საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი

ბიზნესის ადმინისტრირების, მენეჯმენტის და მარკეტინგის დარგობრივი დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: პაატა აროშიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 20-08-1975
მისამართი: ბათუმი, ტბელ აბუსერიძის 21, ბინა 12
ელ-ფოსტა: aroshidze.paata@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 593 32 81 70
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: მშენებლობის ინჟინერ–ეკონომისტი
განათლების მიმართულება, დარგი: ეკონომიკა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომისტ–ფინანსისტი
განათლების მიმართულება, დარგი: ეკონომიკა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატი
განათლების მიმართულება, დარგი: ეკონომიკა
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

პერსონალის მოტივაცი და კონტროლი, ენერგეტიკული უსაფრთხოება, საქართველოს სატრანზიტო ფუნქცია

სამუშაო გამოცდილება:
 • 1997–2000 - ბათუმის ინდუსტრიულ–პედაგოგიური კოლეჯი, მასწავლებელი
 • 1999–2006 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბათუმის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, მასწავლებელი
 • 1999–2006 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მასწავლებელი, ეკონომიკის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე
 • 1999–2004 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ეკონომიკის სამინისტრო, მთავარი სპეციალისტი
 • 2004 (05)–2004 (09) - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბათუმის საოლქო–საგადასახადო ინსპექცია, უფროსი
 • 2005–2006 - ბათუმის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია, ადმინისტრაციის უფროსი
 • 2007–2001 - მასმედიისა და კომუნიკაციების ინსტიტუტი – მასკი, ბათუმის ბიზნესის აკადემია, ეკონომიკის ფაკულტეტის დეკანი
 • 2006 - დღემდე - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, ასოცირებული პროფესორი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. COVID-19 and the food and agiculture sector: issues and policy responses (case of Georgia), ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ, 2021, # 1,თანაავტორი ტ. აროშიძე

 2. სამეწარმეო აქტივობა ბათუმში „გალაკტიონ ტაბიძის ჟურნალის“ მიხედვით - ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი, „განათლება“ - სტუ, #1, 2021 წ.

 3. პერსონალის დამოკიდებულება შიდა კონტროლისადმი ბათუმის სასტუმროების მაგალითზე - ჟურნალი „ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა“, # 4, 2020 წ.
 4. ეროვნული წარმოების კონკურენტუნარიანობა და საექსპორტო ბაზრებზე გასვლის სტრატეგიები - ჟურნალი ეკონომიკა და ბიზნესი“. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის რეფერირებადი და რეცენზირებადი საერთაშორისო სამეცნიერო-ანალიტიკური ჟურნალი. #2. ბათუმი -2020. ISSN 1987-5789 ESSN 2587-5426. თანაავტორები: ბ.გეჩბაია, გ.მამულაძე, ნ. მახარძე, მ.სუქნიშვილი
 5. პერსონალის მოტივაციის ხერხები საბიუჯეტო დაწესებულებებში - ჟურნალი „ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა“, # 4, 2018 წ. 
 6. New Geostrategy of China and Prospects of Georgia - Challenges of Globalization in Economics and Business, 2017
 7. EXPORT PROBLEMS OF NATIONALLY PRODUCED GOODS IN THE TERMS OF DEEP AND COMPREHENSIVE FREE TRADE AREA WITH THE EU - BULLETIN of the Kyiv National University of Technologies and Design – 2017, თანაავტორები: გ. მამულაძე, ვ. სერჟანოვი.
 8. Экспортный потенциал аграрного сектора аджарии и его роль в усилении европейских отношении - UKRAINE-EU.  modern Teqnology, Business and Low,  2017, თანაავტორი ბ. გეჩბაია

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. B. Gechbaia, G. Mamuladze , P. Aroshidze - ,Priorities to Increase Business Competitiveness in Georgia in Terms of Globalization. - 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED RESEARCH IN SOCIAL SCIENCES. Paris, France, 22- 24 November, 2019
 2. გეჩბაია ბ., აროშიძე პ., მამულაძე გ., - ეროვნული პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის კვლევა უცხოელ ვიზიტორებში. - ეკონომისტის დღისადმი მიძღვნილი II ეროვნული სამეცნიერო კონფერენცია "ეკონომიკური პოლიტიკა: ეკონომიკისა და პოლიტიკის ურთიერთმოქმედების თანამედროვე გამოწვევები". 13 სექტემბერი, ბათუმი, 2019. მოხსენებების რეზიუმეების კრებული, გვ., 75-76;
 3. პ. აროშიძე., ბ. გეჩბაია. - სამამულო წარმოების ზოგიერთი პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის კვლევა ადგილობრივ ბაზარზე. - პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრატიკული კონფერენცია კონკურენციის პოლიტიკა:თანამედროვე ტენდენციები და გამოწვევები. 17-18 ნოემბერი, 2017 წ. შრომების კრებული, გვ., 20-25.
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • 2014 - თანამედროვე ენერგოეფექტურ ტექნოლოგიებზე ტურიზმის სექტორის ცნობიერების ამაღლება და მისი ჩართვა ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების  პროცესებში 
 • 2008-2009 - United Nations Development Programme - აჭარის ეკონომიკური განვითარების პროექტი, ბათუმის ეკონომიკური სტრატეგიის შემუშავება - კონსულტანტი
 • 2009 - UNICEF, განვითარებისა და ხელშეწყობის კავშირი „პროგრესი“ - ქ.ბათუმის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის 2009 წლის მიზნობრივი პროგრამების მიზნობრიობის და ეფექტიანობის მონიტორინგი - ეკონომიკური საკითხების მონიტორინგი
 • 2009–2010 - საქართველოს დემოკრატიისა და ეკონომიკური განვითარების ინსტიტუტი - ქ.ბათუმის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური პროგრამების მონიტორინგი - ექსპერტი ეკონომიკურ საკითხებში
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • 2015 - ტრენერთა მომზადება
 • 2012 - Teaching Integrity
 • 2009 - Methods in Economic Research
 • 2008 - ადგილობრივი თვითმართველობის კანონმდებლობა, ადგილობრივი ბიუჯეტის დაგეგმვა, საზოგადოებასთან ურთიერთობა
უცხო ენების ცოდნა:
 • რუსული - კარგად
 • ინგლისური - საშუალოდ
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
 1. Microsoft office Word
 2. Microsoft office Excel
 3. Microsoft office PowerPoint
 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა