საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი

სტომატოლოგიის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ფრიდონ ჯაფარიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასისტ. პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: საუნივერსიტეტო კლინიკის დირექტორი
დაბადების თარიღი: 01.02.1980
მისამართი: ბათუმი, ქეთევან წამებულის ქ. მე-2 ჩიხი №43აბ. 23
ელ-ფოსტა: fridoni.japaridze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 577141023
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: მაგისტრთან გათანაბრებული
განათლების მიმართულება, დარგი: ჯანდაცვა, მედიცინა, სტომატოლოგია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიოლოგიის ბაკალავრი
განათლების მიმართულება, დარგი: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები, ბიოლოგია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: სტომატოლოგიის დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: ჯანდაცვა, მედიცინა, სტომატოლოგია
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

კარიესის განვითარების რეგიონული ეტიოლოგიური ფაქტორები, პროფილაქტიკა

სამუშაო გამოცდილება:

1. 2018 წლიდან დღემდე - სტომატოლოგიური კლინიკა "როლი დენტი" - ს ექიმი სტომატოლოგი (თერაპევტი, ორთოპედი, ქირურგი);

2. 2016 - 2023 წლებში  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტომატოლოგიური კლინიკა "ბსუ დენტ"-ის დირექტორი; 

3. 2017 - 2021 წლებში  ბათუმის შოთა რუსთაველისსახელმწიფო უნივერსიტეტის სტომატოლოგიური კლინიკა "ბსუ დენტ"-ის  ექიმი სტომატოლოგი (თერაპევტი, ორთოპედი, ქირურგი);

4. 2008 - 2016 წლებში ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბაზო  სტომატოლოგიური კლინიკის დირექტორი; 

5. 2007 - 2016 წლებში შპს  ,,ORAL CLASS”-ის   დირექტორი, ექიმი სტომატოლოგ თერაპევტი;   

6. 2006-2007 წლებში შპს ,,აჭარის რესპუბლიკური პტიზიოპულმონოლოგიური საავადმყოფოს“  ექიმი სტომატოლოგი; 

7. 2004 -2005 წლებში ს.ს  საზოგადოება  ,,სტომატოლოგ“-ის  უმცროსი ექიმი   (სარეზიდენტო მზადება).

პედაგოგიური გამოცდილება:

1. 2022 წლიდან დღემდე  ბსუ-ს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის სტომატოლოგიის დეპარტამენტის ასისტენტ - პროფესორი;

2. 2009 წლიდან დღემდე   ბსუ-ს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის თერაპიული სტომატოლოგიის სარეზიდენტო პროგრამის კლინიკურ მოდულებზე პასუხისმგებელი პირი;

3. 2014 -2022 წლებში  ბსუ-ს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის სტომატოლოგიის დეპარტამენტის ასისტენტი;

4. 2007 -2014წწ.  ბსუ-ს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის სტომატოლოგიის დეპარტამენტის მოწვეული მასწავლებელი.


 

 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. Gogotishvili M, Bakradze M, Japaridze F, Gogebashvili N, Gorgiladze T.  Clinical and Immunological Study of the Effectiveness of the Medications, Lazolex and Zovirax, during the Complex Treatment of Chronic Recurrent Herpetic Stomatitis. GEORGIAN SCIENTISTS. 2023 Oct 4;5(4).

 2. GOGOTISHVILI M, GORGILADZE T, BAKRADZE M, JAPARIDZE F.  THE ROLE OF SOFT TISSUE VOLUME IN THE DEVELOPMENT OF PERI-IMPLANTITIS. jecmg [Internet]. 2023 Sep. 18 [cited 2023 Oct. 7];(3).

 3. Bakradze M, Japaridze F, Gogotishvili M, Japaridze L, Gvarishvili S. ANALYSIS OF RISK FACTORS FOR MAJOR DENTAL DISEASES IN THE STUDENT POPULATION. Georgian Medical News. 2022 Dec 1(333):42-5.

 4. JAPARIDZE F, BAKRADZE M, SHONIA N, GOGOTISHVILI M. EPIDEMIOLOGY OF GINGIVITIS AND ANALYSIS OF RISK FACTORS IN THE AGE GROUPS OF 12, 15 AND 18-21 YEARS OF THE POPULATION OF THE ADJARA REGION. EXPERIMENTAL AND CLINICAL MEDICINE GEORGIA. 2022 Jun 2(4).

 5. ფ. ჯაფარიძე, მ. ბაქრაძე, ნ.შონია, ლ. ჯაფარიძე, ს. გვარიშვილი. კბილის კარიესის ეპიდემიოლოგია და სტომატოლოგიური მომსახურების თავისებურებები აჭარის რეგიონის სკოლის მოსწავლეთა შორის. ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა - 2019. №3,  გვ. 30-34. 

 6.  Ф.В. Джапаридзе, Н.О. Шониа, М.С. Бакрадзе. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ КАРИЕСА, СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ШКОЛЬНИКОВ КОБУЛЕТСКОГО И ХЕЛВАЧАУРСКОГО МУНИЦИПАЛИТЕТОВ АДЖАРИИ И РАЗРАБОТКА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ. GEORGIAN MEDICAL NEWS No 9 (282) 2018.

 7. ფ.ჯაფარიძე, ნ.შონია,მ.ბაქრაძე. სტომატოლოგიური სერვისების დადებითი და უარყოფითი ტენდენციები აჭარის რეგიონის მაგალითზე.  თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული, ტომი 51, 2017. გვ. 139-141.

 8. ფ. ჯაფარიძე, მ. ბაქრაძე, ნ. შონია. კბილის კარიესის ეპიდემიოლოგია და სტომატოლოგიური დახმარების მოცულობა მთიანი აჭარის სკოლის ასაკის ბავშვებში. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული, ტომი 50, 2016. გვ. 141-144.

 9. М.С Бакрадзе, П.В Джапаридзе, Н.О Шониа. Стоматолгический статус у студентов медиков батумского университета имени Шота Руставели”. Вопросы теоритической и клинической медисины том 19, №6 (110), 2016  с. 21-24.
 10. .ფ. ჯაფარიძე, მ. ბაქრაძე, ნ. შონია.  ფტორის შემცველობის განსაზღვრა აჭარის რეგიონის სასმელ წყლებში.  ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა - 2014. №3,  გვ. 12-15
 11. ფ. ჯაფარიძე. აჭარის რეგიონის სასმელ წყლებში ფტორის შემცველობა და ფტორდეფიციტის კორექტირების ალტერნატიული საშუალებები (პოსტერი), საქართველოს სტომატოლოგთა ასოციაციის X საერთაშორის კონგრესი, ბათუმი 2014   

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. XIV International Congress of Georgian Stomatologists Association . Batumi 2018;
 2. XIII International Congress of Georgian Stomatologists Association . Batumi 2017;
 3. XII International Congress of Georgian Stomatologists Association . Batumi 2016;
 4. XI International Congress of Georgian Stomatologists Association . Batumi 2015;
 5. X International Congress of Georgian Stomatologists Association . Batumi 2014;
 6. II Dental Congress ,,Georgia-Ukraina in Batumi” Georgian dental alliance
 7. IX International Congress of Georgian Stomatologists Association . Batumi 2013;
 8. VIII International Congress of Georgian Stomatologists Association . Batumi 2012;
 9. VII International Congress of Georgian Stomatologists Association . Batumi 2011;
 10. VI International Congress of Georgian Stomatologists Association . Batumi 2012;
 11. ,,Health and Egology“.  Tbilisi medical state university. Batumi 2010
 12. Internacional Conference & Exhibition ,,Batumi – Spring – 2010”. Shota Rustaveli state university;
 13. V International Congress of Georgian Stomatologists Association . Batumi 2009;
 14. IV International Congress of Georgian Stomatologists Association . Batumi 2008;
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. 2023 წელი  -  ,,ფტორის, როგორც კარიესპროფილაქტიკური საშუალების, შემცველობის განსაზღვრა ქართული ჩაის ნაყენების ნიმუშებში". ბსუ-ს მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევითი პროექტი, სამეცნიერო ხელმძღვანელი

2. 2020 წელი  -  ,,ძირითად სტომატოლოგიურ დაავადებათა  ეპიდემიოლოგია ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებში  და მათი გამომწვევი  რისკ-ფაქტორების  შესწავლა“.  ბსუ-ს მიზნობრივი სამეცნიერო  პროექტი, ძირითადი პერსონალი.

3. 2014 წელი,   შოთა რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდში წარდგენილი საგრანტო პროექტის  FR/501/8-320/14 „აჭარის რეგიონის მოსახლეობის ძირითად სტომატოლოგიურ დაავადებათა ეპიდემიოლოგია და მათი გამომწვევი  რისკ-ფაქტორების  შესწავლა“, ძირითადი პერსონალი.

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. თეორიული და პრაქტიკული კურსი ,,სიცოცხლის შენარჩუნების ბაზისური ალგორითმი + ანაფილაქსია" - 2018

 2. Bazic corse in ,,Dental implantology”. Office dental – Batumi 2017;

 3. Educational program  ,,Prostetic Options in Dental Implantology”. Office dental - Batumi 2017;
 4. ,,სტომატოლოგიურ მომსახურებასთან ასოცირებული ინფექციების კონტროლი“ საქართველოს სტომატოლოგთა ასოციაცია - 2015;
 5. ,,დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის პროტოკოლები სტომატოლოგიურ პრაქტიკაში“ საქართველოს სტომატოლოგთა ასოციაცია -  2015;
 6. ,,სტომატოლოგია მაღალი სტანდარტებით“. საქართველოს პროფესიულ სტომატოლოგთა ასოციაცია/თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი -2015;
 7. ,,New Vision in Dentistry”. Georgian Stomatological Association. Batumi 2014;
 8. ,,Restoration of posterior teeth: functional and aesthetic characteristics” Kerr, Dentstal. Batumi-2014; ,,საღეჭი კბილების რესტავრაცია:ფუნქციური და ესთეტიკური მახასიათებლები“ კომპანია დენტსტალი - 2014
 9. .,,კბილების მხატვრული რესტავრაცია“.  კომპანია დენტსტალი -2014
 10. ,,მოდულური ტექნოლოგიები რეკონსტრუქციულ სტომატოლოგიაში“.  საქართველოს სტომატოლოგთა ალიანსი/უკრაინის სტუდენტ სტომატოლოგთა ასოციაცია -  2014
 11. ,,Basic iimplantology”. Shuts dental group. Batumi  - 2013;
 12.  ,,სასწავლო კურსის სწავლება/სწავლის ახალი მეთოდები “ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  2009წ. 

 

უცხო ენების ცოდნა:

რუსული საშუალოდ, ინგლისური საშუალოდ

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Pover Point, Internet explorer  

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა