საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი

სტომატოლოგიის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: თინათინი გორგილაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასისტ. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 13.03.1978
მისამართი: ბათუმი ხარიტონ ახვლედიანი14
ელ-ფოსტა: gorgiladzet5@gmail.com
ტელეფონი: 597734497
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ექიმი სტომატოლოგი
განათლების მიმართულება, დარგი: სტომატოლოგია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: მედიცინის დოქტორი 2009-2017 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო
განათლების მიმართულება, დარგი: მედიცინა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: 1995-2000 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი კვალიფიკაცია - ექიმი სტომატოლოგი
განათლების მიმართულება, დარგი: 2009-2017 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის დოქტორანტი სადოქტორო თემა: „სეროტონინერგული სისტემის როლი მტკივნეული აფერენტაციის რეგულაციაში“.
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

თერაპიული, ორთოპედიული , ბავშვთა სტომატოლოგია.„სეროტონინერგული სისტემის როლი მტკივნეული აფერენტაციის რეგულაციაში“.

სამუშაო გამოცდილება:

2001-2002 წწ- ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო და ჯანდაცვის ფაკულტეტის სტომატოლოგიის დეპარტამენტის მოწვეული მასწავლებელი.

2022-2023 წწ- ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო და ჯანდაცვის ფაკულტეტის სტომატოლოგიის დეპარტამენტის  უფროსი მასწავლებელი.

2001 წ 28.02-დან 2004 წ 30.12-მდე- აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლიკლინიკის ექიმი-სტომატოლოგი.

 2005 წ.  16.05-დან  2007 წ. 01.04-მდე- სსიპ-საქართველოს შსს ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს პოლიკლინიკის ექიმი- სტომატოლოგი.

2005 წ.  16.05-დან  2007 წ. 02.11-მდე-  შ.პ.ს სტომატოლოგიური კლინიკა "დენტა-ლუქსი"-ს ექიმი-სტომატოლოგი (თერაპევტი)

2007 წ.25.07-დან დღემდე- ი.მ თინათინ გორგილაძე სტომატოლოგიური კლინიკა "სმაილ-დენტის"ექიმი (თერაპევტი, ორთოპედი, ბავშვთა სტომატოლოგი).

2020წ/01/10- 2021/30/04 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის "თერაპიული სტოიმატოლოგია" სარეზიდენტო პროგრამის კლინიკურ მოდულებზე პასუხისმგებელი პირი.

2023.05.01- შ.პ.ს დენტა ლუქსის კლინიკაში ალტერნატიული დიპომისშემდგომი სარეზიდენტო პროგრამის თერაპიული სტომატოლოგიის ხელმძღვანელი.

 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. T.GORGILADZE; E. MUJIRI; არაფორმირებულ მუდმივ კბილებში ტრავმული პულპიტების დროს ბიოაქტიური მასალის "ბიოდენტინის'გამოყენება. Journal Of Experimental And Clinical Medicine N3 2023
 2. მარიამ გოგოტიშვილი, თინათინ გორგილაძე, მზია ბაქრაძე, ფრიდონ ჯაფარიძე- რბილი ქსოვილების მოცულობის როლი პერიიმპანტიტების განვითარებაში- Journal Of Experimental And Clinical Medicine N3 2023
 3. Kraveishvili N; Kvaratskhelia E; Surmava S; T.Gorgiladze, Abzianidze E- DNA methylation status of interspersed repetitive sequences in patients with migraine- Journal of international medical Research V5(2) 1-11 2023/02
 4. Nino Lomtatidze;Marina Gvianidze; Irina Nakashidze;Ia Davitadze;T. Gorgiladze. -THE INFLUENCE OF THE ATMOSPHERE AIR POLLUTION ON THE HEALTH OF POPULATION AND THE PREVENTION MEASURES. Proceedings of the Georgian National Academy of Sciences V48, 15-20 2022/06
 5. Mujiri E; T.Gorgiladze, EFFICIENCY OF ANTIMICROBIAL THERAPY IN TREATMENT OF REVERSIBLE PULPITIS BY THE BIOLOGICAL METHOD. -Journal Of Experimental And Clinical Medicine N6 1-4 2022/06
 6. N. Kraveishvili, M.Kvintradze; S.Surmava; M,Zarandia. T.Gorgiladze. -DNA methylation status of interspersed repetitive sequences  and pro-inflammatory cytokines in. - uropean journals of Human Genetics, Volume 28, 750/P20. 46A. 2020/12
 7. Elene Abzianmidze,  Eka Kvaratskhelia,  Maia Zarandia, Merab Kvintradze, Merab Tsagareli, Tinatin Tkemaladze, Tinatin Gorgiladze,  Nana Tsiklauri, Gulnazi Gurtskaia, Marina Devdariani. METHYLATION STATUS OF IL-1β AND TNF-α GENES  IN INFLAMMATORY PAIN MODEL Proc. Georgian Nat. Acad. Sci., Biomed. Series, 2020, vol. 46, No 3-4.
 8. Gorgiladze T. Nozadze I. Abzaianidze E. Tsagareli M. Non-Steroidal Ani-Inflanmmatori Drugs s Antinociception Mediated by the Opiodi Mechanizm in the Nucleus Raphe Magnus. Georgian Medical Newus No 4(265) 2017
 9. Gorgiladze T. Gurtskaia G. Nozadze I. Abzaianidze E. PARMACOLOGICAL EVIDENCE FOR THE MODULATION OF NOCICEPTION BY NUCLEUS RAPHE MAGNUS. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე. ბიომედიცინის სერია. 2017 №3-4. ტომი 43
 10. Gorgiladze T. Partskhaladze G. Nozadze I. Pain Modulation By Interaction of Opioids and Several Neurotransmitters in the pain matrix structures.
 11. ე.აბზიანიძე, თ.გორგილაძე, თ.ტყემელაძე.  ე.კვარაცხელია, ბ.ფარცხალაძე, მ.სულაშვილი, ი.,ნოზაძე, მ.ცაგარელი. ოპოიოდებისა და ზოგიერთი ნეიროტრანსმისტერის ურთიერთქმედების ეფექტები ვირთაგვების ამგიდალას ცენტრალურ ბირთვში. საქართველოს ივ.ბერიტაშვილის ფიზიოლოგთა საზოგადოება.  მესამე ეროვნული ყრილობა მიძღვნილი საქართველოს ფიზიოლოგთა საზოგადოების დაარსების 75 წლისთავისადმი 26-28 სექტემბერი 2013.
 12. ე.აბზიანიძე, თ.გორგილაძე, თ.ტყემელაძე. ოპოიოდებისა და ზოგიერთი ნეიროტრანსმისტერის ურთიერთქმედების ეფექტები ვირთაგვების ამგიდალას ცენტრალურ ბირთვში. სამეცნიერო კონფერენციის შრომათა კრებული. ლ.ა.ორბელის სახელობის ფიზოლოოგიის ინსტიტუტი. სომხეთის ლ.ა.ორბელის სახელობის ფიზიოლოგთა საზოგადოება. 2012. ერევანი
 13. Abzaianidze E. Gorgiladze T. V.Berishvili, Tkemaladze T. Tsagareeli M. The rostral ventral  medulla contributes to the production of antinociception in pain. Kartvelishvili K. Gurtskaia G.  European Neuropsychopharmacology Congress 3-4 septemnber 2011. Paris, France
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

ბათუმი. საქართველოს სტომატოლოგთა ასოციაცია  2005 1-3 ივლისი საერთაშორისო სტომატოლოგიური კონგრესი

ბათუმი. სართაშორისო სტომატოლოგთა განვითარების ცენტრი ივოკლარ ვივადენტის ორგანიზებით  03.03.2012.

ბათუმი  დენსტალის მიერ ორგანიზებული  მასტერკლასი თემაზე  ფრონტალურ და საღეჭ კბილებზე ფუნქციონალური ესთეთიკის შექმნა.04. 11. 2016.

თბილისი,, კავოს დღეები კავკასიაში2015 " 15,16, 17 2015

ბათუმი.   საქართველოს სტომატოლოგთა ასოციაცია  2006 6-8ივლისი საერთაშორისო სტომატოლოგიური კონგრესი

ბათუმი.   საქართველოს სტომატოლოგთა ასოციაცია  2010 9-10ივლისი საერთაშორისო სტომატოლოგიური  VI კონგრესი

თბილისი . დიმიტრი კომპანტიეს კურსი ,, ადჰეზიური რესტავრაციები" 8-9 დეკემბერი 2018.  მეგობარ სტომატოლოგთა კლუბი

ბათუმი. საქართველოს სტომატოლოგთა ასოციაცია  2009 10-11ივლისი საერთაშორისო სტომატოლოგიური  კონგრესი .

თბილისი. საქართველოს ბავშვთა სტომატოლოგთა ასოციაცია  . საქართველოს ბავშვთა სტომატოლოგთა ასოციაციის I კონგრესი . 12.11.2017.

ბათუმი. ქართულ-გერმანულიკონფერენცია დურ დენტალის ორგანიზებით . 14.11.2018.

ავსტრია  ვენა .ვენის საერთაშორისო ბავშვთა სტომატოლოგთა კონგრესი. 18.05.2019.

ავსტრია ვენა . ვენის ბავშვთა სტომატოლოგთა კონგრესი . 12-13  05 2017.

უკრაინა კიევი ბავშვთა სტომატოლოგთა საერთაშორისო II კონგრესი . 27-29 04 .2018.

თბილისი თსსუ ადამიანის გენომი და ჯანმრთელობა - პირველი საერთაშორისო კონფერენცია.19-20.05 2018

ბათუმი. საქართველოს სტომატოლოგთა ასოციაცია  2005 1-3 ივლისი საერთაშორისო სტომატოლოგიური კონგრესი

ბათუმი. სართაშორისო სტომატოლოგთა განვითარების ცენტრი ივოკლარ ვივადენტის ორგანიზებით  03.03.2012.

ბათუმი  დენსტალის მიერ ორგანიზებული  მასტერკლასი თემაზე  ფრონტალურ და საღეჭ კბილებზე ფუნქციონალური ესთეთიკის შექმნა.04. 11. 2016.

თბილისი,, კავოს დღეები კავკასიაში2015 " 15,16, 17 2015

ბათუმი.   საქართველოს სტომატოლოგთა ასოციაცია  2006 6-8ივლისი საერთაშორისო სტომატოლოგიური კონგრესი

ბათუმი.   საქართველოს სტომატოლოგთა ასოციაცია  2010 9-10ივლისი საერთაშორისო სტომატოლოგიური  VI კონგრესი

თბილისი . დიმიტრი კომპანტიეს კურსი ,, ადჰეზიური რესტავრაციები" 8-9 დეკემბერი 2018.  მეგობარ სტომატოლოგთა კლუბი

ბათუმი. საქართველოს სტომატოლოგთა ასოციაცია  2009 10-11ივლისი საერთაშორისო სტომატოლოგიური  კონგრესი .

თბილისი. საქართველოს ბავშვთა სტომატოლოგთა ასოციაცია  . საქართველოს ბავშვთა სტომატოლოგთა ასოციაციის I კონგრესი . 12.11.2017.

ბათუმი. ქართულ-გერმანულიკონფერენცია დურ დენტალის ორგანიზებით . 14.11.2018.

ავსტრია  ვენა .ვენის საერთაშორისო ბავშვთა სტომატოლოგთა კონგრესი. 18.05.2019.

ავსტრია ვენა . ვენის ბავშვთა სტომატოლოგთა კონგრესი . 12-13  05 2017.

უკრაინა კიევი ბავშვთა სტომატოლოგთა საერთაშორისო II კონგრესი . 27-29 04 .2018.

თბილისი თსსუ ადამიანის გენომი და ჯანმრთელობა - პირველი საერთაშორისო კონფერენცია.19-20.05 2018

GEMEINSCHAFSTAGUNG DER OCMR UND DES JWKK 2019- 18.05.2019

3 rd international Congress of Georgian Pediatric Dentistry Association- 03.11.2019

"სტომატოლოგიური მომსახურებასთან ასოცირებული ინფექციების პრევენცია და კონტროლი"  10.06.2020

2022 TRENDS AND UPDATES IN ENDODONTICS 05.11.2022

4 rd international Congress of Georgian Pediatric Dentistry Association 06.11.2022

FLOW-technique and injection technique of dental restoration -10.07.2022

" შეფასების ახალი მეთოდები სამედიცინო განათლებაში /OSCE, OSPE/"-10 სთ. 10.06.2020

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

ბათუმი  დენსტალის მიერ ორგანიზებული  მასტერკლასი თემაზე  ფრონტალურ და საღეჭ კბილებზე ფუნქციონალური ესთეთიკის შექმნა.04. 11. 2016

.ბათუმი  დენსტალის მიერ ორგანიზებული  მასტერკლასი თემაზე  ფრონტალურ და საღეჭ კბილებზე ფუნქციონალური ესთეთიკის შექმნა.04. 11. 2016.

"სტომატოლოგიური მომსახურებასთან ასოცირებული ინფექციების პრევენცია და კონტროლი"  10.06.2020

" შეფასების ახალი მეთოდები სამედიცინო განათლებაში /OSCE, OSPE/"-10 სთ. 10.06.2020

უცხო ენების ცოდნა:

ქართული- მშობლიური

რუსული-კარგად

ინგლისური-A1

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft Word, Microsoft Exell, Internet Explorer, power point

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა