საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი

ბიოლოგიის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ეთერი სარალიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 04/03/1972
მისამართი: ბათუმი, ფალიაშვილის ქუჩა #4/21
ელ-ფოსტა: Saralidze.eteri@bsu.edu.ge
ტელეფონი: +995599956965
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიოლოგი, ექიმი-ლაბორანტი (მაგისტრთან გათანაბრებული)
განათლების მიმართულება, დარგი: ბიოლოგია,ბიო-სამედიცინო.
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი
განათლების მიმართულება, დარგი: ფუნდამენტური ნეირომეცნიერებანი 03.00.14
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ადამიანის ნორმალური ფიზიოლოგია, ნეიროფიზიოლოგია. თავის ტვინის ელექტროფიზიოლოგია.

სამუშაო გამოცდილება:

2014 წლიდან დღემდე შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი

2014 წელი 15.02-15.03 -  ბერლინის ჰუმბოლტის უნივერსიტეტის ნეირომეცნიერების ინსტიტუტის მოწვეული მკვლევარი

2013-2014წწ - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საგარეო ურთიერთობათა და სტრატეგიული განვითარების სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი

2011 წელი- ბერლინის ჰუმბოლტის უნივერსიტეტის ნეირომეცნიერების ინსტიტუტის მოწვეული მკვლევარი

 2009-2013წწ  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეის ბიოლოგიის დეპარტამენტის მოწვეული მასწავლებელი

 2006-2009 წწ - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეის ბიოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი

 2000-2006 წწ-  ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადამიანისა და ცხოველთა ფიზიოლოგიის კათედრის მასწავლებელი

 1995-2000 წწ _ ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადამიანისა და ცხოველთა ფიზიოლოგიის კათედრის ლაბორანტი

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.E.Saralidze.I.diasamidze. L.Khuchua.The Changes of epileptogenic threshold in hippocampus during normal sleep-waking cycle.Georgian Medical News.v.338.issue 5 2023

2.Aleena Parveen Shaikh, Rajneesh Khurana , Nameera Parveen Shaikh , Joy Dip Barua , Ashraf Ali, Ia Murvanidze, Eteri Saralidze, Irina Nakashidze. Peculiarities of some candidate gene polymorphisms in Parkinson’s disease.Pomeranian Journal Life Science.#69(2)pp49-51.2023

3.E.Saralidze.I.diasamidze.I.Murvanidze. D-Dimer as a Biomarker for disease severity in COVID 19 patients:Some physiological aspects.Journal Experimental and clinical medicine v1.pp26-29. 2023

4.Ia Murvanidze, Otar Tsetskhladze, Eteri SaralidzeTeona Gogitidze, Rajneesh Khurana, Nino Kedelidze, Tamar Peshkova, Ilia Nakashidze, Irina Nakashidze.THE STUDY OF LIVER AND KIDNEY FUNCTION WITHIN COVID-19 PATIENTS. Georgian Medical News.v.338;issue4 pp96-98

5.Influence of propranolol and clonidine on epileptogenic threshold in neocortex and hippocampus. (E.Saralidze; I.Diasamidze. I.Kobaidze, L.Khuchua) Journal Acta Physiologica V220P95-96.2019

6.E.Saralidze.L.Khuchua.I.Kobaidze. Dinamics Of Hippocampal Epileptoform Discharges During Normal Sleep-Waking cycle.Georgian Journal Of Biomedical Sciences. ISSN 2667-9175. V1 Issue1pp26-31 2019

7.Eteri Saralidze; Lia khuchua; The dynamics of epileptiform discharges in neocortex and hippocampus during sleep waking cyckle. Journal Acta physiologica volume 217; ISSN(online) -1748-1716;pp92 2016

8. E.Saralidze;L.Khuchua; I. Kobaidze, Tonic Influence Of Neocortex on Hippocampal seizures.J.Georgian Medical News.#9 ISSN 1512-0112.pp68-71.2016

 

 

 

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.IBRO WOrld Congress 2023 - 11th World Congress Of Neuroscience 9-13 September.2023 Granada Spain

2. 13th FENS Forum of Neuroscience.8-12 July. 2022.Paris. France

3.32nd ECNP Congress –7-10 september.2019 Copenhagen. Denmark

4.FEPS-SIP 2019 joint meeting of the federation of European physiological societies (FEPS)  and the Italian physiological society (SIP).Bologna Italy. 10-13 september.2019

5.48th Meeting of the European Brain Behavior Society. Prague, Czech Republic. 21-24 september.2019.

6.11th Fens Forum of Neuroscience.7-11 July 2018 Berlin,Germany

7.International conference The 1st “Beritashvili Talks”, Neurophysiological Functions and their Disorders – Interdisciplinary Studies.22-25 June 2018. Tbilisi .Georgia.

8.Joint Meeting of Federation of European physiological societies and the French physiological society (FEPS). 29th June-1th Jule 2016.Paris. France

9. 9th Forum of European Neuroscience (FENS) 7-12July. 2014Milan.Italy

10.  Neuroplasticity: Nervous sunstrate for Health and Disease.-ISTC International ScientificWorkshop. Changes of epileptiform discharges in neocortex and hippocampus during sleep-waking cycle. (L.Khuchua;T.Ioseliani).Tbilisi, Georgia. I.beritashvili Institute of Physiology.September 25-27, 2012.

11.  8th IBRO World Congress of Neuroscience   Florence.Italy. Changes of Epileptiform discharges after activation of locus coeruleus.(L.Khuchua;T.Ioseliani)Florence, Italy.July 14-18, 2011.

12.  Neuroplasticity:Nervous sunstrate for Health and Disease-ISTC International Scientific Workshop . Influence of noradrenergic substance on hippocampal and neocortex epileptogenic threshold. (L.Khuchua; T.Ioseliani).Tbilisi, Georgia. I.Beritashvili Institute of Physiology.October 17-19, 2010

13. Batumi International Conference “Function and Dysfunction of Nervous System -  The Tonic Influence of neocortex upon hippocampal susceptibility to seizure reactions. (L.Khuchua;T.Ioseliani) Batumi.Georgia 2-6 August.2010.

14. 38th  Annual Meeting of Society For Neuroscience (SFN). The influence of clonidine on the hippocampal and neocortical epileptiform discharges.. Washington. USA.15-19  November. 2008

15. 6th Forum of EuropeanNeuroscience (FENS) . Influence of metoprolol on hippocampal and neocortical epileptiform discharges. (Khuchua;T.Ioseliani).  Geneva. Switzerland. 12-16 July.2008

16. 39th  Annual Meeting of European Brain and Behaviour Society (EBBS). Influence of Some Pharmacological Drugs on the Hippocampal Epiletiform Discharges. (L.Khuchua;T.Ioseliani) Trieste.Italy15-19September.2007.
 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. გერმანიის განათლების და მეცნიერების სამინისტრო (BMBF) სამეცნიერო გრანტი სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებისათვის - პროექტის სათაური - ეპილეფსიის პრექირურგიული დიაგნოსტიკის დაფუძნება საქართველოში. ძირითადი მონაწილე 2-17-2019 წწ.

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი გრანტი  - პროექტის სათაური - სისტემური ინექციის რეჟიმში ანტიკონვულსურად მოქმედი ნორადრენერგული ნივთიერებების გამოვლენა და მათი ნეიროფარმაკოლოგიური კვლევა. ძირითადი შემსრულებელი 2009-2012 წწ.

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.Improve Research and Writing Skills Among Young Georgian Academics – University Research program by the U.S. Embassy in Georgia  and Health Research Union 2016

2. რეზენტაციის ჩატარების უნარ-ჩვევები - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,უწყვეტი განათლების ცენტრი. 2015 წ.

3.საქართვლოში ჯანდაცვის მუშაკებს შორის C ჰეპატიტის შესახებ ცოდნის დონის ამაღლება - ჯანმრთელობის კვლევის კავშირი, ფონდი „ღია საზოგადოება - საქართველო“ 2015 წ.

4.Undergraduate Medical Education: Current state-of-the-art in Georgia and Perspectives of its Development – Medical Education Center of David Tvildiani Medical University. 2015.

უცხო ენების ცოდნა:

ინგლისური

რუსული

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა