საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და მტკიცებითი მედიცინის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ჯიმშერ ლეჟავა
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 03/05/1937
მისამართი: ქ. ბათუმი, თაყაიშვილის ქ. 44/50, ბინა -34.
ელ-ფოსტა: jimsher.lejava@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 593 328160
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: მედიცინის დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: სამკურნალო საქმე
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატი
განათლების მიმართულება, დარგი: შინაგანი მედიცინა (თერაპია)
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატი
განათლების მიმართულება, დარგი: შინაგანი მედიცინა (თერაპია)
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

 მეტაბოლური სინდრომი,  არტერიული ჰიპერტენზია.

სამუშაო გამოცდილება:

2015  წლიდან   - საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და  ჯანდაცვის ფაკულტეტის  ასოცირებული პროფესორი;

2009  წლიდან  -  ჯანდაცვის ფაკულტეტის  ასისტენტ- პროფესორი;

2008 -24.IX  - ჯანდაცვის ფაკულტეტის  ასოცირებული პროფესორი;

2006 წ- 1.IX - საბუნებისმეტყველო და მედიცინის ფაკულტეტის    ასოცირებული პროფესორი;

2006 წ.- 1.VIII - თერაპიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი;

2004 წ- 15.XII - შინაგან სნეულებათა  კათედრის  დოცენტი;

1996წ. -2004 წ. - ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფასიანი სწავლების ინსტიტუტის  შინაგან  სნეულებათა  პროპედევტიკის   კათედრის  გამგე;

1995წ. - 2001 წ. - საქართველოს თავდაცვის  სამინისტროს ბათუმის გარნიზონის სამხედრო ჰოსპიტლის თერაპიული განყოფილების  უფროსი;

1989-1995  - ბათუმის რკ.გზის საკვანძო საავადმყოფოს   თერაპიული განყოფილების გამგე;

1989 წ. - ბათუმის მეზღვაურთა საავადმყოფოს   თერაპიული  განყოფილების გამგე;

1983-1989  - ბათუმის რკ.გზის  საკვანძო  საავადმყოფოს თერაპიული განყოფილების გამგე;

1978-1983   - თბილისის სახ.  სამედ. ინსტიტუტის ჰოსპიტალური თერაპიის (სუბორდინატორთათვის)  კათედრის  ასისტენტი;

1975-1983   - ამიერკავკასიის რკინიგზის სამმართველოს  მთავარი თერაპევტი;

1974-1975   - თერაპიის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ-მუშაკი;

1968-1974  - თერაპიის  ინსტიტუტის უმცროსი მეცნიერ-მუშაკი;

1964-1968  - საქ.ჯანდაცვის სამინისტროს  ექსპერიმენტული და კლინიკური თერაპიის   ს/კ ინსტიტუტის  კლინიკური განყოფილების ასპირანტი;

1962-1964  - ბორჯომის  გასტროენტეროლოგიური  სანატორიუმ ლიკანის ექიმ-ორდინატორი;

1961-1962  - ბორჯომის მუშათა უბნის პოლიკლინიკის თერაპევტი;

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

            1.    თეთრი ხალათის ჰიპერტენზია − კარდიოლოგია და შინაგანი მედიცინა,   2015წ.№1-4 გვ.36-38;   

            2.    შინაგან დაავადებათა დია გნოსტიკის სწავლების ზოგიერთი აქტუალური საკითხი −

                   კარდიოლოგია და შინაგანი მედიცინა - 2015წ.  №1-4, გვ.73-79;     

3.    არტერიული ჰიპერტენზიის გამოვლენის ზოგიერთი საკითხი -  ექსპერიმენტული და  კლინიკური მედიცინა, 2015,  № 5; გვ.9-12

4.    სიმსუქნე და არტერიული ჰიპერტენზია - ექსპერიმენტული და  კლინიკური მედიცინა №4, 2014 წ.

5.    ავადმყოფის გამოკითხვის დაკარგული ხელოვნება - ექსპერიმენტული და  კლინიკური მედიცინა №5, 2013 წ.

6.    დისმეტაბოლური  არტერიული ჰიპერტენზია -  ,,კარდიოლოგია და შინაგანი მედიცინა''  

            XXI-XXII  № 3-4 , 2010წ.  ,,კარდიოლოგია და შინაგანი მედიცინა''  XXI-XXII  № 3-4 , 2010წ.      

7.    სამედიცინო მენეჯმენტის ისტორიული ასპექტები - (შორენა ვაშაძე, ნატო ზოსიძე)  ,,ბიზნესი და მენეჯმენტი'' №2  2010წ.   

 8.    შინაგან დაავადებათა სწავლების ზოგიერთი აქტუალური საკითხი - ბათუმის  შოთა  რუსთაველის სახ. უნივერსიტეტის შრომები 2008წ.  XII ISSN  1987-5398

9.ბრუგადას  სინდრომის ეკგ რისკ-ჯგუფების ანალიზი  ბათუმის რესპუბლიკურ   კლინიკურ საავადმყოფოში - ( ნაირა კობლაძე, თორნიკე ბერიძე)  - საქ.მეცნ.აკად.მაცნე.ბიოლოგიის სერია.2007 №6 33.   2008წ.

 

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 

   1.    ექიმობის მივიწყებული ხელოვნება -  პოლიპროფილური სამედიცინო კონფერენცია, კლინიკური პრაქტიკის  საერთაშორისო სტანდარტები, ჩაქვი, 3-8  ივლისი 2016წ.

2.    არტერიული ჰიპერტენზიის გამოვლენის ზოგიერთი საკითხი  - VIII პოლიპროფილური სამედიცინო კონფერენცია, კლინიკური პრაქტიკის  საერთაშორისო სტანდარტები,  ჩაქვი, 3-11  ივლისი 2015წ.

3.      სიმსუქნე და არტერიული ჰიპერტენზია - V პოლიპროფილური სამედიცინო კონფერენცია, კლინიკური პრაქტიკის საერთაშორისო სტანდარტები, ჩაქვი, 4-12 ივლისი 2014წ.

4.      გამოკითხვის დაკარგული ხელოვნება - IV პოლიპროფილური სამედიცინო კონფერენცია, კლინიკური პრაქტიკის საერთაშორისო სტანდარტები, ჩაქვი, 3-8 ივლისი  2013წ.

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.    V საერთაშორისო სკოლა-სემინარი: ბიომედიცინის აქტუალური საკითხები,

                    ბათუმი, 16-19 სექტემბერი 2015წ. ბათუმის მეხუთე საერთაშორისო სკოლა-სემინარი;

2.      კლინიკური პრაქტიკის საერთაშორისო სტანდარტები -

                     ჩაქვი , 3-11 ივლისი  2015 წ.  135; საქართველოს ექიმთა პოსტდიპლომური განათლების ასოციაცია;

3.      კლინიკური პრაქტიკის საერთაშორისო სტანდარტები -

                    ჩაქვი,  4-12 ივლისი  2014 წ.  126; საქართველოს ექიმთა პოსტდიპლომური განათლების ასოციაცია;

4.      დიპლომამდელი სამედიცინო განათლების რეფორმა  USAID SUSTAIN  -

                     ბათუმი,  7-9  აგვისტო,  2014 წ. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი;

5.      კლინიკური პრაქტიკის საერთაშორისო სტანდარტები -

                  ჩაქვი ,   13-21 ივლისი 2013 წ.  033; საქართველოს ექიმთა პოსტდიპლომური განათლების ასოციაცია;

6.      ახალი მიმართულებები რადიოლოგიასა და ინტერვენციულ მედიცინაში -

                 ბათუმი, 18-19 მაისი  2007წ.  C 0089; თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი – საქართველოს რადიოლოგთა    ასოციაცია, დიპლომისშემდგომისამედიცინო განათლების და უწყვეტი პროფესიული განვითარების ინსტიტუტი;

7.      ღვიძლის ბიოქიმიური ტესტების კლინიკური ინტერპრეტაცია

                     ბათუმი, 9-11 მარტი  2007წ.   2006178;

                    საქართველოს გასტროენტეროლოგთა და ჰეპატოლოგთა ნაციონალური ასოციაცია;

8.      ახალი ანტიბიოტიკები და ახალი პრობლემები ინფექტოლოგიაში  -

                  ბათუმი, 23-24 ნოემბერი 2006წ.  უსგ № 670; 

                თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი – დიპლომისშემდგომისამედიცინო განათლების და უწყვეტი      პროფესიული განვითარების ინსტიტუტი;

9.      არტერიული ჰიპერტენზიის გამოვლინების, შეფასების, მკურნალობის და პრევენციის ახალი კლინიკური რეკომენდაციები - ბათუმი,  30/X – 3/XI   2006წ.  უსგ №503;    თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი – დიპლომისშემდგომისამედიცინო განათლების და უწყვეტი პროფესიული განვითარების ინსტიტუტი

10.  სიმსუქნე, შაქრიანი დიაბეტი, ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებები -

                  ბათუმი, 13-15 ოქტომბერი 2006წ.  2006015; საქართველოს სიმსუქნის შემსწავლელი ასოციაცია;

11.  კუჭ-ნაწლავის ეროზიული დაავადებები  - ბათუმი, 16-18 ივლისი  2006წ. 2005135;

                 საქართველოს გასტროენტეროლოგთა და ჰეპატოლოგთა ნაციონალური ასოციაცია;

12.  ჰეპატოენცეფალოპათია – დიაგნოსტიკა და მკურნალობა  -

            ბათუმი,  17-19 თებერვალი 2006 წ. 2005101; საქართველოს გასტროენტეროლოგთა და ჰეპატოლოგთა              ნაციონალური ასოციაცია.

 

უცხო ენების ცოდნა:

რუსული(სრულყოფილად)

ფრანგული(თავისუფლად)

ინგლისური(ლექსიკონით) 
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

WORD . POWER POINT

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა