საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი

შინაგანი მედიცინის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: თამარ პეშკოვა
აკადემიური თანამდებობა: ასისტ. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 16.04.1983
მისამართი: მემედ აბაშიძის 62, ბათუმი, 6010
ელ-ფოსტა: tamar.peshkova@bsu.edu.ge
ტელეფონი: +995 577 202 454
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: მედიცინის დოქტორის აკადემიური ხარისხი (PhD degree in Medicine)
განათლების მიმართულება, დარგი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მედიცინის ფაკულტეტი, დოქტორანტურა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ექიმი ენდოკრინოლოგი
განათლების მიმართულება, დარგი: სანქტ პეტერბურგის დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების აკადემია, კლინიკური ორდინატურა ენდოკრინოლოგიაში ვ. ბარანოვის კათედრა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: დიპლომირებული მედიკოსის აკადემიური ხარისხი სამკურნალო საქმის სპეციალობით (A degree of Medical Doctor)
განათლების მიმართულება, დარგი: თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, მედიცინის ფაკულტეტი
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ენდოკრინოლოგია, ნუტრიციოლოგია, რეპროდუქტოლოგია, სწავლების თანამედროვე მეთოდები

სამუშაო გამოცდილება:

2021 - დღემდე     

კლინიკა „ჰელსი“, ექიმი ენდოკრინოლოგი

2020 -ღემდე       

ხოზრევანიძეს კლინიკა, ექიმი ენდოკრინოლოგი

2017–2021           

ბათუმის ენდოკრინოლოგიის ცენტრი,  ენდოკრინოლოგი

2016-2021           

დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი ინგლისურენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამის მოწვეული უფროსი მასწავლებელი, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2014–2017           

ენდოკრინოლოგიის ეროვნული ინსტიტუტი,  ექიმი ენდოკრინოლოგი

2010–2014           

აჭარის ენდოკრინოლოგიის ცენტრი, ექიმი ენდოკრინოლოგი

2010 –2014          

ჩარკვიანის სახელობის ბათუმის სამშობიარო სახლი, ექიმი ენდოკრინოლოგი

 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • K. Dundua, L. Jashi, T. Peshkova, R. Kvanchakhadze, E. Margalitadze; Hyperhomocysteinemia in post-covid diabetic patients in Adjara Region, Georgia (Country); Endocrine Abstracts (2023) 90 EP533 | DOI: 10.1530/endoabs.90.EP533

 • T. Peshkova, L. Jashi, K. Kamashidze, S. Glonti, I. Nakashidze, Familial Papillary Thyroid Carcinoma as a new clinical Entity, Endocrine Abstracts (2023) 92 PS1-09-07 | DOI: 10.1530/endoabs.92.PS1-09-07

 • K. Kamashidze, T. Peshkova, L. Jashi, K. Dundua; Leydig Cell Tumor – a Case of Postmenopausal Hirsutism; Endocrine Abstracts (2023) 90 EP606 | DOI: 10.1530/endoabs.90.EP606

 • Murvanidze I, Tsetskhladze O, Saralidze E, Gogitidze T, Khurana R, Kedelidze N, Peshkova T, Nakashidze I 
   
 • L. Jashi; R. Kvanchakhadze, K. Dundua, T. Peshkova, THE IMPACT OF CHANGES IN HABITS ON THE PROGRESSION OF COMPLICATIONS DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS UNDER 65 YEARS OF AGE UNDER CONDITIONS OF SOCIAL ISOLATION IN ADJARA REGION; Experimental and clinical medicine, #3 2023 https://doi.org/10.52340/jecm.2023.03.16

 • L. Jashi, T. Peshkova, R. KvanchakhadzeK. KamashidzeK. Dundua  & M. Inaishvili, Strange changes in thyroid hormone metabolism in post-covid patients in ajara; Endocrine Abstracts (2023) 92 PS2-11-08 | DOI: 10.1530/endoabs.92.PS2-11-08

 • L. Jashi, T. Peshkova, K. Dundua, R. Kvanchakhadze, Impact of glycemic and blood pressure control on diabetes management during the covid-19 pandemic and social isolation; Endocrine Abstracts (2023) 90 EP368 | DOI: 10.1530/endoabs.90.EP368

 • Tamar Peshkova, Koba Kamashidze, Rajneesh Khurana, Liana Jashi; Subacute thyroiditis after SARS-CoV 2 vaccine, ISSN 1470-3947 (print) | ISSN 1479-6848 (online) Endocrine Abstracts (2022) 84 PS1-01- 09 | DOI: 10.1530/endoabs.84.PS1-01-09 A
 •  
 • Tamar Peshkova, Koba Kamashidze, Liana Jashi, K. Dundua ​Case of Postmenopausal hirsutism ;Endocrine Abstracts published by bioscientifica ISSN 1470-3947 (print) | ISSN 1479-6848 (online) (2022)
 •  
 •  L. Jashi, K. Dundua, R. Kvanchakhadze, T. Peshkova; Can the asymptomatic Covid -19 trigger the development of diabetes mellitus? Diabetes Res Clin Pract. 2022 Apr;186:109375. doi: 10.1016/j.diabres. 2022.109375. Epub 2022 Jun 3. PMCID: PMC9164767.
 •  
 • Jashi Liana, Dundua Ketevan, Rusudan Kvanchaxadze, Tamar Peshkova; The Effect of Lockdown during Covid-19 Pandemic on HbA1c Control among Diabetes Patients in Georgia Ajara , 2022, Endocrine abstracts, published by Bioscientifica https://www.endocrine-abstracts.org/ea/0081/ea0081ep447
 •  
 • The impact of Lockdown on Thyroids Hormone Metabolism in Patients on Levothyroxine Replacement Therapy Residing in Adjara Jashi Liana, Tamar Peshkova Dundua Ketevan, Rusudan Kvanchaxadze, 2022, Endocrine abstracts, published by Bioscientifica https://www.endocrine-abstracts.org/ea/0083/ea0083tp1
 •  
 • L. Jashi, R. Kvanchakhadze, K. Dundua, T. Peshkova; Can The Asymptomatic Covid-19  Trigger the Development Diabetes mellitus? Diabetes research and clinical practice, Volume 186, Suppl 1; https://doi.org/10.1016/j.diabres.2022.109375

 

 • Peshkova, T., Nakashidze, I., Kamashidze, K., & Kedelidze, N. Effect of Gestational Subclinical Hypothyroidism on the IQ of Offspring. Asian Journal of Research and Reports in Endocrinology; Publisher Sciencedomain International 2021 4(3), pp 28-33.
 • Tamar Peshkova , Koba Kamashidze, Liana Jashi; Can COVID-19 Trigger Subacute Thyroiditis? Eur Thyroid J 2021;10(suppl 1):1–56 21 ISSN: 2235-0640 (Print) e-ISSN: 2235-0802 (Online) DOI: 10.1159/000517526 Publisher - S. Karger AG, Switzerland 2021 p 88 (p2 -07-152) H index – 10 SJR – 1.23 Citescore -5.6 SNIP -2.272 Impact factor 4.209
 • Afa Ansari, Prerna Thakur,  Tamar Peshkova, Sophio Beridze, Salome Glonti, Irina Nakashidze, Rusudan Vadachkoria;  Negative/deleterious effects of fashion on health; Experimental & Clinical Medicine Georgia, E-ISSN: 2667-9736, Print-ISSN: 1512-0392 Publisher-Limited Liability Company Interpharm +;Georgia,2021
 • N. Abashidze, I. Japaridze, M. Vanidze, Z. Baazovi, A. Kalandia, T. Peshkova; Study of Honey Andromedotoxin in western Georgia by UPLC-Ms method Annals of Agrarian Science 19 (2021) 111-119
 • ჰიპერგლიკემიის მართვა Covid-19-ით ინფიცირებულ ჰოსპიტალიზებულ პაციენტებში კლინიკური მდგომარეობის მართვის სახელმწიფო სტანდარტი (პროტოკოლი) 2021, თანაავტორი, თბილისი, საქართველო
 • T Peshkova, S Beridze, I Nakashidze, K Kamashidze; Fallopian Tube Choriocarcinoma: a case report; International Journal of Gynecologic Cancer (Web of Science -Clarivate). IF: 1.746. 2020; Vol.30, Suppl 3.
 • Peshkova T, Nakashidze I, Petrovic N, et al; Study of lipid profile and thyroid hormones in patients with uterine fibroids; International Journal of Gynecologic Cancer 2020;30:A41. (Web of Science -Clarivate). IF: 1.746.
 • Irina Nakashidze, Begum Dariya, Tamar Peshkova, Sophio Beridze; The Genetic Polymorphisms    in    Colon    Cancer,    publisher  Begell    House,    ISSN     Print: 0893-9675 ISSN Online: 2162-6448, 2020
 • I. Nakashidze, T. Peshkova, N. Kedelideze, R. Vadatchkoria, S. Gupta, M. Jintcharadze, N. Kharabadze, M. Artmeladze, T. Lomidze The Serum Lipids in Breast Tumors (Benign, Malignant); Georgian Journal of Biomedical Sciences, volume 1, issue 1 Publisher – Batumi Teaching University, Georgia 2019
 • Tamar Peshkova , Liana Jashi, Inga Abesadze, Maia Tugushi; The Prevalence of Polycystic Thyroid Disease in Pediatric Patients, Eur Thyroid J (Web of Science -Clarivate) IF: 3.025 2019;8(suppl 1):1–127 DOI: 10.1159/000501012
 • Kotrikadze N, Nakashidze I, Ramishvili L, M Alibegashvili, N Petrovic, T. Peshkova et al. The Alteration of Lipids and Steroid Hormones in Breast Tumors; International Journal of Gynecologic Cancer (Web of Science - Clarivate). IF: 1.746. 2019; Vol.29, Suppl.
 • Irina Nakashidze, Nino Kedelidze, Tamar Peshkova, Elza Gogitidze, Nino Lomtatidze, Rusudan Vadatchkoria, Nona Kharabadze, mikheil Artmeladze, Tamar Lomidze; Some Tumor Markers in Breast Cancer;  Georgian Journal of Biomedical Sciences, volume 1, issue 1 Publisher – Batumi Teaching University, Georgia 2019
 • Irina Nakashidze, Nino Kedelidze, Tamar PeshkovaVDR gene SNPs and Parkinson Disease; Georgian Journal of Biomedical Sciences, volume 1, issue 1 Publisher – Batumi Teaching University, Georgia 2019
 • Peshkova T., Giorgadze E., Kamashidze K. Does Thyroid Hormone Replacement for Subclnical Hypothyroidism Have Beneficial Effects on Pregnancy Outcomes?European Thyroid Journal (WOS; IF: 3.378; CiteScore: 2.9); Vol. 6, Suppl.1, p71,2017 DOI: 10.1159/000477984
 • T Peshkova, E Giorgadze, L Uchava, K Kamashidze, Establishment of Reference Interval for TSH in Pregnant Georgian WomenInternational Journal of Medical Research and Review (IJMRR) ISSN:2321-127X, August, Vol 3, Issue 72015, 2015
 • Peshkova T., Giorgadze E., Chachibaia NPrevalence Rates of Subclinical Hypothyroidism in Pregnant Georgian WomenJ. Experimental and Clinical Medicine, 4, pp.91-96 ISSN 1512-0392 2015
 • Peshkova T., Giorgadze E., Uchava L., Kamashidze K. Maternal Subclinical Hypothyroidism and Intellectual Development of OffspringJ. Experimental and Clinical Medicine,  4, pp.96-100 ISSN 1512-0392, 2015

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1

თარიღი

04-07.09.2021

მოხსენების სათაური

Сan COVID-19 Trigger Subacute Thyroiditis?

კონფერენციის დასახელება

43rd Annual Meeting of the European Thyroid Association (ETA)

ჩატარების ადგილი

ვირტუალური

ელექტრონული მისამართი

www.eta2021.com

2

თარიღი

10-13.09.2020

მოხსენების სათაური

Study of lipid profile and thyroid hormones in patients with uterine fibroids

კონფერენციის დასახელება

xDigital   Annual Global Meeting of the International Gynecologic Cancer Society

ჩატარების ადგილი

Digital Environment

ელექტრონული მისამართი

https://igcs.org/education-resources/global-meeting/

3

თარიღი

10-13.09.2020

მოხსენების სათაური

Fallopian tube choriocarcinoma: a case report

კონფერენციის დასახელება

xDigital   Annual Global Meeting of the International Gynecologic Cancer Society

ჩატარების ადგილი

Digital Environment

ელექტრონული მისამართი

https://igcs.org/education-resources/global-meeting/

4

თარიღი

07-10.09.2019

მოხსენების სათაური

The Prevalence of Polycystic Thyroid Disease in Pediatric

Patients

კონფერენციის დასახელება

42nd Annual Meeting of the European Thyroid Association

ჩატარების ადგილი

Budapest, Hungary

ელექტრონული

მისამართი

http://www.eta2019.com/files/download/abstracts-etj.pdf

5

თარიღი

19-21.09.2019

მოხსენების სათაური

The Alteration of Lipids and Steroid Hormones in Breast Tumor

 

კონფერენციის დასახელება

The Annual Global Meeting of the International Gynecologic Cancer Society

ჩატარების ადგილი

Rio de Janeiro, Brazil

ელექტრონული მისამართი

https://igcs2019.com/program/

6

თარიღი

18-20.09.2019

მოხსენების სათაური

Thyroid Nodule – Update on Diagnosis and Management

კონფერენციის დასახელება

International Clinical Conference “Modern Approaches of Diagnostics and Treatment”

ჩატარების ადგილი

Batumi, Georgia

ელექტრონული მისამართი

 

7

თარიღი

06-16.07.2019

მოხსენების სათაური

Deficiency of Vitamin D in Pediatric Polycystic Thyroid Disease

კონფერენციის დასახელება

GSSA 46th Annual Convention and International Medical Conference, Medicine of New Millennium

ჩატარების ადგილი

Chakvi, Georgia

ელექტრონული მისამართი

http://medcongress.ge/

8

თარიღი

10.2019

მოხსენების სათაური

ფარისებრი ჯირკვლის პოლიცისტური დაავადების გავრცელება აჭარის პედიატრიულ პოპულაციაში

კონფერენციის დასახელება

ბიომედიცინის თანამედროვე გამოწვევები

ჩატარების ადგილი

ბათუმი, საქართველო

ელექტრონული მისამართი

https://imu.ge/news/101-2020-03-18-07-15-49

9

თარიღი

07.2019

მოხსენების სათაური

ანტიდიაბეტური თერაპია - სწორი არჩევანი

კლინიკური შემთხვევის განხილვა

კონფერენციის დასახელება

XVIII პოლიპროფილური სამედიცინო კონფერენცია, კლინიკური პრაქტიკის საერთაშორისო სტანდარტები

 

ჩატარების ადგილი

ჩაქვი, საქართველო

 

ელექტრონული მისამართი

https://imu.ge/news/101-2020-03-18-07-15-49

 

10

თარიღი

06-16.07.2017

 

მოხსენების სათაური

საჭიროა თუ არა ორსულობის დროს სუბკლინიკური ჰიპოთირეოზის ჩანაცვლებითი თერაპია

 

კონფერენციის დასახელება

XIII პოლიპროფილური სამედიცინო კონფერენცია, კლინიკური პრაქტიკის საერთაშორისო სტანდარტები

 

ჩატარების ადგილი

Chakvi, Georgia

 

ელექტრონული მისამართი

http://www.postdiplom.ge/htmlsite/2017.07_chaqvi/programa- chaqvi-2017.pdf

 

11

თარიღი

06-16.07.2017

 

მოხსენების სათაური

DOES THYROID HORMONE REPLACEMENT FOR SUBCLINICAL HYPOTHYROIDISM HAVE BENEFICIAL EFFECTS ON PREGNANCY OUTCOMES?

 

კონფერენციის დასახელება

40th Annual Meeting of the European Thyroid Association

 

ჩატარების ადგილი

Belgrade, Georgia

 

ელექტრონული მისამართი

http://www.eta2017.com/files/download/programme_full.pdf

 

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 ACE2 ერთნუკლეოტიდური პოლიმორფიზმების შესწავლა კოვიდ 19-ით დაავადებულ პაციენტებში (აჭარისპოპულაციის მაგალითზე). შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. FR-21-1000. პოზიცია - მკვლევარი. პროექტი გადასულია განხილვის მეორე ეტაპზე.

 

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

16.09.2021              

Radioactive Iodine Treatment for Thyroid Cancer and for Hyperthyroidism, Florence Nightingale Hospitals

 

04-07.09.2021        

43rd Annual Meeting of the European Thyroid Association, virtual

 

03-05.09.2021       

Inspire to Aspire ESE Young Endocrinologists and Scientists' annual meeting

 

01.07.2021             

SGLT2i in CKD: How to overcome clinical inertia? The European Board for Accreditation in Cardiology (EBAC)

 

13.05.2021              

Good Clinical Practice, NIDA Clinical Trials Network

 

22.06.2021              

Modern Type 2 Diabetes Care: Why SUs remain a cornerstone

 

09.05.2021             

Intensive Course in Dieticien and Nutriticion,International Center for Continuing Professional Education, school of nutritionists

 

16-17.01 2021        

ენდოკრინოლოგია COVID-19 ეპოქაში GAEM/ESE

 

22-24.10 2020         

EndoBridge 2020, ESE

 

09–10 2020             

კლინიკური მენეჯერის გადამზადების კურსი, მედიცინის სკოლა, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი

 

04-07.10 2020         

88th European Atherosclerosis Society Congress

 

21-25.09 2020         

56th annual meeting of EASD

 

10-13.09 2020       

IGCS xDigital annual Global Meeting International Gynecologic Cancer Society (IGCS)

 

27.05.2020             

Thyroid Update 2020 Current Challenges in Thyroidology

 

16.05.2020             

Thyroid Update 2020 Current Challenges in Thyroidology

 

16.05.2020             

Multidisciplinary Webinar – Covid 19 impact on the management of multi- morbid patients

 

15.05.2020             

Inositols in Polycystic Ovary Syndrome an overview on the advances, international webinar

 

13-15.11.2019       

Advantage Health   Care   India   2019, Hosted Delegate, Greater Noida, India

 

15-17.10.2019       

12th World Medical Tourism & Global Healthcare Congress, Hosted Foreign Buyer, Abu Dhabi, UAE

 

26.10.2019             

ბიომედიცინის თანამედროვე გამოწვევები, ბათუმი, საქართველო

 

7-10.09.2019          

42nd Annual Meeting of the European Thyroid Association, ბუდაპეშტი, უნგრეთი

 

27-28.07.2019       

„ნუტრიციოლოგია“ კვალიფიკაციის გრძელვადიანი პროგრამა

 

27-28.07.2019       

„პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლების თანამედროვე მეთოდი -PBL” საგრანტო პროგრამის  „Establishment of the Supra-Regional Network of the National Centers in Medical Education, focused on PBL and Virtual Patients” ფარგლებში, ბათუმი, საქართველო

 

14-25.07.2019       

 XVIII პოლიპროფილური სამედიცინო კონფერენცია - კლინიკური პრაქტიკის საერთაშორისო სტანდარტები, ჩაქვი, საქართველო

 

25-26.05.2019        

საერთაშორისო კონფერენცია გერიატრიულ ენდოკრინოლოგიაში, თბილისი, საქართველო

 

22.02.2019              

შაქრიანი დიაბეტი ტიპი 2-ის მართვის თანამედროვე ასპექტები

 

21-23.11.2018       

EAS Advanced Course – Clinical Excellence in Lipidology, ბუქარესტი, რუმინეთი

 

08-11.11.2018       

ESE Postgraduate Training Course on Endocrinology, Diabetes and Metabolism, მინსკი, ბელარუსი

 

16-23.07.2017       

XIII პოლიპროფილური სამედიცინო კონფერენცია, კლინიკური პრაქტიკის საერთაშორისო სტანდარტები, ჩაქვი, საქართველო

 

30-02.08.2017       

6th Batumi International School-Seminar “Actual Issues of Biomedicine.”

 

16.04.2016             

ახალი იმუნოთერაპიული ტენდენციები ალერგიების მკურნალობაში: პერიფერიული ტოლერანტობის ინდუქცია, ანტიჰისტამინები მედიცინის სამსახურში

 

12-14.03.2015        

VI Ukrainian EASD Postgraduate Course, კიევი, უკრაინა

 

14.11.2014              

შაქრიანი დიაბეტი ტიპი 2-ის მართვის თანამედროვე ასპექტები, თბილისი, საქართველო

 

15-19. 09.2014        

50th Annual Meeting of the EASD, ვენა, ავსტრია

 

06-07.06.2014         

Adrenal Tumors: advances in diagnosis and treatment,  სანქტ-პეტერბურგი, რუსეთი

 

23-27.09. 2013        

49th Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes (EASD),  ბარსელონა, ესპანეთი

 

18-20. 03  2013      

5th International Congress on Prediabetes and the Metabolic syndrome, ვენა, ავსტრია

 

18.03.2013              

Targeting obesity, translating early weight loss into long-term benefits, EACCME, ვენა, ავსტრია

 

14-15.05.2012       

«Открытия в диабетологии» международный мастер-класс, მინსკი, ბელარუსი

 

 

უცხო ენების ცოდნა:
 • ინგლისური ენა   - თავისუფლად
 • რუსული ენა        -   თავისუფლად
 • ფრანგული ენა    -   DELF B2
 • გერმანული ენა   - ლექსიკონით
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

საოფისე პროგრამები - თავისუფლად

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა