საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და მტკიცებითი მედიცინის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: სოფიკო ცქვიტინიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე
დაბადების თარიღი: 20.01.1982
მისამართი: ქ. ბათუმი, ყაზბეგის ქ.N11
ელ-ფოსტა: sophiko.tskvitinidze@bsu.edu.ge tskvitinidze.s@gmail.com
ტელეფონი: _995599122633
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიოლოგიის დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები, ბიოლოგია, სპეციალობა ადამიანის პოპულაციების გენეტიკა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიოლოგიის მაგისტრი
განათლების მიმართულება, დარგი: საბუნებისმეტველო მეცნიერებები, ბიოლოგია, სპეციალობა გენეტიკა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიოლოგი, ბიოლოგიის მასწავლებელი
განათლების მიმართულება, დარგი: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები, ბიოლოგია
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

გენეტიკა; მოლეკულური ბიოლოგია; იმუნოგენეტიკა; უჯრედული ბიოლოგია; გერონტოლოგია.

სამუშაო გამოცდილება:

2021- დღემდე _ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათადა ჯანდაცვის ფაკულტეტი, კლინიკური მედიცინის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი.

2015-დან  დღემდე _ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე.

2017-2021 _ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის, კლინიკური მედიცინის დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი.

2013-2017 _ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ბიოლოგიის დეპარტამენტის უფროსი მასწავლებელი.

2014-2015 _ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სტრატეგიული განვითარების სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი.

2013-2014 _ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სტრატეგიული განვითარების და საგარეო ურთიერთობათა სამსახურის მთავარი სპეციალისტი.

2008-2008 _ შაჰინის სახელობის მეგობრობის სკოლა–ლიცეუმის ბიოლოგიის მასწავლებელი. 

2017-2013 _ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ბიოლოგიის დეპარტამენტის მასწავლებელი.

2006-2012 _ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იმუნოგენეტიკის ლაბორატორიის ლაბორანტი. 

 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

.         Marina Nagervadze, Leila Akhvlediani,Teona Phutkaradze, Mamuka Sikharulidze,Shorena Gabaidze,  Sophiko Tskvitinidze,Salome Abuladze, Rusudan Khukhunaishvili, Marina Koridze, Ketevan Dolidze. The Possible Relationship Between ABO and Rhesus System Phenotypes and SARS-CoV-2 Infection. Georgiam Biomedical news. 2022.  DOI: 10.52340/GBMN.2023.01.01.24.

.         Marina Nagervadze, Jilda Gobadze , Sophiko Tskvitinidze, Rusudan Khukhunaishvili , Ketevan Dolidze , Leila Akhvlediani , Tea Koiava, Marina Koridze. FINGERPRINT DISTRIBUTION FEATURES IN THE POPULATION OF ADJARA (GEORGIA). International journal of advances in biology. V 10, N1, 2022. 

·     Marina Koridze, Marina Nagervadze, Maria Sarkhaiani, Leila Akhvlediani, Rusudan Khukhunaishvili, Ketevan Dolidz, Sophiko Tskvitinidze, Shorena Gabaidze, Irina Nakashidze, Sopio Garakanidze and Giorgi Nikolaishvil -,,The Study of Some Possible Risk Factors for Arterial Thrombosis in the Example of Georgian Patients’’. Book chapter, Erythrocyte - A Peripheral Biomarker for Viral and Bacterial Infections - DOI:http://dx.doi.org/10.5772/intechopen. 96121. 2021.

·         M. Nagervadze 1 , L. Akvlediani 2 , I. Tsintsadze 2 , T. Koiava 1 , R. Loria 3 , S. Tskvitinidze 1 , R. Khukhunaishvili 1 , M. Koridze 1 - ,, The Features Of Antigen Prevalence Of Rhesus System In Donor Population. International Journal of Biology And Biomedical Engineering Doi:10.46300/91011.2021.15.10 Volume 15,  2021.

.      Marina Nagervadze, Irine Tsintsadze, Leila Akhvlediani, Tea Koiava, Sophiko Tskvitinidze, Rusudan Khukhunaishvili, Marina Koridze. ABO system combination with Rh, Kell and MN group in Georgian blood donors. American Journal of Blood Research, Volume 11 Issue 2, 132–139. 2021. 

·         Tsintsadze, I., Akhvlediani, L., Tskvitinidze, S., Khukhunaishvili, R., Koridze, M., Koiava,T., Loria, R., & Nagervadze, M. - ,, A, A1, H (A2) And B Red Blood Cell Antigens In Blood Donor’’ Journal Of Medical Care Research And Review, 3(5), 365-368, 2020.

·         Marina Koridze, Davit Baratashvili, Rusudan Khukhunaishvili, Irina Nakashidze, Nina Petrovic, Marina Nagervadze, NatoZosidze, Sophiko Tskvitinidze,Nanuli Kotrikadze & Sarfraz Ahmad. “Hormonal Statusand Distribution of the ABO SystemPhenotypicGroups in MenopausalandPost- menopausal Women with Breast Tumors”(Research Article); Indian Journal of Experimental Biology ,(Clarivate analytics Journal, Publisher -ScientificPublishers), Vol. 56, February 2018, pp. 93-100;

·         Khukhunaishvili R., Tskvitinidze S., Koridze M., Nagervadze, L Akhvlediani, M. Smoking Inclined Groups According to the Phenotype of the PTC Gene Georgian  medical  News No 9 (258) Sept. 2016 pp.59-58. ISSN 1512-0112

·         R Khukhunaishvili, S Tskvitinidze, M Nagervadze, L Akhvlediani, M Koridze. The association of some genetic factors with pulmonary tuberculosis in Georgian and Azeri ethno groups. Georgian Medical News 2014, (231): 45-9.

·         Tskvitinidze S., Khukhunaishvili R., Vacharadze, K., Nagervadze, M., Akhvlediani, L. and Qoridze, M. Distribution of red blood cell antigens in drug-resistant and drug-sensitive pulmonary tuberculosis. African Journal of Biotechnology Vol. 11(104), pp. 16809-16813, 27 December, 2012. DOI: 10.5897/AJB12.823. ISSN 1684-5315 © 2012 Academic Journals.  http://www.academicjournals.org/journal/AJB/article-abstract/D751C2531249

·         S. Tskvitinidze, L. Akhvlediani, R. Khukhunaishvili, M. Koridze, M. Nagervadze. IgM, IgG and IgA level in pulmonary tuberculosis. Alergology and immunology. T. 13 #3. 249-251.2012

·         M. Nagervadze, A. Diasamidze, L. Akhvlediani, G. Dumbadze, R. Khukhunaishvili, M. Koridze,  S. Tckvitinidze.  Distribution of ABO and Rh-Hr blood group antigens,alleles and haplotypes in the mountain region of Ajara(Georgia). African Journal of Biotechnology Vol. 10(38), pp. 7324-7329, 25 July, 2011. Avail. Online at http://www.academicjournals.org/AJB. DOI: 10.5897/AJB10.1395. ISSN 1684–5315 © 2011 Academic Journals.

·         M. Nagervadze, A. Diasamidze, R. Khukhunaishvili, L. Akhvlediani, G. Dumbadze, S. Tskvitinidze, M. KhoridzeComposition of erythrocytic (ABO, Rh-Hr, Kell, Mn) group antigens characteristic of the population of Guria (by the example of Ozurgeti district’s population). J. Georgian Medical News. 2010. 11 (188).

·         Khukhunaishvili R. Zosidze  N,Akhvlediani L. Nagevadze M. Koiava T.Parulava I. Tskvitinidze S. Demographic picture of  long-livers the mountain region of Ajara  (Georgia, Caucasus). Aging clinical and experimental research Official Journal of the Italian Society of Gerontology and Geriatrics. vol. 23, suppl. to No.1 pp. 186 ISSN: 1594-0667. 2010. Italy.

·         Nagervadze M., Khukhunaishvili R., Diasamidze A., Akhvlediani L., Dumbadze G., Koridze M., Tskvitinidze S. Distribution of Rh-Hr blood group antigens, alleles and haplotypes in mountain district of Adjara. ISSN 1512-0392. Experimental and clinical medicine. №5(60) 2010. 26-30.

·       A.  Diasamidze, R. khukhunaishvili,  M. Nagervadze, L akhvlediani, G. Dumbadze, S. Tskvitinidze. – Peculiarities of Spreading Erythrosyte Group Antigens among population of the Khelvachauri District. International conference & exhibition, collection of abstracts, batumi spring 2010.

·      S.Tskvitinidze, R.Khukhunaishvili, K. Vacharadze, M. Nagervadze, L. Akhvlediani. – Distribution of Erythrocyte Group Antigens (ABO, Rh-Hr, Kell, MN) and Alleles in Sensitive and Resistant Forms of Pulmonary Tuberculosis. Georgian Respiratory Journal. Vol.6, Suppliment1, 2010.

·         S. Tskvitinidze1, M nagervadze, R. Khukhunaishvili, K Vacharadze2. Host Genetic Control to Resistance or Susceptibility of Tuberculosis. Collection of Works of The Medical Students and Doctors of the Black Sea. Batumi 2009.

·         Nagervadze M., Tskvitinidze S., Donskov S. Characteristics of distribution of some erythrocytic group ABO, RH, Kell, MN system antigens and alleles among pulmonary tuberculous patients. ISSN 1512-2123. Proc. Georgian ACad. Science. Biol. 2009.

·         Nagervadze M., Tskvitinidze S., Khukhunaishvili R., Diasamidze A.  - Features of expression of ABO system antigen-antibodies in newborns, Proc. Georgian Acad. Science. Biol. Ser. B. Vol. 6, N 1-2,. 30-33. 2008.

·         ალასანია ნ., მანჯგალაძე ს., ლომთათიძე ნ., ცქვიტინიძე ს. საკვები არის გავლენა ვაზის ჟიშის „ჩხავერის“ გამრავლებაზე in virto სისტემაში. საქ. მეცნ. ეროვ. აკად.მოამბე. ტ. 175, #3, 2007.

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

.          Marina Nagervadze, Jilda Gobadze , Sophiko Tskvitinidze, Rusudan Khukhunaishvili , Ketevan Dolidze , Leila Akhvlediani , Tea Koiava, Marina Koridze. FINGERPRINT DISTRIBUTION FEATURES IN THE POPULATION OF ADJARA (GEORGIA). 2nd International Conference of Multidisciplinary & Interdisciplinary Bioscience (MIBIO 2023). Venue : Virtual Conference. January 21 ~ 22, 2023. Virtual Conference. https://nldml2023.org/mibio-ps.html?fbclid=IwAR2oiGP2Goi6zHgVL8bQ_sKcgdO6bXAPI-D2o6AFqPK__pSvQcm58NEUBzQ

.        Covid-19 and erythrocyte Groups. HEMATOLOGY AND BLOOD  DISORDERS. USA. 2023.04. https://www.youtube.com/watch?v=eKhwhYVMx7I&t=526s.

.         Marina Nagervadze, Leila Akhvlediani, Teona Phutkaradze, Mamuka Sikharulidze, Shorena Gabaidze, Sophiko Tskvitinidze, Salome Abuladze, Rusudan Khukhunaishvuli, Marina Koridze, Ketevan Dolidze. The Possible Relationship between ABO and Rhesus System Phenotypes and SARS-CoV-2 Infection. INTERNATIONAL CONGRESS "CORONAVIRUS INFECTION (COVID-19): PREVENTION, DIAGNOSIS, TREATMENT AND REHABILITATION.

.        M. Nagervadze, L. Akvlediani, I. Tsintsadze,  T. Koiava, R. Loria, S. Tskvitinidze, R. khukhunaishvili, M. Koridze.  The features of antigen prevalence of Rhesus system in donor population. The 13th International Conference on Biology
and Biomedicine (BIO 2021). Greece. Athen. 26-28 Febrary. Interbit Research (interbit-research.com) (16) conference file Marina Nagervadze - YouTube

.        Marina Nagervadze, Irine Tsintsadze, Leila akhvlediani, Jilda Gobadze, Rusudan Loria, Shorena Gabaidze, Ketevan Dolidze,  Sopiko Tskvitinidze,  Rusudan Khukhunaishvili,  Marina KoridzeABO AND MN ERYTHROCYTE BLOOD GROUP ANTIGENS AND ITS         COMBINATIONS FREQUENCY IN GEORGIAN BLOOD DONORS. International Health Sciences Conference (IHSC 2020). 5-6 November 2020, Dicle University, Diyarbakır, Turkey. IHSC_2020.pdf

·         INESEC 2018 - The International Health Science Conference 2018 (IHSC 2018). 14-17 November 2018, Diyarbakir, Turkey.

·         The second International Conference – Higher Education – New Technologies and Innovations, 1-2 May, 2017. Kutaisi, Georgia

·         Conference - INESEC 2017- The International Natural and Health Science Conference (INHSC). 19-21, October 2017, Ankara, Turkey.

·         Conference - South Caucasus-Black Sea Regional Climate Conference (smr 3122). Organized by BSU, IAEA, UNESCO, 3-5 October 2017. Batumi, Georgia.

·         V საერთაშორისო ვორქშოპი  “ბიომედიცინის აქტუალური საკითხები“. ბათუმი, 2015.

·         მედიკოსთა XXXIII საერთაშორისო სკოლა-კონფერენცია „თანამედროვე კლინიკური მედიცინა, მიღწევები და უახლესი ტექნოლოგიები“. ბაკურიანი, საქართველო. 2013.

·         მედიკოსთა XXXIV  საერთაშორისო სკოლა-კონფერენცია „თანამედროვე კლინიკური მედიცინა. მიღწევები და უახლოესი ტექნოლოგიები“. დაბა ჩაქვი, საქართველო. 2013.

·         “ალერგოლოგიისა და კლინიკური იმუნოლოგიის საქართველოს VII კონგრესი“ და “V საერთაშორისო კონგრესი „ჯანმრთელობა და წამალი“, წყალტუბო-ბათუმი, საქართველო. 2012.

·         საერთაშორისო კონფერენცია და გამოფენა - ბათუმი ზაფხული-2010“ ბათუმი, საქართველო. ჩ 2010.

·         საქართველოს რესპირაციული ასოციაციის II საერთაშორისო კონგრესი. ბათუმი, საქართველო. 2010.

·         შავი ზღვის რეგიონის მედიცინის სტუდენტთა და დოქტორანტთა საერთაშორისო კონფერენცია. ბათუმი, საქართველო. 2009.

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • Developing Student Career Services in Georgia (CASEDE), 530566-TEMPUS-1-2012-1-LT-TEMPUS-SMGR (2012-3045/001-001). (Position- Expert, Administrator). 2012 – 2014;
 • Peculiarities of Spreading Resus System Antigens – C, c, D, E, e and the Necessity of their Screening in Donors’ Blood and Separate Cases of aloimmunesensibility Caused by Anti – D Antibody in Pregnant Women (on Adjara Example)” (position - Assistant) 2012-2013;
 • The determination of qquantitative and qualitative characteristics of Colour blindness inheritance in Adjara region (Georgia). Framework of “Researches participation of pupils”, Grant/SRNSF, №SC/8/7-140/12. (Position – Assistant). 2012-2013;
 • The Frequency of Spreading Erythrocytes (ABO, Rh_Hr, kell. MNSs) Group Antigens in Ajara Guria Population and their Application in Ethnical Anthropology and Practical Medicine. Grant/GNSF/ST08/6-470. (position - Assistant) 2009-2010.

 

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • Erasmus+ academic staff exchange program in Germany  15.05.2023-19.05.2023
 • პროფესიული გადამზადების პროგრამა - ლაბორატორიული ჯანმრთელობა და უსაფრთხოები. 60 სთ. 2023 
 • Training - ‘’Effective Usage of Academic Databases’’ Organised by BAU International University Batumi. Batumi, Georgia. January 29, 2021;
 • ’Teaching Methods in Medical Education (PBL, CBL)’’. Organised by Batumi Shota Rustaveli State University (BSU), BAU international University Batumi, Georgian National University (SEU), Batumi, Georgia. May 5 - 6, 2019;
 • International training programme – ‘’Gerontology and geriatrics International school’’. Organized by BSU, International Institute of Aging, United Nations (INIA). Batumi, Georgia. October 22-25, 2018;
 • „სამეცნიერო და წერითი უნარ-ჩვევების გაუმჯობესება საქართველოს ახალგაზრდა აკადემიური პერსონალისთვის“ . ტრეინინგი. ბათუმი, 2013-2016;
 • Fellowship - Erasmus Mundus Framework project TEMPO, Post-Doc mobility at University of Cordoba at Laboratory of Cell biology, Physiology and Immunology. Cordoba, Spain. 01.11.2014- 01.05.2015.
 • Practical Training in ,,National Career Website Content Management’’ - Organized by TEMPUS, KRYPTIS digital pioneers. Batumi Georgia, 27August, 2014
 • Erasmus Mundus Action 2-partnerships For Georgia, Armenia & Azerbaijan program.  Sandwich Doctorate program,  at Laboratory of Molecular Biology at ATEI of Tessaloniki, Thessaloniky,Geece, 01.10.2011-10.08.2012;

 

უცხო ენების ცოდნა:

ინგლისური 

ესპანური

 

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft office; Photo shop software;  Grafpad prism software; Real-time online communication aplication softwares etc.

 

 

 

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა