საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი

სტომატოლოგიის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: მზია ბაქრაძე
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: სტომატოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
დაბადების თარიღი: 14. 10. 1955 წ.
მისამართი: ქ.თბილისი, მოსკოვის გამზ. № 5, ბ. 14
ელ-ფოსტა: mzia.bakradze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 593 351224; 591 988777 (კორპ.)
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: 1974-1979 წწ. - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი - სტუდენტი
განათლების მიმართულება, დარგი: მედიცინა, სტომატოლოგია (დიპლომი - Г-I № 189576)
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: 1986-1988 წწ. - თბილისის ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტი, კლინიკური ორდინატორი
განათლების მიმართულება, დარგი: თერაპიული სტომატოლოგია (მოწმობა - № 437)
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატი (დიპლომი - KД № 061170 5. 06, 1992 წ.)
განათლების მიმართულება, დარგი: მედიცინა, სტომატოლოგია
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ოდონტოლოგია, ესთეტიკური რესტავრაციები სტომატოლოგიაში, ეპიდემიოლოგიური კვლევები.

სამუშაო გამოცდილება:

2022 წ. - დან   ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პროფესორი;

2019-2022 წ.  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასოცირებული  პროფესორი;

2016 წ.-დან ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივესიტეტი, სარეზიდენტო პროგრამის - „თერაპიული სტომატოლოგია“, მოკლევადიანი გადამზადების კურსის „ბავშვთა  თერაპიული სტომატოლოგია“  და სუბსპეციალობის პროგრამის - „პირის ღრუს ქირურგიული სტომატოლოგია“ - ხელმძღვანელი.

2014 წ.-დან  2019 წ - მდე - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პროფესორი;

2006-2014 წწ. - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასოცირებული  პროფესორი;

2000-2006 წწ.  - თბილისის  სახელმწიფო სამედიცინო აკადემია, თერაპიული სტომატოლოგიის კათედრის დოცენტი;

1996-2000 წწ. - თბილისის  სახელმწიფო სამედიცინო აკადემია, თერაპიული სტომატოლოგიის კათედრის ასისტენტი;

1988-1996 წწ. -  თბილისის ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტი , თერაპიული სტომატოლოგიის კათედრის უფროსი ლაბორანტი;

1986-1988 წწ. - თბილისის ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტი , თერაპიული სტომატოლოგიის კათედრის კლინიკური  ორდინატორი;

1985-1986 წწ. - თბილისის ბავშვთა მე-2 სტომატოლოგიური პოლიკლინიკა - ექიმი სტომატოლოგი;

1980 – 1984 წწ. - ჯავის რ-ნი, დაბა ქვაისის  მედ.სან.ნაწილი - ექიმი სტომატოლოგი;

 1979 -1980 წწ. -თბილისის მე-5 სტომატოლოგიური პოლიკლინიკა, ექიმი-ინტერნი.

პედაგოგიური გამოცდილება:

2004 წ.-დან დღემდე - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სტომატოლოგიის დეპარტამენტი - თერაპიული  სტომატოლოგიისა და ბავშვთა ასაკის სტომატოლოგიის სასწავლო კურსები;

1997-2009 წწ. - ბათუმის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი, მედიცინის ფაკულტეტი - თერაპიული  სტომატოლოგიის სასწავლო კურსები;

1997-2006 წწ. საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი, ჯანდაცვის ფაკულტეტი - ბავშვთა ასაკის სტომატოლოგიის კათედრის დოცენტი;

1991-1995 წწ. პეტრე შოთაძის სახ. თბილისის სამედიცინო აკადემია, თერაპიული სტომატოლოგიის კათედრის ასისტენტი-სტუდენტებთან.

1995წ. -დან  - დიპლომშემდგომი განათლების პროგრამების ჩატარება:

1.პროფესიული რეაბილიტაციის პროგრამების ავტორი (5 პროგრამა) და განმახორციელებელი (7 პროგრამა);

2.ლოკალური ხელმძღვანელი რეზიდენტთა მზადებაში სპეციალობით თერაპიული სტომატოლოგია;

3. ლოკალური ხელმძღვანელი რეზიდენტურის შემოკლებულ კურსზე ზოგადი პროფილის ექიმი სტომატოლოგებისათვის სპეციალობით „თერაპიული სტომატოლოგია“;

4. უწყვეტიპროფესიულიგანვითარებისპროგრამები -  აკრედიტაციის #2003253, #2003254, #2003255, #2003256, #2003257, #2003258, #2003259, #2003391,#2006037, #2006038, #2006039, #2006040, #2006041, #2007158, #2007159,  #2007164, #2007224, #რს-23.

5. ლოკალური ხელმძღვანელი უმცროსი ექიმების მზადებაში სპეციალობით „თერაპიული სტომატოლოგია“.

 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 
 1. THE ROLE OF SOFT TISSUE VOLUME IN THE DEVELOPMENT OF PERI-IMPLANTITIS. M GOGOTISHVILI, T GORGILADZE, M BAKRADZE, F JAPARIDZE. EXPERIMENTAL AND CLINICAL MEDICINE GEORGIA. 2023, 3, 61-64.

 2. Clinical and Immunological Study of the Effectiveness of the Medications, Lazolex and Zovirax, during the Complex Treatment of Chronic Recurrent Herpetic Stomatitis. M Gogotishvili, M Bakradze, F Japaridze, N Gogebashvili, T Gorgiladze.GEORGIAN SCIENTISTS 5 (4).

 3. ANALYSIS OF RISK FACTORS FOR MAJOR DENTAL DISEASES IN THE STUDENT POPULATION.M Bakradze, F Japaridze, M Gogotishvili, L Japaridze, S Gvarishvili. Georgian Medical News, 2022, 42-45.

 4. ფ. ჯაფარიძე, მ. ბაქრაძე, ნ. შონია, ლ. ჯაფარიძე, ს. გვარიშვილი - კბილის კარიესის ეპიდემიოლოგია და სტომატოლოგიური მომსახურების თავისებურებები აჭარის რეგიონის სკოლის მოსწავლეთა შორის, ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა, თბილისი, 2019; #3, გვ. 30-34.
 5. ნ. ომანაძე, მ. ბაქრაძე, ი. ეგნატევი და სხვ. - პირის ღრუს მიკროფლორა ჰემობლასტოზებით დაავადებულ პაციენტებში,    საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე. თბილისი, 2018. ტ.44,  # 5-6.   
 6. 2. Джапаридзе Ф.В.,  Шониа Н.О., Бакрадзе М.С. – Эпидемиология  кариеса, стоматологический статус и преспективы их исправления среди школьников Кобулетского и Хелвачаурского муниципалитетов Аджарии, Georgian  Medical  News. № 9 (282) 2018,  S. 50-52.
 7. ი.კაჭკაჭიშვილი, ი.საყვარელიძე, თ. მურთაზაშვილი მ. ბაქრაძე, ლ. ალადაშვილი ნერწყვის ანტიოქსიდანტური აქტიურობის განსაზღვრა პაროდონტიტის დროს  კამელინის სავლებით მკურნალობისას მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ბიოლოგიის სერია, 2018. N.1-2.
 8. ფ. ჯაფარიძე, ნ. შონია, მ. ბაქრაძე - სტომატოლოგიური სერვისების დადებითი და უარყოფითი ტენდენციები აჭარის რეგიონის მაგალითზე. თსსუ სამეცნიერო შრომათა კრებული 2017, ტ. 51,  გვ. 139-142.
 9. I. Kachkachishvili, B. Korsantia,  M. Bakradze, L. Aladashvili,  I. Taboridze Evaluation of the Clinical and Immunological  Parameters  During  Treatment Chronic  Periodontitis  by Camelyn   Mouthwash. European Scientific Journal May 2017 edition Vol.13, No.15 ISSN: 1857 – 7881 (Print) e - ISSN 1857- 7431
 10. ფ. ჯაფარიძე, ნ. შონია, მ. ბაქრაძე კბილის კარიესის ეპიდემიოლოგია და სტომატოლოგიური დახმარების მოცულობა მთიანი აჭარის სკოლის ასაკის ბავშვებში.  თსსუ, სამეცნიერო ნაშრომთა კრებული. 2016, ტ.50, გვ. 141-143.
 11. მ.ბაქრაძე, ნ.ომანაძე, ნ.ლოლაშვილი. ჰემობლასტოზებით დაავადებული პაციენტების სტომატოლოგიური სტატუსის  გავლენა სიცოცხლის ხარისხზე. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე. თბილისი, 2016. #1-2, გვ. 45-51.
 12. ნ.ომანაძე, მ.ბაქრაძე, ნ.ლოლაშვილი. გინგივიტების მკურნალობის შედეგები ჰემობლასტოზებით დაავადებულ პაციენტებში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე. თბილისი 2016. #3-4, გვ. 181-186.
 13. М. Бакрадзе Джапаридзе  П. В.,   Шония  Н.О.    Стоматологический статус у студентов  медиков Батумского Университета    имени Шота  Руставели ВОПРОСЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ, Г. Ереван № 6 (110), 2016 г. с. 21-24.
 14. მ.ბაქრაძე, ნ.ომანაძე, ნ.ლოლაშვილი.  ჰემობლასტოზებით დაავადებული პაციენტების   პირის ღრუს ჰიგიენური მდგომარეობა. ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა, თბილისი, 2016; #1, გვ. 43-46.
 15. Н.Ю. Оманадзе, М.С. Бакрадзе, Н.О. Лолашвили, Т.Т. Габуниа  Стоматологический статус пациентов с острой и хронической миелоидной и лимфоидной лейкемией;  ВОПРОСЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ Научно-практический журнал, Ереван, том 19, № 2 (105), 2016 г. С. 18-21.
 16. ნ.ომანაძე, მ.ბაქრაძე,ნ.ლოლაშვილი, მ.გოგუა, ი.ეგნატიევი, თ.გაბუნია - პირის ღრუს ლორწოვანი გარსის სტომატოლოგიური სტატუსი და მკურნალობა მიელოპროლიფერაციული პათოლოგიით დაავადებულ პაციენტებში; ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა 2015; #2, გვ.73-76.
 17. ფ. ჯაფარიძე, მ. ბაქრაძე,ნ. შონია-ფტორის შემცველობის განსაზღვრა აჭარის რეგიონის სასმელ წყლებში; ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა 2014; #3, გვ. 12-16.
 18. ი.კაჭკაჭიშვილი, მ.ბაქრაძე,ბ. კორსანტია- კამელინოთერაპია  პაროდონტიტების მკურნალობაში ელექტროფორეზის მეთოდის გამოყენებით ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა 2012;  #1, გვ. 34-38.
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. Bakradze M., Japaridze F., Shonia N.  The prevalence of gingivitis in the child population of the Adjara region, Georgia and the definition of preventive measures. Budapesht.  International Academic Institute.  5 May, 2022 მომხსენებელი.
 2. კბილის კარიესის ეპიდემიოლოგია და სტომატოლოგიური მომსახურების თავისებურებები აჭარის რეგიონის სკოლის მოსწავლეთა შორის - საერთაშორისო კონფერენცია  „ჯანმრთელობა და ეკოლოგია“, ხონი, 2019 წ., 4-6 ოქტომბერი;  მომხსენებელი.
 3. Georgian-German Conference:  Advanced technologies and latest concepts of  „DÜRR Dental“ academy in prophylaxis and treatment of periodontal diseases.  14  November 2018, Batumi.
 4. 2nd  International  Congress  of Georgian Pediatric Dentistry Association 04. 11. 2018, Tbilisi, Georgia. - მონაწილე.
 5. Participant of the II International Congress PAEDIATRIC DENTISTRY. NEW GENERATION.  27-29 April, 2018. Kyiv, Ukraine.
 6. საქართველოს სტომატოლოგთა ასოციაციის საერთაშორისო კონგრესი 2010., 2012., 2014., 2015წ., 2016წ., 2017წ., 2018  - მონაწილე. 
 7. ფარმაცევტული კომპანია „კამელინის“  საერთაშორისო კონფერენცია  „კამელინ-2012“  მომხსენებელი. ქ.ბათუმი.
 8. 2004 წ.     ექიმ სტომატოლოგთა სასწავლო სემინარის (საქართველოს სახელმწიფო სამედიცინო აკადემია და სტომატოლოგიის ცენტრი „ელიტი“ და ფირმა ”Dentsply”) საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი. თბილისი.
 9. 2003 წ.     სამედიცინო პრაქტიკული კონფერენციის (საქართველოს სახელმწიფო სამედიცინო აკადემია და ფირმა ”Dentsply”), საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი. თბილისი.
 10. 2002 წ.       პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო მეთოდური კონფერენცია - მედიცინა   კლასიკურ საუნივერსიტეტო განათლებაში. თბილისი. 1 სტატია სამეცნიერო შრომათა კრებულში.
 11. 2000 წ.       სტომატოლოგთა II საერთაშორისო კონგრესი. თბილისი. 20-22 სექტემბერი (2-ნაბეჭდი   სტატია).  

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

2023 წ.  ბსუ-ს მიზნობრივი სმეცნიერო-კვლევითი პროექტი - ფტორის, როგორც კარიესპროფილაქტიკური საშუალების, შემცველობის განსაზღვრა ქართული ჩაის ნაყენების ნიმუშებში.

2020 წ. ბსუ-ს მიზნობრივი სმეცნიერო-კვლევითი პროექტი -  ,,ძირითად სტომატოლოგიურ დაავადებათა  ეპიდემიოლოგია ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებში  და მათი გამომწვევი  რისკ-ფაქტორების  შესწავლა“ - სამეცნიერო  ხელმძღვანელი.

2014 წ. შოთა რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდში წარდგენილი საგრანტო პროექტის  FR/501/8-320/14 „აჭარის რეგიონის მოსახლეობის ძირითად სტომატოლოგიურ დაავადებათა ეპიდემიოლოგია და მათი გამომწვევი  რისკ-ფაქტორების  შესწავლა“ - სამეცნიერო  ხელმძღვანელი.

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

2022, 4-12. 04. - ობიექტურად სტრუქტურირებული გამოცდა (OSCE), შეფასებები და მეთოდოლოგია. თსსუ;

2022, 26-27. 02. - „შეფასების ახალი მეთოდები სამედიცინო განათლებაში/ OSCE, OSPE “, ბათუმი;

2020 წ.  29-30. 08 – „ბიოფუნქციონალური მოსახსნელი პროთეზი და მისი დამზადების ეტაპები“.  ქ. ბათუმი, ბსუ.

2019 წ.  24-25 დეკემბერი,  - „სწავლა სწავლებისა და შეფასების  თანამედროვე მეთოდები“,  ქ. ბათუმი,  ბსუ.

04. 11. 2016.   Создание функциональной эстетики фронтальной и жевательной группы зубов.

                        Лекционный и практический курсы компании KERR.  Батуми.

2015 წ. 23.05     - სტომატოლოგიურ მომსახურებასთან ასოცირებული ინფექციების კონტროლი, ქ.ბათუმი;

2014 წ. 9-10. 07 - სტომატოლოგია მაღალი სტანდარტებით, ქ.ბათუმი;

2013 წ. 26.06  - სამედიცინო დაწესებულებებში აივინფექცია/შიდსთან ასოცირებული სტიგმისა და დისკრიმინაციის პრევენცია, ქ.თბილისი;

2013 წ. 25.03 - Technological Resources and Biologikal Concepts in Minimally Invasive Endodontics, Tbilisi;

2012 წ. 23-24.01  -Modern trends inMedikal Edukacion, Tbilisi;

2010 წ.14.12  -In recognition of their commitment to continuing educational development for better dentistry, Tbilisi;

2008 წ. - პაროდონტოპათიები - მკურნალობა, პროფილაქტიკა.

2007 წ. 19-22. 11 - ზრდასრულთას წავლება: ფუნდამენტური პრინციპები და თანამედროვე მიდგომები, თბილისი

2007 წ.    - ფესვის არხის საბჟენი მასალები, თბილისი

2007 წ.  - პირის ღრუს ლორწოვანი ეროზიულ-წყლულოვანი დაზიანებები, თბილისი;

2007 წ.   - ადჰეზიური სისტემები სტომატოლოგიაში, თბილისი;

2007 წ.   - ქრონიკული რეციდიული აფთური სტომატიტის ეტიოპათოგენეზისა და

მკურნალობის თანამედროვე ასპექტები, თბილისი;

2006 წ.    - პერიოდონტიტების მკურნალობის თანამედროვე მეთოდები, თბილისი;

2006 წ.- თანამედროვე მიმართულებები პაროდონტოლოგიაში, თბილისი;

2006 წ.    - ფისურების ჰერმეტიზაცია. პროფილაქტიკური დაბჟენა, თბილისი.

 

უცხო ენების ცოდნა:

რუსული - თავისუფლად;  გერმანული - ლექსიკონის დახმარებით.

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft Word,  Microsoft Pover Point, Internet explorer -დამაკმაყოფილებლად.

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა