საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი

კრიტიკული მედიცინის დარგობრივი დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ჯუმბერი უნგიაძე
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: შპს ირის ბორცაშვილის სახელობის ჯანმრთელობის ცენტრ " კლინიკური დირექტორიმედინას "
დაბადების თარიღი: 29/06/1957
მისამართი: ბათუმი, ლუკა ასათიანის 2/27, ბინა 52
ელ-ფოსტა: jumber.ungiadze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 577407435
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ექიმი, მკურნალი
განათლების მიმართულება, დარგი: მედიცინა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: დოქტორთან გათანაბრებული
განათლების მიმართულება, დარგი: მედიცინა, ჯანდაცვა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: დოქტორთან გათანაბრებული
განათლების მიმართულება, დარგი: მეანობა-პერინატოლოგია, გინეკოლოგია, რეპროდუქტოლოგია
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:
1.მეანობა–პერინატოლოგია
2.გინეკოლოგია
3.რეპროდუქტოლოგია
4.ონკოგინეკოლოგია
სამუშაო გამოცდილება:
1.2008წ- დან  დღემდე შპს ჯანმრთელობის ცენტრი „მედინა“–დირექტორი
2.1996წ- დან  2008-მდექ. ბათუმის დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის დაცვის რესპუბლიკური ცენტრი.სამეანო–გინეკოლოგიური განყოფილების გამგე
3.1991წ- დან  დღემდე აჭარის არ შრომის, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოც. Uუზრუნველყოფის სამინისტრო Aაჭარის ა რ შრომის, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოც. Uუზრუნველყოფის სამინისტროს ექსპერტი მეანობა-გინეკოლოგიის დარგში
4.1997წ- დან  დღემდე. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ქირურგიის დეპარტამენტი _ დოცენტი, 2009 წლიდან სრული პროფესორი
 
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
1.“საშვილოსნოსყელისკიბოსპროგნოზზემოქმედიმორფოლოგიურიკრიტერიუმები”-Goergian Medical News,2010, N1(178).
 
2.«Применение антипрогестагенов в репродуктологии, акушерстве и гинекологии» - Сборник кл
инических материалов, Москва-Тбилиси. 2009
 
3.FIGO  2006,  XVIII  FIGO  World  Congress  of  Gynecology  and  Obstetrics,  5th – 10th  November 2006. MALAYSIA,  KualaLumpur
     “ Antiprogesterone  for  induction  delay  of  lebour”  
 
4.Акушерствоигинекология “ _ სამეცნიერო-პრაქტიკულიჟურნალი. სტატია: 
Возможности  функциональной  оценки  маточно-плацентарного  кровотока  с  помошьюдинамичекойсцинтиграфии  при  задержке  роста  плода.
 
5.“Акушерствоигинекология “ _ სამეცნიერო-პრაქტიკულიჟურნალი. სტატია: 
“ Индукция  родовой  деятельности  при  перенашивании  беременности “
 
6.“Акушерствоигинекология “ _ სამეცნიერო-პრაქტიკულიჟურნალი. სტატია: 
“Опыт  применения  препарата  Пенкрофтон  для  индукции  сократительной  деятельности  матки  при  внутриутробной  гибели  плода
 
7.« Репродуктивное   здоровье   детей  и  подростков »   _ #5, 2005 _ სამეცნიერო-პრაქტიკულიჟურნალი. სტატია: 
   “Опыт  применения  препарата  Пенкрофтон  для  индукции  сократительной  деятельности  матки  при  внутриутробной  гибели  плода”
 
8.“საკეისროკვეთისწარმოებასტარკისმეთოდითაჭარისრეგიონისმონაცემებით” საქართველოს მეან-გინეკოლოგთაასოციაცია, 2004 წ.
 

9.    Ungiadze J.Yu., Nikuradze I.V., Zamtaradze N.D. The role of prenatal diagnosis of abnormally invasive placenta in pregnancy outcome. Obstetrics, Gynecology and Reproduction. 2020;14(3):384-394. (In Russ.) https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2020.151

https://www.gynecology.su/jour/article/view/715

10   Bitsadze V.O., Sukontseva T.A., Akinshina S.V., Sulina Ya.Yu., Khizroeva J.Kh., Tretyakova M.V., Sultangadzhieva Kh.G., Ungiadze J.Yu., Samburova N.V., Grigoreva K.N., Tsibizova V.I., Shkoda A.S., Blinov D.V., Makatsariya A.D. Septic shock. Obstetrics, Gynecology and Reproduction. 2020;14(3):314-326. (In Russ.) https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2020.169

https://www.gynecology.su/jour/article/view/728

11. Makatsariya A.D., Di Renzo G.C., Rizzo G., Bitsadze V.O., Khizroeva J.Kh., Blinov D.V., Vovk E.I., Govorov I.E., Guryev D.L., Dikke G.B., Zainulina M.S., Zakharova N.S., Kovalev V.V., Komlichenko E.V., Kramarskiy V.A., Loginov A.B., Maltseva L.I., Nemirovskiy V.B., Ponomarev D.A., Rudakova E.B., Samburova N.V., Serova O.F., Tetelyutina F.K., Tretyakova M.V., Ungiadze J.Yu., Tsibizova V.I. Regarding the evidence-based use of micronized progesterone. Obstetrics, Gynecology and Reproduction. 2020;14(3):374-383. (In Russ.) https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2020.171

https://www.gynecology.su/jour/article/view/783

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219658408

 
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
1.24/06/2010-25/06/2010 GynecareProlift+M Anatomy & Surgical Workshop at Clinique Saint George, Nice, France & Faculty of Medicine of Nice, France
2.Intenation Conference and Exhibition  Batumi-Spring 2010. EACCME-UEMS CME Credits: 7.  Georgia, Batumi, 7-9 May 2010
3.საერთაშორისო სკოლა-კონფერენცია” თანამედროვე კლინიკური და ექსპერიმენტული მედიცინა მიღწევები და უახლესი ტექნოლოგიები”- 23-30 ივლისი.2011წთბილისი ჩაქვი
4.BBatumi International cervical pathology conference-26.06.2011
5. “Techniques Avancees en EndoscopieGynecologiqus” Centre International de ChirurgeiEndosscopue. 7-11 07.2011
6. April28,2012. 7th Turkish-Georgian Symposium “New Trends in Perinatology, Obstetrics &Gunaecology”. Held in Batumi,Georgia
7.საერთაშორისო სკოლა-კონფერენციაXXX” თანამედროვე კლინიკური და ექსპერიმენტული მედიცინა მიღწევები და უახლესი ტექნოლოგიები”- 23-30 ივლისი. 2011წთბილისი ჩაქვი
8.საერთაშორისო სკოლა-კონფერენცია” XXXIIთანამედროვე კლინიკური და ექსპერიმენტული მედიცინა მიღწევები და უახლესი ტექნოლოგიები”- 21-28 ივლისი. 2012წთბილისი ჩაქვი
9.New Trendsin  Perinatology, Obstetrics end Gynaecology.  Held in BATUMI,GEORGIA, april 28, 2012  7th Turkish-Georgian Simposium
10.მედიკოსთა 34-ე საერთაშორისო სკოლა-კონფერენცია თანამედროვე კლინიკური  მედიცინა მიღწევები და უახლესი ტექნოლოგიები”- 21-29 ივლისი. 2013წთბილისი ჩაქვი
11. Held  in Chakvi, Georgia-July 27-28,2013  2ndLan Donald CourseAdvances in Ultrasound in Obstetrics and Gynecology
12.III საერთაშორისოსამეცნიერო-პრაქტიკულიკონფერენცია “რეპროდუქციულიდარღვევებისდიაგნოსტიკისადამკურნალობისთანამედროვე მიდგომები”.21.06.2014
13.საერთაშორისო სკოლა-კონფერენცია” თანამედროვე კლინიკური  მედიცინა მიღწევები და უახლესი ტექნოლოგიები”- 12-20 ივლისი. თბილისი ჩაქვი2014
14.IИнтегнационального иIV Российского Конгресса по Эндоугологии и новым технологиям 30.10.2014-01.11.2014
 
15The 47 th international Congress on Pathophysiology of pregnancy.November  19 to 21 2015 Tbilisi,Georgia

16. არჩილ ხომასურიძის რეპროდუქტოლოგიის   ინსტიტუტი საქართველოს რეპროდუქციული ჯანმრთელობის ასოციაცია ივანე ჯავახიშვილის სახ.თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. იოსებ ჟორდანიას დაბადებიდან 120 წლისადმი მიძღვნილ  ექიმთა საერთაშორისო კონფერენციაშა. თბილისი 2015 .7 ნოემბერი

17Karl Storz international training centr laparoscopic surgery in gynecology 19-20/05/2016

 18 SEVENTH INTERNATIONAL MEDICAL CONGRESS OF THE SOUTHEAST  EUROPEAN MEDICAL FORUM BATUMI GEORGIA 8.10.09.2016;

17Southeast European medical forum SEVENTH INTERNATIONAL MEDICAL CONGRESS OF THE  SOUTHEAST EUROPEAN MEDICAL FORUM. BATUMI GEORGIA 8-10 SEPTEMBER 2016

ანესთეზიოლოგიისა და ინტენსიური თერაპიის პირველი საერთაშორისო კონფერენცია აჭარის მთავრობის პატრონაჟი საქართველო, ბათუმი, სასტუმრო შერატონი 15–17 სექტემბერი, 2016;მოხსენება  პრეეკლამფსიისა და ეკლამფსიის თერაპია ორსულებში

18“თანამედროვე ლაპარასკოპიული ქირურგია გინეკოლოგიაში”  “აბდომინალური ოპერაციების კურიოზული შემთხვევები“15 ივლისი 2016  ჩაქვი მოხსენებებ

19. აჭარის რეგიონალური კონფერენცია „ენდოსკოპიური მეთოდებით მკურნალობა გინეკოლოგიასა და უროლოგიაში „ლაპარასკოპია თანამედროვე გინეკოლოგიაში“ ბათუმი 10 ივლისი 2016–მოხსენება

20. აიპ „ჯანსაღი ცხოვრება“B“სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების დიაგნოსტიკა და მკურნალობა სამეანო-გინეკოლოგიურ პრაქტიკაში“  19.10.2016 თბილისი 

21.მედიკოსთა ტრადიციული 40-ე საერთაშორისო სკოლა-კონფერენცია თანამდეროვე კლინიკური მედიცინა-მი

ღწევები და უახლესი ტექნოლოგიები 3-11 სექტემბერი;„საშოს აგენეზიის ოპერაციული მკურნალობა“  „ლაპარასკოპიული ტოტალური ჰისტერექტომია“ მოხსენება

20. თანამედროვე მიდგომები ონკოგინეკოლოგიურ პრაქტიკაში ბათუმი 1-2 მაისი 2017

21. საქართველოს რეპროდუქციული ჯანმრთელობის  ასოციაცია „თანამედროვე რეპროდუქტოლოგიის მიღწევები.ქირურგიის როლი.რა შეიცვალა წელიწადში. თბილისი 2017 26-28 ოქტომბერი„ საშვილოსნოს ტანის კიბოს ქირურგიული მკურნალობა.“მოხსენება 

22The conress is accredited by the board of professional education of the Ministry of Health and affairs of Georgia (Accereditation- RS-c 459).Second Congress of obstetricians,Gynecologists and perinatologists of South Caucasus on the 15-16 september 2017„საშვილოსნოს ტანის კიბოს მკურნალობის თანამედროვე მეთოდები“ 16 სექტემბერი 2017 ჩაქვი მოხსენება 

23.მედიკოსთა ტრადიციული 42-ე საერთაშორისო სკოლა-კონფერენცია თანამდეროვე კლინიკური მედიცინა-მი

ღწევები და უახლესი ტექნოლოგიები 8-16 ივილისი  2017 ჩაქვილაპარასკოპია თანამედროვე გინეკოლოგიაში“   მოხსენება 

24. Georgian united endoscopists association “updates in reproductive medicine and gynecology”Tbilisi November 29-december 1.2018

25Georgian respiratory associantion.International Congress of the Georgian respiratory Association. 28-30 june 2018 batumi

26. მედიკოსთა ტრადიციული 46-ე საერთაშორისო სკოლა-კონფერენცია „ თანამდეროვე კლინიკური მედიცინა მირწევები და უახლესი ტექნოლოგიები.ახალი ათასწლეულის მედიცინა.“ლაპარასკოპიული ტოტალური ჰისტერექტომია საშოსმხროვი ასისტენცია,აპონევროზული „MASH” ვაგინოპექსია ( ლატერალური ფიქსაცია) ლევატოროპლასტიკა „ 6-8 ივლისი 2018 ჩაქვი  მოხსენება 

27. საქართველოს  გაერთიანებული ენდოსკოპისტთა ასოციაცია თბილისი 29.11-1.12 2018 „მცირე მენჯის ანატომიის ლაპარასკოპიული შესწავლა და მისი გამოყენება  კეთილთვისებიან და რადიკალურ ქირურგიაში“.მოხსენება 

28. Acibadem kadin dogum gunleri’ne katilmistir 28-30 mart 2019 Istambul.

29. თბილისის  სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი დიპლომის შემდგომი სამედიცინო განათლების და უჭყვეტი პროფესიული განვითარების ინსტიტუტი „მშობიარობის შემდგომი სისხლდენა- პროფილაქტიკა და მკურნალობა“ 6—7 მარტი 2019 თბილისი

29. თბილისის  სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი დიპლომის შემდგომი სამედიცინო განათლების და უჭყვეტი პროფესიული განვითარების ინსტიტუტი“ანტენატალური დაკვირვება -მტკიცებულებების განხილვა“ 4-5 მარტი თბილისი 2019

30თბილისის  სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი დიპლომის შემდგომი სამედიცინო განათლების და უჭყვეტი პროფესიული განვითარების ინსტიტუტი  „ნაყოფის გულისცემის მონიტორინგი“8-9 მარტი თბილისი 2019

31. მედიკოსთა ტრადიციული 46-ე საერთაშორისო სკოლა-კონფერენცია თანამდეროვე კლინიკური მედიცინა-
მიღწევები და უახლესი ტექნოლოგიები 6-14 ივლისი 2019

32. მე-18 პოლიპროფილური სამედიცინო კონფერენცია „კლინიკური პრაქტიკის საერთაშორისო სტანდარტები14-2507.  2019 ჩაქვი“საშოს აგენეზიის ქირურგიული მკურნალობა“   მოხსენება 

33. მე-18 პოლიპროფილური სამედიცინო კონფერენცია „კლინიკური პრაქტიკის საერთაშორისო სტანდარტები

„ტრანსპლანტანტის გამოყენეპლასტიკურ ქირურგიაში  24.07.2019 ჩაქვი.მოხსენება 

 

34. საერთაშორიშო კლინიკური კონფერენცია“დიაგნოსტიკის და მკურნალობის თანამედროვe მეთოდები“ ბათუმი, 18-20 .09.2019

“Genital malformations in girl and their management”

35. საქართველოს მეან-გინეკოლოგთა მე-2 და იან დონალდის სხელობის საუნივერსიტეტო სკოლის მე-5 საერთაშორისო სამეანო-პრაქტიკული კონფერენცია 23-24 2019წ. თბილისი

სამეანო პრაქტიკა პლაცენტის წინმდებარეობის და მიხორცების დროს“მოხსენება 

36. მედიკოსთა 48-ე საერთაშორისო სამედიცინო სკოლა-კონფერენცია
„თამანედროვე კლინიკური მედიცინა, მიღწევები და უახლესი ტექნოლოგიები“–მოხსენება 

 „სამეანო პრაქტიკა პლაცენტის წინმდებარეობის და მიხორცების დროს. “ქობულეთი, 29.08-13.09.2020

37.COVID-19-ის პანდემია და ინფექციის კონტროლი სამედიცინო დაწესებულებაში.  სერტიფიკატი CUTC9001_1171   20.03.2021

38. „სამედიცინო მომსახურების ხარისხის ამაღლება–კლინიკური აუდიტი“  7–8.10. 2022

39. „მტკიცებითი მედიცინის გამოყენება მეანობა–გინეკოლოგიაში“  5–6.10.202239. 

40. „სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა“  3–4.10.2022 24–40. 

 

     41.დიპლომისშემდგომისამედიცინო განათლების და უწყვეტიპროფესიული განვითარების ინსტიტუტი 24.05.2023წ

     42. „კონსულტირება და კომუნიკაცია რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სფეროში“26–27.05. 202322     

 

 

დიპლომისშემდგომისამედიცინო განათლების და უწყვეტიპროფესიული განვითარების ინსტიტუტი

1.„Covid 19 ინფექციის მართვა ორსულებში–მეორე შუალედური რეკომენდაციები“ 19.09.2023

2„ანტენატალური მეთვალყურეობა“

„რეპროდუქციური ჯანმრთელობა და უფლებები, აივ, შიდსი, სესობრივი გზით გადამდები ინფექციები“  19.09.2023

 

 

 

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
1.2001–2012 გაეროს მოსახლეიობის ფონდისა (UNFPA)და საქართველოს მთავრობა მხარდაჭერა რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და ინფორმაციის გაუმჯობესებისატვის პროექტის ბათუმის რეგიონალური კოორდინატორი.
2.2006-2008 საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს სგგი/აივ პრევენციის პროექტი – ფედერაცია “გადავარჩინოთ ბავშვები” მონაწილე
3.2009–2011 გაეროს მოსახლეობის ფონდის პროექტი,,ახალგაზრდების რეპროდუქციული ჯანმრთეკლობა _ ინიციატივა სამხრეთ კავკასიაში” კოორდინატორი.
4.2019w. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  "ციტოკინური პროფილი იშემიური და ჰემორაგიურლი ინსულტების დროს"-ძირითადი პერსონალი
5. 2021–2022 ბაუ საერთაშორისო უნივერციტეტი "ახალშობილთა სისხლის ერითროციტური ჯგუფური ანტიგენ ანტისხეულების მახასიათებლების შეფასება "–ძირითადი პერსონალი
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
  • 15.05.2013-17.05.2013 წ.- კარლშტორცის საერთაშორისო სასწავლო ცენტრი “CAUCASUS”-ენდოგინეკოლოგთა თანამედროვე  ასპექტების სემინარი LGT31
  • JULY 2013 წ.- CERTIFICATE FOR PARTICIPATION IN TRAINING: LONG_TERM HORMONAL CONTRACEPTION IMPLANON INSERTION
  • 22-24/05/2014წ. - კარლშტორცის საერთაშორისო სასწავლო ცენტრი “CAUCASUS” 23/BW/R10
 
უცხო ენების ცოდნა:
1. რუსული ძალიან კარგად
2. ინგლისური კარგად
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
1.Word Outlook Express, ძალიან კარგად
2.Excel                             ძალიან კარგად
3.Power Point                   ძალიან კარგად
4.Internet explorer             ძალიან კარგად
5.Publisher                        ძალიან კარგად
 
 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა