საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი

ბიოლოგიის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: დავით ბარათაშვილი
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: ბიოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
დაბადების თარიღი: 1949 8 მარტი
მისამართი: ხიმშიაშვილის ქ. # 9, ბ. 81 ბათუმი 6010.
ელ-ფოსტა: baratashvili.daviti@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 593-32-81-84
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი/ბიოლოგია/გენეტიკა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი
განათლების მიმართულება, დარგი: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი/ბიოლოგია/გენეტიკა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიოლოგიის მასწავლებელი
განათლების მიმართულება, დარგი: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი/ბიოლოგია
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

გარემოს რადიაციული და გენეტიკური მონიტორინგი

სამუშაო გამოცდილება:
2014 -დან  დღემდე  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო 
მეცნიერებათა  და  ჯანდაცვის ფაკულტეტის ბიოლოგიის დეპარტამენტის   პროფესორი.
2014 - დან დღემდე შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო 
მეცნიერებათა  და  ჯანდაცვის ფაკულტეტის ბიოლოგიის დეპარტამენტის  ხელმძღვანელი.
2010-2014   შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა  და  ჯანდაცვის ფაკულტეტის ბიოლოგიის დეპარტამენტის  სრული პროფესორი.
2010-2013   შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო 
მეცნიერებათა  და  ჯანდაცვის ფაკულტეტის ბიოლოგიის დეპარტამენტის   ხელმძღვანელი.
2009-2010 შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბიოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი.
2006-2009  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და მედიცინის ფაკულტეტის ბიოლოგიის დეპარტამენტის სრული პროფესორი.
2004-2006  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და მედიცინის ფაკულტეტის ბოლოგიის კათედრის პროფესორი.  
1999-2003  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და მედიცინის ფაკულტეტის ბიოლოგიის კათედრის  დოცენტი.
1993-1998  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და მედიცინის ფაკულტეტის ბიოლოგიის კათედრის  უფროსი მასწავლებელი.
1992-1993 შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და მედიცინის ფაკულტეტის ბიოლოგიის კათედრის  მასწავლებელი.
2006-2009  სსიპ ბათუმის ბოტანიკური ბაღის სელექციისა და მცენარეთა დაცვის განყოფილების გამგე.
1990-2006 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ბათუმის ბოტანიკური ბაღის სელექციისა და მცენარეთა დაცვის განყოფილების გამგე.
1985-1990 სუბტროპიკული ნაყოფის შენახვისა და გადამუშავების სამეცნიერო კვლევითი და ექსპერიმენტულ-საკონსტრუქტურო ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი.
1973-1985 ჩაისა და სუბტროპიკულ კულტურათა საკავშირო სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის (ოზურგეთი, ანასეული) ჯერ უფროსი ლაბორანტი, ხოლო შემდეგ უმცროსი და უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი.
1972-1973 სამხედრო საზღვაო ფლოტი (ქ. სევასტოპოლი) – მატროსი.
1971-1972 ხულოს რაიონის გელაურის 8-წლიანი სკოლის ქიმია-ბიოლოგიის მასწავლებელი.
 
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. THE STUDY OF VDR FOKI rs2228570 SNP IN AUTOIMMUNE THYROIDITIS. Salome Glonti1, Nino Kedelidze1, Irine Kalandadze2,3, Megi Inaishvili1,4, Nana Tchelidze1, Rajneesh Khurana1, Aleena. Parveen Shaikh1, Davit Baratashvili1, Givi Tsetskhladze1, David Dzneladze2,3, Irina Nakashidze1*.1Batumi Shota Rustaveli State University, Batumi, Georgia. 2Ivane Beritashvili Center of Experimental Biomedicine, Tbilisi, Georgia. 3Tbilisi Humanitarian Teaching University, Tbilisi, Georgia. 4LTD Health, Batumi, Georgia. GEORGIAN MEDICAL NEWS No 4 (337) 2023
 2. Аутоиммунный тиреоидит в разных возрастных группах и репродуктивном возрасте на примере населения Аджарии Н.Г. Челидзе1 , С.З. Глонти1,2, Д.Ш. Бараташвили1 , Н.О Кеделидзе1 , Д.Ю. Унгиадзе1,3, И.И. Накашидзе1 АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЯ РЕПРОДУКЦИЯ Включен в перечень ведущих рецензируемых журналов и изданий ВАК 2022 • том 16 • № 1 OBSTETRICS, GYNECOLOGY AND REPRODUCTION 2022 Vol. 16 No 1 www.gynecology.su Данная интернет-версия статьи была скачана с сайта http://www.gynecology.su. Не предназначено для использования в коммерческих целях. Информацию о репринтах можно получить в редакции. Тел.: +7 (495) 649-54-95; эл. почта: info@irbis-1.
 3. Bioactive Compounds and Antioxidant Activity of Feijoa (Feijoa Sellowiana Berg) Cultivated in Subtropical Zones of Georgia Davit Baratashvili1 , Maria Vanidze2 , Nino Kedelidze1 , Aleko Kalandia2 , Indira Djafaridze2 , Nino Lomtatidze1 , Irina Nakashidze1 , Maria Rachele Ceccarini3 , Tommaso Beccari3* Progress in Nutrition 2022; Vol. 24, N. 1: e2022024 DOI 10.23751/pn.v24i1.12029.
 4. ნანა ჭელიძე, სალომე ღლონტი, დავით ბარათაშვილი აუტოიმუნური თირეოიდიტის გავრცელების თავისებურება აჭარის მოსახლეობაში საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო Doi: https://doi.org/10.52340/jecm.2022.06.016.
 5. Tchelidze N. Baratashvili D., Glonti S., Kedelidze N., Nakashidze I. The  Autoimmune thyroiditis  in the different aged group: on the example of Adjara Population”, (EResearch paper)   Current Trends in Biotechnology & Pharmacy.   https://www.scopus.com/sourceid/17300154738   In Press 2022
 6. Baratashvili Davit, Glonti Salome, Kedelidze Nino, Nakashidze Irina. In Press The  Autoimmune thyroiditis  in the different aged group: on the example of Adjara Population”, (EResearch paper)   Current Trends in Biotechnology & Pharmacy  https://www.scopus.com/sourceid/17300154738
 7. N. Tchelidze, S. Glonti, D. Baratashvili, N. Kedelidze THE VITAMIN D AND AUTOIMMUNE THYROIDITIS IN PEDIATRIC AGE ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა ISSN 1512-0392 DOI: https://doi.org/10.52340/jecm.2021.553  No. 1 (2021): ISSUE 5-6,
 8. Memarne G., Khalvashi N., Gabaidze M., Baratashvili D., Kalandia A., Vanidze M., Kartsivadze I. Results of the biochemical study of mandarin (Citrus reticulata Blanco) mutants. Indian Journal Of Agricultural Research. Article No: A-591. https://arccjournals.com/ArticleStatus?articleId=A-591 2021
 9. Khalvashi N., Memarne G., Baratashvili D., Kedelidze N.. Gabaidze M., Gorjomeladze I. Results of Monitoring and Evaluation of Mandarin Plantations Damaged by Frost in Georgia. Publisher: RS Global. ISBN 978-83-961179-1-5. 2021
 10. Jakeli J., Baratashvili D., Goguadze B ARAUCARIA    ANGUSTIFOLIA    (BERTOL.)    KUNTZE    AND ARAUCARIA ARAUCANA (MOLINA) K. KOCH. IN THE COLLECTION OF BATUMI BOTANICAL GARDEN – EVALUATION OF THE CONSERVATION POSSIBILITY. ACHIEVEMENTS AND PROSPECTS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH. Abstracts of IV International Scientific and Practical Conference Buenos Aires, Argentina 7-9 March 2021
 11. დ.ბარათაშვილი, დ.ქამადაძე. იაპონური კამელიის ატლასი ATIAS OF CAMELLIA JAPONICA დავით ბარათაშვილი დალი ქამადაძე. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ISBN: ISBN978-9941-488-08-5. 2020
 12. ლომთათიძე ნ. ბარათაშვილი დ. ალასანია ნ. ქათამაძე გ.  ღაჭავა ნ.  საკვებ პროდუქტებში მძიმე მეტალების განსაზღვრის შედეგები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები”. შრომები  ტომი YII. თბილისი-თელავი 2020. საქართველოს ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემია. ISSN 1512-1976
 13. ტაბატაძე თ. ბარათაშვილი დ. ლომთათიძე ნ. ქედელიძე ნ. ნაკაშიძე ი. ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების მთავარი ფაქტორები ბათუმისა და ქობულეთის სანაპირო ზოლში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები” შრომები  ტომი YII. თბილისი-თელავი 2020. საქართველოს ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემია. ISSN 1512-1976
 14. Nino Kedelidze, Davit Baratashvili, Nino Lomtatidze, Neli Khalvashi, Giuli Katamadze, Irina Nakashidze. Ecological-genetic monitoring of feijoa forms (Feijoa Sellowiana Berg.) in  western  Georgia. Journal BIOTECHNOLOGY & BIOTECHNOLOGICAL EQUIPMENT 2020.impact factor 1.18. Web of Science. https://www.bioxbio.com/journal/BIOTECHNOL-BIOTEC-EQ
 15. D. Baratashvili, N. Lomtatidze, G. Dumbadze, N. Khalvashi  Impact of Physical Mutagenes on the Male Gametophyte of Tea Plant for its Further Use in Hybridization. International Conference Innovations in science and education ISSN 1805-9961 https://iseic.cz/?lang=en.  ISE RESEARCH INSTITUTE CBU RESEARCH INSTITUTE Prague. 2019
 16. I.Nakashidze, N. Kotrikadze, E. Gogitidze, L. Ramishvili, N. Petrovic, M. Alibegashvili, N. Kedelidze, N. Lomtatidze, M. Koridze, B. Sepiashvilli, D. Baratashvili, S. Ahmad. „Selected Tumor Markers and Sex-Steroid Hormones in Breast Tumors”. The International Journal of Ginecological Canser. IF. https://igcs.org/igcs-2019/. supplement material of the International Journal of Gynecological Cancer. https://www.igcs.org/journal/accessIJGC.html IF. 2.1
 17.  D. Baratashvili, M.Vanidze, N.Qedelize, A.Kalandia, I.Djafaridze, N. Lomtatidze, I.Nakashidze, Maria Rachele Ceccarini,  T. Beccari. Bioactive compounds and antioxidant activity of Feijoa (Feijoa sellowiana berg) cultivated in subtropical zones of Georgia. Journal of Biotechnology. 2019
 18. დ.ქამადაძე, დ.ბარათაშვილი, რ.ჭაღალიძე. მსხლის პერსპექტიული ჯიშები შუახევის მუნიციპალიტეტში. სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. 2019
 19. Baratashvili, D, Nakashidze, I, Kedelidze, N. and Beccari, T.    The Genetic monitoring of natural and agroecosystem. Journal of Biotechnology. 2019
 20. I.Nakashidze, N. Kotrikadze, E. Gogitidze, L. Ramishvili, N. Petrovic, M. Alibegashvili, N. Kedelidze, N. Lomtatidze, M. Koridze, B. Sepiashvilli, D. Baratashvili, S. Ahmad. „Selected Tumor Markers and Sex-Steroid Hormones in Breast Tumors”. The International Journal of Ginecological Canser. IF. https://igcs.org/igcs-2019/. supplement material of the International Journal of Gynecological Cancer. https://www.igcs.org/journal/accessIJGC.html IF. 2.1
 21. D. Baratashvili, N. Lomtatidze, G. Dumbadze, N. Khalvashi. Impact of Physical Mutagenes on the Male Gametophyte of Tea Plant for its Further Use in Hybridization.  International Conference Innovations in science and education https://iseic.cz/?lang=en ISE RESEARCH INSTITUTE CBU RESEARCH INSTITUTE  Prague 2019
 22. David  Baratashvili "ECOLOGICAL AND GENETIC MONITORING OF THE AGRO - AND BIODIVERSITY OF THE COASTAL ZONE OF WESTERN GEORGIA ". Scientific journal Environmental problems".  №3 (4) 2018
 23. Marina Koridze, Davit Baratashvili, Rusudan Khukhunaishvili, Irina Nakashidze, Nina Petrovic, Marina Nagervadze, NatoZosidze, Sophiko Tskvitinidze, Nanuli Kotrikadze & Sarfraz Ahmad. “Hormonal Status and Distribution of the ABO SystemPhenotypicGroups in menopausal and post- menopausal Women with Breast Tumors”(Research Article); Indian Journal of Experimental Biology, JCR IF: 1.475  (Web of science - Clarivate Analytics, Publisher -Scientific  Publishers), Vol. 56, February 2018, pp. 93-100;
 24. Бараташвили Д Микеладзе Д 17 –й международной научной конференции, Экологические Проблемы XXI Века “Результаты Радиоспектрометрического исследования Западной Грузии” 18-19 Мая 2017 Года, стр. 121
 25. ციტრუსოვანთა პლანტაციების მდგომარეობა და რეაბილიტაციის პერსპექტივები. (ხალვაში ნ.,  მესხიძე ა., ქედელიძე ნ.) აგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები. #1(34), თბილისი 2017 წელი, გვ 26-38.  http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream. 
 26. ,,ციტრუსოვანთა პლანტაციების რეაბილიტაციის თანამედროვე ტექნოლოგიები“ (ხალვაში ნ., მესხიძე ა.,  ლომინაძე შ.) მეთოდური მითითებები, თბილისი, 2016 წელი, 148გვ.
 27. ,,რადიაციის მიტოვებული კერების მონიტორინგის შედეგები“ (მ. მიქელაძე, მ. კანდელაკი). საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები: თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა. ქუთაისი, 2016 წელი, გვ. 468-471.
 28. ,,ნარინჯოვანთა ბიოლოგიური მრავალფეროვნება და გენეტიკური  რესურსები საქართველოში“ (ნ. ხალვაში) „გამომცემლობა შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, 2016 წელი, 406 გვ.
 29. „THE BIOLOGICAL PECULIARITIES COLORATION OF THE JAPANESE CAMELLIA FLOWER“ (Dali Kamadadze, Elza Kamadadze, Aleko Kalandia, Mariam Metreveli). International Journal of Current Research Vol. 7, Issue, 07, pp.17683-17688, July, 2015 
 30. ,,Biological Specifics of Male Gametophyte in Feijoa Selloviana Berg'' (Kedelidze, N., Meskhidze, A., Khalvashi, N. and. Nakashidze, I.).  International Journal of Current Research. Vol. 7, Issue 08, pp. 19315-19318, August, 2015.
 31. „ფეიჰოას დასავლეთ საქართველოში გავრცელებული ფორმების ზრდა-განვითარების ბიოლოგიის შესწავლის შედეგები“, (ქედელიძე ნ). საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, თბილისი 2015 . # 34. გვ. 55-59.
 32. „ფეიჰოას ფორმების მრავალფეროვნება დასავლეთ საქართველოში“, (ქედელიძე ნ. ხალვაში ნ.) საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, თბილისი 2015 . # 34. გვ. 132-135
 33. "რაოდენობრივი ნიშნების ცვალებადობა იაპონურ კამელიაში". (ქამადაძე დ)  საქართველოს სოფლის მეურნეობის აკადემიის მოამბე,  2015, # 34. 1.  გვ. 60-63.
 34. „იაპონური კამელიის ჰიბრიდების მრავალფეროვნება აჭარაში“. (ქამადაძე დ.),  საქართველოს სოფლის მეურნეობის აკადემიის მოამბე,  2015, # 34, გვ. 52-54.
 35.  „იაპონური კამელიის ჰიბრიდების ყვავილობა აჭარაში. (ქამადაძე დ.),   საქართველოს სოფლის მეურნეობის აკადემიის მოამბე,  2015,  # 34, გვ. 49-51.
 36. ,,იაპონური კამელიის ფორმათა მრავალფეროვნება აჭარაში”. (ქამადაძე დ.) ბათუმის ბოტანიკური ბაღის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო პრაქტიკული კონფერენციის მასალები. ნაწილი II ,ბათუმი,  2013. 
 37. „Das Golden vlies  und seine volksmedizin heilpflanzen und heilkunde in Georgien“. (Keloglu G. Varshanidze N, Dolidze K, Turmanidze N,Khoridze M, Bakuridze A, Diasamidze V. Geest,) Vechta Printed in Germany. 2013. p. 601. (pp. 6-21). www.Geest-Verlag.de.  
 38. „The distribution of blood group antigens among reproductive, menopause and post¬menopausal women with breast gland tumors“. (Kotrikadze N., Nakashidze I., Diasamidze A., Nagervadze M., Alibegashvili M., Ramishvili L.). Kusadasi - Turkey, “Tubitak”, (Abstract) 2013, pp.147-148.
 39. „Air pollution In Adjara Region“. (Diasamidze I.),  International Caucasian Forestry symposium. Works. International Caucasian Forestry symposium. Works. Artvin. Turkey, (Abstract) 2013. 150p. 
 40. ,,Coastal sand dunes and freshvater ponds in kolkheti threast and needs for conservation“. (Matchutadze I., Bakuradze T., Gvilava M., Bolkvadze B.), Lacoon Habitat and species, human impaqts and ecological effeqts. Mwinyikione Mwinyihija Fditor. nova publisher. New York, 2013. pp. 195-217. www.novapublishers.com
 41. ,,აჭარა–გურიის ჩაის სამრეწველო პლანტაციების რადიოეკოლოგიური მდგომარეობა და მძიმე ლითონებით დაბინძურების მაჩვენებლები“. საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენციის შრომათა კრებული: აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, 2012, გვ. 26-29.
 42. ,,ნარინჯოვანთა კოლექციების თანამედროვე მდგომარეობა საქართველოში“. (ხალვაში ნ.) ბათუმის ბოტანიკური ბაღის მოამბე (საიუბილეო გამოცემა) ტ.34, ბათუმი, 2012. გვ.157-164.
 43. ,,გვარ ხურმის (Diospyros L.) ჯიშების მრავალფეროვნება ბათუმის ბოტანიკურ ბაღში“. (ხალვაში ნ.), ბათუმის ბოტანიკური ბაღის მოამბე (საიუბილეო გამოცემა)  ტ. 34. ბათუმი, 2012. გვ. 164-170.
 44.  „Invasive species of Adjara (South Colches)“ (Diasamidze I.,  Bolkvadze G.),  abstract book of The 8 th European Conference  on Ecological Restoration,   Czech Republic/ 2012, pp.110-111.  
 45. ,,საქართველოს ციტრუსოვანთა ბიოლოგიური მრავალფეროვნება“.საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2011  გვ. 74–78.
 46. „ნარინჯოვანთა გენოფონდის ბიოლოგიური მრავალფეროვნება და თანამედროვე მდგომარეობა საქართველოში“. (ხალვაში ნ.) ჟურნალი სუბტროპიკული კულტურები, ოზურგეთი ანასეული,  # 1-4,  2010, გვ. 27-30.
 47. „ნარინჯოვანთა პერსპექტიული ჯიშები და ფორმები“ (ბროშურა) (ხალვაში ნ.)  ბათუმი. 2010. 36 გვ. 
 48. აქტინიდიის ჯიშობრივი მრავალფეროვნება აჭარაში და სარგავი მასალის შექმნის თანამედროვე ტექნოლოგიები“. (ხალვაში ნ.) შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონფერენციის მასალები. 2010, გვ. 68-70.
 49. ,გრეიპფრუტის (C. paradisiMacf) სამრეწველო განვი-თარების პერსპექტივები საქართველოში“. (ხალვაში ნ.) საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები: „კოლხა 2009 ”აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი 2009. გვ. 255-258.
 50. „ხეხილოვანი  კულტურების  ბიოლოგიური მრავალფეროვნება აჭარაში, მისი შენარჩუნება და რეაბილიტაციის პერსპექტივები“. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმის ბოტანიკური ბაღი. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები ,,აჭარის (სამხრეთ კოლხეთის) ბიოლოგიური მრავალფეროვნება” გამომცემლობა ,,რსუ” ბათუმი, 2009,  გვ. 221-227.
 51. ,,ფეიჰოას კულტურის სამრეწველო განვითარების პერსპექტივები საქართველოში“ (ქედელიძე ნ.) საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები: „კოლხა 2009” აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  ქუთაისი, 2009, გვ. 192-194.
 52. ,,ბათუმის ბოტანიკურ ბაღში ინტროდუცირებული  გვარი კამელიის სახეობათა ზოგადი მორფოლოგიური დახასიათება”. (ქამადაძე დ.) საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები: აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები „კოლხა 2009”,  ქუთაისი, 2009, გვ. 218-221.
 53. ,,ერითროციტული ABO, Rh, Kell, ჯგუფური ანტიგენების ასოციაცია საშვილოსნოს კიბოთი ავადობასთან.“ (ნაკაშიძე ი., დიასამიძე ა., ახვლედიანი ლ.),  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები: „კოლხა 2009” აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  ქუთაისი, 2009, გვ. 108-111.
 54.  საქართველოს ციტრუსოვანთა გენეტიკური რესურსები რეალობა და პერსპექტივები“. (ხალვაში ნ., მესხიძე ა.)   ჟურნალი  სსიპ ბათუმის ბოტანიკური ბაღის მოამბე. ტ.33. 2009, გვ.179-184.
 55.  „ჩაის მცენარის ზოგიერთი ნიშნის დათიშვის გენეტიკური თავისებურებანი ანთროპოგენური ფაქტორებით ზემოქმედებისას“. ქუთაისის ხელოვნებისა და პედაგოგიკის ინსტიტუტთან არსებული პერიოდული საერთაშორისო სამეცნიერო  ჟურნალი ,,ხანძთა”,  2(7) 2009. გვ.118-122.
 56.  „მუტაციური ცვალებადობის თავისებურებანი ჩაის მცენარეში“. გამომცემლობა ,,ბათუმის უნივერსიტეტი”, ბათუმი 2009. 244. გვ. 
 57. კივი (გამრავლებისა და მოვლა-მოყვანის მეცნიერული და პრაქტიკული  რეკომენდაციები). (ხალვაში ნ.)  გამომცემლობა შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, 2009.   52 გვ.
 58. ,,მანდარინის პერსპექტიული ჯიშების ზოგიერთი  ბიოლოგიური  და სამეურნეო თავისებურებანი”. (ლამპარაძე  შ), ჟურნალი სსიპ ბათუმის ბოტანიკური ბაღის მოამბე. ტ. 33. 2009. გვ. 195-198.
 59.  ,,სასარგებლო გამონასკვა და მოსავლიანობა ფორთოხლებში”.(ხალვაში ნ. ქამადაძე დ.) ჟურნალი ბათუმის ბოტანიკური ბაღის მოამბე. ტ. 33. 2009. გვ 199-202.
 60.  ,,მანდარინის კულტურის ჯიშთმონაცვლეობის თანაფარდობის საკითხისათვის”. (ლამპარაძე შ., მემარნე გ.)   სსიპ ბათუმის ბოტანიკური ბაღის მოამბე. ტომი 33, 2009, გვ. 203-206.
 61. „ციტრუსოვანთა ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შენარჩუნება და მეციტრუსეობის რეაბილიტაციის პერსპექტივები აჭარაში“. (ხალვაში ნ.)  საქართველოს სახელმწიფო სასოფლო-სამეურნეო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული, თბილისი, 2008 წ, გვ. 198-200.
 62.  „ბუნებრივი მუტაციური პროცესები ჩაის მცენარეში“. (დოლიძე ქ.)  შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები (საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა სერია), ბათუმი, 2008, ტ. V.  გვ. 88-96.
 63. „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მეციტრუსეობაში არსებული პრობლემები და მისი აღდგენა-განვითარების აქტუალური საკითხები“. (ჯაბნიძე რ. ლამპარაძე შ., გოგიტიძე დ.) საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: „თანამედროვე ტექნოლოგიები და მასალები“, აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  ქუთაისი, 2008.
 64.  ,,კულტურულ მცენარეთა გენეტიკური რესურსები და მათი გამოყენება სოფლის მეურნეობაში“ (ხალვაში ნ.).საქართველოს სახელმწიფო სასოფლო-სამეურნეო უნივერსიტეტის შრომები. თბილისი, 2008 წ, გვ. 
 65.  „The materials about study diseases of gramineous decorative plants on the black sea coast in Adjara“. (Chkhubadze G.,)   First international transcaucasus conference on plan pathology. Tbilisi, Georgia, September. 2008.
 66. ,,აჭარა-გურიის სუბტროპიკული ზონის ბიოცენოზების რადიოეკოლოგიური შესწავლის შედეგები“. (ხალვაში ნ.)  ქუთაისის აკაკი წერეთელის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, 2008, გვ 45-47.
 67. „ბუნებრივი მუტაციური პროცესი ჩაის მცენარეში“.  (დოლიძე ქ.) შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომათა კრებული. 2008. 
 68. ,,ფორთოხლების  (C. sinensisL) ჯიშობრივი მრავალ-ფეროვნება აჭარაში“.  (ხალვაში ნ.) საქართველოს სახელმწიფო სასოფლო-სამეურნეო უნივერსიტეტის შრომები, 2008 წ. გვ. 201-202.
 69.  „Выявлеие редких и исчезающих выдов и сортов плодовых культур и их консервация в Ватумском ботаническом саду“. (Халваши Н. Геладзе Г.) Материалы Межд. науч.конф. централного ботаническом сада НАН Беларуси: ,,Теоритечские и прикладные асректыи нтродукции растении как перспективного направления развития науки и народного хозяйства,, Минск, 2007г.Т.1 ст. 335-336.
 70.  „Видовое и сортовое разнообразие камелии в Батумском ботаническом  саду и на черноморском  побережье Аджарии“. (Камададзе Д.)  Материалы Межд. науч. конф. центрального ботанического сада НАН Беларуси: „Теоретические и прикладные аспскты интродукции растений как перспективного направления развития науки и народного хозяйства”,  Минск, 2007. Т.1 ст. 37-39.
 71.  „К Вопросу изучения и эффективного использования Культуры фейхоа в народном хозяйстве“. (Бараташвили Д.) Межнародна науково-практична конференция, „Наука та практика: иновация, полтава -2007”, 2007.  ст. 8-11.
 72.  „ანთროპოგენური ფაქტორების გარემოზე ზემოქმედების ციტოგენეტიკური თავისებურებანი“. ბათუმის  რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია. ბათუმი. 2007 წ. 
 73.  „Level of  Human Chrionie Conadotropin  at  Tumore  of  Famale“. (L. Akhvlediani,  N. Chikadze, N, Janikashvili,   M.Kartvelishvili,     M. Nagervadze,)  Bullet. of.  the  Georgia  Acad.  of  Sciences, vol. 173,  #1, 2006.
 74.  „Cytogenetik Peculiarities of Mutation Variabilitu of Tea Plant in the Industrial Plantations of Ajara-Guria“ (Alasania. N. Berulava I.)   Region. Bullet. of.  the  Georgia  Acad.  of  Sciences, vol. 173,  #2, 2006, pp. 340-343.
 75.  „მანდარინ კოვანო ვასეს სტერილური ფორმების ფოთლების გამონაწურის ბოიმუტაგენური ეფექტის შესწავლა ხახვის (Allium tistulosum), ფესვების მერისტემულ უჯრედებზე“.  (ქორიძე მ. დიასამიძე ა. ) საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, ტ. 173, #3, 2006.
 76.  „Biomutagenic Peculiarities of Kovano Vace Mandarin“.  (M. Koridze. A. Diasamidze,) Bulletin of the Georgian national academy of sciences 173, Tb. №2, 337-339. march-april.  ISSN 0132-1447. 2006.
 
სამეცნიერო მონოგრაფიები და სახელმძღვანელოები
 
 1. ეკოლოგიური გენეტიკა (სახელმძღვანელო), დ. ბარათაშვილი, მ. ქორიძე.  გამომცემლობა ბსუ 2023 წ.
 2. იაპონური კამელიის ატლასი. დავით ბარათაშვილი, დალი ქამადაძე. გამომცემლობა ბსუ 2019 წ.
 3. ნარინჯოვანთა ბიოლოგიური მრავალფეროვნება და გენეტიკური რესურსები საქართველოში (სამეცნიერო მონოგრაფია). დავით ბარათაშვილი, ნელი ხალვაში. გამომცემლობა ბსუ 2016 წ.
 4. ციტრუსოვანთა პლანტაციების რეაბილიტაციის თანამედროვე ტექნოლოგიები (მეთოდური მითითებები). ნელი ხალვაში, ავთანდილ მესხიძე, დავით ბარათაშვილი, შოთა ლომინაძე. გამომცემლობა ბსუ 2016 წ.
 5. ნარიბჯოვანთა პერსპექტიული ჯიშები და ფორმები (სამეცნიერო და სასწავლო მეთოდური ბროშურა). დავით ბარათაშვილი, ნელი ხალვაში. გამომცემლობა ბსუ 2010 წ.
 6. მუტაციური ცვალებადობის თავისებურებანი ჩაის მცენარეში კვლევის მეთოდებით (დამხმარე სახელმძღვანელო რადიაციულ ეკოლოგიაში). დ. ბარათაშვილი. გამომცემლობა ბსუ 2009 წ.
 7. კივი (გამრავლებისა და მოვლა-მიყვანის მეცნიერული რეკომენდაციები). დ. ბარათაშვილი, ნ. ხალვაში. გამომცემლობა ბსუ 2009 წ. 

 

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. D. Baratashvili; G. Dumbadze. Attended the 3rd International Congress on Engineering and Life Scince-ForesTR "the balance of the life: CARBON " held by Karadeniz Technical University 20-22 September, Trabzon-TURKIYE .
 2. Khalvashi N., Memarne G., Baratashvili D., Kedelidze N.. Gabaidze M., Gorjomeladze I. Results of Monitoring and Evaluation of Mandarin Plantations Damaged by Frost in Georgia. Publisher: RS Global. ISBN 978-83-961179-1-5 XXVIII International Scientific and Practical Conference Social and Economic Aspects of Education in Modern Society Organizer - Scholarly Publisher RS ​​Global Sp. z OO. Venue - Warsaw, Poland. ​​​​​​​WARSAW, 25 APRIL 2021
 3. Nino Kedelidze, Davit Baratashvili, Nino Lomtatidze, Neli Khalvashi, Giuli Katamadze,  Irina Nakashidze. Ecological-genetic monitoring of feijoa forms (Feijoa Sellowiana Berg.) in  western  Georgia. European Biotechnology Congress 2020, Prague, Czechia, September 24-26.https://www.tandfonline.com/toc/tbeq20/23/sup1
 4. ლომთათიძე ნ. ბარათაშვილი დ. ალასანია ნ. ქათამაძე გ.  ღაჭავა ნ.  საკვებ პროდუქტებში მძიმე მეტალების განსაზღვრის შედეგები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები”.  მიძღვნილი აკაკი წერეთლის დაბადების 180 წლისთავისადმი. კონფერენციის ჩატარების დრო - 2020 წელი, 26-28 სექტემბერი
 5. ტაბატაძე თ. ბარათაშვილი დ. ლომთათიძე ნ. ქედელიძე ნ. ნაკაშიძე ი. ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების მთავარი ფაქტორები ბათუმისა და ქობულეთის სანაპირო ზოლში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები”. მიძღვნილი აკაკი წერეთლის დაბადების 180 წლისთავს. კონფერენციის ჩატარების დრო - 2020 წელი, 26-28 სექტემბერ
 6. IMPACT OF PHYSICAL MUTAGENS ON THE MALE GAMETOPHYTE OF TEA PLANT FOR ITS FURTHER USE IN HYBRIDIZATION ” International Conference on Innovations in Science and Education in Prague. ISE RESEARCH INSTITUTE, UNICORN COLLEGE, CBU RESEARCH INSTITUTE,Prague 20-22 March, 2019. www.iseic.cz
 7. The genetic monitoring of natural and agroecosystem EUROPEAN BIOTECHNOLOGY CONGRESS 2019. TE EUROBIOTECH UNIVERSITAT POLITECHNICA DE VALENCIA. 11-13 April 2019 http://eurobiotech2019.eu
 8. ABO,RH, KELL and MN systems within Uterine Cancer. International Gynecologic Cancer Societ. Rio de Janeiro, Brazil September 19 – 21 2019.
 9. Selected Tumor Markers and Sex-Steroid Hormones in Breast Tumors. IGCS 2019  International Gynecologic Cancer Society. Rio De  Janeiro,  Brazil September 19 – 21 2019.
 10. Bioactive compounds and antioxidant activity of Feijoa (Feijoa sellowiana berg) cultivated in subtropical zones of Georgia. EUROPEAN BIOTECHNOLOGY CONGRESS 2019. TE EUROBIOTECH UNIVERSITAT POLITECHNICA DE VALENCIA. 11-13 April 2019
 11. Ecological and Genetic Monitoring of the Agro- and Biodiversity of the Coastal Zone of Western Georgia. The 5th INTERNATIONAL CONGRESS SUSTAINABLE DEVELOPMENT: ENVIRONMENTAL PROTECTION. ENERGY SAVING. SUSTAINABLE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT. 26-29th September 2018 р. Lviv – 2018
 12. “MAN AND THE BIOSPHERE”. XXXXIII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «Актуальные проблемы в современной науке и пути их решения».Евразийский Союз Ученых. №10 (43) 1 часть. 2017 P. 4-7
 13. “Результаты Радиоспектрометрического исследования Западной Грузии” (Микеладзе Л.) Материалы 17 –й международной научной конференции, Экологические Проблемы XXI Века. Международный государственный экологический институт им. А.Д.Сахарова, Белорусского  государственного университета. (18-19 Мая) г.Минск. Часть 2,  2017, стр. 121
 14. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები: თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა. რადიაციის მიტოვებული კერების მონიტორინგის შედეგები.  ქუთაისი, 2016 წ.
 15. II საერთაშორისო კონგრესი „ქართული ნიორი მსოფლიოში“. მონაწილე. ბათუმი 3-4 დეკემბერი. 2015 წ
 16. მედიკოსთა 37-ე საერთაშორისო სკოლა-კონფერენცია, „თანამედროვე კლინიკური მედიცინა-მიღწევები და უახლესი ტექნოლოგიები“. „ონკომარკერის (CA 125) შესწავლა საკვერცხეების და საშვილოსნოს ტანის სიმსივნეებში“,  ბაკურიანი-2015 წელი, 21 თებერვალი-1 მარტი.
 17. მედიკოსთა 37-ე საერთაშორისო სკოლა-კონფერენცია, „თანამედროვე კლინიკური მედიცინა-მიღწევები და უახლესი ტექნოლოგიები“. „ფეიჰოას სამკურნალო თვისებები და მისი გამოყენება მედიცინაში“.  ბაკურიანი-2015 წელი, 21 თებერვალი-1 მარტი.
 18. მედიკოსთა ტრადიციული 35-ე საიუბილეო  საერთაშორისო სკოლა-კონფერენცია  „ბაკურიანი  2014“, თანამედროვე კლინიკური მედიცინა - მიღწევები და უახლესი ტექნოლოგიები. “ერითროციტური  ჯგუფური  ბიომარკერები და  საშვილოსნოს ტანის სიმსივნეები“.  ბაკურიანი, (22 თებერვალი-2 მარტი), 2014 წელი.
 19. ბათუმის ბოტანიკური ბაღის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო პრაქტიკული კონფერენცია ,,იაპონური კამელიის ფორმათა მრავალფეროვნება აჭარაში”. ბათუმის ბოტანიკური ბაღი (8-10 მაისი) 2013.
 20. International Caucasian forestry Symposium. ,,Air pollution In Adjara Region“. Artvin Choruch University. Artvin,Turkey  2013, (24-26 October). 
 21.  National Congress  of  Medical   Biology  and  Genetics. ,,The distribution of blood group antigens among reproductive, menopause and postmenopausal women with breast gland tumors” Poster presentation, (27-30 Octomber), 2013, Kuşadası, Turkey.
 22.  National Congress  of  Medical   Biology  and  Genetics. ,,The distribution of blood group antigens among reproductive, menopause and postmenopausal women with breast gland tumors” Poster presentation, (27-30 Octomber), 2013, Kuşadası, Turkey.
 23. The 8 th European Conference  onEcological Restoration. ,, Invasive species of Adjara (South Colches) Česke Budějovice, Czech Republic (9 – 14 September), 2012.
 24.  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა“ ,,აჭარა-გურიის ჩაის სამრეწველო პლანტაციების რადიოეკოლოგიური მდგომარეობა და მძიმე ლითონებით დაბინძურების მაჩვენებლები“. აკაკი წერეთელის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქუთაისი. 30-31 მაისი, 2012 წელი.
 25. ეროვნული სამეცნიერო კონფერენცია ,,საქართველოს ბიომრავალფეროვნება“ მიძღვნილი საქართველოს ეროვნული აკადემიის 70 წლისთავისადმი. საქართველოს ციტრუსოვანთა ბიოლოგიური მრავალფეროვნება. თბილისი. 2011 წელი.
 26. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: ,,სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაცია გლობალიზაციის პირობებში" ,,აქტინიდიის ჯიშობრივი მრავალფეროვნება აჭარაში და სარგავი მასალის შექმნის თანამედროვე ტექნოლოგიები“. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  (სასოფლო-სამეურნეო ფაკულტეტი),  29-30 ივნისი 2010 წელი.
 27. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: „კოლხა 2009” აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  ქუთაისი 15-16 მაისი 2009 წელი.
 28. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,აჭარის (სამხრეთ კოლხეთის) ბიოლოგიური მრავალფეროვნება” ,,ხეხილოვანი კულტურების  ბიოლოგიური მრავალფეროვნება აჭარაში, მისი შენარჩუნება და რეაბილიტაციის პერსპექტივები. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ბათუმის ბოტანიკური ბაღი).  5-7 ივნისი 2009 წელი. 
 29.  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,კოლხა 2009” აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  ქუთაისი,  (15-16 მაისი), 2009 წელი.
 30.  First international  transcaucasus conference on plant patnologi „The materials abut studi dise­a­ses  of  gramineous decorative plants on the black sea coast in  Adjara“. 2008, p.11
  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: „თანამედროვე ტექნოლოგიები და მასალები“, აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  ქუთაისი 14-16 მაისი, 2008 (მოხსენება). 
 31. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია აჭარის (სამხრეთ-კოლხეთის) ბიომრავალ­ფეროვ­ნება. ,,აჭარის კულტურულ მცენარეთა მრავალფეროვნება”, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი (5-7 ივნისი) 2008 წელი.
 32. Мат. Межд. науч. конф. цент.о бот. сада НАН Беларуси: „Теорет. и прикладные аспскты интродукции растений как перспективного направления развития науки и народного хозяйства”, „Выявление  редких  и  исчезающих  видов и  сортов  плодовых  культур и их консервация в Батумском ботаническом саду". Минск,  2007 (12-15 июня).
 33.  Мат. Межд. науч. конф. цент.о бот. сада НАН Беларуси: „Теорет. и прикладные аспскты интродукции растений как перспективного направления развития науки и народного хозяйства”, „Видовое и сортовое разнообразие камелии в Батумском ботаническом  саду и на черноморском  побережье Аджарии“    Минск, 2007 (12-15 июня).
 34. Межнародна науково-практична конференция, „Наука та практика: иновация -2007”, „K Вопросу изучения  и эффективного использования Культуры фейхоа в народном хозяйстве“. Полтава -2007.
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1.  VDR Fokl (rs2228570) გენის პოლიმორფიზმის შესწავლა აუტოიმუნური თირეოიდიტით დაავადებულ პაციენტებში აჭარის პოპულაციის მაგალითზე, ბსუ-ს ახალგაზრდული მიზ-ნობრივი სამეცნიერო-კვლევითი პროექტი, მედიცინისა და ჯანმრთელობის ფუნდამენტური კვლევის მიმართულებით, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, №02-12.57/ 15.02.2020. ნანა ჭელიძე, ნინო ქედელიძე, სალომე ღლონტი, ირინა ნაკაშიძე (ხელმძღვანელი), დავით ბარათაშვილი გარდამავალი  (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტი 2022 წ.

 2. ,,აჭარა-გურიის მანდარინის ბაღების არსებული მდგომარეობის შესწავლა და რეაბილიტაციისათვის უახლესი ტექნოლოგიის დანერგვა".   საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი გრანტი № AR/189/10-160/14. ძირითადი შემსრულებელი. 2015-2017 წწ.
 3. ,,აჭარა-გურიაში გავრცელებული ციტრუსოვანთა პერსპექტიული ჯიშებისა და კლონების შერჩევა სადედე-საკოლექციო ბაღების მოწყობის, გენოფონდის  შენარჩუნებისა და შემდგომი გამოყენების მიზნით“ საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი გრანტი № GNSF/ST?08/8-52   სამეცნიერო ხელმძღვანელი2009-2011 წწ.
 4. ,,საქართველოს ს/მ ინტესიფიკაციის ამაღლების მიზნით მაღალინტენსიური სუბტროპიკული კულტურების ციტრუსების  (მანდარინი,  ფორთოხალი), კივისა და ბერძნული კაკლის სარგავი მასალის გამოყვანის ტექნოლოგიების დანერგვა-გავრცელება“. მსოფლიო ბანკისა და საქართველოს მთავრობის ერთობლივი პროექტი ძირითადი შემსრულებელი 2003-2004  წწ.
 5. ,,შავი ზღვის-ცვალებადი ბედის ზღვის ჩაქვი-სარფის სანაპირო ზოლისა და მიმდებარე აქვატორიის რადიაციული მდგომარეობის შესწავლა და სამეცნიერო კვლევების პოპულარიზება“. ივ. ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტია გრანტი.   თანაშემსრულებელი 2003  წელი.

 

 

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. Program of the Workshop on preparation of Erazmus+project Proposal   “Modernization and internationalization of Waste Management and  Engineering study curriculum for Georgian and Ukrainian Universities in the framework of  EU neighborhood plicy (MODEM). University of Natural  Resources and Life Sciences (BOKU), Vienna Insitute of  Waste Management (ABF) 12.01 – 13.01. 2015.
 2. ეკოლოგიის საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა: „გარემოსდაცვითი განათლება და ეკოლოგიური ცნობიერება“  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი.  22-28 სექტემბერი. ბათუმი. 2015 წელი
 3. ეკოლოგიის საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა: „ეკოლოგიური პრობლემები და მისი გადაჭრის გზები“. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი.  11-13 ივლისი.  ბათუმი, 2014 წელი. 
 4. საზაფხულო სკოლა ,,სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებები”. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 29-31 აგვისტო. ბათუმი, 2009 წელი. 

 

უცხო ენების ცოდნა:
1.  რუსული კარგად
2.  გერმანული ლექსიკონის დახმარებით
 
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

 

Microsoft Word, Microsoft Exell, Internet Explorer, power point

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა