საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და მტკიცებითი მედიცინის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: გივი ცეცხლაძე
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
დაბადების თარიღი: 15/10/1956
მისამართი: ქ. ბათუმი, დიმიტრი თავდადებულის ქ. 50/52; III სადარ. ბინა 125;
ელ-ფოსტა: givi.tsetskhladze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 577 497797
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: ქირურგია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ზოგადი ქირურგი
განათლების მიმართულება, დარგი: მედიცინა, სამკურნალო საქმე
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

      ქირურგია,  ელენთის ტრავმული დაზიანების ქირუ­რ­გი­ული მკურნალობა;

სამუშაო გამოცდილება:

2018  წლის თებერვლიდან   დღემდე საერთაშორისო საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი ,ქ. ბათუმი, გენერალ ა. აბაშიძის ქ. N 14, ქირურგი, ონკოლოი, ქირურგიული პროფილის პაციენტების გამოკვლევისა და მკურნალობის პროცესების მართვა

2017  წ. ავთანდილ ყამბარაშვილლის კლინიკა, ქ. თელავი, ქირურგიული მიმართულების ხელმძღვანელი, ქირურგიული პროფილის პაციენტების გამოკვლევისა და მკურნალობის პროცესების მართვა     

2014 წლიდან დღემდე  -  შ.პ.ს. სამედიცინო ცენტრი „სანიტასი“ - ქირურგი;

2012 წლიდან  დღემდე  -  შ. პ. ს. „ჯეოჰოსპირალსი“  - ქირურგი;

2011 -2013 - შ. პ. ს. „ჯეოჰოსპიტალსი“  ქ. თბილისი.  -  საავადმყოფოთა ქსელი. ფილიალის ქირურგიული სამსახურის უფროსი;

2010  - 2011   - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის საბაზისო მედიცინის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი;

2008 – 2010  - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის ჯანდაცვის ფაკულტეტის  დეკანი;

2003 წლიდან  დღემდე   -    ბათუმის  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის  სრული პროფესორი;

1996  - 2003   - შოთა  რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოცენტი;

1994 – 1996  - შოთა რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის კერძო ქირურგიის კათედრის  უფროსი მასწავლებელი;

1993 – 1994  - შოთა რუსთაველის  დამოუკიდებელ  უნივერსი­ტეტის კერძო ქირურგიის კათედრის უფროსი მასწავლებელი;

1992  - 1993 -  შოთა რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსი­ტეტის ზოგადი ქირურგიის კათედრის უფროსი მასწავლებელი;

2007-2008  - შ. პ. ს. უნივერსიტეტი „საქართველო“ მოწვეული პროფესორი;

2004 – 2006  - ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფოს დირექტორი;

2004 – 2004  - აჭარის ა.რ. შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი;

1996  - 2004  - აჭარის ა.რ. ჯანდაცვის სამინისტროს მთავარი ქირურგი;

1983 – 2006  -  ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფოს ქირურგი;

1982 – 1986  - ბათუმის სამედიცინო სასწავლებელი - ქირურგიის პედაგოგი;

1982 – 1983  - ბათუმის №1 საავადმყოფოს ტრავმპუნქტი, ტრავმატოლოგი;

1981 – 1982 - ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს ექიმი - ინტერნი;

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 
1. РОЛЪ И МЕСТОВИРТУАЛЪНОЙ КТ-КОЛОИОСКОПИИВ КОМПЛЕКСНОЙ ЛУЧЕВОЦ ДИАГНОСТИКЕ ЗАВОЛЕВАИИЙ ТОЛСТОЙ КИШКИ.   თანდილავა ი. ურუშაძე ო. ცეცხლაძე დ. ფუტკარაძე მ. ჯორჯიან მედიკალ ნიუსი, N9 (306), 5-9.  2020.09 
 
2. ელენთის ტრავმული დაზიანებების ქირურგიული მკურნალობის საკითხისათვის.  ზ.ჩომახაშვილი,ნ.ზოსიძე,რ.ბოლქვაძე, ლ.ქათამაძე. ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა, N1, 68-70. 2018.01
 
3. ლიტრეს ჩაჭედილი თიაქარი-ინტრაოპერაციული დიაგნოზი და მკურნალობა(კლინიკური შემთხვევა)  დ.ბუთხუზი,დქაჯაია. გ.ტატიშვილის საქართველოს ქირურგიის მაცნე, N1(5), 52-54.  2018.01
 
4. კლინიკური ანატომია -  გ. ცეცხლაძე,   (ზ. ჩომახაშვილი, ნ. ზოსიძე);   გამომცემლობა -  „ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“ - ბათუმი 2014 წ
5. მუცლის ღრუს ორგანოთა დაავადებების სასწრაფო გადაუდებელი ქირურგია -გ. ცეცხლაძე;  (ზ. ჩომახაშვილი)  გამომცემლობა - ,, ბათუმის  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“ - ბათუმი 2013 წ.
6. К.Кашибадзе, Э. Диасамидзе, Г.Цецхладзе - Наш опыт лечения паховых грыж -„Georgian Medical News’ Tbilisi-New-york 2009, 6(171), 7-9, ISSN 1512-0112;
7. К.Кашибадзе, Э. Диасамидзе, Г.Цецхладзе - Эффективность использования сетчатого эндопротеза в лечении грыж передней брюшной стенки -„Georgian Medical News’ Tbilisi-New-york 2009, 6(171), 10-12, ISSN 1512-0112;
8. K.Kashibadze, G. Tsetskhladze – Radical surgical treatment of gastric cancer complicated by bleeding – Collection of works of the medical students and doctors of the black sea region. Batumi 2009. 3-6. ISSN 1987-7552;
9. კ. ქაშიბაძე, ა. ბერიძე, გ.ცეცხლაძე, ი. ნაკაშიძე - ეპერზიული სინდრომის დამოკიდებულება ნაწლავის სხვადასხვა ხანგრძლივობის პროგრამირებულ მწვავე იშემიაზე - “International conference: from uncommon cases to global issues”,  სამეცნიერო შრომათა კრებული. თბილისი 2005, 68,  ISSN 99928-76-36-0;
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. საქართველოს მცირე ინვაზიურ ქირურგთა ასოციაციის I კონგრესი. თბილისი,  საქართველო.  2008.

2. საქართველო-ისრაელის I საერთაშორისო სამეცნიერო კონგრესი ქირურგიის  აქტუალურ საკითხებზე „მეცნიერულ-პრაქტიკული ურთიერთობების ახალი ჰორიზონტები“. თბილისი-ბათუმი, საქართველო. 2007.

3. „კუჭ-ნაწლავის ეროზიულ-წყლულოვანი დაავადებანი (პეპ­ტი­ური წყლული, ანთების საწინააღმდეგო არასტეროიდული პრეპარატებით გამო­წვეული წყლული, სტეროიდული წყლული, სტრესული წყლული)“ სერთიფიკატი, აკრედიტაციის № 2005135;  2006 წ. ივლისი. საქართველოს გასტროენტეროლოგთა და ჰეპატოლოგთა ნა­ც­ი­­ონალური ასოციაცია;

4. „ჰეპატოენცეფალოპათია - დიაგნოსტიკა და მკურნალობა“ სერთიფიკატი, აკრედიტაციის - № 2005101. 2006 წ. თებერვალი. საქართველოს გასტროენტეროლოგთა და ჰეპატოლოგთა ნა­ცი­ონალური ასოციაცია;

5. „საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და ჯანდაცვის ორგანი­ზაცია სახელმწიფო სერთიფიკატი - №033868. 2005 წ.მარტი. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო. სპეციალობა;

6. „საზოგადოებრივი ჯანდაცვა - ახალი აზროვნება, პირველადი ჯანდაცვის მუშაობის ძირითადი ასპექტები“. სერთიფიკატი -  №096. 2005 წ. დეკემბერი. ქ. თბილისი. სტუდენტთა და განათლების მუშაკთა სამკურნა­ლო-პროფილაქტიკური ცენტრი;

7. „თანამე­დ­როვე მოლეკულური მორფოლოგიური მეთოდები ავადმყოფთა ადრეულ დიაგ­ნოს­ტიკაში“ სერთიფიკატი, აკრედიტაციის - №2003034. 2005 წ.დეკემბერი. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი;

8. „გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომისა და ყაბზობის ფა­ქ­ტ­ებზე დამყარებული მკურნალობა“ სერთიფიკატი, აკრედიტაციის - № 2005095. 2005 წ.სექტემბერი. საქართველოს გასტროენტეროლოგთა და ჰეპატოლოგთა ნა­ც­ი­­ონალური ასოციაცია;

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. ახალი მიმართულებები რადიოლოგიასა და ინერვენციულ მედიცინაში.  2007
 2. ტკივილის მართვა პალიატიურ მზრუნველობას დაქვემდებარებულ პაციენტებში.  2007
 3. Certificate of Attendance 8th meeting of European Venous Forum.  2007 Istanbul
 4. პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებების ფინანსური მენეჯმენტი თბილისი 2006
 5. საზოგადოებრივი ჯანდაცვა-ახალი აზროვნება; პირველადი ჯანდაცვის ძირითადი ასპექტები. თბილისი 2006
 6. ქრონიკული ვენური უკმარისობა მისი ადრეული გამოვლინებიდან ტროფიულ წყლულამდე. თბილისი 2006
 7. მსხვილი ნაწლავის ანთებით- დისტროფიული დაავადებები. თბილისი 2006
 8. კიდურების კრიტიკული იშემიის ეტიოლოგია, პათოგენეზი, დიაგნოსტიკა და მკურნალობა  თბილისი 2006
 9. დაბალინტენსიური ლაზეროთერაპია, როგორც სარეაბილიტაციო ტექნოლოგია პრაქტიკულ მედიცინაში თბილისი 2006
 10. პირველადი ჯანდაცვის მართვის საინფორმაციო სისტემა. თბილისი 2006
 11. კუჭ-ნაწლავის ეროზიულ-წყლულოვანი დაავადებები  2006
 12. მძიმე სეფსისისა და სეპტიური შოკის მართვის გაიდლაინი 2006  
 13. თანამედროვე  ტექნოლოგიები ლაბორატორიულ მედიცინაში  ბათუმი 2006
 14. Right to health under international human rights law and Georgian law.  Batumi 2006
უცხო ენების ცოდნა:

რუსული კარგად,   ინგლისური (ლექსიკონის დახმარებით)

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft Word,  Microsoft excel, Power point, Internet Explorer

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა