საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი

ქირურგიის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ვაჟა თედორაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: კლინიკური ქირურგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი
დაბადების თარიღი: 16.04.1969
მისამართი: საქართველი, ბათუმი, ფიროსმანის ქუჩა 4, ბინა 36.
ელ-ფოსტა: Vaja.tedoradze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 577302813
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ექიმი
განათლების მიმართულება, დარგი: მედიცინა, პედიატრია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: მედიცინის მეცნიერაბათა კანდიდატი.
განათლების მიმართულება, დარგი: მედიცინა, ქირურგია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: მედიცინის დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: მედიცინა, ზოგადი ქირურგი,ლაპაროსკოპიული ქირურგია, თორაკალური ქირურგია, ქირურგიული ონკოლოგია.პროქტოლოგია,პლასტიკური და რეკონსტრუქციული ქირურგია,ანგიოლოგია,ბავშვთა ქირურგია
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ჰეპატო-პანკრეატო-დუოდენალური ქირურგია,მინიინვაზიური ქირურგია.ბარიატრიული ქირურგია.   

სამუშაო გამოცდილება:
ბათუმის ბავშვთა რესპუბლიკური საავადმყოფო, ექიმი - პედიატრი,1994-1995წ.
ბათუმის ცენტრალური კლინიკური საავადმყოფო,ჩირქოვანი ქირურგიის განყოფილების ქირურგი,1995-2003წ.
ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფო,ქირურგიული განყოფილების გადაუდებელი შემთხვევების მორიგე ქირურგი, 2003-2007წ.
 
ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფო,ქირურგიული დეპარტამენტის ექიმი - ქირურგი,   2007-2013წ.
ბათუმის  რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფო, ქირურგიული დეპარტამენტის უფროსი 2013წლიდან 
ბათუმის  რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფოს დირექტორის მოადგილე სამეცნიერო კვლევისა და სასწავლო პროცესის მიმართულებით 2015 წლიდან
ბათუმის საერთაშორისო უნივერსიტეტის აფილირებული პროფესორი 2019წლიდან.
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ზოგადი ქირურგიის დეპარტამენტის  ასისტენტი, 1995-2004. ზოგადი ქირურგიის კათედრის  ასისტენტი,
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ზოგადი ქირურგიის კათედრაზეუფროსი მასწავლებელი, ტოპოგრაფიული ანატომიისა და ოპერაციული ქირურგიის კურსის ხელმძღვანელი 1999-2004.
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ზოგადი ქირურგიის კათედრის დოცენტი,2004-2006.                                                                                                                                                                                                          
ბათუმის შოთა რუსთავლელის   სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  კერძო ქირურგიის კათედრის  უფროსი მასწავლებელი,2002-2006.
ბათუმის შოთა რუსთავლელის   სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  კერძო ქირურგიის დეპარტამენტის  უფროსი მასწავლებელი,2006-2009წ.
ბათუმის შოთა რუსთავლელის   სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  ჯანდაცვის ფაკულტეტი,  კლინიკური ქიურგიის დეპარტამენტი, უფროსი მასწავლებელი,2009-2010წ.
ბათუმის შოთა რუსთავლელის   სახელმწიფო უნივერსიტეტი,   განათლებისა და მეცნიერების ფაკულტეტი, კლინიკური ქირურგიის დეპარტამენტი, უფროსი მასწავლებელი,2010-2015წ.
ბათუმის შოთა რუსთავლელის   სახელმწიფო უნივერსიტეტი,   საბუნებისმეტყველო და ჯანდაცვის ფაკულტეტი, კლინიკური მედიცინის დეპარტამენტი, ასისტენტ პროფესორი,2015-2022წწ.
ბათუმის შოთა რუსთავლელის   სახელმწიფო უნივერსიტეტი,   საბუნებისმეტყველო და ჯანდაცვის ფაკულტეტი, კლინიკური მედიცინის დეპარტამენტი, ასოცირებული პროფესორი,2022წ-დან 
 
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.Тактика лечения вентральных грыж методом ненатяжной герниопластики. Журнал

«Хирургия Украины», 2008, Киев №2(26) 102-103, ISSN 1818-5398.

2.Наш опыт оперативного лечения  грыж     передней брюшной стенки. Журнал«Хирургия Украины»,Киев №2(26) 2008, 121-122, ISSN 1818-5398.

3.Анализ и сравнительная оценка результатов хирургического лечения грыж передней брюшной стенки сетчатым эндопротезом Журнал «Хирургия Украины», Киев №2(26) 2008, 42-45 ISSN 1818-5398

4. Оригинальный метод пластики паховых гриж Журнал «Хирургия Украины», Киев №2(26) 2008, 48-49 ISSN 1818-5398.

5.ჰეპატოქოლანგიო–დუოდენო ანასტამოზის გამარტივებული მეთოდი,„საქართველოს მცირე ინვაზიურ ქირურგთა ასოციაციის I კონგრესი“ შრომათა კრებული "შერატონ მეტეხი პალასი "თბილისი, 2008.

6.On issue of closed type stomach resection. 13th annual conference of european society of surgery, Abstract book,Tbilisi,2009

7.Posterior selective vagotomy and anterior stomach seromiotomy in treatment of duodenal ulcer with stenosis13th annual conference of european society of surgery, Abstract book, Tbilisi,2009.

8.New method of femoral plastics in treatment of large and recurrent hernias13th annual conference of european society of surgery, Abstract book, Tbilisi,2009.

9.Наш опит хирургического лечения ущемленных грыж брюшной стенки Georgian scientific news Internatio nal scientific journal №4,2009. 62- 64გვ. ISSN 1987-7234, Kutaisi.

10. ილიო-ცეკალური კომპლექსის უკმარისობის მორფოლოგიური და ქირურგიული ასპექტები სს„გამომცემლობა აჭარა“ მონოგრაფია, ბათუმი,2009, ISBN 978 99940-21-15-4.

11.Surgical Treatment of Particularly Complicated Forms of Gall-Bladder And Anhepatic Bile-Duct Diseases Georgian Medical News,2012,-5(206),pg.7- 11.ISSN:1512-0112

12.The results of our experience with laparoscopic cholecystectomy, intra and postoperative complications 21st International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES), Abstract book, Vienna,Austria,2013.

13.The advantage over traditional laparoscopic appendectomy on the results of our clinical experience.14th Worldcongress of Endoscopic Surgery and the 22nd International Congrees of EAES, Abstract book, Paris,France,2014..

14.Clinical evaluation of minimally invasive and traditional surgical treatment of acute appendicitis The 14-THMediterranean Middle Eastern Endoscopic Surgery(MMESA) conjoint with 2-nd Georgian Assotiation of Mini Invasive Surgeons (GAMIS) Congress, Abstract,Tbilisi,  Georgia,2014.

15.Наш опыт лечения больших и гигантских эхинококковых кист печени.Список тезисов на XII Съезд хирургов России 5-10 октября 2015 г, г. Ростов-на- Дону,Россия ID 1815

16.ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬШИХ И ГИГАНТСКИХ ЭХИНОКОККОВЫХ КИСТ ПЕЧЕНИ МАТЕРИАЛЫ ХХII МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА АССОЦИАЦИИ ГЕПАТОПАНКРЕАТОБИЛИАРНЫХ ХИРУРГОВ СТРАН СНГ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕПАТОПАНКРЕАТОБИЛИАРНОЙ ХИРУРГИИ»Ташкент.

17.Динамика роста лапароскопической холецистэктомии при лечении острого холецистита Журнал«Клиническая хирургия»,Киев №10, 2015г.ISSN 0023-2130

18.თორმეტგოჯანაწლავის ტაკვის დახურვის ძირითადი მეთოდები სს. „გამომცემლობა აჭარა“ მონოგრაფია, ბათუმი,2015,  ISBN

19.მწვავე ქოლეცისტიტის ლაპაროსკოპიული მეთოდით მკურნალობის შედეგები ჩვენი კლინიკის მასალების საფუძველზე,საქართველოს ქირურგიის მაცნე N 1, თბილისი, 2016. გვ.43-46. ISSN 2449-2221.

20. ღია და დახურული ლაპარასკოპიული ქოლეცისტექტომიის გამოყენება ნაღვლკენჭოვანი დაავადების ქირურგიული მკურნალობის დროს.ქირურგიის მაცნე N 1, თბილისი, 2016. გვ.19-21. ISSN 2449-2221.

21.ფერმენტულ-ჩირქოვანიპერიტონიტით გართულებული მწვავე პანკრეატიტის მკურნალობის ჩვენი გამოცდილება.“კლინიკური პრაქტიკის საერთაშორისოსტანდარტები“ , მე-11 პოლიპროფილური სამედიცინო კონფერენციის მასალები, პროგრამა, ჩაქვი,9-19 ივლისი,2016.

22.Intraoperative Complication Of Laparoscopic Henrioplasty. 24st International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES), Abstract book,Amsterdam,

Netherlands,15-18 June 2016.

23.Наш опыт лечения острого панкреатита осложненного ферментативным гнойным перитонитом. Актуальные проблемы гепатопанкреатобилиарнойхирургии,программа,М инск,Беларусь,14-16 сентября,2016.

24.Портосистемное шунтирование как временный стабилизирующий метод подготовки к трансплантации печени от живого донора. Актуальные проблемы гепатопанкреатобилиар ной хирургии,программа,М инск,Беларусь,14-16 сентября,2016.

25.Наши первые шаги в трансплантации печени от живого донора, успехи и трудности. Актуальные проблемы гепатопанкреатобилиар нойхирургии,программа,М инск,Беларусь,14-16 сентября,2016.

26.Comparative Analysis Of Application Of Highly Intensive Laser Irradiation And Electrocoagulation While Laparoscopic Cholecystectomy. 25 st International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES), Abstract book, Frankfurt,Germany,13-17 June 2017.

27.Наши Результаты хирургического лечения острого панкреатита осложненного ферментативно-гнойным перитонитом. Актуальные проблемы гепатопанкреатобилярной хирургии Санктпетербург, Россия,19-22сентября 2017 ISBN 978-5-905498-74-9.

28.НЕОБХОДИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ СРЕДНЕЙ ПЕЧЕНОЧНОЙ ВЕНЫ В ПРАВОЙ ДОЛИ ГРАФТА ПРИ LDLT У ВЗРОСЛОГО ДОНОРА. Актуальные проблемы гепатопанкреатобилярной хирургии Санктпетербург,Россия19-22сентября,2017 ISBN 978-5-905498-74-9.

29.НАШ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ ПАНКРЕАТОГАСТРОАНАСТОМОЗА ПРИ ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ. Актуальные проблемы гепатопанкреатобилярной хирургии Санктпетербург,Россия19-22сентября,2017 ISBN 978-5-905498-74-9.

30.Laparoscopic Treatment For Hydatid Disase Of Liver. 1 st International Clinical Congress of Surgeons “The New Horizons In Surgery”, Abstract Book,Tbilisi,Georgia,5-7 October,2017.

31.The Advantage Over Traditional Iaparoscopic Nissen-Rozet Fundoplication On For Treating Hiatic Hernias On The Results Of Our Clinical Experience. 26 st International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES), Abstract book, London,UK,30-1 June 2018. 

32."Our experience of performing laparoscopic sleeve gastrectomy in the treatment of obese patients is the under of the Department of General Surgery.22-ANNUAL  MEETING OF THE EUROPEAN SOCIETY OF SURGERY-ESS, YEREVAN,ARMENIA, 26-28 SEPTEMBER, 2018,ISBN 978-9939-75-275-4.

33. Short-and long-term complications during living donor liver transplation."22-ANNUAL  MEETING OF THE EUROPEAN SOCIETY OF SURGERY-ESS, YEREVAN,ARMENIA, 26-28 SEPTEMBER, 2018,ISBN 978-9939-75-275-4.

34.PERIOPERATIVE MULTIMODAL PROGRAM OF ENHANCED RECOVERY FOLLOWING PANCREATICODUODENECTOMY.Georgian Medical News,,pg.7- 12. No 5 (290)May 2019      TBILISI-NEW YORK

ISSN:1512-0112.

35.ლაპაროსკოპიული ქოლეცისტექტომიის ზრდის დინამიკა მწვავე ქოლეცისტიტის მკურნალობის დროს.ბათუმის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენციის ‘’ ბიომედიცინის თანამედროვე გამოწვევები’’,ბათუმი,26.10.2019.

36.Peculiarities of Carbopneumperoperitoneum At Laparoscopic Operation Under Conditions of Rhythm Disorders And Conductivity of Cardiac Activity.Georgian Medical News,,pg.7- 13. No 4 (301)aprile 2020    TBILISI-NEW YORK

37.LASER TECHNOLOGIES IN LAPAROSCOPIC HERNIOLOGY.Georgian Medical News, No 1 (322). ISSN:1512-0112,

GMN Monthly Scientific Journal,TBILISI-NEW YORK, Junuary 2022, pg.85- 89,(5).

ISSN:1512-0112     

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. Anniversary Ukrainian Scientific-Practical Conference with International Participation.'' NewestTehnologii in Surgical TreatmentAbdominal Hernia ", Evpatoria, Ukraine,29-30 May 2008.

2.European Society of Surgery  13th Annual Conference ,Tbilisi, Georgia, 27-28 November 2009.

3.Anniversary Ukrainian Scientific-Practical Conference with International Participation "Modern Tehnology  in Hernia." Lviv,. Ukraine 2009.

4. Ukrainian-American Seminar Laparoscopic Surgery Today Kyiv-Louisiana 2009.

5. IX Annual Scientific Practical Conferences with International Participation Wounds,Wound infection, Connection Tissue. Kyiv, Ukraine, 2009.

6. International Conference and Exhibition Batumi-Spring,7-9 May, 2010.

7. Scientific Congress "IV International Pyrogov’s Reading" XII Congress of Surgeons Ukrain. Vinnitsa, Ukraine, 2-5 june,2010.

8.13.European Society of Surgery 15th Annual Conference Krakow, Poland, 17th-19th November, 2011.                                                                                                                                                   

9. Scientific-Practical Conference "Actual Problems of Clinical Surgery.'' Kyiv, Ukraine, 26-27 May 2011.

10. Ninth UkrainScool-Seminar "MiniinvasiveTehnology in Modern  Surgery" Slavske, Ukraine, 17-19 February 2011

 11. All-Ukrainian  Scientific- Practycal Conferences with International Participation "Modern Technology in Miniinvasive  Surgery  and Gynecology ,Kyiv, Ukraine, 24-25 November, 2011.

 12.14-Congress of the Society of Endoscopic Surgeons of Russia, Moscow on 16-18 February 2011.

 13.Full HD  Live Surgery Workshop of Colon &Rectum held in Tbilisi-Batumi. Georgia on June 16.2012                                                                                                                                                                                       

14. 16th Annual  Meeting European Society of Surgery    Istanbul, Turkey,22-24November. 2012.

15. Conference Oncourolog’s CIS "Current Issues of  Diagnosis and Treatment of Locally Advanced or  Metastatic  Kidney  Cancer, Bladder and ProstateCancer ". Kiev, Ukraine, 6-7 April, 2012

16. Full HD  Live Surgery Workshop of Colon &Rectum held in Tbilisi-Batumi. Georgia on June 16.2012 

17. Completed the Online Course Entitled “Innovations in Digestive Care”,Department of Surgery Columbia University, NewYork,USA,25-26 April,2013

18. Satellite Symposium “Strategies to Maximize Laparoscopic Exposure While Minimizing Pressure-Surgery-Anaesthesia Collaboration” Vienna,Austria,21 June 2013.  

19.21-st International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES),Vienna,Austria,19-22 June 2013.     

 20. 20 Anniversary International Congress of Association of hepatologist’s surgeons UIS “Actual Problems of Surgical Hepatology “,  Donetsk ,Ukraine, 18-20 September 2013.                                                    

 21.  Master-class “Safety of Laparoscopic Cholecystectomy on Laboratory Animals and Simulators” A. A. Shalimov National Institute of Surgery and Transplantology, Kiev, Ukraine, 26-27  September 2013 

22.Scientific-Practical Conference with International Participation. “Actual Question Surgery”, Kiev, Ukraine, 21-22 November 2013.

23.Scientific-Practical Conference with International Participation” Novelty of Technology in the Treatment of Wounds and Wound Infections  Electric  Welding Alive Tissue”. Kiev, Ukraine, 28-30 November 2013                                                                                                   

24. 14thWorldcongress of Endoscopic Surgery and  the 22nd International Congrees of EAES, Paris,France,25-28 June, 2014”

 

25.14th Mediterranean & Middle Eastern Endoscopic Surgery (MMESA) Congress conjoint with 2-nd Georgian  Assotiation of Mini Invasive  Surgeons (GAMIS) Congress,Tbilisi,Georgia,21-24 September,2014.

26. 1th  International  and 4nd  Russian  Congress on  Endourology and New Technologies,Batumi,Georgia,30 Octomber-1 November,2014.

27. VI Международная конференция по герниологии “Тонкости и уловки в хирургии грыж”, Москва,Россия,20 февраля 2015г. 

28. 41-ая  Научная сессия ЦНИИГ “Расширяя границы”,Москва,Россия,5-6 марта 2015г.

29. “Редкие опухоли желудочно-кишечного тракта”, ФГАУ, Лечебно-реабилитационный центр  Москва,Россия,3 апреля 2015г. 

30.” Хирургические методы лечения ГЭРБ. Лапароскопическая фундопликация”, мастер-класс,Москва, Россия,7 апреля 2015г. 

31.” Основы торакоскопической хирургии”, мастер-класс,Москва, Россия 8 апреля 2015г.             

32. “Эндоскопическая диагностика и лечение эпителиальных и неэпителиальных образований желудочно-кишечного тракта”, мастер-класс,Москва, Россия 9 апреля 2015г.             

33.” Торакоскопическая травма груди”, мастер-класс,Москва, Россия 14 апреля 2015г.

34.  ” Манипулации в лапароскопической хирургии у детей”, мастер-класс,Москва, Россия 16 апреля 2015г.            

35. МЕЖДУНАРОДНИЙ ОБЬЕДИНЕННЫЙ КОНГРЕСС АССОЦИАЦИИ КОЛОПРОКТОЛОГОВ РОССИИ И  ПЕРВОГО ESCP/ECCO РЕГИОНАЛЬНОГО МАСТЕР-КЛАССА,Москва, Россия 16-18 апреля 2015г.

36. ” Лапароскопические операции в колопроктологии”, мастер-класс,Москва, Россия 21 апреля 2015г.

37. ‘’Современная хирургия рака прямой кишки”,   2715 Заседание Московского Общества хирургов,г.Москва, Россия 23 апреля 2015г.

38. I конференция междисциплинарного научного хирургического общества “ФАСТ ТРАК”, г.Москва, Россия 29 апреля 2015г.

39.” Advanced laparoscopic colon and rectal surgery”, 23-st  International  Congress of the European  Association for Endoscopic  Surgery (EAES). Bucharest,  Romania, June 3, 2015.

40. 23-st International  Congress of the European  Association for Endoscopic Surgery (EAES), Bucharest,  Romania, June 3-6, 2015.

 41 . XXII Congress of Surgeons of Ukraine, Kiev, Ukraine, 21-23 October 2015

 42.“ NVEC MASTERCLASS MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO THE PELVIS",  24-st International  Congress of the European  Association for Endoscopic Surgery (EAES), 13th annual congress of the Duth Society of Endoscopic Surgery(NVEC),

 Amsterdam, Netherlands, June 15, 2016

 

 43. 24-st International  Congress of the European  Association for Endoscopic Surgery (EAES), Amsterdam,  Netherlands, June 15-18, 2016.

44. Seventh International Medical Congress Of The Southeast European Medical Forum,Batumi,Georgia,September 8-10,2016.

45. 23 Anniversary International Congress of Association of hepatologist’s surgeons UIS “Actual Problems of Surgical Hepatopancreobiliari “,Minsk ,Belarus, 13-16 September 2016

46. 32nd Annual Meering of the German Association for Study of Obesity,the 9th Frankfurt Meeting for Obesity Surgery,Live Surgery Event,Frankfurt,Germany,17-19 November,2016 .

47.საერთაშორისო კონფერენცია ’’მულტიდისციპლინარული მიდგომები ღვიძლის დაავადებათა მკურნალობაში“,თბილისი,საქართველო,15.10.2016

 48. ვორქშოპი „მინიინვაზიური ქირურგია და ნაკერების ტექნიკა“, ჰამბურგი,გერმანია, 9-10 დეკემბერი 2016.

 49. "Urgent Surgery Courses (ESC) (ID566091)", Graz, Austria, 13-14 March 2017.

 50. European Accreditation Council for Continuing Medical Education(EACCME) 12 European  CME  credits (ECMEC). Graz, Austria(13-14.03.2017.

 51. "Internship at Graz University Clinic", Graz, Austria, 15-17 March 2017.

 52.  Internship and Training in Vascular Surgery by A. A. Shalimov Institute of Surgery and Transplantology, Ukrainian National Academy of Medical Sciences, Kiev, Ukraine, April 10-19, 2017, N513.

 53.  25-st International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES), Frankfurt,Germany,13-17 June 2017

 54. ქირურგთა 1-ლი საერთაშორისო კლინიკური კონგრესი,5-7 ოქტომბერი,2017,თბილისი,საქართველო 

 55. “ღვიძლისა და პანკრეასის ქირურგიის საერთაშორისო სიმპოზიუმი”, ანკარა,თურქეთი,28-30 სექტემბერი 2017. 

 56.  5-st  International Festival  Endoscopic Surgery 5-10 februery 2018Moskow       

 57."Emergency Surgery Courses (ESC) (ID601704)", Graz, Austria, 19-20 March 2018.

 58. European Accreditation Council for Continuing Medical Education(EACCME) 15 European  CME  credits (ECMEC). Graz, Austria 19-20.03.2018

59. 26-st International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES), London,UK, 29-1 June 2018. 

60. st Mark’s Hospital and Academic Institute St Mark’s Hospital and Academic Institute Hospital and Academic Institute’s,Clinical Observer in the Department ,Oncology and Minimal Surgery,4-6 june,2018,London,UK

61. St Mark’s Hospital and Academic Institute St Mark’s Hospital and Academic Institute Hospital and Academic Institute’s

Benign Coloproctology Workshop
7-8 July, 2018

Benign Coloproctology Workshop Benign Coloproctology Workshophas been approved by the has been approved by the
Association of Coloproctology of Great Britain and Ireland f Association of Coloproctology of Great Britain and Ireland for
13CPD credits. CPD credits. CPD credits. 7-8 june,2018,London,UK

62. 22-ANNUAL  MEETING OF THE EUROPEAN SOCIETY OF SURGERY-ESS, YEREVAN,ARMENIA, 26-28 SEPTEMBER, 2018.(12) EROPEAN CME CREDITS  (ECMEC)

63.Emergency Abdominal Surgery-from practice to guidelines, ‘’Emergency Abdominal Surgery-from practice to guidelines”, 20.10.2018.,Tbilisi,Georgia.

64.სტაციონარული დაწესებულების სტაციონარულ სერვისებზე პასუხისმგებელი პირის-კლინიკური მენეჯერის გადამზადების სრული კურსი(150 აკადემიური საათი). სერტიფიკატი 0241. საქართველოს ჯანდაცვის ორგანიზატორთა ასოციაცია, 2018.

65.10-th Frankfurter Meeting (IFSO) Laparoscopic Surgery for Obesity and Metabolic Disorders,Frankfurt,Germany,22-23 November,2018.

66. WorkshopMinimalinvasive Chirurgie und Nahttechniken”,Hamburg,Germany, 14-15 December, 2018.

67. Conference with a Master Class  Gastric Cancer Surgery”, Moskow,Russia, 25-26 April 2019.  

68. 27-th ენდოსკოპიური ქირურგიის ევროპული ასოციაციის 27-ე საერთაშორისო კონგრესი (EAES), სევილია, ანდალუსია, ესპანეთი, 2019 წლის 12-15 ივნისი.

69. სამედიცინო სამეცნიერო კონფერენცია-ტექნოლოგიური მიღწევების გავლენა ბარიატრიულ ქირურგიაში. აგვისტო 9,2019, საქართველო, თბილისი

70. ქკკი  ქვემო კიდურების კრიტიკული იშემიის მკურნალობის მე-6 კურსი.,მოსკოვი,რუსეთის ფედერაცია,18-19.10.2019,საგანმანათლებო ღონისძიება. 137; X66D-64F7ECRU. უწყვეტი სამედიცინო განათლების ძირითადი პრინციპების შემუშავების მოდელის  რეალიზაციის ფარგლებში-რუსეთის ინტერვენციული კარდიოანგიოლოგების სამეცნიერო საზოგადოება.

71.სამეცნიერო კონფერენცია ”ბიომედიცინის თანამედროვე გამოწვევები” ბათუმი, საქართველო, 26.10.2019 წ.

72. თანამედროვე ტექნოლოგიები მუცლის თიაქრების ალოპლასტიურ და ლაპაროსკოპიულ ქირურგიაში,კიევი,უკრაინა.14-15.10.2019.

73.Methodology for Conducting an Objective Structured Clinical Examination.,6-8.02.2020,Batumi.Masterclass.

74.ჰეპატოპანკრეატობილიარული ქირურგია ზოგადი ქირურგის პრაქტიკაში, საგანმათლებო ონლაინ სკოლა-სემინარი,25.04.2020,მოსკოვი,რუსეთის ფედერაცია, OXX005588.

75.პეტერბურგის საერთაშორისო ონკოლოგიური ფორუმის ‘’ „თეთრი ღამეების‘’2020, 25-28.06.19,პეტერბურგი,რუსეთის ფედერაცია,სსიც ონკოლოგიის,დელეგატი

76. დსთ-ს ჰეპატოპანკრეატობილიარულ ქირურგთა ასოციაციის ონლაინ-კონგრესი,საერთაშორისო მონაწილეობით, „ჰეპატოპანკრეატობილიარული ქირურგიის აქტუალური პრობლემები“,07-08.10.2020,მოსკოვი,რუსეთის ფედერაცია, УОХ077261.

77. ქკკი  ქვემო კიდურების კრიტიკული იშემიის მკურნალობის აქტუალური საკითხები .,მოსკოვი,რუსეთის ფედერაცია,16-17.2020,საგანმანათლებო ღონისძიება.. უწყვეტი სამედიცინო განათლების ძირითადი პრინციპების შემუშავების მოდელის  რეალიზაციის ფარგლებში-რუსეთის ინტერვენციული კარდიოანგიოლოგების სამეცნიერო საზოგადოება,ონლაინ კურსის მონაწილე-დელეგატი.

78. შემოდგომის ონკოლოგიური მარაფონი „Online-შემოდგომა”, med studio,19-20.10.2020, დელეგატი ОХР086396.

79. შემოდგომის ონკოლოგიური მარაფონი „Online-შემოდგომა”, med studio,19.10.2020, X6B0-ZK2GWAPU.

80. შემოდგომის ონკოლოგიური მარაფონი „Online-შემოდგომა”, med studio 20.10.2020, X6A5-NZIC2W9E.

81. მოსკოვის საერთაშორისო კონფერენცია " ენდოსკოპია: მარტივიდან სირთულეებამდე-დახვეწის გზაზე " 06.12.2020, მოსკოვი,რუსეთის ფედერაცია,დელეგატი,X60E-V43X7J8I.

82. სამეცნიერო პრაქტიკული ონლაინ კონფერენცია კოლორექტალური კიბო,18.12.2020,მოსკოვი,რუსეთის ფედერაცია.

83. Master Class  Endovascular Interventions For  Complicated Lesions Of Peripheral Arteries: Non-Standart Approaches”, Moskow,Russia, 14 Jule 2021.  

84. Clinical Observer in the Department of Vascular and Endovascular Surgery, The Main Military Clinical Hospital of the Ministry of Defense of Ukraine, 08.08.2021-22.08.2021.Kiev.

85. Anniversary International Congress of Association of hepatologist’s surgeons UIS “Actual Problems of Surgical Hepatopancreobiliari “,Moskow ,Russia, 23-24 September 2021.     

 

86.  "ADVANCED LAPAROSCOPIC SURGERY"  17th    IFSES World Congress of Endoscopic Surgery hosted by the EAES, Barselona,Spain,24 November,2021.

87. "ULTRASOUND GUIDED PUNCTURE AND BIOPSY COURSE"  17th    IFSES World Congress of Endoscopic Surgery hosted by the EAES, Barselona,Spain,27 November,2021.

88. 17th    IFSES World Congress of Endoscopic Surgery hosted by the EAES, Barselona,Spain,24-27 November,2021.

89.  ქირურგთა,გასტრო-ენტეროლოგთა და ონკოლოგთა საერთაშორისო ასოციაციის 33 მსოფლიო კონგრესი,სტამბული, თურქეთი,28.09-01.10.2022.

90. 29 Anniversary International Congress of Association of hepatologist’s surgeons UIS “Actual Problems of Surgical Hepatopancreobiliari “,Moskow ,Russia, 09-11 November 2022.

91.26 Anniversary Russian Cancer Congress-2022 “,Moskow ,Russia, 15-17 November 2022. 

92. Readings of Pokrovskii Vascular Surgery in Russia: Past, Present, Future.

Diagnosis and Treatment of Abdominal Aortic Aneurysms. Moskow ,Russia, 18-19 November 2022. 

93. 15-th European Digestive Surgery New Horizons in GL Medicine,22-23 April 2023,Tbilisi 

94.31-st International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES), Rome,Italy, 20-23 June 2023.

95.The First Multidisciplinary   Hernia Congress Beyond Formality,22-23 september, 2023,Moskow.  


 


        


 

 

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. ევროპის ენდოსკოპისტქირურგთა  ასოციაციის (EAES) გრანტი, ველდჰოვენი,ნიდერლანდები, 2013.

2. Graz Medical University's Department of Surgery  Section for Surgical Research Grant, Austria, 2017.

3. Graz Medical University's Department of Surgery Section for Surgical Research Grant, Austria, 2018.

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
1. „ კუჭნაწლავის ტრაქტის ქირურგია“,სალექციო კურსი ა.ა. შალიმოვის სახელობის ქირურგიისა და ტრანსპლანტოლოგიის   ინსტიტუტი,უკრაინის მედიცინის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია,კიევი,30 ნოემბერი-5დეკემბერი,2009;N1808. 
2.მუცლის ღრუს ტოტალური მენეჯმენტი ქირურგიული  სამიტი.  ასკერის  მუზეუმი,სტამბული,თურქეთი, 22 ნოემბერი 2012.
3.მსხვილი ნაწლავის ანთებით-დისტროფიული დაავადებები, თბილისი, 23.10-28.10 2006.  46. პოლიტრავმით  გამოწვეული დაზიანების მკურნალობის თავისებურებები, თბილისი. 2006.
4.მძიმე სეფსისის და სეპტიური შოკის მართვისგაიდლაინი,თბილისი, 2006.
5.ახალი მიმართულებები  რადიოლოგიასა და ინტერვენციული მედიცინაში, თბილისი, 2007.
5.ქირურგიული ინფექციების  ანტიბაქტერიული მკურნალობის   პრინციპები, ბათუმი, 2011.
6.სტაჟირება და ტრენინგი   ლაპაროსკოპილი ქირურგიის,ქოლელითიაზის,სანაღვლე გზების რეკონსტრუქციული და კუჭუკანა ჯირკვლის ქირურგიის  დეპარტამენტში,ა.ა.შალიმოვის სახელობის ქირურგიისა და ტრანსპლანტოლოგიის ინსტიტუტი,უკრაინის მედიცინის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია,კიევი, უკრაინა, 27 იანვარი-25 თებერვალი,2011;N335.
7. თეორიული სწავლებადა პრაქტიკული      უნარ-ჩვევებისგანვითარება  2013 წლის 22 -27 სექტემბერი, მასტერ კლასი  „უსაფრთხოლაპარასკოპიულიქოლეცისტექტომია ლაბორატორიაში ცხოველებში და სიმულატორებზე“ ა.ა  შალიმოვის სახელობის ქირურგიისა და  ტრანსპლანტოლოგიის ინსტიტუტი,უკრაინის მედიცინის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია,კიევი, უკრაინა, 22 -27 სექტემბერი,2013;
8. თემატური დახელოვნების პროგრამა “კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის ქირურგია, ჰეპატოპანკრეატობილიარული ზონა, კოლორექტალური ქირურგია, ბარიატრიული ქირურგია“,მოწმობა მოკლევადიანი კვალიფიკაციის ამაღლებაზე N619,მოსკოვის კლინიკური სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი,მოსკოვი,რუსეთი, 26.03.2015-28.04.2015.
9. Internship at Graz University Clinic", Clinical Observer in the Department of Surgery and the Section for Surgical Research,Medical University of Graz, Austria, 10-23 March 2018.
10.ვენის საუნივერსიტეტო კლინიკა.ბარიატრიული ქირურგია.27.01.20-30.01.2020. ავსტრია  
უცხო ენების ცოდნა:

ინგლისური - თავისუფლად, რუსული-თავისუფლად.

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft Word, Microsoft excel, Power point, Internet Explorer

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა