidze N. Dolidze K, Turmanidze N, zarnadze N. Chitanava J. Protected species of adjarian flora. Proceedings ICAE International Conference "Applied Ecology: Problems, Innovations" . ISBN 978-9941-0-7644-2; 250-254pp.  Tbilisi. 2015
  14.  სამკურნალო მცენარე კრაზანას ბიოეკოლოგია აჭარაში. მედიკოსთა ტრადიციული 37-ე საერთაშორისო სკოლა-კონფერენცია. თანამედროვე კლინიკური მედიცინა-მიღწევები და უახლესი ტექნოლოგიები. ბაკურიანი 2015.www.medgongress.ge
  15.  Rare and endangered wild grass diversity of Ajara (Georgia).International Conference. Botanists of the Twentyfirst Century: Roles, Challenges and Opportunities”. UNESCO. Paris, France. 22 -25 September. 2014.
  16. Endemic Medical Plant diversity of Georgia. International Conference: Botanists of the Twenty‐first Century: Roles, Challenges and Opportunities. UNESCO. Paris, France. 22 -25 September. 2014.
  17.   Варшанидзе Н. Турманидзе Н.  Долидзе К Асанидзе Н Зарнадзе Н.КультывированыеСтеркулииплатанолистной  (Sterculia platanifolia) вусловияхАджарии. Материалы  Международной      научной конференции«Интродукция, сохранение и мониторинг растительного разнообразия», посвященной 175-летию Ботанического сада имени акад. А.В. Фомина Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Изд.Киевского гл.ботанического сада.. Киев. 2014.
  18.   Diasamidze.   N.Varshanidze . G. Bolkvadze, N.Turmanidze. Biomorphological peculiarities of  Arbutus andrachne L. in South Colchis, Adjara/ Materials of International Conference, National Avcademy of Ukraine . Materials of Internationa Conference, National Academy of Ukraine. Botanical Garden of Kiev.Kiev. 2014.
  19.   Варшанидзе Н.И. Диасамидзе И.Т. Фитохимичесое изучение Инжира (Ficus carica L) в условиях Аджарии/ Материалы Межднародной научной конференции Возобновление нарушенных природных екосистем. Изд.Донецского бот. Сада.  Донецк. 2014.
  20.  ნათელა ვარშანიძე. აჭარის ველური და ინტროდუცირებული სამკურნალო მცენარეების მრავალფეროვნება. საერთიაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია-ბოტანიკურიბაღების მნიშვნელობა მცენარეთა მრავალფეროვნების შენარჩუნებაში. ბათუმი 2013.
  21. დიასამიძე ი. თურმანიძე ნ. ვარშანიძე ნ. დოლიძე ქ. Hypericum perforatum L. ეკო-ფიზიოლოგიურიშესწავლა.  საერთიაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია-ბოტანიკური ბაღების მნიშვნელობა მცენარეთა მრავალფეროვნების შენარჩუნებაში.  ბათუმი 2013.
  22. N.Varshanidze E. Jakeli, N. Turmanidze. Wild medical plants diversity in Adjara National Parks. International Caucasian forestry Symposium.Artvin. Turkey. 2013
  23.  ვარშანიძე ნ,  დიასამიძე ი.  დოლიძე ქ, თურმანიძე ნ. აჭარის ტყის სამკურნალო მცენარეების მრავალფეროვნება. ტყეების მდგრადი მართვის თანამედროვე გამოწვევები კავკასიაში.  საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. თბილისი. 2013
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.  ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდი. კავკასიის პროგრამების ოფისის/ WWWF CAUCASUS PROGRAMME OFFICE/ მიერ დაფინანსებული  საერთაშორისო საგრანტო პროექტი  „ტყის მრავალმხრივი გამოყენების ტერიტორიების დაგეგმვა აჭარაში "./Planning of Forest Multipurpose Use Areas in Adjara/“. ძირითადი შემსრულებელი. 2020. 

2.  ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდი. კავკასიის პროგრამების ოფისის/ WWWF CAUCASUS PROGRAMME OFFICE/ საერთაშორისო საგრანტო პროექტი  „კინტრიშის ეროვნული პარკის გაფართოება /EXPANSION OF KINTRISHI NATIONAL PARK/“.GE0056/20/05/20 . 2020. ძირითადი შემსრეულებელი..

3. მდინარეაჭარისწყალსა და მის შენაკადებზე მცენარეული საფარის მონიტორინგი„ქლინ-ენერჯიგრუფისა“ და საერთოშორისო საფინანსო კორპორაციის “IFC InfraVentures” ფონდი. ნორვეგია.2013-2016. ექსპერტი.

4. საქართველოს .რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდში საგრანტო პროექტმა  “ აჭარის დენდროფლორის საველე მეგზური“  2012 წ   მიიღო 94 ქულა. 
ხელმძღვანელი ინგა დიასამიძე, ძირითადი შემსრულებელი: ნათელა ვარშანიძე, ქეთევან დოლიძე, ნაზი თურმანიძე. სესფი

5. აჭარის ველური ფლორის ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი სახეობების კულტურაში მოყვანის და რეალიზაციის ხელშეწყობა მტირალას ეროვნული პარკის ბუფერულ ზონაში. ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი (EPF). ძირითადი შემსრულებელი. 2009-2010 წწ. 

 

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 1.შებრუნებული საკლასო ოთახი ონლაინ სწავლებაში. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.  2023. 

2. Use innovative learning methods to improve the learning process" საქართველოს განათლებისა და ბიზნესის ეროვნული აკადემია. 2022.

3.საინფორმაციო ტექნოლოგიები მეცნიერებაში.ასოციაცია მეცნიერებისათვის 20.06. 2022-28. 06. 2022

4.Teaching Students with Special Educational Needs СISI. 2.02.2022-28. 02. 2022. Erasmus + Capacity Building in Higher Education (CBHE

5. პიროვნების ფსიქოლოგიური ტიპოლოგიის მეცნიერული ასპექტები. საქართველოს განათლებისა და ბიზნესის ეროვნული აკადემია. 2021.

6. გარემოს დაცვის მსოფლიო დღისადმი მიძღვნილ ვორქშოფი. 2020. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

7.  ტრენინგი: „კვლევის პრაქტიკული მეთოდების გამოყენება უმაღლეს სასწავლებლებში“ თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 26.10.2019

8. Trainings: “Open Pedagogy- Looking forward the Future” Telavi State University. 2019

9. ტრენინგი: “სწავლა სწავლების მეთოდები უმაღლეს სასწავლებლებში”.  თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2017. 

10.  ტრენინგი შუახევჰესის მშენებლობასთაn  დაკავშირებით მცენარეულობის მონიტორინგის შედეგების შესახებ. ბათუმი. 2015.

11. საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს  მინისტრის სათათბიროს საბჭოს  სამუშაო შეხვედრები გადაშენების საფრთხეში მყოფი ველური ფაუნისა და ფლორის სახეობებით ვაჭრობის შესახებ. . თბილისი. 2015.

12. საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს  მინისტრის სათათბიროს საბჭოს  ტრენინგი გადაშენების საფრთხეში მყოფი ფლორისა და ფაუნის სახეობებით ვაჭრობის შესახებ. თბილისი. 2016.

13. საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს  მინისტრის სათათბიროს საბჭოს მიერ რეკომენდირებული ონლაინ  სამუშაო შეხვედრები გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი სახეობების დამზადების ქვოტების შესახებ. 2015-2023. 

14.  ბათუმის IV სკოლა-სემინარი-,,ბიომედიცინის აქტუალური  საკითხები“.  საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი. ბათუმი. 2013.

  

უცხო ენების ცოდნა:

რუსული (სრულყოფილად),
ფრანგული (ვკითხულობ და ვთარგმნი ლექსიკონის დახმარებით),

ინგლისური (კითხულობ და ვთარგმნი ლექსიკონის დახმარებით),

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Word, Exel, Internet, PowerPoint

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა